return - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

return

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "return" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 114 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
return v. dönmek
return v. geri dönmek
return v. iade etmek
return n. iade
return n. getiri
return n. dönüş
General
return v. geri göndermek
return v. yanıtlamak
return v. geri götürmek
return v. geri çevirmek
return v. karşılık vermek
return v. misilleme yapmak
return v. geri gitmek
return v. tekrarlamak
return v. getiri sağlamak
return v. getirmek (faiz vb)
return v. geri gelmek
return v. (birşeyi yerine) geri koymak
return v. cevap vermek
return v. sağlamak (kar)
return v. avdet etmek
return v. iade etmek
return v. geri vermek
return v. yansıtmak
return v. seçmek
return v. hüküm vermek
return v. getirmek (kar)
return v. dönüş yapmak
return v. nüksetmek
return v. beyan etmek
return v. aynı kağıttan oynamak
return v. geri getirmek
return v. topu karşılamak
return v. ödemek
return v. geri vurmak
return v. gerisin geriye gitmek
return v. göndermek
return v. resmen bildirmek
return v. milletvekili seçmek
return v. mukabelede bulunmak
return v. karşılık yapmak
return v. dönmek
return v. geri dönmek
return v. gitmek
return v. geri iade etmek
return v. getirmek
return n. gidiş dönüş
return n. faiz
return n. tazminat
return n. bedel
return n. istatistik cetveli
return n. geri dönüş
return n. gelir
return n. geri gelme
return n. beyanname
return n. bildirge
return n. geri verme
return n. tekrarlama
return n. karşılık
return n. iade
return n. geriye gitme
return n. topa geri vurma
return n. geri getirme
return n. avdet
return n. nüksetme
return n. geri iade
return n. geri dönme
return n. geri gönderme
return n. kar
return n. karşılama
return n. seçim sonucu
return n. tornistan
return n. döndürüş
return n. resmi rapor
return n. bir mebusun seçilmesi
return n. mukabele
return n. ince kıyım tütün
return n. bildirim
return n. bülten
return n. resmi açıklama
return n. geri geliş
return n. kazanç
return n. rapor
return n. geri tepme
return adj. dönen
return adj. rövanş
return adj. (bilet) gidiş-dönüş
return adj. istatistik
Trade/Economic
return risturn
return tazminat
return ordino
return tahsilat
return hasılat
return dönüş
return iade
return geri çevirme
return kazanç
return gelir
return verim
return geri dönüş
return iade mal
return cevap
return vergi beyannamesi
Law
return karar vermek (mahkeme)
Politics
return seçmek (milletvekilini)
Insurance
return getiri
Technical
return dönmek
return dönüş
Computer
return dön
return geri dönüş
return dönmek dön
Medical
return hastaya kan vermek
Sport
return topu geri vurmak
Tennis
return geri vurmak (tenis topu)

Bedeutungen, die der Begriff "return" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
accept return v. iade almak
be loved in return v. aşkına karşılık almak
be loved in return v. aşkına karşılık bulmak
bear return v. getirisi olmak
expect something in return v. karşılık beklemek
expect something in return from someone v. karşılık beklemek
fill tax return v. beyanname doldurmak
get in return for v. karşılığını almak
get no return on /for one's efforts v. çabalarına karşılık görememek
get nothing in return v. karşılığında birşey almamak
get nothing in return v. karşılığında hiçbir şey almamak
get nothing in return v. karşılığında bir şey almamak
go and return v. gidip gelmek
provide return v. getirisi olmak
receive nothing in return v. karşılığında bir şey almamak
receive nothing in return v. karşılığında birşey almamak
receive nothing in return v. karşılığında hiçbir şey almamak
return a call v. geri aramak
return a call v. (birine) telefonla dönmek
return a request v. bir isteği geri çevirmek
return a verdict of guilty v. suçlu bulmak
return empty-handed v. eli boş dönmek
return from army v. askerden dönmek
return from death's door v. kefeni yırtmak
return from exile v. sürgünden dönmek
return from leave v. izinden dönmek
return from school v. okuldan dönmek
return from school v. okuldan gelmek
return from the dead v. ölümden dönmek
return from the threshold of death v. ölümün eşiğinden dönmek
return from the village v. köyden dönmek
return from vacation v. tatilden dönmek
return home v. memleketine dönmek
return home v. eve dönmek
return home from school v. okuldan eve dönmek
return in time v. zaman içinde geri dönmek
return one's former career v. eski kariyerine dönmek
return one's former career v. eski kariyerine dönüş yapmak
return profit v. kar sağlamak
return profit v. kar getirmek
return someone to consciousness v. hayata döndürmek
return someone to consciousness v. yaşama döndürmek
return someone's call v. geri aramak
return someone's call v. (birine) telefonla dönmek
return something to a previous condition v. eski haline getirmek
return something to real owner v. asıl sahibine geri vermek
return something to real owner v. asıl sahibine iade etmek
return something to true owner v. asıl sahibine geri vermek
return something to true owner v. asıl sahibine iade etmek
return thanks v. allah'a şükretmek
return thanks v. allah'a şükranlarını sunmak
return to v. dönmek
return to v. dönüşmek
return to a previous condition v. eski konumuna getirmek
return to beginning v. başa dönmek
return to dust v. ölmek
return to ex v. eski sevgiliye geri dönmek
return to ex v. eski sevgilisine geri dönmek
return to favor v. tekrar rağbet görmek
return to life v. dirilmek
return to normal v. normale dönmek
return to one's duty v. görevine dönmek
return to one's mother's home v. baba ocağına dönmek
return to one's mother's home v. annesinin evine dönmek
return to one's mother's home v. eve annesine dönmek
return to one's place v. yerine dönmek
return to profitability v. kara geçmek
return to self v. özüne dönmek
return to stage v. sahnelere geri dönmek
return to the country v. ülkeye dönmek
return to the earth v. dünyaya dönmek
return to the hotel v. otele dönmek
return to the original owner v. asıl sahibine geri vermek
return to the original owner v. asıl sahibine iade etmek
return to the rightful owner v. asıl sahibine geri vermek
return to the rightful owner v. asıl sahibine iade etmek
return to the sky v. gökyüzüne geri dönmek
return to the stage v. sahnelere dönmek
return to the stage v. sahneye dönmek
return to the subject v. konuya dönmek
return to the subject v. konuya geri dönmek
return unharmed v. sağ salim dönmek
take nothing in return v. karşılığında hiçbir şey almamak
take nothing in return v. karşılığında bir şey almamak
take nothing in return v. karşılığında birşey almamak
yield return v. getirisi olmak
a road of no return n. dönüşü olmayan yol
annual return n. yıllık ciro
best video return n. en iyi video geri dönüşü
bottle-return machine n. şişe iade makinesi
box-office return n. gişe hasılatı
copy return n. nüsha iade
date of return n. dönüş tarihi
expected return n. beklenen verim
expecting nothing in return n. fisebilillah
main return airway n. ana hava dönüş yolu
non return valve n. tek yönlü vana
point of no return n. geri dönülmez nokta
point of no return n. dönüşü olmayan nokta
point of no return n. geri dönülemez nokta
point of no return n. geri dönülemeyecek nokta
private return n. özel getiri
product return n. ürün iadesi
product return n. ürün iade
provisional tax return n. geçici vergi beyannamesi
return address n. gönderenin adresi
return address n. iade adresi
return fare n. gidiş dönüş ücreti
return game n. rövanş maçı
return half n. biletin dönüş yarısı
return journey n. dönüş seyahati
return journey n. dönüş
return label n. iade etiketi
return match n. rövanş maçı
return match n. rövanş
return of experiments n. tecrübelerin sonuçları (kazanımları)
return of the repressed n. bastırılmış olanın dönüşü
return on sales n. satış gelirleri
return plan n. geri dönüş planı
return ticket n. gidiş-dönüş bileti
return ticket n. gidiş geliş bileti
return ticket n. dönüş bileti
return ticket n. gidiş dönüş bileti
return ticket n. bir yere gidişi ve oradan dönüşü kapsayan bilet
return to innocence n. masumiyete dönüş
return visit n. iade ziyareti
return/round-trip ticket n. gidiş-dönüş bileti
the point of no return n. dönüşü olmayan nokta
the point of no return n. geri dönüşü olmayan evre
the point of no return n. geri dönülmeyecek nokta
the point of no return n. dönüşü olmayan yol
the return of a product n. ürün iadesi
unexpected return n. beklenmedik dönüş
unexpected return n. beklenmeyen dönüş
warranty return n. teminatın iadesi
expecting nothing in return adj. beklentisiz
by return mail adv. ilk posta ile cevap
by return mail adv. akabinde cevap
by return of post adv. ilk posta ile
by return of post adv. ilk posta ile cevap
by return post adv. gelecek posta ile
by return post adv. ilk posta ile
in return adv. buna karşılık
in return adv. karşılık olarak
in return adv. mukabil
in return adv. karşılığında
in return adv. mukabeleten
in return adv. sırasıyla
in return adv. mukabilinde
on my return adv. döndüğümde
in return for prep. -e karşılık
in return for prep. karşılık olarak
in return for prep. -e karşılık olarak
in return for prep. yerine
in return for prep. mukabilinde
return without opening açılmadan iade
Phrasals
return from -den dönmek
return to iade etmek
return with something -ile dönmek
Phrases
in return for this buna karşılık olarak
in return of the favor yapılan iyiliğin karşılığında
Colloquial
a point of no return dönüşü olmayan yol
a point of no return geri dönüşü olmayan evre
a point of no return geri dönülmeyecek nokta
in return bunun karşılığında
return the compliment iltifata iltifatla karşılık vermek
return the compliment övgüye övgüyle cevap vermek
so what do i get in return? karşılığında ben ne alacağım?
Idioms
do evil in return karşılığında kötülük yapmak
do evil in return kötülükle karşılık vermek
pay a return visit iade-i ziyarette bulunmak
return a visit iade-i ziyarette bulunmak
return evil for evil kötülüğe kötülükle karşılık vermek
return from death's door kefeni yırtmak
return someone's compliment iltifata iltifatla karşılık vermek
return someone's compliment övgüye övgüyle cevap vermek
return the favor iyiliğe karşılık vermek
return the favor iyiliğine karşılık vermek
return the favor gördüğü iyiliğin karşılığını vermek
return the favour iyiliğe karşılık vermek
return to haunt one daha sonra sorun yaratmak
return to haunt one (sorun olarak) sonradan karşısına çıkmak
return to haunt one tekrar ortaya çıkıp ensesine yapışmak
return to the fold dönüp dolaşıp aynı yere gelmek
return to the fold sürüye geri dönmek
return to the fold kürkçü dükkanına geri dönmek
Speaking
from whence we came and to where we will return nereden geldik ve nereye gideceğiz
I didn't want to return geri dönmek istemedim
I may not return geri dönmeyebilirim
it was never my intention to return dönmeye niyetim hiç yoktu
please return to your seats lütfen yerlerinize dönün
return it bunu iade et
return to your lady friend hanım arkadaşının yanına dön
what do i get in return? karşılığından ne alacağım?
what do you want in return? karşılığında ne istiyorsun?
what do you want in return? karşılığında ne istiyorsunuz?
what will i get in return? karşılığından ne alacağım?
Trade/Economic
absolute return mutlak getiri
absolute-return mutlak getirili
absolute-return fund mutlak getirili fon
account of return riturn hesabı
account of return iade hesabı
accounting rate of return basit getiri oranı
actual rate of return reel getiri
annual internal rate of return yıllık iç verim oranı
annual return yıllık beyanname
annual return yıllık kazanç
annual return yıllık gelir
average return ortalama getiri
average return on equity ortalama özkaynak verimliliği
average return on equity ortalama özkaynak karlılığı
bank return banka haftalık durum çizelgesi
bank return banka haftalık bilançosu
bank return banka haftalık durumu
before tax return vergi öncesi kazanç
benchmark return karşılaştırma ölçütü getirisi
bond return bono getirisi
bond return tahvil getirisi
broker's return mal listesi
by return of mail ilk postayla
by return of post ilk postayla
canceling return iptale bağlı prim iadesi
cash by return steamer geminin dönüşünde
cash return nakit gelir
cash return para olarak ödenen kar payı
cause of return iade sebebi
cause of return iade nedeni
compound rate of return bileşik getiri oranı
consolidated tax return birleştirilmiş gelir vergisi beyannamesi
consolidated tax return gelir vergisi beyannamesi
consolidated tax return birleştirilmiş
constant return sabit verim
construction agreement in return for land share arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
copy for return ıade nüshası
corporate income tax return şirket kurumlar vergisi beyannamesi
corporate tax return kurumlar vergisi beyannamesi
covered return güvenceli getiri
current return cari verim
current return cari getiri
current return cari getiri
date of return iade tarihi
decreasing return azalan kar
delayed return ertelenmiş dönüş
delayed return gecikmeli dönüş
delayed return rötarlı dönüş
deliver goods on sale or return muhayyer satış
diminishing return azalan verim
diminishing return azalan gelir
dollar weighted rate of return dolar bazında getiri oranı
economic return ekonomik getiri
effective rate of return vadeye kadar getiri
effective rate of return vadeye kadar getiri
effective return etkin getiri oranı
epected return beklenen getiri
excess return (portföy/yatırım getirisi üzerinde kalan) fazla getiri
expected portfolio return beklenen portföy getirisi
expected return yatırımdan beklenen getiri
expected return beklenen getiri
expected return beklenen verim
fair-return price adil getiri fiyatı
falling rate of return azalan getiri oranı
false tax return yanlış vergi iadesi
file income tax return gelir vergisi beyannamesi vermek
financial rate of return mali geri dönüş oranı
gross return brüt dönüş
holding period return senedi elde tutma süresi getirisi
in return for karşılığında
in return for his service hizmeti karşılığı
in return for his service hizmet karşılığı
income tax return gelir vergisi beyannamesi
income-tax return gelir vergisi beyannamesi
information return bilgi beyannamesi
internal rate of return iç verim oranı
internal rate of return iç getiri oranı
internal rate of return içsel getiri oranı
internal rate of return iç karlılık oranı
internal rate of return method iç verimlilik yöntemi
investment return yatırım getirisi
investment return yatırımın geri dönüşü
liquidation return tasfiye beyannamesi
make a return vergi beyannamesi düzenlemek
modified internal rate of return değiştirilmiş iç verim oranı
multiple internal of return çoklu iç verimlilik
multiple internal rate of return çoklu iç verimlilik oranı
negative return eksi getiri
net return ratio net gelir oranı
nominal rate of return nominal getiri oranı
nondefective return bir ürünün kusurlu olmadığı halde iadesi
non-defective return bir ürünün kusurlu olmadığı halde iadesi
normal rate of return normal getiri oranı
normal return normal getiri
normal return normal gelir
on sale or return konsinye
on sale or return muhayyer olarak
on sale or return emanet
operating return kurumlar vergisi
pay in return karşılığında ödemek
positive return olumlu dönüş
prepare an income tax-return gelir vergisi beyannamesi hazırlamak
pre-tax return vergi öncesi iade
product end-of-life return program ürün kullanım ömrü sonunda uygulanan iade programı
rate of return getiri oranı
rate of return getiri oranı
rate of return verim oranı
rate of return yatırılan sermayenin gelir oranı
rate of return verimlilik
rate of return on equity özsermaye dönüş hızı
rate of return pricing verim baz alınarak yapılan fiyatlandırma
rate of return pricing verim tabanlı fiyatlandırma
rate of return pricing verime dayalı fiyatlandırma
rate of return regulation getiri oranı üzerindeki düzenlemeler
real rate of return reel getiri oranı
real return reel getiri
realized rate of return gerçek getiri oranı
reasonable rate of return makul getiri oranı
registered letter with return receipt iadeli taahhütlü mektup
required rate of return gerekli getiri oranı
required rate of return beklenen verim oranı
required rate of return istenen iç getiri oranı
required return beklenen asgari getiri oranı
return account iade hesabı
return address cevap adresi
return address gönderenin adresi
return cargo dönüş yükü
return commission iade komisyonu
return copy ıade nüshası
return date iade tarihi
return differentials getiri farkları
return expectations getiri beklentisi
return freight dönüş yükü
return from sale satıştan iade
return indices getiri endeksleri
return invoice iade faturası
return journey dönüş seyahati
return management getiri yönetimi
return of capital sermaye geliri
return of capital sermayenin hasılası
return of capital sermayenin getirisi
return of expenses gider cetveli
return of expenses masraf cetveli
return of income gelir vergisi beyannamesi
return of investment yatırımın geri dönmesi
return of payment ödemenin iadesi
return of payment ödeme iadesi
return of premium prim iadesi
return of premium primlerin iadesi
return of tax vergi iadesi
return of thanks mukabil teşekkür
return of the investments yatırımların geri dönmesi
return of the money paranın dönüşü
return of the money paranın geri dönüşü
return on asset ratio aktif getiri oranı
return on assets mali varlıkların getirisi
return on assets aktif karlılık
return on assets aktif karlılığı
return on assets (roa) aktif karlılığı
return on capital sermaye getirişi
return on capital sermaye karlılığı
return on capital sermaye geliri
return on capital employed (roce) kullanılan sermayenin getirisi
return on equity özkaynak verimliliği
return on equity özvarlık verimliliği
return on equity özsermaye karlılık oranı
return on equity özsermaye getiri oranı
return on equity özkaynak karlılığı
return on equity hisse senedi getiri oranı
return on equity mali rantabilite
return on invested capital yatırılan sermaye üzerinden sağlanan getiri
return on invested capital (roic) yatırım sermayesi getirisi
return on investment yatırımın geri dönüşü
return on investment aktif verimliliği
return on investment yatırım getirisi
return on investment yatırım karlılığı
return on investment yatırım rantı
return on plan assets sosyal güvenlik planı yatırım getirisi
return on plan assets of an employee benefit plan sosyal güvenlik planı yatırım getirisi
return on sales satış dönüşümü
return on sales satış kazancı
return on securities menkul değer getiri oranı
return on working capital çalıştırılan sermaye geliri
return payment fee ödeme iadesi harcı
return policy iade politikası
return ratio verim oranı
return shipment gemi sevk hamulesi
return ticket dönüş bileti
return to capital sermayenin getirisi
return to country of origin mahrece iade
return to the country of origin menşei ülkesine iade
return-on-assets varlık getirisi
return-on-equity özsermaye getirisi
return-on-equity özsermaye getirisi
return-to-work examination işe dönüş muayenesi
risk free return risksiz getiri
risk return profile risk getiri profili
risk-return risk-getiri
risk-return space risk-getiri alanı
risk-return trade-off risk-getiri dengesi
roi (return on investment) yatırımın getirisi
sale and return muhayyer satış
sale of return iadeli satış
sale on return iade edilebilme koşuluyla satış
sale on return iade edilebilme şartı ile satış
sales return invoice satış iade faturası
social rate of return to human capital investment beşeri sermaye yatırımının sosyal getirisi
social return on investment (sroi) sosyal yatırım getirisi
stock return stok dönüşü
stock return hisse senedi getirisi
target return hedeflenen gelir oranı
target return goal hedef karlılık oranı
tax return mali yıl vergi iadesi
tax return vergi beyannamesi
tax return vergi beyanı
tax return vergi iadesi
tax return system beyan sistemi
terminal rate of return nihai getiri oranı
time weighed rate of return zaman ağırlıklı getiri oranı
total return toplam getiri
total return swap vadeli takas toplam getirisi
total return swap toplam getirilerin takası
treasury return hazine tahvili
value added tax return kdv iadesi
variable return to scale ölçeğe göre değişken getiri
vat return kdv beyannamesi
vat return kdv iadesi
withholding tax return muhtasar vergi beyannamesi
withholding tax return muhtasar beyanname
Law
action to return unlawfully held possessions haksız olarak alınan bir menkulün iadesi davası
bank return banka haftalık durumu
cancellation return iptal iadesi
court's decision to return daughter to her mother mahkemenin kızı anneye iadesi yönündeki kararı
floating intention to return çıkılan eve yeniden dönme niyeti
impossibility of return iadenin imkansızlığı
law of return dönüş yasası
lawful return kanuni karşılık
net smelter return royalty net izabe geliri hakkı
return a acquittal beraat kararı vermek
return a verdict of guilty suçlu olduğuna karar vermek (jüri)
return a verdict of guilty jürinin suçlu olduğuna karar vermesi
return a verdict of guilty suçlu olduğuna karar vermek
return a verdict of innocent suçsuz olduğuna karar vermek
return a verdict of innocent suçsuz olduğuna karar vermek (jüri)
return a verdict of innocent jürinin suçsuz olduğuna karar vermesi
return a verdict of not guilty beraat kararı vermek
return an acquittal beraat kararı vermek
return authorization iade izni
return authorization iade yetkisi
return of child çocuğun iadesi
return of ownership mülkiyetin iadesi
return of ownership zilyetliğin iadesi
return of possession zilyetliğin iadesi
return of presents hediyelerin iadesi
return receipt requested iadeli taahhütlü posta
smelter return izabe geliri
Politics
a return visit iade-i ziyaret
agreed return mutabakatlı iade
an equivalent given in return misliyle mukabele
an equivalent given in return mukabele-i bilmisil
an equivalent given in return mukabelei bilmisil
assisted voluntary return destekli gönüllü dönüş
committee on the export and return of cultural goods kültürel malların ihracı ve iadesi komitesi
copy for return iade nüshası
equal treatment in return misliyle mukabele
equal treatment in return mukabelei bilmisil
equal treatment in return mukabele-i bilmisil
forcible return zorla dönüş
level of return getiri seviyesi
return copy iade nüshası
return the law to parliament yasayı meclise iade etmek
right of return iade hakkı
right of return eve dönüş hakkı
short-term return kısa vadeli getiri
spontaneous return kendiliğinden geri dönüş
unesco intergovernmental committee for promoting the return of cultural property unesco kültürel varlıkların ait oldukları ülkelere iadesinin teşviki hükümetlerarası komitesi
Insurance
annual internal rate of return yıllık iç verim oranı
average return ortalama getiri
benchmark return karşılaştırma ölçütü getirisi
canceling return iptale bağlı iade
lay-up return yatma iadesi
lay-up return geminin limanda yattığı süre dahilinde nakliyat sigortacılarının yaptığı prim iadesi
no claim return hasarsızlık iadesi
no claim return hasarın olmadığı nakliyat sigorta poliçesinde primin bir kısmının iadesi
no return iade yok
premium return prim iadesi
return commission sigortanın iptali halinde acentenin sigortacıya iade ettiği prim
return of premium prim iadesi
return premium iade primi
risk free return risksiz getiri
risk return profile risk getiri profili
Tourism
day return tek günlük paso
day return bir günlüğüne geçerli olan indirimli seyahat tarifesi
open date return ticket dönüşü açık bilet
return matrix getiri matrisi
return ticket gidiş geliş bileti
Technical
bipolar return to zero kutupsal sıfıra dönüşlü
carriage return satır başına getirme
carriage return satır başına alma
carriage return character satır başına dönüş karakteri
condensate return pump kondensat dönüş pompası
condensate return pump kondens dönüş pompası
condense return pipe yoğuşma dönüş borusu