damage - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

damage

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "damage" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 40 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
damage v. zarar vermek
damage n. zarar
damage n. hasar
General
damage v. hasar yapmak
damage v. değerini düşürmek
damage v. zedelemek
damage v. hasara uğratmak
damage v. hasar vermek
damage v. bozmak
damage v. zarar vermek
damage v. zarara uğratmak
damage v. zarara sokmak
damage n. dokunca
damage n. yıkımlık
damage n. fiyat
damage n. muhatara
damage n. masraf
damage n. hasar
damage n. zarar
damage n. ziyan
damage n. hüsran
Trade/Economic
damage değer kaybı
damage zarar
damage zarar ziyan
damage ziyan
damage tazminat
damage hasar
damage maddi avarya
damage mal hasarı
Law
damage zarar
Insurance
damage hasar
damage zarar
Automotive
damage hasar
damage hasar vermek
Aeronautic
damage hasarlamak
Medical
damage zedelenme
damage damaj
Biochemistry
damage yara
damage bere
Ottoman Turkish
damage izrar

Bedeutungen, die der Begriff "damage" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
damage the reputation v. şöhretine zarar vermek
cause damage v. hasar yapmak
suffer damage v. hasara uğramak
cause damage v. hasara neden olmak
damage somebody's reputation v. itibarıyla oynamak
wreak damage on v. hasar vermek
damage financially v. maddi zarar vermek
bring damage v. zarar vermek
make good a damage v. zararı gidermek
pay for the damage v. hasarı karşılamak
compensate for the damage v. hasarı karşılamak
cover the damage v. hasarı karşılamak
assess the amount or cost of damage v. hasar tespiti yapmak
evaluate the cost of damage v. hasar tespiti yapmak
do damage v. hasar oluşturmak
cause damage v. hasar yaratmak
assess the value of the damage v. hasar tespiti yapmak
inflict damage v. hasar yaratmak
inflict damage v. hasar oluşturmak
cause permanent damage v. kalıcı hasara neden olmak
assess the extent of the damage v. hasar tespiti yapmak
estimate the damage v. hasar tespiti yapmak
do damage v. hasar yaratmak
cause damage v. hasar oluşturmak
repair the damage v. hasarı gidermek
suffer extensive damage v. aşırı hasar görmek
pay someone the damage v. hasarı tazmin etmek
relieve the damage v. hasarı gidermek
suffer damage v. hasar görmek
recover damage v. hasar gidermek
correct the damage v. hasar gidermek
damage the environment v. çevreye zarar vermek
inflict damage v. hasar vermek
damage one's prestige v. prestijini sarsmak
damage one's reputation v. itibarını yerle bir etmek
damage one's reputation v. itibarını zedelemek
pay damage v. tazminat ödemek
suffer damage v. zarara uğramak
suffer damage v. hasara maruz kalmak
reverse the damage done v. verilen hasarı onarmak
reverse the damage done v. yapılan hatayı düzeltmek
result in loss or damage v. zararla sonuçlanmak
damage further v. daha fazla hasar vermek
damage further v. daha fazla hasara uğratmak
damage further v. daha fazla zarara uğratmak
damage further v. daha fazla zarar vermek
damage the nature v. doğaya zarar vermek
damage heavily v. ağır zarar vermek
damage badly v. ağır zarar vermek
inflict heavy damage v. ağır zarar vermek
damage the country's economy v. ülke ekonomisini zarara uğratmak
escape damage v. hasardan kurtulmak
escape damage v. hasardan kaçmak
escape damage v. hasar almamak
rectify the damage v. hasar gidermek
repaire the damage v. hasar gidermek
contain the damage to a small area v. zararı küçük bir alan(l)a sınırlamak
be charged with property damage v. mala zarar vermekle suçlanmak
collateral damage n. ikincil zarar
light damage n. hafif hasar
damage criteria n. hasar kriterleri
compensation for damage n. zararın tazmini
physical damage n. fiziki hasar
average damage n. ortalama zarar
average annual damage n. ortalam yıllık hasar
insurance against damage n. hasar sigortası
damage assessment n. hasar değerlendirmesi
flood damage n. sel zararı
damage assessment n. hasar tespit
collision damage n. çarpışma zararı
collateral damage n. çok taraflı zarar
damage radius n. hasar yarıçapı
moderate damage n. orta derece hasar
damage potential n. hasar potansiyeli
estimation of damage n. hasar tahmini
formation damage n. formasyon hasarı
damage conditions n. hasar şartları
preliminary damage assessment n. ön hasar tespiti
damage classification n. hasar sınıflaması
damage determination committee n. hasar tespit komisyonu
heavy damage n. ağır hasar
claim for damage n. tazminat talebi
acceptable damage n. kabul edilebilir hasar
material damage n. maddi hasar
damage to a building n. bina hasarı
severe damage n. cihaz veya tesislerdeki hasar
fire damage n. yangın hasarı
liable for damage n. zarardan sorumlu
damage by water n. su hasarı
brain damage n. beyin hasarı
brain damage n. beynin tedavi edilemeyecek şekilde zarar görmesi
damage deposit n. depozito
incurrening of damage n. zararın meydana gelmesi
incurrence of damage n. zararın meydana gelmesi
permanent damage n. kalıcı hasar
financial damage n. maddi kayıp
financial damage n. maddi hasar
financial and emotional damage n. maddi manevi hasar
damage compensation n. hasar tazminatı
damage frequency n. hasar frekansı
severe damage n. ağır zarar
fire damage n. yangın zararı
fire damage n. yangın tahribatı
accident resulting in material damage n. maddi hasarlı kaza
liability for damage n. zararın sorumluluğu
moral damage n. manevi zarar
damage over time n. zamanla oluşan hasar
basic damage n. temel hasar
chemical damage n. kimyasal hasar
damage reduction n. zarar azaltma
extensive damage n. geniş çaplı hasar
irreparable damage n. giderilemez zarar/hasar
cost of damage n. hasar bedeli
damage cost n. hasar bedeli
damage management n. hasar yönetimi
moisture damage n. nem hasarı
lasting damage n. kalıcı hasar
lasting damage n. uzun süren zarar
permanent damage n. kalıcı hasar
target critical damage point n. en hayati hedef bileşeni
flood damage potential adj. sel hasarı potansiyeli
Idioms
acceptable damage kabul edilir zarar
the damage was irreversible hasar geri dönülemez düzeydeydi
the damage is done iş işten geçmiş
the damage is done olan olmuş
Speaking
what is the damage ? hepsi ne kadar tuttu?
what's the damage? borcum nedir?
what's the damage? günahım(ız) nedir?
what's the damage? borcum ne kadar?
Slang
what's the damage? kaça mal olacak?
what's the damage? kaça/neye patlar?
what's the damage? günahımız ne?
what's the damage? cezamız ne?
Trade/Economic
minor damage önemsiz hasar
estimate of damage hasar tahmini
malicious damage kötü niyetle verilen zarar
estimated damage tahmini hasar
damage certificate hasar belgesi
sweat damage terleme hasarı
damage claim hasar tazminat talebi
material damage maddi zarar
irreparable damage telafisi mümkün olmayan bir zarar
damage free hasarsız
damage by ice buz hasarı
liable to pay damage hasarı ödemeye mecbur
sea damage deniz hasarı
damage by frost don hasarı
damage by smoke duman hasarı
damage of inflation enflasyon zararı
hidden damage gizli zarar
damage by storm fırtına hasarı
hidden damage gizli hasar
trivial damage hafif hasar
cause of damage hasar nedeni
suffer damage hasara maruz kalmak
insurance against damage by explosion infilak sigortası
damage to goods emtia hasarı
damage by lightning yıldırım hasarı
wilful damage kasti hasar
free of damage absolutely kati olarak hasardan muaf
transport damage nakliye hasarı
transport damage nakliye esnasında meydana gelen hasar
material damage malzeme hasarı
personal damage şahsi zarar personal
liquidated damage maktu tazminat
damage of goods mal hasarı
apparent damage gözle görülen hasar
apparent damage belirgin hasar
damage to package ambalajın hasar görmesi
tangible damage maddi zarar
free of damage absolutely kesin olarak hasardan muaf
material damage maddi hasar
machine and equipment damage makine ve teçhizat hasarı
non-pecuniary damage manevi hasar
non-pecuniary damage maddi olmayan hasar
sum of damage hasar meblağı
damage survey hasar gözetimi
damage survey hasar araştırması
collateral damage yan hasar
collateral damage istenmeyen hasar
normative damage normatif zarar
Law
positive damage müspet zarar
seeking damage tazminat talep etme
collateral damage munzam zarar
damage indemnity hasar tazmini
aggravation of damage hasarın ağırlığı
consequential damage dolaylı hasar
causing damage to property nasi ızrar
causing damage to property mala zarar verme
ascertainment of damage zararın tayini
further damage munzam zarar
extent of damage hasarın şümulü
inflicting damage to property nasi ızrar
inflicting damage to property eşyaya zarar verme
liability to damage tazmin sorumluluğu
negative damage menfi zarar
material damage maddi zarar
material damage ehemmiyetli zarar
sustaining damage zarara duçar olma
sustained damage ika olunan zarar
offense of causing loss and damage to third persons üçüncü şahıslara karşı nasi ızrar ve tahrip suçu
wilful damage kasten yapılan zarar
damage cause zarar sebebi
suit for damage tazminat davası
damage feasant başkasının arazisine girerek o arazideki ekinlere zarar veren hayvanın gerçekleştirdiği eylem
wilful damage kasten zarar verme
wilful damage kasti hasar
personal damage kişisel hasar
remote damage dolaylı zarar
distress damage feasant otlayan hayvanların vermiş olduğu zarara karşı hapis hakkı
distress damage feasant gayrimenkulün uğradığı zarara karşı hapis hakkı
cause damage and loss zarar ve ziyana uğratmak
criminal damage kriminal hasar
criminal damage hukuken cezai yaptırım gerektiren fiil
remoteness of damage zararın uzaklığı
immaterial damage manevi zarar
collateral damage ek zarar
mitigation of loss and damage manevi tazminat miktarının azaltılması
damage to property mala zarar verme
action for damage tazminat davası
moral damage manevi zarar
latent damage gizli hasar
property damage mala yönelik zarar
Politics
cause a damage zarara neden olmak
non-pecuniary damage maddi olmayan hasar
freshwater damage tatlı su hasarı
assessment of damage hasarın tespiti
proximade damage doğrudan zarar
Insurance
collision damage waiver kaza hasarından feragat
free of damage hasarsız
smoke damage duman hasarı
actual damage gerçek zarar
actual damage fiili hasar
property damage mal zararı
accidental damage kazaen oluşan hasar
sea water damage deniz suyu hasarı
fresh water damage tatlı su hasarı
heavy weather damage kötü hava şartları hasarı
malicious damage kötü niyet zararı
damage to car araca vaki hasar
motor own damage insurance oto kasko sigortası
own damage kasko hasarı
collision damage çarpışma hasarı
dgeaircraft damage uçak hasarı
property damage insurance mal zararı sigortası
strike, riot, civil commotions and malicious damage grev, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli zararlar
impact damage duran bir cisme hareket eden bir cismin yaptığı hasar
hull damage uçak veya deniz taşıtlarının hasarı
physical damage maddi zarar
partial damage kısmi hasar
third party property damage üçüncü şahıs mal zararı
material damage maddi zarar
automobile physical damage oto maddi zararı
country damage kötü hava şartları zararı
sympathetic damage yakın çevrede bulunan bir mülkün hasar görmesi sebebiyle malın zarar görmesi
water damage insurance su hasarı sigortası
amount of damage hasar miktarı
sweat damage terleme hasarı
unrepaired damage onarılmamış hasar
minor damage önemsiz hasar
economic damage maddi zarar
hidden damage gizli hasar
mitigation of damage zararı hafifletme
malicious damage kötü niyetli zarar
minor damage ufak hasar
malicious damage kötü niyetle verilen zarar
pecuniary damage maddi zarar
rainwater damage yağmur suyu hasarı
corrosion damage korozyon hasarı
deliberate damage kasti hasar
freshwater damage tatlı su hasarı
extent of damage hasarın derecesi
corrosion damage çürüme hasarı
extent of damage hasarın miktarı
estimate of damage hasar tahmini
estimated damage tahmini hasar
heavy damage ağır hasar
damage by water su hasarı
damage by lightning yıldırım hasarı
damage by smoke duman hasarı
damage to goods mal hasarı
damage to goods emtia hasarı
damage by fermentation fermantasyon hasarı
war damage savaş zararı
damage by explosion patlama ile hasar
building damage bina hasarı
liable for damage zarardan sorumlu
damage to a machine makineye hasar
damage by frost don hasarı
liability for damage zarar sorumluluğu
trivial damage hafif hasar
damage by storm fırtına hasarı
collision damage waiver (cdw) hasar muafiyet sigortası
loss damage waiver (ldw) geniş kapsamlı hasar muafiyet sigortası
Technical
structural damage yapı hasarı
indirect damage indirek zarar
foreign object damage yabancı cisim hasarı
damage due to humidity rutubet hasarı
radiation damage radyasyon hasarı
structural damage yapısal hasar
permanent damage sürekli hasar
damage due to moisture rutubet hasarı
damage control officer yara savunma subayı
concealed damage görülmez hasar
indirect damage indirekt zarar
radiation damage radyasyon zararı
frost damage don hasarı
scuff damage sıyrık hasarı
radiation damage ışınım hasarı
machining damage işleme hasarı
beam damage ışın hasarı
neutron damage ılıncık hasarı
neutron collision damage ılıncık çarpışma hasarı
machining damage talaşlı imalat hasarı
abrasion damage çizinme hasarı
scratch-induced damage çizik ilişkili hasar
surface damage yüzey hasarı
engine damage motor hasarı
neutron collision damage nötron çarpışma hasarı
neutron damage nötron hasarı
foreign object damage yabancı madde hasarı
laser-induced damage threshold of optical surfaces optik yüzeylerin lazer etkisiyle oluşan hasar eşiği
knock-on damage çarpma hasarı
cavitation damage kovuklaşma hasarı
prone to damage zarar/hasar eğilimli
component damage bileşen/parça hasarı
wear and damage on gear teeth dişli çark dişlerindeki aşınma ve hasar
irreversible damage tersinir hasar
shot-gun damage saçma ile hasarlanma
abrasion damage simulation aşınma hasarının simülasyonu
potential corrosion damage by fire effluent yangın sonucu oluşabilecek korozyon hasarı
test probe damage deney probu hasarı
test probe damage deney sondaj hasarı
laser-induced damage threshold of optical surfaces optik yüzeylerdeki lazerle indüklenmiş hasar eşiği
erosion damage aşınma hasarı
simulating damage during installation yerleştirilme esnasında meydana gelebilecek hasarın benzeştirilmesi
minor damage önemsiz hasar
resistance to damage by dropping of detonator kapsülün düşmeyle oluşan hasara karşı direnci
resistance to cutting damage kesme hasarına direnç
damage by dropping düşmeyle oluşan hasar
resistance to damage by dropping of detonator kapsülün düşmeyle oluşan hasara direnci
cutting damage kesme hasarı
damage analysis hasar analizi
root fatigue damage diş dibi yorulma hasarı
continuum damage mechanics sürekli ortam hasar mekaniği
mechanical representation of damage hasarın mekanik temsili
mutual damage karşılıklı hasar
concealed damage görünmez hasar
Computer
damage control hasar kontrolü
damage blur hasar bulanıklığı
Textile
damage in transport nakliye hasarı
resistance to damage by flexing bükülme ile meydana gelen hasar oluşumuna karşı dayanım
fibre damage elyaf hasarı
resistance to damage at cut edges kesik kenarlarda hasarlanmaya karşı direnç
Construction
structural damage strüktürel hasar
Woodworking
effect of acid damage to wood fibres ahşap liflere asit tahribatının etkisi
Automotive
paint damage boya hasarı
engine damage motor arızası
damage car kazalı araç
damage car hasarlı araç
damage estimate hasar tahmini
public liability and property damage insurance mali sorumluluk ve mal hasarı sigortası
structural damage yapısal hasar
internal damage iç hasar
direct damage doğrudan hasar görme
indirect damage dolaylı hasar
engine damage motor hasarı
ecological damage ekolojik zarar
stone chip damage taş hasarı
accident damage kaza hasarı
Traffic
flood damage sel hasarı
damage index hasar endeksi
flood damage sel tahribatı
Railway
rail damage ray hasarı
Aeronautic
aerodrome damage repair n. havaalanı hasar onarımı
cavitation damage kavitasyon hasarı
damage risk criterion hasar risk kriteri
cumulative fatigue damage kümülatif yorulma arızası
fatigue damage yorulma hasarı
damage ratio hasar oranı
damage tolerance hasar toleransı
foreign object damage yabancı madde hasarı
Marine
locality of disaster damage felaketin tahribata neden olduğu yöre
damage by oil spills denize yayılan petrolün verdiği zarar
salty wind damage tuzlu rüzgar hasarı
potential of damage hasar potansiyeli
meandering damage menderes tahribatı
damage estimation hasar tahmini
estimated damage tahmini zarar
salt damage tuzun yol açtığı hasar
salty damage tuz kaynaklı hasar
frost damage donma hasarı
damage by ice buzdan meydana gelen hasar
certificate of damage hasar belgesi
seawater damage deniz suyu hasarı
hook damage kanca hasarı
Medical
tbi (traumatic brain damage) n. travmatik beyin hasarı
chronic brain damage kronik beyin hasarı
neurohypophysis damage nörohipofiz hasarı
diffuse alveoler damage difüz alveoler hasar dad
corneal damage kornea hasarı
dna damage dna hasarı
potentially lethal damage öldürme potansiyeli olan hasar
tissue damage doku tahribatı
tissue damage doku zedelenmesi
target organ damage hedef organ hasarı
tissue damage doku zararı
minimal brain damage dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
irreversible damage geridönülmez hasar
microvascular damage mikrovasküler hasar
axonal damage and cell death aksonal hasar ve hücre ölümü
tissue damage doku hasarı
ultraviolet-induced dna damage ultraviyoleden kaynaklanan dna hasarı
cutaneous damage deride hasar
mean liver damage score ortalama karaciğer hasar skoru
myocardial damage miyokardiyal hasar
irreversible lung damage irrevesibl akciğer hasarı
slowly progressive multifocal central nervous system damage yavaş ilerleyen multifokal santral sinir sistemi hasarı
pulmonary damage akciğer hasarı
tissue damage in tuberculosis tüberkülozda meydana gelen doku hasarı
severity of axonal damage aksonal hasarın şiddeti
coronary damage koroner hasar
irreversible renal damage geri dönüşümsüz böbrek hasarı
permanent neurological damage kalıcı nörolojik hasar
hepatocellular damage hepatosellüler hasar
accompanying organ damage postoperatif yandaş organ hasarı
a permanent damage kalıcı bir hasar
severe parenchymal damage ağır parenkim hasarı
renal damage due to crush injury ezilme yaralanması ile oluşan böbrek hasarı
transient ischemic neurologic damage geçici iskemik nörolojik hasar
alcohol-related brain damage alkole bağlı beyin hasarı
reperfusion damage reperfüzyon hasarı
permanent brain damage kalıcı beyin hasarı
end organ damage hedef organ hasarı
severe brain damage şiddetli beyin hasarı
severe brain damage ağır beyin hasarı
bronchial artery damage bronşiyal arteriyel ağacın dallarının hasarlanması
any damage to bronchiolar epithelium bronşioler epiteldeki herhangi bir hasar
cerebral damage beyin hasarı
hypoxic damage hipoksik hasar
peritoneal damage periton hasarı
oxidative tissue damage oksidatif doku hasarı
nerve damage sinir zedelenmesi
damage control surgery hasar kontrol cerrahisi
perinatal hypoxic-ischemic brain damage perinatal hipoksik-iskemik beyin zedelenmesi
sperm dna damage sperm dna hasarı
cigarette smoke-derived oxidative mtdna damage sigara dumanı kaynaklı oksidatif mtdna hasarı
brain tissue damage beyin doku hasarı
renal tissue damage böbrek dokusu hasarı
invivo oxidative dna damage invivo oksidatif dna hasarı
ligamentum cruciatum anterius damage ligamentum cruciatum anterius zedelenmesi
Psychology
minimal brain damage minimal beyin hasarı
minimal brain damage dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Pathology
obstetric damage pelvic joints and ligaments pelvik eklem ve ligamentlerin obstetrik zedelenmesi
anoxic brain damage anoksik beyin hasarı
Food Engineering
freeze damage donmadan kaynaklanan hasar
freeze damage donma hasarı
freeze damage donma zararı
Physics
radiation damage radyasyon zararı
radiation damage ışınım zararı
radiation damage ışınım hasarı
Chemistry
hydrogen damage hidrojen hasarı
Biology
dna damage dna hasarı
cellular damage hücresel hasar
Tobacco
damage from pests haşere tahribatı
Fishery
fin damage yüzgeç yarası (sualtı)
Environment
indirect damage dolaylı hasar
flood damage reduction forest belt sel önleme orman kuşağı
nuclear damage assessment nükleer hasar değerlendirmesi
bridge damage köprü hasarı
damage to storm surge fırtına dalgası hasarı
salty damage tuz tahribatı
linear cumulative damage hypothesis lineer kümilatif hasar hipotezi
wind damage rüzgar tahribatı
degree of earthquake damage deprem hasarı derecesi
environmental damage çevresel zarar
dry hot wind damage kuru sıcak hava hasarı
fujita wind damage scale fujita rüzgâr hasarı skalası
damage to housing konut hasarı
nuclear damage nükleer hasar
hail damage dolu hasarı
direct damage direkt hasar
cold damage soğuk hasarı
freezing damage donma hasarı
cumulative fatigue damage kümülatif yorgunluk hasarı
core damage frequency reaktördeki yakıtın hasar görmesi ihtimali
cumulative damage failure kümülatif hasar durumu
damage statistics of disaster afet hasarı kayıtları
damage to agriculture tarımsal hasar
damage to dangerous objects tehlikeli madde hasarı
drought damage kuraklık hasarı
flood damage in an urbanized area yerleşim alanında sel hasarı
damage factor hasar faktörü
Geography
seismic damage sismik hasar
flood damage sel hasarı
flood damage taşkın zararı
Meteorology
frost damage don hasarı
damage-potential scale hasar potansiyel ıskalası
Geology
earthquake damage deprem hasarı
seismic damage sarsıntı hasarı