tazminat - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

tazminatBedeutungen von dem Begriff "tazminat" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 45 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
tazminat compensation n.
tazminat indemnity n.
General
tazminat return n.
tazminat lump-sum settlement n.
tazminat damages n.
tazminat atone n.
tazminat amends n.
tazminat commutation payment n.
tazminat guerdon n.
tazminat recompense n.
tazminat reparations n.
tazminat atonement n.
tazminat award n.
tazminat gratuity n.
tazminat recoup n.
tazminat indemnisation n.
tazminat compensation n.
tazminat redress n.
tazminat reparation n.
tazminat indemnization n.
Slang
tazminat compo
Trade/Economic
tazminat restitution
tazminat damage
tazminat indemnification
tazminat indemnity
tazminat severance wage
tazminat recompense
tazminat damages
tazminat reparation
tazminat demurrage
tazminat return
tazminat reimbursement
tazminat compensation
tazminat obligation
Law
tazminat recompense
tazminat compensation
tazminat indemnity
tazminat recoupment
tazminat compensation
tazminat compensation
Politics
tazminat compensation
tazminat redress
Insurance
tazminat damages
tazminat indemnity
Military
tazminat recoupment

Bedeutungen, die der Begriff "tazminat" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 273 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
(askerlikten vb) tazminat ödeyerek ayrılmak buy yourself out v.
maddi tazminat almak receive material compensation v.
tazminat almak recover damages v.
tazminat istemek reclaim v.
tazminat istemek claim damages v.
tazminat ödemek pay compensation v.
tazminat ödemek pay tribute to v.
tazminat ödemek pay damage v.
tazminat talebiyle dava açmak file a claim for compensation v.
tazminat talep etmek claim damages v.
tazminat talep etmek claim compensation v.
tazminat talep etmek seek compensation v.
tazminat vermek recompense v.
tazminat vermek pay compensation v.
cezai tazminat exemplary damages n.
fark giderici tazminat compensatory indemnity n.
işten ayrılana ödenen tazminat severance pay n.
maddi manevi tazminat material and moral indemnities n.
makul tazminat temperate damages n.
manevi tazminat spiritual damages n.
sigorta tazminat talebi insurance claim n.
sosyal tazminat social settlement n.
sosyal tazminat social compensation n.
tazminat alan indemnitee n.
tazminat davası claim for damages n.
tazminat hukuku compensation n.
tazminat parası compensation n.
tazminat talebi claim for damage n.
tazminat talebi claim for damages n.
tazminat veren person who pays compensation n.
tazminat veren person who reimburses n.
tazminat veren indemnitor n.
tazminat yönetimi compensation management n.
telafi edici tazminat compensatory indemnity n.
yargı hatalarında tazminat compensation for judicial error n.
tazminat olarak in compensation adv.
tazminat olarak as compensation prep.
Phrasals
tazminat talebinde bulmak claim something for something
tazminat talep etmek claim something for something
Idioms
(özellikle bir şirket yöneticisine verilecek olan) yüklü tazminat a golden parachute
tazminat vererek işten çıkartmak pay off
Slang
hasar sonrası açılan davanın kazanılmasıyla alınan tazminat redneck lottery
Trade/Economic
alıcı tazminat tarafları buyer indemnified parties
arızi tazminat incidental damages
belirlenmiş tazminat borcu defined benefit liability
belirlenmiş tazminat yükümlülüğü defined benefit obligation
belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri present value of defined benefit obligation
belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri defined benefit obligation based on present value
bir hayat sigortası poliçesinin feshinde ödenecek nakdi tazminat cash surrender value
bir şirket veya sanayide yapılan hizmetlere karşılık verilen ücret veya tazminat cetvellerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi wage-survey
bir üst düzey şirket yöneticisinin görevine son verildiğinde kendisine yüklü miktarda tazminat ve benzeri menfaatler sağlanmasını belirten sözleşme parachute contracts
brüt tazminat gross compensation
brüt tazminat ödemesi gross compensation payment
cüzi tazminat nominal damages
çalışanın işten çıkarılması durumunda ödenmesi garanti edilen tazminat golden parachute
çalışanın tazminat talebi employee indemnity claim
çevresel tazminat taahhüdü environmental deed of indemnity
değişken tazminat planı variable comp plan
değişken tazminat planı variable compensation plan
ek tazminat extra benefit
ek tazminat additional consideration
emekli tazminat planı retirement plan
ertelenmiş tazminat deferred compensation
götürü tazminat lump sum indemnity
hasar karşılığı ödenen tazminat fee damages
hasar tazminat talebi damage claim
hayat muallak tazminat karşılığı provision for outstanding claims for life
hizmet ve mal için ödenen tazminat compensation
iade veya tazminat hesabı reimbursement account
ilave tazminat additional ındemnity
iş kaybı tazminat ödemesi job loss indemnity payment
işçi sigortası tazminat depozitosu workers' compensation insurance deposit
işçi tazminat kurulu worker's compensation board
işverence prim ödenerek oluşturulan tazminat planları defined benefit plans
itibari tazminat nominal damages
kabullenilmiş tazminat demonstrably committed
kanuni günlük tazminat legal daily allowance
kanuni işçi tazminat sigortası statutory workmen’s compensation coverage
karşı tazminat davası counter claim
kesinleşmiş tazminat borcu defined benefit liability
kesinleşmiş tazminat kesintisi defined benefit liability
kesinleşmiş tazminat yükümlülüğü defined benefit obligation
kesinleşmiş tazminat yükümlülüğü bugünkü değeri present value of defined benefit obligation
kiracının (charterer) yükleme veya boşaltma gecikmesi nedeniyle armatöre ödemesi gereken tazminat demurrage
maddi tazminat monetary damages
maktu tazminat liquidated damage
nakit tazminat değeri cash surrender value
navlun ve alıkoyma tazminat freight and demurrage (f and d)
öngörülen tazminat yöntemi projected unit credit method
özel tazminat koruma ve tazminat kulubü şartı special compensation protection and indemnity club (scopic)
parasal tazminat pecuniary compensation
satıcı tazminat tarafları seller indemnified parties
savaşı kaybetmiş devletlerden alınan tazminat reparation
seçilmiş tazminat ödemeleri selected compensation payments
sigorta tazminat seçeneği surrender option
sigorta tazminat tutarı surrender values
şirket dışı müdürler hisse tazminat planı company outside directors' equity compensation plan
şirket ertelenmiş tazminat planı company deferred compensation plan
taahhüt edilen tazminat demonstrably committed
tarafların birinin sözleşmeden cayması durumunda ödeyeceği tazminat forfeit penalty
tazminat alma indemnification
tazminat almak recover damages
tazminat bedeli/tutarı compensation amount
tazminat borcu doğuran haksız fiil miscarriage
tazminat cezası compensation penalty
tazminat cezası substituted penalty
tazminat davası remedial action
tazminat davası action for damages
tazminat kuralı rule of indemnity
tazminat mektubu letter of indemnity
tazminat miktarı allowance
tazminat miktarının sigortalı ve sigortacı arasında kararlaştırılması adjustment
tazminat ödeme aralığı corridor
tazminat ödeme mektubu letter of indemnity
tazminat ödemek pay damages
tazminat paketi compensation package
tazminat planı comp plan
tazminat sahibi claimant
tazminat senedi bond of indemnity
tazminat sigortası indemnity insurance
tazminat talebetme claim
tazminat talebi indemnity claim
tazminat talebi claim for restitution
tazminat talebi claim for compensation
tazminat talebi claim
tazminat talebi compensation claim
tazminat talebi claims
tazminat ve sorumluluk bilgi sistemi compensation and liability information system
tazminat vermek reimburse
tazminat vermek give indemnity
tazminat yükümlülüğü aralığı corridor
uzun vadeli tazminat long term compensation
vadeli tazminat deferred compensation
zarar toplamını geçen tazminat double recovery
zararı karşılamak üzere ödenen tazminat compensatory damages
Law
(yanlış teşhis sonucu) sakat doğan çocuğun (maddi manevi) tazminat talebinde bulunması wrongful life
adi tazminat talebi small claim
adil tazminat fair compensation
adil tazminat just compensation
azami tazminat limiti maximum limit of indemnity
azami tazminat sınırı maximum limit of indemnity
basit tazminat talebi small claim
bilirkişiye tazminat ve ücret ödemesi compensating expert
cezai tazminat vindictive damages
cezai tazminat punitive damages
cezai tazminat exemplary damages
cezai/cezalandırıcı tazminat exemplary damages
cezai/cezalandırıcı tazminat punitive damages
çarpışmadan doğan tazminat davası running down case
hakkaniyete uygun tazminat equitable compensation
haksız alıkoymaya karşı tazminat davası action of trover
haksız fiilden doğan tazminat hakkı ile ilgili taraflar arasında varılan anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi accord and satisfaction
hasar tazminat talebi davası action for damages at law
hem gayrimenkul hem de tazminat hakkındaki dava mixed action
hem hapis cezası hem de tazminat istemiyle açılan dava mixed action
hesaplanmamış tazminat bedeli unliquidated damages
hırsıza karşı açılan tazminat davası condictio furtiva
hukuki dava (tazminat vb) civil trial
hukuki tazminat statutory damages
kanuni tazminat legal redress
kanuni tazminat statutory damages
Kişisel yaralanma davalarında mağdurun yasal harç ve avukatlık masraflarından çekinerek dava açmaktan kaçınmasını önlemek üzere getirilmiş bir kural (bu kurala göre avukatlık firması tazminat davasını kazanamazsa avukatlık ücreti almaz) no win no fee
maddi manevi tazminat pecuniary and non-pecuniary damages
maddi tazminat material compensation
maddi tazminat material compensation
maddi tazminat pecuniary damages
maddi ve manevi tazminat pecuniary and non-pecuniary damages
mahkemenin verdiği gerçek ziyanın iki katına varan tazminat kararı double damages
manevi tazminat damages for mental anguish
manevi tazminat solatium
manevi tazminat non-pecuniary damages
manevi tazminat immaterial compensation
manevi tazminat damages for pain and suffering
manevi tazminat davası lawsuit for mental anguish
manevi tazminat miktarının azaltılması mitigation of loss and damage
manevi tazminat miktarının azaltılması mitigation loss
manevi zarar için verilen tazminat smart money
miktarı belli olmayan tazminat talebi unliquidated claim
ödenmesi gereken tazminat due compensation
şahide ödenecek tazminat ve masraflar reimbursement of witness
tazminat alacak olan indemnitee
tazminat anlaşması indemnity agreement
tazminat davası action for damages
tazminat davası suit for damages
tazminat davası action for compensation
tazminat davası claim for damages
tazminat davası suit for damage
tazminat davası sounding in damages
tazminat davası action for damage
tazminat davası açma hakkını doğuran durum civil conspiracy
tazminat davası açmak sue for damages
tazminat davası açmak suit for damages
tazminat davası açmak file a claim for compensation
tazminat hakkı right to indemnity
tazminat hakkı right to compensation
tazminat hakkının kaybı loss of claim
tazminat hukuku law of damages
tazminat hukuku compensation law
tazminat istemi claim for damages
tazminat kanunu compensation act
tazminat kararı award of damages
tazminat mektubu letter of indemnity
tazminat miktarının azaltılması mitigation of damages
tazminat olarak as compensation
tazminat ödeme mükellefiyeti condemnation money
tazminat ödemeye mahkum olmak be ordered by the court to pay indemnification
tazminat sahibi claimant
tazminat sigortası compensation insurance
tazminat talebi claim for indemnification
tazminat talebi claims
tazminat talebi claim to compensation
tazminat talebinde bulunmak demand compensation against
tazminat talebinde bulunmak demand compensation
tazminat talebinde bulunmak claim for damages
tazminat talep etme seeking damage
tazminat talep etmek demand compensation
tazminat talep etmek claim
tazminat talep etmek claim for damages
tazminat talep etmek demand indemnity against
tazminat tutarı amount of indemnity
tazminat ücreti demurrage charges
tazminat verecek olan indemnitor
tazminat yararlanma sınırı compensation benefit limit
tazminat yolu avenue of redress (australia)
tazminat yönetimi compensation management
tazminat yükümlülüğü tort
yaralanmayla sonuçlanan kazaları takip ederek mağduru tazminat davası açmaya teşvik eden avukat ambulance chasing lawyer
yaralanmayla sonuçlanan kazaları takip ederek mağduru tazminat davası açmaya teşvik eden avukat ambulance chaser
yaralanmayla sonuçlanan kazaları takip ederek mağduru tazminat davası açmaya teşvik etme ambulance chasing
yasal tazminat statutory damages
zararı karşılayan tazminat compensatory damages
Politics
bir tazminat almak obtain redress
devlet aleyhine açılan tazminat davalarına bakan abd mahkemesi court of claims
gereken tazminat due compensation
peşinen kabul edilen tazminat talebi admitted claim
tazminat davası action for compensation
tazminat istemek claim a compensation
tazminat ödemesi indemnity payment
tazminat tutarı amount of a compensation
ücret ve tazminat politikası compensation policy
Institutes
koruma ve tazminat birliği protection and indemnity association
Insurance
(ev/araç vb) hasar/tazminat talebine bakan görevli claim agent
çifte tazminat double indemnity
deniz sigortasında kurtarılan malların değeri düşüldükten sonraki tazminat miktarı salvage loss
günlük tazminat daily indemnity
günlük tazminat sigortası insurance of daily benefits
işçi tazminat sigortası workmen's compensation
işçilerin iş yerinde yaralanmasına karşı tazminat ödenmesini sağlayan bir devlet sigortası türü industrial injuries insurance
karşı tazminat yükümlülüğü counter indemnity obligation
kaza halinde hayat sigortasına tazminat ilavesi supplementary accident insurance
kaza ve tazminat accident and indemnity
koruma ve tazminat protection and indemnity
koruma ve tazminat kulübü protection and indemnity club
mesleki tazminat professional indemnity
mesleki tazminat poliçesi professional indemnity policy
mesleki tazminat sigortası professional indemnity insurance
sağlık sigortası tahtında sigortalıya sakatlık devresinde ödenen tazminat income benefit
tazminat lehdarı indemnitee
tazminat limiti limit of indemnity
tazminat süresi indemnity period
tazminat süresi period of indemnity
tazminat tahfifi mitigating damages
tazminat talebi claim
tazminat veren bakım senedi maintenance bond
Tourism
havayolu şirketlerinin kapasite fazlası satışı sonucu bileti alınmış yolcuların uçuşta yer olmaması nedeniyle uçuşa kabul edilmemesinden kaynaklı kazandığı tazminat denied boarding compensation
Telecom
tazminat talebi claim for damages
Construction
maddi tazminat liquidated damages
Marine
bir geminin yükleme ve boşaltma süresince gemiyi kiralayanın herhangi bir tazminat talebinde bulunmaksızın beklemeye mecbur olduğu süre lay day
müşterek koruma ve tazminat birliği mutual protection and indemnity association
Petrol
petrol şirketlerinin herhangi bir sızma veya hasar nedeniyle zarar gören 3. şahısların tazminat talepleri karşısında ödemekle yükümlü oldukları toplam tazminat tutarı liability cap
uluslararası petrol kirliliği tazminat fonları international oil pollution compensation funds
Military
aile ve tazminat bedeli dependency and indemnity compensation
kralın askeri bir harekat sırasında muharip ve hizmetkarlarına verdiği tazminat bouche of court