azalma - Turkish English Dictionary
History

azalmaMeanings of "azalma" in English Turkish Dictionary : 53 result(s)

Turkish English
Common Usage
azalma wane n.
azalma decrease n.
General
azalma letup n.
azalma remittance n.
azalma remission n.
azalma fall n.
azalma decline n.
azalma attenuation n.
azalma diminishment n.
azalma impairment n.
azalma letdown n.
azalma subsidence n.
azalma peddling n.
azalma moderation n.
azalma ebbing n.
azalma deperdition n.
azalma diminution n.
azalma decay n.
azalma drop n.
azalma alleviation n.
azalma degradation n.
azalma stepdown n.
azalma abatement n.
azalma falling off n.
azalma wane n.
azalma shortening n.
azalma wizening n.
azalma reducement n.
azalma reduction n.
azalma declination n.
azalma decrement n.
azalma let-up n.
azalma drop-off n.
azalma falling-away n.
azalma scale-down n.
azalma lowering n.
azalma abating n.
azalma decreasement n.
Trade/Economic
azalma decrement
azalma drop
azalma decrease
azalma turnover
azalma reduction
azalma decline
Law
azalma diminution
Technical
azalma out falls as
azalma declination
azalma decrescent
azalma roll-off
azalma reduction
azalma decrease
azalma decrement
Food Engineering
azalma decay ratio

Meanings of "azalma" with other terms in English Turkish Dictionary : 120 result(s)

Turkish English
General
azalma görülmek a decrease to be seen v.
azalma sağlamak decrease v.
azalma yaşamak decrease v.
azalma göstermek show decrease v.
logaritmik azalma logarithmic decrement n.
çok az azalma slight reduction n.
çok düşük azalma slight reduction n.
anlamlı azalma significant decrease n.
ivmelenerek artma ya da azalma spiral n.
giderek azalma declining steadily n.
birşeyin özellikle işin miktarında, boyutunda veya faaliyetinde azalma rundown n.
gösterilen ilgide/vurguda azalma de-emphasis n.
yavaş yavaş azalma/küçülme tail-off n.
azalma eğiliminde olan decremental adj.
azalma eğiliminde olmayan nondecremental adj.
düşme/azalma göstermeyen unrelenting adj.
Trade/Economic
bir tarihten diğerine geçen sürede değerdeki azalma decrement
pasifte azalma liability decrease
menkul değerler değer azalma provizyonu provision for securities impairment
aktifte azalma net decrease in assets net
anormal azalma anomalous decrease
anormal azalma anomalous
net pasifte azalma net decrease in liabilities
karda azalma profit erosion
uyarılmış azalma induced decline
tüketimde azalma decline in consumption
kazançta azalma decline in earnings
gelirde azalma decline in income
pasiflerde azalma decrease in liabilities
pasifte net azalma net decrease in liabilities
aktifte net azalma net decrease in assets
aktifte azalma decrease in assets
işlerdeki azalma decrease of business
değerde azalma decrease in value
hisse senetlerindeki azalma downtick
azalma oranı decay rate
azalma eğrileri decay curves
azalma (düşüş) decrease
düşülen cari yatırımların miktarlarındaki azalma decrease in amounts written off current investments
kalitede azalma decrease in quality
kalitede azalma decrease of quality
maliyetteki azalma decrease in the cost
portföy yatırımlarındaki azalma notu (sıfır ağrılık) underweight
Insurance
rizikodaki azalma decrease in risk
Technical
azalma faktörü decrement factor
bir ses dalgasının geçişindeki azalma acoustic rarefaction
sıcaklıktan doğan fren gücünde azalma heat fading
basınçta azalma decrease in pressure
rakımın yükselmesiyle atmosfer sıcaklığının azalma miktarı lapse rate
otomatik azalma autodecrement
fren gücünde azalma fading
amplitülünde azalma olmayan undamped
boşluk suyu basıncında azalma decrease in the pore-water pressure
azalma eğilimi roll-off rate
su azalma emniyeti water-supply safety device
azalma faktörü attenuation factor
tersüstel azalma logarithmic decrement
birincil azalma primary extinction
logaritmik azalma logarithmic decrement
Computer
azalma sayımı decrement count
azalma miktarı decrement
azalma efekti fade effect
otomatik azalma autodecrement
Informatics
kontrollü azalma graceful degradation
üstel azalma exponential decay
Telecom
azalma eğilimi downward tendency
Construction
gücünde veya şiddetinde azalma veya zayıflama attenuation
Automotive
basınç azalma zamanı pressure drop time
fren disklerinin ve kampanalarının aşırı ısınımasından kaynaklanan fren etkisindeki azalma fading
Aeronautic
yorulma dayanımı azalma faktörü fatigue strength reduction factor
oran azalma faktörü derating factor
Marine
dalga genliğindeki azalma attenuation
Medical
üre azalma oranı urea reduction ratio
androjenik hormonların salgılanmasında azalma durumu adrenopause
duyularda azalma hypesthesia
doğurganlıkta azalma impaired fertility
semptomlardaki azalma relief of symptoms
özofagus peristaltizminde azalma decrease in esophageal peristalsis
beta hücre işlevlerinde azalma reduced beta-cell function
tat ve koku alma duyusunda azalma diminished taste and smell perception
öz saygıda azalma decreased self-esteem
viraj dönme yetisinde azalma impaired curve negotiation
kemik yoğunluğunda azalma decrease in bone density
kas gücünde azalma decreased muscle power
kalsiyum ve paratiroid hormon düzeylerinde azalma decreased levels of calcium and parathyroid hormone
egzersiz kapasitesinde azalma reduced exercise capacity
akciğer hücrelerinde histon deasetilaz aktivitesindeki azalma decreased histone deacetylase activity in lung cells
ortalama arter basıncında azalma decrease in mean arterial blood pressure
plazma volümünde azalma plasma volume reduction
egzersiz toleransında azalma decreased exercise tolerance
difüzyon kapasitesinde azalma decrease in diffusion capacity
ortalama retinal kalınlıkta belirgin azalma a significant reduction in median retinal thickness
ortalama retinal kalınlığında belirgin azalma a significant reduction in median retinal thickness
fosfatın bağırsaktan emiliminde azalma decreased intestinal absorption of phosphate
ortam basıncındaki azalma decrease in ambient pressure
ortam basıncında azalma decrease in ambient pressure
duyularda azalma hypoesthesia
duyularda azalma hypaesthesia
ağrıda belirgin azalma marked relief of pain
Dentistry
ağız açıklığında azalma limited mouth opening
Food Engineering
azalma oranı subsidence ratio
azalma oranı attenuation ratio
ondalık azalma süresi decimal reduction time
Statistics
ömür azalma/düşme katsayısı scatter factor
Physics
logaritmik azalma logarithmic decrement
Biology
nüfusta yaşanan ani azalma population crash
Marine Biology
bir su kütlesindeki azalma ve oksidasyon potansiyeli için kullanılan kısaltma redox
artma ve azalma fluctuation
Environment
radyoaktif azalma radioactive decay
Military
radyoaktif azalma oranı radioactive decay rate
radyoaktif azalma radioactive decay
radyoaktif azalma eğrisi radioactive decay curve
radyasyon azalma faktörü radiation decay factor
Music
yavaş yavaş azalma (tempo vb) rallentando
tempoda yavaş yavaş azalma ritardando
tempoda yavaş yavaş azalma rallentando
tempoda yavaş yavaş azalma ritenuto
tempoda yavaş yavaş azalma rit.
tempoda yavaş yavaş azalma rall (rallentando)
Trade/Economics
nicelik olarak azalma shrinkflation