decline - Turkish English Dictionary
History

decline

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "decline" in Turkish English Dictionary : 69 result(s)

English Turkish
Common Usage
decline v. zayıflamak
decline v. inişe geçmek
decline v. geri çevirmek
decline v. reddetmek
decline n. düşüş
decline n. gerileme
decline n. alçalma
decline n. iniş
General
decline v. çürümek
decline v. eğimi olmak
decline v. reddetmek
decline v. eğilmek
decline v. eksilmek
decline v. eğdirmek
decline v. geri çevirmek
decline v. abamak
decline v. zeval bulmak
decline v. saptırmak
decline v. çekilmek
decline v. bozulmak
decline v. sarkmak
decline v. meyletmek
decline v. eğmek
decline v. kabul etmemek
decline v. çökmek
decline v. batmak
decline v. çekimlemek
decline v. çevirmek
decline v. aşağıya meyletmek
decline v. düşmek
decline v. elinin tersiyle itmek
decline v. çekimini yapmak
decline v. çekmek
decline v. sapmak
decline v. azalmak
decline v. alçalmak
decline n. çökme
decline n. inhiraf
decline n. sapma
decline n. inhitat
decline n. inkıraz
decline n. azalma
decline n. zeval
decline n. çöküm
decline n. batış
decline n. yolun sonu
decline n. meyil
decline n. batma
decline n. çöküş
decline n. düşme
decline n. güçten düşüren hastalık
Trade/Economic
decline v. azalmak
decline v. düşmek
decline v. reddetmek
decline n. azalma
decline n. durgunluk
decline n. düşüş
decline n. düşme
decline n. ekonomik gerileme
decline n. fiyatın düşme eğilimi
decline n. gerileme
Law
decline v. imtina etmek
Technical
decline n. iniş
Computer
decline expr. reddet
Medical
decline n. deklin
Linguistics
decline v. çekmek
decline v. tasrif etmek
decline n. çekimleme
Ottoman Turkish
decline v. imtina etmek

Meanings of "decline" with other terms in English Turkish Dictionary : 84 result(s)

English Turkish
General
decline formally v. resmen sapmak
go into a decline v. kuvvetten düşmek
decline responsibility v. mesuliyet kabul etmemek
begin decline v. zevale yüz tutmak
be on the decline v. düşüş yaşamak
be on the decline v. düşüş kaydetmek
be on the decline v. düşüş göstermek
start to decline v. inişe geçmek
be on decline v. ivme kaybetmek
decline in importance v. önemi azalmak
go into decline v. inişe geçmek
fall into decline v. inişe geçmek
decline the invitation v. daveti reddetmek
decline the invitation v. daveti geri çevirmek
decline an offer v. teklifi reddetmek
decline the responsibility v. sorumluluğu reddetmek
be still on the decline v. düşüşünü sürdürmek
cognitive decline n. bilişsel zayıflama
decline of day n. akşam üstü
decline of an empire n. bir imparatorluğun çöküşü
decline in mortality rate n. ölüm oranındaki düşüş
decline in sales n. satışlardaki düşüş
possibility of decline n. düşme ihtimali
on the decline adj. çökmekte
on the decline adj. düşmekte
on the decline adj. düşüşte
Colloquial
go into a decline v. düşüşe geçmek
go into a decline v. gerilemek
go into a decline v. sağlığı bozulmak
go into a decline v. zayıf düşmek
Idioms
fall into a decline v. düşüşe geçmek
fall into a decline v. güçten düşmek
fall into a decline v. gücünü kaybetmek
fall into a decline v. zayıf düşmek
in terminal decline expr. dibe vurmuş
Speaking
a slight decline took place in the prices expr. fiyatlarda hafif bir düşüş gerçekleşti
I decline expr. kabul etmiyorum
Trade/Economic
sudden decline n. ani düşüş
allowance for market decline in stock value of subsidiaries n. bağlı ortak ser pay değ düşük
allowance for market decline in the value of long term security investments n. bağlı menk kıy değer düş karş
allowance for the decline in the value of long-term marketable securities n. bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
allowance for the decline in the value of the share capital subscriptions to the share capital subscriptions to affiliated companies n. bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
decline in economic usefulness n. bir varlığın ekonomik değerini yitirmesi
decline in income n. gelirde azalma
decline of prices n. fiyatların düşmesi
decline in prices n. fiyatlarda düşme
decline in prices n. fiyatlarda düşüş
decline stage n. gerileme dönemi
rapid decline n. hızlı düşüş
decline in export n. ihracatta düşüş
decline of business n. işlerdeki düşüş
allowance for market decline in stock values of participations n. işt sermaye pay değ düş karş
allowance for the decline in the value of the share capital subscription to participations n. iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı
decline in earnings n. kazançta azalma
organizational decline n. örgütsel gerileme
sales decline n. satışlarda düşüş
decline marginal efficiency of capital n. sermayenin marjinal etkinliği
allowance for the decline in the value of inventories n. stok değer düşüklüğü karşılığı
loss from decline in value of inventory n. stok değer düşüklüğü zararı
allowance for decline in value of inventory n. stok değer düşüklüğü karşılığı
decline the responsibility n. sorumluluğu reddetme
decline in consumption n. tüketimde azalma
production decline n. üretimin düşmesi
decline in production n. üretimin azalması
decline in production n. üretimin düşmesi
decline in economic usefulness n. varlığın ekonomik değerini yitirmesi
induced decline n. uyarılmış azalma
production decline n. üretimin azalması
Law
right to decline n. çekinme hakkı
Technical
phreatic decline n. su tablasının alçalması
phreatic decline n. yeraltı su düzeyinin düşmesi
Computer
task decline n. görev reddi
meeting decline n. toplantı reddi
decline copy expr. kopyalanma reddedildi
cancel decline expr. reddetmeyi iptal et
Medical
fev1 decline n. fev1 düşüşü
decline of immune function n. immün fonksiyonun azalması
a rapid decline in clinical status n. klinik durumun hızla bozulması
decline in the estrogen level n. östrojen düzeyinin düşmesi
Psychology
mental decline n. bunama
age-related cognitive decline n. yaşla ilişkili bilişsel zayıflama
Statistics
statistical decline n. istatistiksel düşüş
Social Sciences
moral decline n. ahlaki çöküş
History
decline of the ottoman empire n. osmanlı'nın çöküşü