decline - Turkish English Dictionary
History

decline

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "decline" in Turkish English Dictionary : 69 result(s)

English Turkish
Common Usage
decline v. zayıflamak
decline v. inişe geçmek
decline v. geri çevirmek
decline v. reddetmek
decline n. düşüş
decline n. gerileme
decline n. alçalma
decline n. iniş
General
decline v. çürümek
decline v. eğimi olmak
decline v. reddetmek
decline v. eğilmek
decline v. eksilmek
decline v. eğdirmek
decline v. geri çevirmek
decline v. abamak
decline v. zeval bulmak
decline v. saptırmak
decline v. çekilmek
decline v. bozulmak
decline v. sarkmak
decline v. meyletmek
decline v. eğmek
decline v. kabul etmemek
decline v. çökmek
decline v. batmak
decline v. çekimlemek
decline v. çevirmek
decline v. aşağıya meyletmek
decline v. düşmek
decline v. elinin tersiyle itmek
decline v. çekimini yapmak
decline v. çekmek
decline v. sapmak
decline v. azalmak
decline v. alçalmak
decline n. çökme
decline n. inhiraf
decline n. sapma
decline n. inhitat
decline n. inkıraz
decline n. azalma
decline n. zeval
decline n. çöküm
decline n. batış
decline n. yolun sonu
decline n. meyil
decline n. batma
decline n. çöküş
decline n. düşme
decline n. güçten düşüren hastalık
Trade/Economic
decline fiyatın düşme eğilimi
decline düşme
decline ekonomik gerileme
decline azalmak
decline azalma
decline durgunluk
decline gerileme
decline düşmek
decline düşüş
decline reddetmek
Law
decline imtina etmek
Technical
decline iniş
Computer
decline reddet
Medical
decline deklin
Linguistics
decline çekmek
decline tasrif etmek
decline çekimleme
Ottoman Turkish
decline imtina etmek

Meanings of "decline" with other terms in English Turkish Dictionary : 83 result(s)

English Turkish
General
decline formally v. resmen sapmak
go into a decline v. kuvvetten düşmek
decline responsibility v. mesuliyet kabul etmemek
begin decline v. zevale yüz tutmak
be on the decline v. düşüş yaşamak
be on the decline v. düşüş kaydetmek
be on the decline v. düşüş göstermek
start to decline v. inişe geçmek
decline in importance v. önemi azalmak
be on decline v. ivme kaybetmek
go into decline v. inişe geçmek
fall into decline v. inişe geçmek
decline the invitation v. daveti geri çevirmek
decline the invitation v. daveti reddetmek
decline an offer v. teklifi reddetmek
decline the responsibility v. sorumluluğu reddetmek
be still on the decline v. düşüşünü sürdürmek
decline of day n. akşam üstü
cognitive decline n. bilişsel zayıflama
decline of an empire n. bir imparatorluğun çöküşü
decline in mortality rate n. ölüm oranındaki düşüş
decline in sales n. satışlardaki düşüş
possibility of decline n. düşme ihtimali
on the decline adj. çökmekte
on the decline adj. düşmekte
on the decline adj. düşüşte
Colloquial
go into a decline zayıf düşmek
go into a decline düşüşe geçmek
go into a decline sağlığı bozulmak
go into a decline gerilemek
Idioms
fall into a decline güçten düşmek
fall into a decline gücünü kaybetmek
fall into a decline düşüşe geçmek
fall into a decline zayıf düşmek
Speaking
i decline kabul etmiyorum
a slight decline took place in the prices fiyatlarda hafif bir düşüş gerçekleşti
Trade/Economic
decline stage gerileme dönemi
allowance for market decline in stock value of subsidiaries bağlı ortak ser pay değ düşük
decline the responsibility sorumluluğu reddetme
decline in economic usefulness bir varlığın ekonomik değerini yitirmesi
allowance for market decline in stock values of participations işt sermaye pay değ düş karş
allowance for market decline in the value of long term security investments bağlı menk kıy değer düş karş
allowance for the decline in the value of the share capital subscription to participations iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
decline in economic usefulness varlığın ekonomik değerini yitirmesi
decline in prices fiyatlarda düşme
allowance for the decline in the value of inventories stok değer düşüklüğü karşılığı
allowance for the decline in the value of the share capital subscriptions to the share capital subscriptions to affiliated companies bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
sales decline satışlarda düşüş
allowance for the decline in the value of long-term marketable securities bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
decline in consumption tüketimde azalma
induced decline uyarılmış azalma
decline in earnings kazançta azalma
decline in prices fiyatlarda düşüş
decline in income gelirde azalma
decline of business işlerdeki düşüş
decline of prices fiyatların düşmesi
decline marginal efficiency of capital sermayenin marjinal etkinliği
sudden decline ani düşüş
rapid decline hızlı düşüş
loss from decline in value of inventory stok değer düşüklüğü zararı
allowance for decline in value of inventory stok değer düşüklüğü karşılığı
decline in production üretimin azalması
production decline üretimin azalması
production decline üretimin düşmesi
decline in production üretimin düşmesi
decline in export ihracatta düşüş
organizational decline örgütsel gerileme
Law
right to decline çekinme hakkı
Technical
phreatic decline su tablasının alçalması
phreatic decline yeraltı su düzeyinin düşmesi
Computer
task decline görev reddi
cancel decline reddetmeyi iptal et
decline copy kopyalanma reddedildi
meeting decline toplantı reddi
Medical
decline of immune function immün fonksiyonun azalması
decline in the estrogen level östrojen düzeyinin düşmesi
fev1 decline fev1 düşüşü
a rapid decline in clinical status klinik durumun hızla bozulması
Psychology
age-related cognitive decline yaşla ilişkili bilişsel zayıflama
mental decline bunama
Statistics
statistical decline istatistiksel düşüş
Social Sciences
moral decline ahlaki çöküş
History
decline of the ottoman empire osmanlı'nın çöküşü