ancient - Turkish English Dictionary
History

ancient

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "ancient" in Turkish English Dictionary : 12 result(s)

English Turkish
Common Usage
ancient adj. antik
General
ancient adj. eski
ancient adj. antika
ancient adj. kadim
ancient adj. çok eski
ancient adj. eskiden kalma
ancient adj. ata
ancient adj. çok eski bir zamandan kalma
ancient adj. baba
ancient adj. eski zamandan kalma
ancient adj. müzelik
ancient adj. tarihi

Meanings of "ancient" with other terms in English Turkish Dictionary : 109 result(s)

English Turkish
General
ancient coins n. eskiçağ sikkeleri
ancient monument n. genellikle devletin koruması altına alınan tarihi bir bina
ancient monument n. tarihi anıt
ancient jewelry n. eskiçağ mücevheratı
ancient regime n. eski rejim
ancient history n. eski tarih
ancient civilization n. eski çağ uygarlığı
ancient ships n. eski çağ gemileri
ancient geography n. antik coğrafya
ancient greek n. grek
ancient greek n. grekçe
ancient greek n. greklere özgü
ancient greek n. eski yunanca (yazı/söz)
ancient greek n. eski yunan
ancient architecture n. eski mimari
ancient greek n. grek dili
ancient greek n. eski yunanca
ancient greece n. antik yunan
ancient history n. eski çağ tarihi
ancient world n. antik dünya
ancient times n. antik dönemler
ancient times n. ilk çağlar
ancient ages n. tarihi çağlar
ancient age n. tarihi çağ
ancient ages n. antik çağlar
ancient age n. antik çağ
ancient time n. antik çağ
ancient ages n. eski çağlar
ancient battle n. antik savaş
ancient athens n. eski atina
ancient-rome n. eski roma
ancient will n. eski vasiyet
ancient writing n. eski yazı
ancient monuments n. eski eserler
ancient civilization n. eski medeniyet
ancient civilization n. kadim medeniyet
the ancient roman alphabet n. eski roma alfabesi
the ancient roman alphabet n. eski latin alfabesi
ancient ruins n. antik harabeler
ancient philosophy n. antik felsefe
ancient wisdom n. eski çağ bilgeliği
ancient wisdom n. antik çağ bilgeliği
ancient wisdom n. eski zamanlara ait bilgelik
ancient times n. eski çağlar
ancient greeks n. antik yunanlılar
ancient greeks n. eski yunanlılar
ancient mysteries n. antik gizemler
ancient city n. antik kent
ancient civilizations n. eski çağ uygarlıkları
ancient incan civilization n. eski inca medeniyeti
ancient headstone n. tarihi mezar taşı
the ruins of ancient mesopotamia n. antik mezopotamya kalıntıları
ancient egypt n. antik mısır
ancient treasure n. antik hazine
ancient people n. eski insanlar
ancient civilization n. antik uygarlık
ancient rome n. eski roma
ancient city n. antik şehir
ancient greece n. eski yunan
ancient cultures n. antik kültürler
amos ancient city n. amos antik kenti
education in ancient greece n. antik yunanda eğitim
the seven wonders of the ancient n. antik dünyanın yedi harikası
ancient theater n. antik tiyatro
ancient rome n. antik roma
literature of ancient cultures n. antik kültürlerin edebiyatı
ancient west n. antik batı
the ancient city of troy n. truva antik kenti
ancient woodland n. balta girmemiş orman
ancient society n. antik toplum
ancient egypt n. eski mısır
since the ancient times adv. eski zamanlardan beri
Phrases
the ancient greeks n. grekler
since the ancient times eski çağlardan beri
Colloquial
ancient history bilindik hikaye
ancient history çok iyi bilinen bir olay
ancient history eski hikaye
Idioms
ancient history tarih olmuş şey
ancient history unutulmaya yüz tutmuş şey
as ancient as the hills çok yaşlı
as ancient as the hills fi tarihinden kalmış
ancient as the hills çok yaşlı
as ancient as the hills aşırı eski
ancient as the hills aşırı eski
ancient as the hills çok eski
ancient as the hills fi tarihinden kalmış
as ancient as the hills çok eski
Trade/Economic
ancient documents eski evrak
ancient rent eski kira
Law
ancient lights pencere irtifakı
ancient lights pencere açma hakkı
ancient document üzerindeki tarih veya eskiliği nedeniyle gerçek kabul edilen herhangi bir tanıklığa gerek duyulmayan kanıt niteliğindeki belge
Institutes
general directorate of ancient arts and museums eski eserler ve müzeler genel müdürlüğü
Technical
ancient buildings eski eserler
Medical
ancient history of medicine eski çağ tıp tarihi
Education
introduction to ancient and medieval philosophy eski ve ortaçağ felsefesine giriş
ancient history ilkçağ tarihi
ancient philosophy eskiçağ felsefesi
ancient technology antik teknoloji
History
ancient period antik dönem
ancient history antik dönem
an ancient kingdom around adıyaman komagene
Archaeology
ancient settlement ruins eski yerleşim yeri yıkıntıları
ancient settlement ruins antik yerleşim yeri yıkıntıları
troy ancient city truva antik şehri
Environment
ancient landslide eski heyelan
Geography
ancient geography eski çağ coğrafyası
Art
ancient theatre antik tiyatro
Archaic
ancient monuments asarıatika