tutma - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

tutmaBedeutungen von dem Begriff "tutma" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 61 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
tutma catch n.
General
tutma containment n.
tutma take n.
tutma sustaining n.
tutma restraint n.
tutma detention n.
tutma sustention n.
tutma gripping n.
tutma grasp n.
tutma inhibition n.
tutma support n.
tutma catchment n.
tutma sustentation n.
tutma suppress n.
tutma holding n.
tutma interception n.
tutma withholding n.
tutma repression n.
tutma handling n.
tutma suppression n.
tutma retention n.
tutma seizing n.
tutma seizure n.
tutma prehension n.
tutma keeping n.
tutma hold n.
tutma capture n.
tutma charter n.
tutma retaining n.
tutma fit n.
tutma grapple n.
tutma grip n.
tutma conservation n.
tutma retainment n.
tutma seising n.
tutma ahold n.
Phrasals
tutma tackle
Trade/Economic
tutma retension
tutma retention
Law
tutma detention
tutma suppression
Technical
tutma rent
tutma set
tutma seizure
tutma tackle
tutma fit
tutma cohesion
tutma retention
tutma holding
tutma hold
tutma adhesion
Computer
tutma hold
Mechanic
tutma adhesion
Textile
tutma grip
Construction
tutma pinning
Food Engineering
tutma hold up
tutma hold-up
tutma holdup
Biochemistry
tutma fixation
Geology
tutma adsorption
Volleyball
tutma lift

Bedeutungen, die der Begriff "tutma" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
balık tutma fishing n.
el tutma yeri handle n.
göz önünde tutma consideration n.
General
saat tutma timing n.
çok katlı molekül tutma multimolecular sorption n.
atıp tutma gas n.
hariç tutma exempting n.
vareste tutma exempting n.
oruç tutma fasting n.
topa tutma bombardment n.
hıçkırık tutma the hiccups n.
mukaddes tutma enshrining n.
nöbet tutma watch n.
sır tutma secretion n.
yeğ tutma preference n.
özellikle yeme içme konusunda kendini tutma abstemiousness n.
ayrı tutma essoin n.
yas tutma lamenting n.
sıkı tutma holding tight n.
eşit tutma equating n.
muaf tutma exonerating n.
taraf tutma siding n.
taraf tutma advocacy n.
kabuk tutma encrusting n.
yüz tutma tendency n.
ayakta tutma sustenance n.
tutma havzası catchment basin n.
yer tutma işlemi allotment n.
atıp tutma ranting n.
baskı altında tutma repression n.
göz önünde tutma allowance n.
sıkıca tutma enclasping n.
kendini tutma (yeme içme konusunda) abstinence from n.
sır tutma keeping secret n.
çişini tutma retention n.
taşa tutma stoning n.
atıp tutma rant n.
sıkı tutma cinch n.
sır tutma secretiveness n.
göz önünde tutma consideration n.
rüsup tutma tertibatı sediment trap n.
ipleri elinde tutma wirepulling n.
atıp tutma tirade n.
sıkı tutma clinch n.
yas tutma mourning n.
taşa tutma pelt n.
vergiye tabi tutma taxability n.
tutma (söz) redemption n.
yeğ tutma predilection n.
muaf tutma durumu freeness n.
sıkı tutma purchase n.
gece nöbet tutma vigil n.
değerlendirme ve kayıt tutma assessment and recording n.
hariç tutma eliminating n.
gazete kupürleri veya resim toplayarak defter tutma scrapbooking n.
taraf tutma preoccupancy n.
aklında tutma retention n.
sır tutma huggermugger n.
gizli tutma stealth n.
kaydını tutma journalising n.
hariç tutma dispensation n.
kendini tutma constraint n.
esir tutma slavery n.
sır tutma discreetness n.
taraf tutma favoritism n.
çetelesini tutma tallying n.
muaf tutma release n.
sır tutma silence n.
kendi elinde tutma retention n.
kendini tutma self discipline n.
tutma havzası catchment area n.
sıkıca tutma clutch n.
hariç tutma exclusion n.
işleme tabi tutma processing n.
sıkı tutma grip n.
akılda tutma retention n.
tutma (ısı/su vb'ni) retention n.
taşa tutma lapidation n.
amerikan usulü defter tutma double entry n.
hariç tutma exception n.
sır tutma reticence n.
taraf tutma prepossession n.
mukaddes tutma enshrinement n.
kendini tutma aplomb n.
tutma aleti holdfast n.
taraf tutma prejudice n.
sır tutma seal n.
göz önünde tutma account n.
tutma şekli grip n.
muaf tutma exempting n.
kendini tutma restraint n.
buz tutma frosting n.
matem tutma lamentation n.
kendini tutma (özellikle yeme içme konusunda) abstemiousness n.
gizli tutma suppression n.
taraf tutma favouritism n.
tutma kanalı water interception channel n.
sır tutma secrecy n.
ayrı tutma segregation n.
konumunda tutma keeping n.
taraf tutma partiality n.
sır tutma concealment n.
toz tutma dust collection n.
sımsıkı tutma grasp n.
hesap tutma accounting n.
ayrı tutma segregating n.
basınç altında tutma pressurisation n.
tutma av catch n.
tutma (çiş vb) shawshank n.
akılda tutma bearing in mind n.
söz tutma keeping one's word n.
nöbet tutma vigil n.
sorumlu tutma holding accountable n.
ayrı tutma distinction n.
birbirini tutma coherence n.
yanlış yer tutma misplacement n.
kapak açık tutma tertibatı pallet cover restraining strap n.
yas tutma deploration n.
çağrı tutma call hold n.
sıkı tutma clasp n.
sır tutma hugger-mugger n.
kendini tutma self-control n.
kendini tutma self-restraint n.
kendini tutma self-denial n.
sıkıca tutma grip n.
tutma süresi holding time n.
elde tutma holding n.
elde tutma hold n.
kabuk tutma incrusting n.
röntgen ışınlarına tutma irradiation n.
güneşe tutma insolation n.
birbirini tutma cohesion n.
birbirini tutma correspondence n.
yan tutma partiality n.
gözaltında tutma koşuluyla salıverme probation n.
(defter) tutma keeping n.
taş tutma scaling n.
kaymak tutma clabbering n.
sıkıca tutma clenching n.
unutulmaya yüz tutma oblivion n.
eli ayağı tutma able-bodiedness n.
akılda tutma retainment n.
günlük tutma keeping a diary n.
su altında nefesini tutma rekoru underwater breath holding record n.
su altında nefes tutma rekoru record for underwater breath holding n.
su altında nefesini tutma rekoru record for underwater breath holding n.
su altında nefes tutma rekoru underwater breath holding record n.
su içinde nefes tutma rekoru underwater breath holding record n.
su içinde nefes tutma rekoru record of holding breath underwater n.
su altında nefesini tutma rekoru record of holding breath underwater n.
su içinde nefes tutma rekoru record for underwater breath holding n.
su altında nefes tutma rekoru record of holding breath underwater n.
toz tutma topu/küresi dust ball n.
hasırdan balık tutma oltası/sepeti kipe n.
not tutma çantası padfolio n.
hatırda tutma bearing in mind n.
tarafını tutma advocacy n.
olta ile balık tutma angling n.
iki tarafı da tutma bipartisanship n.
avukat tutma briefing n.
avukat tutma brief n.
nasır tutma callosity n.
ayak ile ritm tutma foot tapping n.
nefes tutma breath holding n.
(tarak vb) tutma yeri handle side n.
kaydını tutma journalizing n.
basınç altında tutma pressurization n.
yayında taraf tutma publication bias n.
kayıt tutma recordkeeping n.
hoş tutma pampering n.
taraf tutma bias n.
balık tutma oltası fishing rod n.
sıkıca tutma hug n.
taraf tutma affection [obsolete] n.
ayrı tutma dissociative adj.
tutma yeteneği olan prehensile adj.
taraf tutma acceptance of persons
taraf tutma acception of persons
Phrases
elinden tutma handhold
Colloquial
gıcık tutma a coughing fit
Idioms
hatırını hoş tutma/etme hastalığı the disease to please
Speaking
kendini tutma don't hold back
isimleri akılda tutma konusunda çok başarılı değilim i'm terrible at names
isimleri akılda tutma konusunda özürlüyüm/başarısızım i'm awful at names
isimleri akılda tutma konusunda özürlüyüm/başarısızım i'm terrible at names
isimleri akılda tutma konusunda çok başarılı değilim i'm awful at names
Trade/Economic
defter tutma book keeping
defter tutma record keeping
hariç tutma omitting
askıda tutma suspending
müşteri tutma keeping customers
matris tekniği ile kayıt tutma spread sheet accounting
faiz ya da fırsat maliyeti gibi unsurları kapsayan elde tutma maliyeti cost of carry
portfolyo tutma ve yönetme hizmeti fiduciary service
envanter tutma masrafi inventory holding cost
kayıt tutma record keeping
envanter tutma inventory holding
müşteri tutma customer retention
hesap tutma accounting
dengede tutma stabilization
müşteriyi elde tutma retention
elde tutma dönemi kazancı holding period yield
aynı düzeyde tutma alignment
döviz kurunu sabit tutma pegging
kaynağında tutma withholding
bakiye tutma hold
kira ile tutma hakkı leasehold
birden fazla para birimine göre muhasebe tutma multiple currency accounting
ölçü içinde tutma moderation
kurtarma bedelini alıncaya kadar kurtardıklarını rehin olarak tutma hakkı salvor's lien
fiyatları aynı seviyede tutma price maintenance
müşteriyi elde tutma customer retention
ikili usulde defter tutma bookkeeping by double entry
basit usulde defter tutma bookkeeping by single entry
defter tutma bookkeeping
defter tutma keeping books
matrisli kayıt tutma spread sheet accounting
fiyatı artmış tahvilleri veya menkul kıymetleri satıp fiyatı düşmüş olanları elde tutma cherrypick
fiyatı artmış tahvilleri veya menkul kıymetleri satıp fiyatı düşmüş olanları elde tutma cherry picking
fiyatı artmış tahvilleri veya menkul kıymetleri satıp fiyatı düşmüş olanları elde tutma cherrypicking
fiyatı artmış tahvilleri veya menkul kıymetleri satıp fiyatı düşmüş olanları elde tutma cherry pick
para tutma maliyeti east of holding money
defter tutma book-keeping
vadeye kadar tutma amacıyla yapılan yatırım held-to-maturity investment
çift girişli defter tutma double-entry bookkeeping
rasgele alma ve tutma stratejisi naive buy-and-hold strategy
defter tutma sistemi set of accounts
elde tutma hakkı right of retention
çift girişli defter tutma double entry bookkeeping
elde tutma withholding
ticari defter tutma keeping books
para değerine altını esas tutma kuramı gold standard
fiyatları sabit tutma price maintenance
zorla tutma ve el koyma capture and seizure
hesap defteri tutma keeping books
çift kayıtlı defter tutma double entry bookkeeping
senedi elde tutma süresi getirisi holding period return
tek defter tutma usulü single entry
defter tutma mükellefiyeti bookkeeping obligation
elde tutma maliyetleri holding costs
elde tutma zorunluluğu lock-up obligation
elde tutma süresi lock-up period
dengede tutma stabilisation
çalışanları elde tutma stratejileri employee retention strategies
müşteriyi elde tutma client retention
(müşteriyi) elde tutma yönetimi churn management
bilgisayarla muhasebe tutma computerized bookkeeping
Law
elde tutma withholding
muaf tutma (kural yasa vb'nden) waiver of
(kiracıyı) maddi hasar yüzünden sorumlu tutma impeachment of waste
defter tutma bookkeeping
yürürlükte tutma retaining in force
hakkını mahfuz tutma reserving a right
önyargı veya taraf tutma olmaksızın without prejudice
suçu gizli tutma concealment of a felony
suçu gizli tutma misprision of felony
rehin olarak tutma distraint
tutma emri restraining order
yasal tutma legal hold
avukat tutma varakası retainer
avukat tutma hakkın var you have the right to an attorney
yasal defter tutma statutory record keeping
Politics
taraf tutma advocacy
kapı tutma gate keeping
ayrı tutma segregation
kendini uzak tutma siyaseti isolation policy
Tourism
otelde oda tutma check in
Technical
ısı ışınımını tutma adiathermancy n.
tutma ışını holding beam
su tutma water retention
tutma anodu holding anode
tutma kancası grappling hook
fren tutma mesafesi brake lag distance
pabuç tutma pimi shoe steady pin
tutma kiti retainer kit
tutma halkası retaining ring
segman tutma çemberi follower ring
tutma olanağı hold facility
tutma rölesi hold relay
tutma yeri handle
işletmede tutma servicing
birbirini tutma sınayıcısı consistency checker
tutma plakası retaining plate
tutma klipsi retaining clip
lastik tutma sapı rubber handle
tutma havzası catch basin
toz tutma kapasitesi dust holding capacity
kamçının tutma yeri whipstock
bağlak tutma gecikmesi relay actuation time
basınç altında tutma pressurization
tutma süresi retention period
tutma modu hold mode
dümen tutma steering
silt tutma havuzu silt basin
su tutma waterholding
tutma kayışı retaining strap
tutma yayı kiti retaining spring kit
tutma manşonu retaining sleeve
tutma yayı retaining spring
silt tutma eşiği silt trup
su tutma filling
tutma komutu hold instruction
çekme çubuğu tutma kolu drawbar handle
mesafe tutma halkası distance ring
tutma havzası catchment area
tutma havzası catchment basin
yüze tutma adsorption
yüze tutma ısısı adsorption heat
yüze tutma kuvveti adsorption power
tutma yayı bracket spring
körük tutma zinciri chain fastening
su tutma duvarı retention wall
tutma süresi retention time
tutma duvarı retention wall
tutma akımı holding current
kapı tutma yayı doorstop spring
tutma suportu door lever bracket
toz tutma dust suppression
toz tutma yeterliği dust removal efficiency
röle tutma gecikmesi relay actuation time
nem tutma kapasitesi moisture holding capacity
canlı tutma arkı keep-active arc
canlı tutma devresi keep-alive circuit
yolu tutma-kavrama steering is improved
don vardiya tutma watch-keeping
tutma pimi ventilating-grill stop
üç kollu tutma bileziği three-point securing ring
su tutma kapasitesi water-holding capacity
tutma kuvveti clamping force
yük tutma valfi load check valve
ucunda kancalar bulunan tutma aleti grappling iron
tutma demiri grab iron
su tutma gücü water retention value
fren tutma mesafesi brake lag
birbirini tutma coherence
su tutma kapasitesi water holding capacity
kapak açık tutma tertibatı pallet cover restraining strap
tutma kancası stop hook
statik vida tutma dayanımı static screw retention strength
vida tutma mukavemeti deneyi screw withdrawal test
ısı tutma heat retention
duman kondensatı tutma indisi smoke condensate retention index
ısı ışınımını tutma athermancy
ısı tutma heat sealing
iş tutma workholding
tutma kuvveti holding force
tutma deneyi adhesiontest
tutma levhası platen
tutma sepeti holding basket
tutma süresi hold time
teknik tutma dayancı technical cohesive strength
tutma deneyi beading test
tutma çatalı fork
tutma basıncı hold-down pressure
yüzeye tutma adsorption
gaz tutma occlusion
kenar tutma edge retention
zemberek tutma mandalı trigger
yük tutma donanımı load restraint assembly
basıncı sabit tutma kapasitesi pressure retaining capability
yol tutma sistemi road restraint system
tutma kolu titreşimi hand-arm vibration
fan basıncı altında tutma metodu fan pressurization method
kontak tutma sisteminin direnci contact retention system resistance
yüksek toz tutma kapasitesi high dust holding capacity
basınç tutma süresi pressure raising period
yağ tutma halkası oil retaining ring
yağ tutma plakası oil baffle plate
curuf tutma ızgarası slag screen
yağ tutma bileziği oil retaining ring
yol araçları üzerindeki yük tutma tertibatları load restraint assemblies on road vehicles
tutma verimi collecting efficiency
enerji tutma kapasitesi power holding capability
can kurtaran simitleri için tutma yerleri holders for lifebuoys
elektrikle güç verilmiş açık tutma düzeneği/cihazı electrically powered hold-open device
havada kurutma ve su içerisinde tutma çevrimi air drying and water storage cycle
tutma plakası keeper plate
elektrikli balık tutma makinesi electric fishing machine
basınç altında tutma pressurisation
yanma öncesi karbondioksit tutma pre-combustion carbondioxide capture
tutma-bırakma stick-slip
işleme tabi tutma process
Computer
elektronik kütük tutma electronic filing
elektronik dosya tutma electronic filing
düşey tutma vertical hold
çağrı tutma call hold
günlük tutma do not log
dışta tutma exclude
tutma akımı holding current
tutma süresi holding time
tutma çubuğu handle bars
çerçeve tutma hold frames
kementle tutma lasso
lisans günlüğü tutma license logging
günlük tutma logging
günlük tutma no log
tutma gecikmesi relay actuation time
birbirini tutma sınayıcısı consistency checker
tutma komutu hold instruction
tutma olanağı hold facility
tutma modu hold mode
bloglama/günlük tutma blogging
stok tutma birimi numarası stock-keeping unit number
stok tutma birimi numarası sku number
Informatics
canlı tutma devresi keep-alive circuit
Telecom
çağrı tutma call hold
ortalama tutma süresi average holding time
tutma süresi holding time
tutma gecikmesi relay actuation time
Electric
dosya tutma file maintenance
tutma ışını holding beam
tutma anodu holding anode
tutma rölesi hold relay
canlı tutma arkı keep-alive arc
Textile
iplik tutma yayı thread nipper spring
iplik tutma yayı thread retainer springs
tutma yayı thread nipper spring
topuk çivisi tutma mukavemeti heel pin holding strength
(ökçenin) çivi tutma dayanımı heel pin holding strength
Construction
havada tutma levitation
su tutma hydration
su tutma özelliği water retention characteristic
yüzeyde tutma adsorption
yeni dökülmüş beton gibi gereçleri belirli bir süre buhar basıncı altında otoklavda tutma autoclaving
Woodworking
çivi tutma mukavemeti nail withdrawal resistance
Automotive
otomatik tutma mekanizması self holding circuit
tutma bobini hold on winding
güç tutma rölesi power hold relay
kapı tutma kolu door pull handle
zaman tutma timekeeping
ana mil tutma takımı mainshaft holder set
uygulama veya tutma yeteneği capacity
basınç tutma valfi pressure holding valve
saat/zaman tutma tali sistemi clock/timekeeping subsystem
fren tutma mesafesi brake lag distance
fren tutma süresi brake lag
otomatik tutma mekanizması self-holding circuit
zaman tutma timing -timekeeping
kapı tutma elemanları door retention components
yol tutma kabiliyeti road-holding ability
hava tutma tertibatı air hold fitting
muayeneden muaf tutma clean-screening
ayağı debriyajda tutma riding the clutch
eksantrik mili tutma kolu cam pulley holder
kapı tutma yayı door hold-open spring
basınç tutma valfı pressure holding valve
basınç tutma valfı pressure retention valve
kıvılcım tutma düzeni spark arrester
tutma çevrimi hold cycle
tutma derinliği clamping reach
tutma modu hold
tutma kuvveti restraining force
basınç tutma valfı residual pressure valve
Traffic
yük tutma düzenekleri load restraint assemblies
Railway
aşağı tutma kuvveti holding down force
Aeronautic
su tutma faktörü efficiency of catch
gösterge hava süratini tutma şekli indicated air speed hold mode
Marine
olta ile balık tutma yöntemi angling fishing method
bir gemi tutma taking a ship
dümen tutma steering
zorla tutma capture
gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma standartları standards of training certification and watchkeeping for seafarers
Mining
su tutma kapasitesi moisture holding capacity
tutma havzası retention basin
Medical
dışkı veya idrar tutma continence
termal işleme tabi tutma thermal processing
tasfiye ve tutma purge and trap
bakterisel tutma bacterial adhesion
vücut ısısını koruma/belli bir değerde tutma maintaining body temperature
Psychology
kendini tutma continence
ayna tutma mirroring
dışarıda tutma externalization
dışarıda tutma externalisation
Food Engineering
yaş tutma moisture bonding
tutma homofermentatif hold up homofermentative
geri tutma hold back
yaş tutma moisture retention
su tutma water holding
su tutma kapasitesi water holding capacity
alkali su tutma kapasitesi alkaline water-retention capacity
tutma homofermentatif hold-up homofermentative
tutma süresi hold-up time
geri tutma hold-back
Physics
manyetik olarak havada tutma/yükseltme maglev (magnetic levitation)
tutma-bırakma hareketi slip-stick phenomenon
tutma-bırakma hareketi stick-slip phenomenon
tutma-bırakma hareketi stick-slip
tutma-bırakma hareketi stick slip motion
Marine Biology
yumurta tutma spawn binding
Agriculture
toprağın su tutma kapasitesi field moister capacity
nem tutma kapasitesi moisture holding capacity
Breeding
ışığa tutma makinesi candling machine
Tobacco
filtrenin duman bileşiklerini tutma yeteneği filter efficiency
tütüne rutubet tutma yeteneğini arttırmak amacıylakatılan maddeler humectant
ateş tutma yeteneği fire-holding capacity
Fishery
elektrikli balık tutma makinesi electric fishing machine
Education
akılda tutma oranı retention rate
Environment
su tutma kapasitesi water holding capacity
su tutma havzası catchment
su tutma zonu catchment zone