abroad - Turkish English Dictionary
History

abroad

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "abroad" in Turkish English Dictionary : 33 result(s)

English Turkish
Common Usage
abroad adv. yurt dışında
General
abroad n. gurbet
abroad n. yurt dışı
abroad n. yurtdışındaki yerler
abroad n. dış ülke
abroad n. yabancı ülke
abroad n. yurtdışı
abroad n. ülke dışı
abroad adj. dışarıda
abroad adj. dışarıya
abroad adj. ev dışında
abroad adj. dışarı
abroad adv. her tarafa
abroad adv. ortada
abroad adv. yurtdışında
abroad adv. yurt dışına
abroad adv. gurbette
abroad adv. yurtdışına
abroad adv. her tarafta
abroad adv. ortalıkta
abroad adv. yurt dışında
abroad adv. yaşadığı yerin dışındaki yer
abroad adv. hariçte
abroad adv. yabancı ülkelerde
abroad adv. yabancı devlette
abroad adv. taşrada
abroad adv. ülke dışında
abroad adv. etrafa
Trade/Economic
abroad yurtdışına
abroad yurtdışında
Law
abroad yurt dışında
Archaic
abroad adv. hedefi bulmamış
abroad adv. hatalı

Meanings of "abroad" with other terms in English Turkish Dictionary : 106 result(s)

English Turkish
General
be abroad v. dışarıda olmak
go abroad v. yurt dışına çıkmak
go abroad v. yurtdışına gitmek
blaze abroad v. ilan etmek
transfer abroad v. yurtdışına transfer etmek
be posted abroad v. yabancı bir ülkeye iş için gönderilmek
do business abroad v. yurtdışına açılmak
noise abroad v. ilan etmek
be abroad v. artık sır olmaktan çıkmış olmak
noise abroad v. etrafa yaymak
blazon abroad v. ilan etmek
go abroad v. dışarı gitmek
be abroad v. ev dışına çıkmış olmak
open abroad v. yurtdışına açılmak
be abroad v. yurtdışında olmak
noise abroad v. yaymak
go abroad v. yurtdışına çıkmak
be born abroad v. ülke dışında doğmak
go abroad v. yurt dışına çıkış yapmak
import products from abroad v. yurt dışından ürün satın almak
import goods from abroad v. yurt dışından ürün satın almak
represent abroad v. yurtdışında temsil etmek
expand abroad v. yurt dışına açılmak
expand abroad v. yurtdışına açılmak
flee abroad v. yurtdışına kaçmak
be trained abroad v. yurtdışında eğitilmek
be trained abroad v. yurtdışında yetiştirilmek
come from abroad v. yurt dışından gelmek
travel abroad v. yurtdışına seyahat etmek
live abroad v. yurtdışında yaşamak
live abroad v. memleket dışında yaşamak
live abroad v. ülke dışında yaşamak
be born abroad v. yurt dışında doğmak
study abroad v. yurtdışında eğitim görmek
study abroad v. yurt dışında okumak
study abroad v. yurtdışında okumak
study abroad v. yurt dışında eğitim görmek
work abroad v. yurtdışında çalışmak
work experience abroad n. yurtdışı tecrübe
work experience abroad n. yurtdışı tecrübesi
cash withdrawal from an atm machine while abroad n. yurtdışı atm'den nakit çekim
trip abroad n. yurtdışı seyahat
permission to go abroad n. yurtdışı izni
permission to go abroad n. yurtdışına gidiş izni
permission to go abroad n. yurtdışına çıkış izni
advantages of studying abroad n. yurt dışında okumanın avantajları
hotels abroad n. yurtdışındaki oteller
advantages of working abroad n. yurtdışında çalışmanın avantajları
from abroad adv. yurt dışından
from abroad adv. dışarıdan
at home and abroad adv. içerde ve dışarda
at home and abroad adv. dahili ve harici
from abroad adv. yabancı ülkeden
from abroad adv. hariçten
at home and abroad adv. yurtiçinde ve yurtdışında
Phrasals
spread abroad kulaktan kulağa yayılmak
Colloquial
all abroad çağdışı kalmış
all abroad geri kafalı
Idioms
be abroad v. kabahatli olmak
be abroad v. ne yapacağını bilemez durumda olmak
be abroad v. afallamak
noise something abroad dillendirmek
noise something abroad dedikodu yaymak
noise something abroad (söylentiyi) yaymak
Speaking
did you travel abroad? yurtdışına seyahat ettin mi?
Trade/Economic
number of branches abroad yurtdışı şube sayısı
import agent abroad dış ülkelerdeki ithalat acentesi
number of staff abroad yurtdışı personel sayısı
operated abroad yurtdışında yerleşik
loans extended abroad yurtdışı krediler
branch factory abroad ülke dışında fabrika şubesi
debts to banks abroad yurtdışı bankalara borçlar
assets held abroad yurt dışında tutulan varlıklar
interest on capital invested abroad yurtdışı sermaye faizi
money flowing abroad yurt dışına akan para
an abroad experience yurtdışı deneyim
an abroad experience yurtdışı tecrübe
an abroad experience yurtdışı tecrübesi
an abroad experience yurtdışı deneyimi
grants and aids from abroad yurt dışından alınan bağış ve yardımlar
Law
follow and finalize all transactions with all public and private bodies, local administrations and other agencies both within the country and abroad yurtiçi ve yurtdışındaki bilcümle resmi ve hususi daireler ile özel idareler ve sair merciler nezdindeki işlemlerimizi takip ve tedvire
net factor income from abroad net dış alem faktör gelirleri
Politics
citizens abroad yurtdışındaki vatandaşlar
near abroad yakın çevre
the presidency for turks abroad and related communities yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı
near abroad policy yakın çevre policy
turks living abroad yurtdışında yaşayan türkler
Institutes
general directorate for services for workers abroad yurtdışı işçi hizmetleri genel müdürlüğü
deputy directorate general for turkish citizens abroad and property yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve emlak genel müdür yardımcılığı
administration for turks living abroad and related communities yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı
department of citizens living abroad yurtdışı vatandaşlar dairesi
directorate general of external affairs and services for workers abroad dış ilişkiler ve yurtdışı işçi hizmetleri genel müdürlüğü
department for missions abroad yurtdışı teşkilatı daire başkanlığı
administrative office for associations abroad yurtdışı dernekler büro amirliği
department for services for citizens abroad yurtdışı vatandaş hizmetleri dairesi
department for representations abroad and coordination yurtdışı teşkilatı ve koordinasyon dairesi
administrative office for associations abroad yurtdışı demekler büro amirliği
administrative office for training and investigation abroad yurtdışı eğitim ve araştırma büro amirliği
administrative office for organization abroad yurtdışı teşkilatı büro amirliği
group for missions abroad and education yurtdışı teşkilatı ve eğitim öğretim grubu
Insurance
claims payable abroad hasarların dışarıda ödenmesi
Education
study abroad yurtdışı eğitim
study abroad yurt dışında eğitim
regulations governing equivalency of higher education diplomas awarded abroad yurtdışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği ile ilgili düzenlemeler
study abroad counselor yurtdışı eğitim danışmanı
History
in the future, too, there may be malevolent people at home and abroad who will wish to deprive you of this treasure istikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır