1 - Turkish English Dictionary
History

1Meanings of "1" in Turkish English Dictionary : 2 result(s)

English Turkish
General
1 n. bir
Automotive
1 doğru

Meanings of "1" in English Turkish Dictionary : 1 result(s)

Turkish English
General
1 one n.

Meanings of "1" with other terms in English Turkish Dictionary : 116 result(s)

English Turkish
General
fall by 1.0 percent v. değeri %1 düşmek
fall by 1.0 percent v. %1 değer kaybetmek/yitirmek
grade 1 natural site area n. 1. derece doğal sit alanı
area 1 n. bölge 1
area 1 n. kuzey, orta ve güney amerika'yı kapsayan iata bölgesi
quarter 1 (q1) n. ilk çeyrek
1 teaspoon salt n. 1 çay kaşığı tuz
1 may worker's day n. 1 mayıs işçi bayramı
Phrases
as per article 1 birinci madde uyarınca
as pointed out in section 1 bölüm 1'de gösterildiği gibi
2 for 1 1 alana 1 bedava
Colloquial
1 km away (from) 1 km uzağında
Idioms
a-1 üstün nitelikte
a-1 birinci sınıf
a-1 en iyi
Speaking
after 1 hour 1 saat sonra
carry over the 1 elde var bir
carry the 1 elde var bir
carry over the 1 elde var 1
carry the 1 elde var 1
I'm 1.80cm 1.80 boyundayım
I'm 1.80cm boyum 1.80
Slang
life + 1 şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası
life + 1 şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası
Trade/Economic
eur 1 document eur 1 belgesi
usd is traded at 1 try in the free market dolar serbest piyasada 1 ytl'den alıcı buluyor
all-in-1 hepsi bir arada
2 for the price of 1 bir alana bir bedava
Law
as per article 1 madde 1 uyarınca
article 1 madde 1
as per article 1 madde 1'de belirtilen
class 1 felony 25 yıldan müebbete kadar hapis cezası gerektiren suç
Politics
protocol no. 1 to the european convention for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment işkencenin ve gayri insani ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine dair avrupa sözleşmesine ek 1 protokol
Technical
shaft 1/reserve gear 1/geri sürgü mili
5 to 50 kilogramme medium accuracy rectangular bar weights and 1 to 10 kilogramme medium accuracy cylindrical weights 5 kg’dan 50 kg’a kadar orta doğruluktaki dikdörtgen blok ağırlıklar ve 1 kg’dan 10 kg’a kadar orta doğruluktaki silindirik ağırlıklar
signal-1:o-cros stalk ratio sinyal-diyafoni oranı
weights of from 1 mg to 50 kg of above-medium accuracy 1 mg’dan 50 kg’a kadar üst-orta doğruluktaki ağırlıklar
Computer
starts on jan 1 1 ocak'ta başlar
fractions 1/2 with fraction character ½ kesirleri 1/2 kesir karakteri ½ ile
c bit 0 or 1 c bit 0 ya da 1
use http 1 1 http 1 1 kullan
use tls 1 0 tls 1 0 kullan
use pct 1 0 pct 1 0 kullan
xenix type 1 xenix türü 1
s curve 1 s kıvrımı 1
3 1/2 inch mo 3 1/2 inç mo
added 1 task 1 görev eklendi
auxiliary input #1 yardımcı giriş #1
band 1 pattern bant 1 deseni
blanks~1 boşekr~1
common~1 common~1
common~1 ortak~1
curves~1 eğrile~1
d bit 0 or 1 d bit 0 ya da 1
dac version 1 0 dac sürüm 1 0
device control character 1 yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 1
enter choice #1 1 numaralı tercihinizi giriniz
grow font 1 pt yazı tipini 1 nk büyüt
microsoft video 1 compressor microsoft video 1 sıkıştırıcı
microsoft video 1 microsoft video 1
no hrgn 1 hrgn 1 yok
num 1 num 1
1-pass color 1-geçiş rengi
1-series bar 1 serili çubuk
1-to-1 bire bir eşleştirme
1-series bar 1-seriler çubuğu
dvd-rom 1 sided dvd-rom 1 yüzlü
dvd-ram 1 sided dvd-ram 1 yüzlü
fr-1 font rom fr-1 yazı tipi rom
many-to-1 birden fazlayı bire eşleştirme
latin-1 latince-1
heading 1 -9 style 1-9 biçimli başlık
dvd-r 1 sided dvd-r 1 yüzlü
use standard 1-box template for new charts yeni grafikler için standart 1-kutu şablonunu kullan
1 pending request 1 bekleyen istek
lucene test 2018 march 1 lucene test 2018 mart 1
Informatics
radix-minus-1-complement tabanın bir eksisiyle tümleme
radix-minus-1-complement taban eksi bir tümleme
Automotive
on-board diagnostics 1 araç diyagnostik düzeni 1
cylinder 1 bir nolu silindir
stage 1 child safety seat birinci kademe çocuk güvenlik koltuğu
formula 1 group formüla 1 grubu
formula 1 teams association formüla 1 takımları birliği
formula 1 constructors association formüla 1 üreticiler birliği
formula 1 racing formüla 1 yarışı
group 1 child seat grup 1 çocuk koltuğu
Medical
type 1 and type 2 trauma birinci ve ikinci tip travma
type 1 multiple endocrine neoplasia syndromes tip 1 mültipl endokrin tümör sendromu
urinary prothombrin fragment 1 üriner protombrin fragmenti 1
matrix metalloproteinase-1 promoter region polymorphism matriks metalloproteinaz-1 promotör polimorfizmi
glutaric aciduria type 1 glutarik asidüri tip 1
lissencephaly type 1 lisensefali tip 1
basis of neurofibromatosis type 1 nörofibromatozis tip 1 zemini
alpha-1 antitrypsin deficiency alfa-1 antitripsin eksikliği
tissue inhibitor of metalloproteinase-1 metalloproteinaz doku inhibitörü-1
serum levels of carboxy-terminal propeptide of type 1 procollagen serum tip 1 prokollajen karboksi-terminal propeptid düzeyleri
Pathology
lymphocyte function antigen-1 defect lenfosit fonksiyon antijen-1 bozukluğu
Pharmaceutics
1-n-substituted thiocarbamoyl-3-phenyl-5-thienyl-2-pyrazolines 1-n-sübstitüe tiyokarbamoil-3-fenil-5-tienil-2-pirazolinler
Gastronomy
1 teaspoon salt 1 tatlı kaşığı tuz
Statistics
type 1 and 2 probabilities 1. ve 2. tür olasılıklar
type 1 distribution 1. tür dağılım
type 1 sampling 1. tür örnekleme
Type 1 error 1. tür hata
Chemistry
benzene-1 4-diol hidrokuinon
Biochemistry
anticancer active poly(maleic anhydride-alt-2-vinyl-1 aktif poli(maleik anhidrid-alt-2- vinil-1
anticancer active poly(maleic anhydride-alt-2-vinyl-1 3-dioxolan)
Agriculture
1/4 turn disc ploughs çeyrek döner diskli pulluklar
1/2 turn mouldboard ploughs yarım döner kulaklı pulluklar
1/2 turn disc ploughs yarım döner diskli pulluklar
1/4 turn mouldboard ploughs çeyrek döner kulaklı pulluklar
History
world war 1 birinci dünya savaş
Places
kronenwetter[1] wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
Military
private e 1 acemi er
world war 1 victory medal birinci dünya savaşı zafer madalyası
world war 1 victory lapel button birinci dünya savaşı zafer rozeti
Football
2-on-1 break 2'ye 1 hücum