command - Turkish English Dictionary
History

command

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "command" in Turkish English Dictionary : 50 result(s)

English Turkish
Common Usage
command v. emretmek
command v. buyurmak
command n. kumanda
command n. emir
command n. buyruk
command n. komut
General
command v. kumandanlık etmek
command v. hakim olmak (bir yere)
command v. kontrol etmek
command v. hükmetmek
command v. kumanda etmek
command v. yönetmek
command v. telkin etmek
command v. emir vermek
command v. emretmek
command v. komuta etmek
command v. tepeden görmek
command v. hakim olmak
command v. buyurmak
command v. -e bakmak
command v. hak etmek
command n. kumandanlık
command n. egemenlik
command n. irade
command n. hükümranlık
command n. komutanlık
command n. ferman
command n. kuvvet
command n. hüküm
command n. hakimiyet
command n. yetki
command n. genelkurmay
command n. buyuru
command n. kontrol
command n. emir
command n. güç
command n. buyruk
command n. komuta
command n. yönetim
command n. komut
command n. sorumluluk
Trade/Economic
command v. sipariş etmek
Technical
command v. kumanda etmek emir vermek
Computer
command n. komut
command n. kumanda
Telecom
command n. komut
Linguistics
command n. buyurma
Military
command n. iletişim
command n. kontrol
command n. komuta

Meanings of "command" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
be put under the command v. buyruğu altına girmek
have a command of v. kıvırmak
be in command of v. komuta etmek
take command v. idareyi ele almak
be in command v. komuta etmek
be put under the command of v. buyruğu altına girmek
have a command of v. hakim olmak
command the markets v. piyasalarda hakim olmak
command the market v. piyasada hakim olmak
have a good/brilliant command of v. hakim olmak (dile vb)
have the command of a language v. dile hakim olmak
issue a command v. komut vermek
have a command of v. -e hakim olmak
have a command of a language v. dile hakim olmak
have a full command of a language v. bir dile tam anlamıyla hakim olmak
have a good command of something v. bir şeyi yapmaya vakıf olmak
have a good command of something v. bir şeyi yapmayı iyi bilmek
come under the command of v. komutası/emri altına girmek
command a fair price v. makul bir fiyatı hak etmek
command respect v. saygı uyandırmak
subordinate command n. alt komuta kademesi
supreme military command n. başkomutanlık
supreme military command n. başkumandanlık
unity of command n. komuta birliği
command of troops n. komuta birliği
chain of command n. komuta zinciri
command post n. kumandanlık
command democracy n. güdümlü demokrası
incident command system n. olay komuta sistemi
system command n. sistem komutu
command post n. komutanlık
macro command n. makro komut
word of command n. emir
radio command n. radyokumanda
incident command post n. olay komuta mahalli
command and control systems n. komuta ve kontrol sistemleri
operation command center n. harekat komuta merkezi
self-command n. kendi kendine hakimiyet
self-command n. kendi kendine telkin
command echelon n. komuta kademesi
chain of command n. emir komuta zinciri
having a good command of subject n. konuya hakim olma
good command of english n. iyi derecede ingilizce
command post n. kumanda yeri
command post n. geçici karargah
self-command n. irade gücü
divine command theory n. ilahi buyruk kuramı
divine command theory n. ilahi buyruk teorisi
at command adj. emre amade
in command adj. amir
by royal command adv. kralın emriyle
at one's command adv. emrinde
by royal command adv. kralın davetiyle
by command of adv. emri ile
in a gesture of command adv. bir kumanda işaretiyle
by command of adv. emriyle
in command adv. sözü geçen
by command of adv. in emri ile
in command of prep. emrinde
Phrasals
command someone to get off something v. birine bir yerden/bir şeyden inmesini söylemek/emretmek
Phrases
excellent command of english expr. çok iyi derecede ingilizce
under the command of expr. emrinde
under the command of expr. emri altında
Proverb
he that cannot obey cannot command itaat etmeyen emir vermez
he that cannot obey cannot command emir alamayan emir veremez
Idioms
command loyalty v. (birisinin) sadakatine sahip olmak
command performance n. kraliyetin emriyle gerçekleştirilen gösteri (bale, oyun, opera)
command performance n. zorunlu olarak gerçekleştirilen her türlü görev ya da faaliyet
command performance n. zorunlu görev
command performance n. katılmanın zorunlu olduğu toplantı, yemek, etkinlik
word of command n. açık emir
word of command n. resmi emir
at one's command expr. hizmetinde
at one's command expr. komutasında
Speaking
your wish is my command expr. emrin olur
your wish is my command expr. emriniz olur
as you command expr. emredersin
Trade/Economic
command economy n. devlet güdümlü ekonomi
command and control economy n. devlet güdümlü ekonomi
unity of command principle n. emir ve kumanda birliği
command economy n. güdümlü ekonomi
command democracy n. güdümlü demokrasi
command mechanism n. kumanda mekanizması
command economy n. komuta ekonomisi
command economy n. merkezi planlı ekonomi
command economy n. sosyalist ekonomi
Law
general command of mapping act n. harita genel komutanlığı kanunu
general command of mapping law n. harita genel komutanlığı kanunu
Politics
security command n. güvenlik komutanlığı
gendarme command of public security n. jandarma asayiş komutanlığı
line of command n. kumanda hattı
chain of command n. kumanda zinciri
chain of command n. komuta zinciri
unity of command n. kumanda birliği
unity of command n. komuta birliği
command line n. komuta zinciri
line of command n. komuta çizgisi
coast guard command n. sahil güvenlik komutanlığı
us transportation command coordinating instructions n. abd ulaştırma komutanlığı düzenleyici talimatlar
Institutes
turkish naval forces command n. deniz kuvvetleri komutanlığı
war colleges command n. harp akademileri komutanlığı
air forces command n. hava kuvvetleri komutanlığı
general command of cartography n. harita genel komutanlığı
command of cartography technical higher school n. harita yüksek teknik okulu komutanlığı
aviation group command n. hava grup komutanlığı
general command of mapping n. harita genel komutanlığı
command of pharmaceutical factory n. ilaç fabrikası komutanlığı
general command of gendarmerie n. jandarma genel komutanlığı
gendarmerie general command n. jandarma genel komutanlığı
turkish land forces command n. kara kuvvetleri komutanlığı
turkish land forces command n. kara kuvvetleri komutanlığı
section of command, control and communications, electronics and information system facilities n. komuta kontrol ve muhabere elektronik bilgi sistem tesisleri şubesi
defence industries and technology training center command n. savunma sanayi ve teknoloji eğitim merkezi komutanlığı
command of coast guard n. sahil güvenlik komutanlığı
defense industries and technology training center command n. savunma sanayi ve teknoloji eğitim merkezi komutanlığı
coast guard command n. sahil güvenlik komutanlığı
Technical
transfer command n. aktarma komutu
operator command n. işletmen buyruğu
channel command word n. kanal komut sözcüğü
command net n. komuta ağı
command dialogues n. komut dialogları
command control steering n. kumanda kontrollü direksiyon
command control program n. komut denetim programı
command language n. komut dili
command list n. komut dizelgesi
command information n. kumanda bilgisi
command chain n. komut zinciri
channel command word n. oluk komut sözcüğü
overlapped command cycle n. örtüşmeli komut çevrimi
line command n. satır komutu
release command n. salma komutu
radio command n. radyokumanda
numeric and command keys n. rakam ve kumanda tuşları
ship's command n. sevkiyat kontrolü
command statement n. sulama seviyesi kriteri
teleprotection command systems n. uzaktan koruma kumanda sistemleri
Computer
issue a command v. komut vermek
node/command, control, communications, and computers node n. bilgi alışverişini desteklemek için sonlandırma, anahtarlama ve ağ geçidi erişim hizmetleri sağlayan iletişim ve bilgisayar sistemlerinin fiziksel ve işlevsel gruplaması
transfer command n. aktarma komutu
computer command files n. bilgisayar komut dosyaları
release command n. bırak komutu
unknown command n. bilinmeyen komut
command to run n. çalıştırılacak komut
drawing command n. çizim komutu
device generic command set n. cihaz kaynaklı komut seti
device specific command set n. cihaza özel komut seti
run command n. çalıştır komutu
command resolution n. denetim duyarlığı
display command n. ekran komutu
top-of-form command n. formun üstü komutu
invalid command n. geçersiz komut
command extra n. fazladan komut
format command n. format komutu
display command n. gösterim komutu
undo command n. geri alma komutu
custom-made command n. isteğe uyarlanmış komut
operator command n. işletmen buyruğu
voice command n. insan sesi komutu
shell command n. kabuk komutu
offending command is n. karşı koyan komut
channel command word n. kanal komut sözcüğü
command line error n. komut satırı hatası
command interpreter n. komut yorumlayıcı
command history n. komut geçmişi
command underline n. komut altçizgisi
command key n. komut tuşu
command error n. komut hatası
command check n. komut denetimi
command prompt n. komut bekleme işareti
command file n. komut kütüğü
command statement n. komut deyimi
command check n. komut kontrolü
command and control information system n. komuta ve kontrol bilişim sistemi
command text n. komut metni
command index n. komut dizini
command line arguments n. komut satırı bağımsız değişkenleri
command button n. komut düğmesi
error interpreting command line n. komut satırını yorumlama hatası
command source n. komut kaynağı
command sequence n. komut dizisi
command signal n. komuta sinyali
command line n. komut satırı
command keys n. komut tuşları
command processing n. komut işleme
command file n. komut dosyası
command processor n. komut işlemcisi
command and control n. komuta ve kontrol
command list n. komut dizelgesi
command-line access n. komut satırı erişimi
command status n. komut durumu
command chain n. komut zinciri
command history n. komuta ait geçmiş
command area n. komut alanı
command prompt n. komut istemi
speech command n. konuşma komutu
command check n. komut hatası
command type n. komut türü
command list n. komut listesi
command menu n. komut menüsü
command and control communication system n. komuta kontrol iletişim sistemi
command name n. komut adı
command control program n. komut denetim programı
menu command n. menü komutu
channel command word n. oluk komut sözcüğü
overlapped command cycle n. örtüşmeli komut çevrimi
os/2 command prompt n. os/2 komut istemi
delete command n. sil komutu
release command n. salma komutu röle
command prompt only n. sadece komut istemi
safe mode command prompt only n. sadece güvenli kip komut istemi
resync command n. resync komutu
line command n. satır komutu
voice command n. ses komutu
dimmed command n. soluk komut
tabulation command n. tab koyma komutu
command line for installation program n. yükleme programının komut satırı
built-in command n. yerleşik komut
file send command is in progress expr. dosya gönder komutu yürütülüyor
command is not available expr. komut kullanılamıyor
repeat command expr. komutu yinele
command id is not valid expr. komut kimliği geçersiz
paste command expr. komut yapıştır
command failed expr. komut başarısız oldu
add command expr. komut ekle
modify command expr. komut değiştir
command failed expr. komut başarısız
record next command expr. sonraki komutu kaydet
Informatics
issue a command v. komut vermek
run command n. çalıştırma komutu
natural language command n. doğal dilde komut
command sequence n. komut dizisi
command line n. komut satırı
command file n. komut kütüğü
command interpreter n. komut yorumlayıcı
command prompt n. komut istemi
command check n. komut hatası
command language n. komut dili
command menu n. komut menüsü
command key n. komut tuşu
selected command n. seçili komut
run command n. yürütüm komutu
Telecom
embedded command n. gömülü komut
command line interface n. komut satırı arayüzü
command interpreter n. komut yorumlayıcısı
command port n. komut kapısı
command line interface n. ortak hat arayüzü
automated tactical command and control system n. otomatik taktik komut ve denetim sistemi
command antenna n. uzaktan kumanda anteni
semiautomated tactical command and control system n. yarı otomatik taktik emir ve denetim sistemi
Electric
command voltage n. kumanda gerilimi
Automotive
radio command signal transmitters n. radyo kumanda sinyal vericileri
radio command signal receivers n. radyo kumanda sinyal alıcıları
Transportation
ustranscom (united states transportation command) n. abd ulaştırma komutanlığı
ustranscom (united states transportation command) n. abd savunma bakanlığı için hava, kara ve deniz taşımacılığı yapan komutanlık
Traffic
traffic command unit n. trafik idare ünitesi
Aeronautic
jointing command n. dolgu maddesi
command rate n. jiroskopta kumanda hızı
pilot in command n. kaptan pilot
command control n. kumanda kontrol
command ejection n. kumandalı atlama
command to line of sight n. nişan hattında kumanda
decision of pilot in command n. sorumlu kaptan pilot kararı
pilot–in-command n. sorumlu pilot
pilot in command n. sorumlu kaptan pilot
command destruct n. tahrip kumandası
Psychology
command automatism n. buyruğa uyma
command automatism n. komut otomatizmi
Religious
divine command n. kutsal emir
Philosophy
divine command theory n. kutsal emir kuramı
Environment
command disable n. komutayı dışlama
command, control, and communication n. komuta, kontrol ve haberleşme
Military
tactical command, control, communications, and computer systems n. taktik kumanda, kontrol, muhabere ve bilgisayar sistemleri
air combat command n. abd hava muharebesi komutanlığı
air defense command n. hava savunma komutanlığı
air force space command n. hava kuvvetleri uzay komutanlığı
air mobility command n. havadan intikal komutanlığı
transportation component command (tcc) n. ulaştırma komutanlığının üç bileşeni
allied command europe (ace) n. nato'nun büyük stratejik karargahı
special operations command research analysis and threat evaluation system n. abd özel harekat komutanlığı-araştırma analiz ve tehdit değerlendirme sistemi
command sergeant major n. astsubay kıdemli başçavuş (karacı)
military entrance processing command n. askerlik şubesi komutanlığı (abd)
type a mission logistical command n. a tipi lojistik komutanlık
united states army civil affairs and psychological operations command n. abd k.k.k.lığı sivil işler ve psk.hrk.k.lığı
united states central command (centcom) n. abd merkez kuvvetler komutanlığı
united states special operations command n. abd özel harekat komutanlığı
united states defence command n. abd savunma komutanlığı
island command n. ada komutanlığı
regimental command n. alay komutanlığı
amphibious command ship n. amfibi komuta gemisi
major subordinate command n. ana ast komutanlık
main jet base command n. ana jet üs komutanlığı
major command n. ana komutanlık
major army command n. ana komutanlık
major field command n. ana sahra komutanlığı
major army field command n. ana sahra ordusu komutanlığı
continental air command n. anayurt hava komutanlığı
military sealift command n. askeri deniz ulaştırma komutanlığı
military airlift command n. askeri hava ikmal komutanlığı
military high school command n. askeri lise komutanlığı
military traffic management command n. askeri trafik idare komutanlığı
military entrance processing command n. askerlik şubesi başkanlığı
command climate n. askerlikte karşılıklı saygıya dayalı disiplin
command sergeant major n. astsubay kıdemli başçavuş
fire command n. atış komutu
submarines allied command atlantic n. atlantik müttefik denizaltı komutanlığı
allied command atlantic n. atlantik müttefik komutanlığı
strategic command atlantic n. atlantik stratejik komutanlığı
fighter command n. avcı komutanlığı
strategic command europe n. avrupa stratejik komutanlığı
type b mission logistical command n. b tipi lojistik komutanlık
regional command west n. batı atlantik komutanlığı
principal subordinate command n. başlıca ast komutanlık
high-command n. başkomutanlık karargahı
area command n. bölge komutanlığı
mass command n. birlikte komut
major subordinate command n. büyük ast komutanlık
company command n. bölük komutanlığı
preparatory command n. bildirim komutu
tenant command n. bir askeri üste faaliyette bulunan fakat o üssün emir komuta zincirine dahil olmayan bir anlamda kiracı konumdaki komutanlık
bomber command n. bombardıman komutanlığı
command master chief n. birlik kıdemli astsubayı
regional command n. bölge komutanlığı
type c mission logistical command n. c tipi lojistik komutanlık
consultation command and control n. danışma komuta ve kontrol
maritime command and control information system n. deniz komuta kontrol bilgi sistemi
marine air command and control system n. deniz piyadeleri hava komuta ve kontrol sistemi
antisubmarine command n. denizaltı savunma komutanlığı
naval district command n. deniz bölge komutanlığı
naval training and education command n. deniz eğitim ve öğretim komutanlığı
component command navy n. deniz unsur komutanlığı
naval petty officer preparatory school command n. deniz astsubay hazırlama okulu komutanlığı
maritime component command n. deniz unsur komutanı
naval forces command n. deniz kuvvetleri komutanlığı
overseas command n. denizaşırı komutanlık
naval high school command n. deniz lisesi komutanlığı
naval academy command n. deniz harp okulu komutanlığı
regional command east atlantic n. doğu atlantik bölge komutanlığı
direct command procedure n. doğrudan komuta usulü
fleet command n. donanma komutanlığı
order and command chain n. emir ve komuta zinciri
command climate n. emir komuta iklimi
command axis n. emir ve komuta mihveri
training and doctrine command n. eğitim ve doktrin komutanlığı
main command post n. esas komuta yeri
unity of command n. emir ve komuta birliği
chain of command and order n. emir ve komuta zinciri
command chain n. emir-komuta zinciri
command task n. emir ve komuta görevi
early warning and command and control system n. erken ikaz ve komuta kontrol sistemi
command channel n. emir ve komuta kanalı
training division command n. eğitim tümen komutanlığı
chain of command n. emir komuta zinciri
electronic warfare command centre n. elektronik harp komuta merkezi
training command n. eğitim komutanlığı
integrated command control n. entegre komuta kontrol
training brigade command n. eğitim tugay komutanlığı
chain of command n. emir-komuta zinciri
island command faeroes n. faeroes ada komutanlığı
garrison command n. garnizon komutanlığı
command conference n. garnizon konferansı
missile base command n. füze üs komutanlığı
burst command n. füze atış komutanı
component command naval forces south n. güney avrupa deniz unsur komutanlığı
regional command south n. güney avrupa bölge komutanlığı
service command n. geri hizmet komutanlığı
security forces command n. güvenlik kuvvetleri komutanlığı
regional command south-atlantic n. güney atlantik bölge komutanlığı
general staff electronic systems command n. ges komutanlığı
joint sub-regional command south-east n. güneydoğu avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
rear command post n. geri komuta yeri
southern sea area command n. güney deniz saha komutanlığı
command strength n. genel kuvve
joint sub-regional command south n. güney avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
joint sub-regional command south-west n. güneybatı avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
functional command n. görev komutanlığı
deputy commander joint command south n. güneydoğu avrupa müşterek kuvvetler komutanı yardımcısı
component command air forces south n. güney avrupa hava unsur komutanlığı
air command operations centre n. hava komuta harekat merkezi
air logistics command n. hava lojistik komutanlığı
air training command n. hava eğitim komutanlığı
troop carrier command n. hava kıta nakliye komutanlığı
air transportation group command n. hava ulaştırma grup komutanlığı
operational command n. harekat komutanlığı
air proving ground command n. hava silah ve teçhizatı taktik deneme komutanlığı
air force command and control system n. hava kuvvetleri komuta kontrol sistemi
air force command and control centre n. hava kuvvetleri komuta kontrol merkezi
operational command n. harekat komutası
air force logistics command n. hava kuvvetleri lojistik komutanlığı
component command air n. hava unsur komutanlığı
air transport command n. hava ulaştırma komutanlığı
air defence control and command system n. hava savunma komuta kontrol sistemi
air command net n. hava komuta çevrimi
air force command n. hava kuvvetleri komutanlığı
airborne command n. hava indirme komutanlığı
air transportation main base command n. hava ulaştırma ana üst komutanlığı
mobile brigade command n. hareketli tugay komutanlığı
air force enlisted airmen training brigade command n. hava er eğitim tugay komutanlığı
anti-aircraft artillery command n. hava savunma topçu komutanlığı
air command n. hava komutanlığı
air command communication n. hava komuta haberleşmesi
air force systems command n. hava kuvvetleri sistemler komutanlığı
airborne battlefield command and control centre n. hava muharebe komuta ve kontrol merkezi
aviation group command n. hava grup komutanlığı
sensitive command network n. hassas komuta çevrimi
air support command n. hava destek komutanlığı
air defence command n. hava savunma komutanlığı
air service command n. hava malzeme komutanlığı
air material command n. hava malzeme komutanlığı
operational chain of command n. harekat emir ve komuta zinciri
operational command control n. harekat komutası kontrolü
air support force command n. hava destek komutanlığı
air force component command post n. hava kuvvetleri komuta yeri
air research and development command n. hava araştırma ve geliştirme komutanlığı
air supply and maintenance center command n. hava ikmal bakım merkezi komutanlığı
air forces command n. hava kuvvetleri komutanlığı
airborne command and control centre n. havadan komuta kontrol merkezi
air command and control system n. hava komuta kontrol sistemi
airborne command post n. hava indirme komuta yeri
command altitude n. hakim yükseklik
general command of mapping n. harita genel komutanlığı
airport base command n. hava meydanı komutanlığı
air control group command n. hava kontrol grup komutanlığı
gendarmerie station command n. jandarma karakol komutanlığı
gendarmerie aviation group command n. jandarma hava grup komutanlığı
gendarmerie supply central command n. jandarma ikmal merkez komutanlığı
administrative chain of command n. idari komuta zinciri
preparatory engineering school command n. istihkam hazırlık okul komutanlığı
gendarmerie general command n. jandarma genel komutanlığı
command of execution n. icra komutu
reserve command n. ihtiyat grup komutanlığı
provincial gendarmerie command n. il jandarma komutanlığı
gendarmerie regional command n. jandarma bölge komutanlığı
island command iceland n. izlanda ada komutanlığı
district gendarmerie command n. ilçe jandarma komutanlığı
gendarmerie schools command n. jandarma okulları komutanlığı
forward command post n. ileri komuta yeri
city centre gendarmerie command n. il merkez jandarma komutanlığı
land forces logistics command n. kara kuvvetleri lojistik komutanlığı
army aviation school command n. k.k. havacılık okulu komutanlığı
army command and administrative network n. kara kuvvetleri komuta ve idare çevrimi
army air defence command n. kara kuvvetleri hava savunma komutanlığı
department of the army command and control system n. kara kuvvetleri bakanlığı komuta ve kontrol sistemi
army command management system n. kara kuvvetleri komutanlığı yönetim sistemi
land forces command n. kara kuvvetleri komutanlığı
army air defence command post n. kara kuvvetleri hava savunma komuta yeri
army aviation school command n. kara kuvvetleri havacılık okulu komutanlığı
turkish land forces command n. kara kuvvetleri komutanlığı
command control and communications n. komuta kontrol ve muhabere
ground forces command n. kara kuvvetleri komutanlığı
army service command n. kara kuvvetleri hizmetler bölgesi komutanlığı
chemical corps material command n. kimya harbi malzemesi komutanlığı
sea frontier command n. kıyı bölgesi deniz komutanlığı
command field exercise n. kıta’lı komuta yeri tatbikatı
chemical corps training command n. kimya sınıfı eğitim komutanlığı
cyprus turkish peace forces command n. kıbrıs türk barış kuvvetleri komutanlığı
chemical corps research and engineering command n. kimya sınıfı teknik araştırma komutanlığı
troops' command and control procedures n. kıta sevk ve idare usulleri
command detonated mine n. komuta infilaklı mayın
command and staff college n. komuta ve karargah akademisi
command and control n. komuta ve kontrol
command centre n. komuta merkezi
command and staff officers’ education n. komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimi
command echelon n. komuta kademesi
command information programme n. komutanlık haber programı
span of command n. komuta
command and staff exercises n. komuta ve karargah tatbikatı
chain of command n. komuta zinciri
command responsibility n. komutanlık sorumluluğu
command and control n. kumanda ve kontrol
command and administrative data system n. komuta ve idari bilgi sistemi
transfer of command n. komuta devri
command inspection n. komutan denetlemesi
command organizational and functional charts n. komutanlık kuruluş ve görev şeması
command staff n. komuta heyeti
command information activities n. komutanlık haber faaliyetleri
command center n. komuta merkezi
command and control model n. komuta ve kontrol modeli
intra-command exercise n. komutanlık içi tatbikat
command destruct system n. komuta imha sistemi
joint sub-regional command north n. kuzey avrupa müşterek alt bölge komutanlığı
command and control system n. komuta kontrol sistemi
command car n. kumandan arabası
command information n. komuta bilgi akışı
command building n. komutanlık binası
command apo n. komutanlık ordu postanesi listesi
command net n. komuta ağı
command and control communication system n. komuta kontrol muhabere sistemi
command net n. komuta çevrimi
command headquarters building n. komutanlık binası
command combined communication centre n. komutanlık birleşik muhabere merkezi
command channel n. komuta kanalı
command and staff officers’ courses n. komutanlık ve karargah subaylığı kursu
command installation n. komuta tesisleri
command pilot n. komutan pilot
command post n. komuta yeri
command and control warfare n. komuta kontrol harbi
span of command n. komuta sahası
change of command ceremony n. komuta devir teslim töreni
command net n. komutanlık şebekesi
command maintenance management inspection n. komutanlık bakım yönetimi denetlemesi