rent - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

rent

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "rent" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 40 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
rent v. kiralamak
rent n. kira
General
rent v. kira getirmek
rent v. kiralamak
rent v. yırtılmak
rent v. tutmak
rent v. kiraya vermek
rent v. kira ile tutmak
rent n. bölünme
rent n. parçalanma
rent n. yara
rent n. fikir ayrılığı
rent n. sökük
rent n. rahne
rent n. dargınlık
rent n. bozuşma
rent n. yırtık
rent n. yarık
rent n. dairesini bir yabancıya kiralayacak
rent n. gedik
rent n. kira
Trade/Economic
rent icar
rent kira
rent kira bedeli
rent rant
rent kiraya vermek
rent kirayla tutmak
Law
rent kira
rent kira bedeli
rent isticar etmek
rent icar etmek
rent kirayla tutmak
rent rant
rent icar
rent kiraya vermek
Technical
rent yarma
rent tutma
rent çatlak
rent kiralama
rent çatlama

Bedeutungen, die der Begriff "rent" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 241 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
for rent adj. kiralık
General
rent out v. kiraya vermek
rent out v. kiralamak
rent a house v. ev tutmak
rent a car v. araç kiralamak
be rent v. yırtılmak
rent a vehicle v. araç kiralamak
rent something by the week v. bir şeyi haftalığına kiralamak
rent a room v. oda kiralamak
pay rent v. kira ödemek
rent a car v. araba kiralamak
rent a flat v. ev kiralamak
rent a house v. ev kiralamak
rent a bridal gown v. gelinlik kiralamak
rent a wedding gown v. gelinlik kiralamak
rent a wedding dress v. gelinlik kiralamak
rent a yacht v. yat kiralamak
live rent-free v. kira ödemeden/vermeden yaşamak
rent from the owner v. sahibinden kiralamak
increase the rent by 10 percent v. kiraya yüzde 10 zam yapmak
raise the rent by 10 percent v. kiraya yüzde 10 zam yapmak
increase the rent by 10 percent v. kirayı yüzde 10 arttırmak
raise the rent by 10 percent v. kirayı yüzde 10 arttırmak
rack-rent v. yüksek fiyata kiralamak veya kiraya vermek
rack-rent v. fahiş fiyata kiralamak
house rent n. ev kirası
ground rent n. arsa kirası
warehouse rent n. depo kirası
ground rent n. arazi rantı
capital rent n. arazi geliri
rent a car service n. araba kiralama servisi
rent money n. kira ücreti
rent insurance n. kira sigortası
rent a car n. araç kiralama
rent charges n. kira ücretleri
rent control n. kira kontrolü
house for rent n. kiralık ev
annual rent n. yıllık kira
rent period n. kira müddeti
quasi-rent n. sermaye mallarına yapılan yatırımdan elde edilen verim
ordinary rent n. adi kiralama
common rent n. adi kiralama
flat for rent n. kiralık daire
rooms for rent n. kiralık odalar
three months' rent n. üç aylık kira
rent-boy n. erkek fahişe
life for rent n. kiralık hayat
apartment for rent n. kiralık daire
rent increase n. kira artışı
table rent n. ev temizliği için piskoposa ayrılmış ödenek
table rent n. bir piskopos ya da din adamına masasına kabul karşılığı ödenen kira
rent free adj. kirasız
for rent by owner adj. sahibinden kiralık
rent-free adj. kira ödemeden
rent-free adj. kirasız
rent-free adj. bedava
Phrasals
rent from v. -den kiralamak
rent something to someone bir şeyi birine kiralamak
rent something out to someone bir şeyi birine kiralamak
Colloquial
expect someone to help out with the rent kiralarının ödenmesi için birisinden yardım beklemek
rent a car araba kiralamak
low-rent düşük kalite
low-rent ucuz
low-rent adi
low-rent kira bedeli ucuz
Idioms
a rent boy jigolo
a rent boy tele erkek
Speaking
is this place for rent? bu yer kiralık mı?
he couldn't pay the rent kirayı ödeyemedi
my landlord increased my rent ev sahibim kiramı artırdı
I paid the rent when it was due kirayı zamanında ödedim
I paid the rent on time kirayı zamanında ödedim
I'm three months behind on my rent 3 aylık kiramı ödeyemedim
I'm three months behind on my rent kiram üç ay gecikti
I'm three months behind on my rent kirayı üç ay geciktirdim
I'm three months behind on my rent 3 aydır kiramı ödeyemiyorum
I'm three months behind on my rent kiram 3 ay gecikti
I'm three months behind on my rent kirayı 3 ay geciktirdim
I wonder where I can rent a car acaba nereden araba kiralayabilirim
Slang
rent-a-cop güvenlik elemanı
Trade/Economic
rent seeking society rant yaratan toplum
rent roil kira geliri defteri
ground rent toprak rantı
rent received in advance önceden tahsil edilmiş kira
prepaid rent peşin ödenmiş kira
producer's rent üretici rantı
monopoly rent seeking tekelci rant arayışı
rent restriction kira fiyatlarının kontrolü
contingent rent koşullu kira
turnover rent ciro kirası
economic rent iktisadi rant
rent expense kira gideri
economic rent ekonomik rant
rent seeking rant arama
monopoly rent tekelci rantı
rent seeking rant peşinde koşma davranışı
rent roil irat defteri
quasi rent gayrimenkul dışında öteki varlıkların geliri
provision of rent kira karşılığı
rent a car service araba kiralama servisi
arrears of rent kira bakayası
assembler's rent montajcı rantı
ground rent arazi kirası
rent of office büro kirası
ground rent arazi rantı
differential rent diferansiyel rant
warehouse rent depo kirası
economic rent ekonomik kira
rack rent fahiş kira bedeli
property rent gayri menkul geliri
imputed rent farazi kira getirisi
rent roll irat defteri
theory of rent kira teorisi
rent charge kira üzerinden alınan vergi
receipt for rent kira alındısı
rent roll kira geliri defteri
rent day kira ödeme günü
rent income kira geliri
value rent ratio kira değer ilişkisi
rent restriction kira tahdidi
dead rent ölü kira
rent in advance peşin kira
quasi rent rant benzeri
implicit rent zımni rant
fertility rent verimlilik rantı
rent expense kira masrafı
loss of rent kira kaybı
scarcity rent kıtlık rantı
rent control kira denetimi
receipt for rent kira makbuzu
rent tax kira vergisi
can not afford the rent kirayı ödeyememek
come around to collect the month's rent kirayı almaya gelmek
rent money kira parası
rent allowance kira yardımı
a year's rent bir yıllık kira
payment of rent kira ödemesi
receive the rent kirayı almak
come to collect the rent kirayı almaya gelmek
a week's rent bir haftalık kira
a month's rent bir aylık kira
exorbitant rent yüksek kira
earn rent from one's property gayrimenkulden kira geliri elde etmek
fall behind with the rent kirayı ödeyememek
collect the rent kirayı almak
earn rent from one's property gayrimenkulü kiraya vermek
rent-seeking society rantçı toplum
rack-rent yüksek kira
rent-seeking state rantçı devlet
rent-seeking rant kollama
royalty rent imtiyaz kirası
wage rent ratio ücret rant oranı
prepaid rent peşin ödenen kira
imputed rent farazi kira getirişi
office rent büro kirası
land rent arazi iradı
capital rent arazi geliri
low-rent housing düşük kiralı konut
warehouse rent ardiye ücreti
warehouse rent ardiye kirası
loss of rent kira zararı
contract rent sözleşme yoluyla saptanan kira
prepaid rent peşin kira
rent roll gelir defteri
prepaid rent peşin ödenen para
rent roll kiraların yazıldığı defter
ordinary rent adi kira
ordinary rent alelade kira
ordinary rent adi rant
rent seeking rant arayışı
ancient rent eski kira
rent charge kira ücretinden alınan vergi
for rent kiralık
rent free kirasız
rent charge irat vergisi
rent day kira günü
rent day kiranın ödeneceği gün
prepaid rent income peşin ödenmiş kira geliri
rent charge gelir vergisi
rent expenses kira giderleri
rent increase rate kira artış oranı
pepper corn-rent sembolik kira
pepper corn-rent sembolik ödeme
pepper corn-rent nominal kira
rent regime kira rejimi
rent guarantee kira garantisi
unreal rent hesapsal kira
rent a car service otomobil kiralama hizmeti
rent cost kira maliyeti
rent gap rant açığı
farm rent çiftlik kiralama
farm rent çiftlik kirası
economic rent ekonomik rant
rent-seeking rant arayışı
resource rent tax kaynak kira vergisi
resource rent tax doğal kaynak kullanma vergisi
resource rent tax yenilenemeyen kaynakların madenciliğinden elde edilen kara uygulanan vergi
Law
ground rent arazi kirası
demanding the redemption of rent-charge gayrimenkul mükellefiyetini satın almasını isteme
quasi rent benzer rant
quasi rent şibih rant
land rent arazi geliri
land rent toprak kirası
land rent arazi rantı
ground rent arsa iradı
ground rent arsa kirası
rent contract kira kontratı
contract of rent kira kontratı
contract of rent kira sözleşmesi
rent contract kira sözleşmesi
ordinary rent alelade kira
ordinary rent adi kira
dead rent maden kirası
dead rent maden ocağı ayak bastı parası
dead rent maden çıkarılıp çıkarılmasa da maden ocağı için ödenen kira
dead rent taşocağı kirası
dead rent maden ocağı hava parası
nonpayment of rent kiranın ödenmemesi
rent increase kira zammı
expiration of rent period kira süresinin dolması
rack rent fahiş kira bedeli
rack rent yüksek kira bedeli
a rent abatement kira ödemesiz dönem
a rent abatement kiranın ödenmediği dönem
rent law kira kanunu
law of rent kira yasası
law of rent kira kanunu
rent law kira yasası
Politics
rent-seeking state rantiyer devlet
rent control kiranın tahdidi
rent control kira kontrolü
rent control kira denetimi
Insurance
insurance of rent kira sigortası
Tourism
rent a car service kiralık oto hizmeti
rent a bus service kiralık otobüs servisi
Computer
rent or mortgage kira veya taksit
for rent sign kiralık işareti
Telecom
resource rent kaynak kiralama
Automotive
vehicle rent contract araç kira sözleşmesi
Traffic
vehicle for rent kiralık taşıt
vehicle for rent kiralık araç