ima - Turkish English Dictionary
History

imaMeanings of "ima" in English Turkish Dictionary : 36 result(s)

Turkish English
Common Usage
ima implication n.
ima hint n.
General
ima connotation n.
ima glance at n.
ima suggestion n.
ima allusion n.
ima leading n.
ima type n.
ima inkling n.
ima whiff n.
ima smell n.
ima glimmer n.
ima glance n.
ima adumbration n.
ima pointer n.
ima intimation n.
ima finger post n.
ima reference n.
ima office n.
ima insinuation n.
ima sound n.
ima innuendo n.
ima suspicion n.
ima advert n.
ima tip n.
ima whisper n.
ima implicitness n.
ima implicity n.
ima cue n.
ima mention n.
ima referral n.
ima reflex [obsolete] n.
ima cheep n.
ima touch n.
ima undernote n.
Law
ima implication n.

Meanings of "ima" with other terms in English Turkish Dictionary : 66 result(s)

Turkish English
Common Usage
ima etmek refer v.
ima etmek hint v.
ima etmek imply v.
General
ima etmek import v.
önceden ima etmek foreshadow v.
ima etmek hint at v.
ima etmek intimate v.
ima etmek shadow out v.
ima etmek mention v.
ima etmek allude v.
birine bir şeyi ima etmek give someone to understand something v.
ima etmek sign v.
ima etmek shadow forth v.
ima etmek telegraph v.
ima etmek allude to v.
ima etmek get at v.
ima etmek adumbrate v.
ima etmek insinuate v.
ima etmek imply v.
ima etmek suggest v.
ima etmek implicate v.
-i ima etmek hint at v.
önceden ima etmek adumbrate v.
(ima edileni) yorumlamak unpack v.
ima etme veiled accusation n.
ima edilen fikir overtone n.
önceden ima etme foreshadowing n.
olumsuz bir şey ima eden söz innuendo n.
çok belirgin ima broad hint n.
alaylı bir ima a hint of irony n.
ima eden kimse referrer n.
ima edilmeme nonimplication n.
ima edilen anlam undermeaning n.
açık saçık şeyleri ima eden suggestive adj.
ima edilmiş implied adj.
bir şeyleri bildiğini ima eden (bakış) knowing adj.
ima eden connotative adj.
ima yollu referential adj.
ima edilen implied adj.
ima edilen implicit adj.
ima olunan implicit adj.
-i ima edici connotative of adj.
ima eden adumbrative adj.
ima eden adumbrant adj.
ima ederek adumbratively adv.
ima eder şekilde connotatively adv.
ima ederek alludingly adv.
ima yoluyla allusively adv.
Phrasals
birine bir şey ima etmek hint something to someone v.
bir şey istediğini ima etmek hint for something v.
(birine bir şeyi) ima etmek intimate something to someone v.
Phrases
burada (işbu belgede) belirtilen kalemlere ilişkin ne sarahaten (açıkça) ne de ima yoluyla hiçbir garanti veya teminatı kabul etmez hereby expressly disclaims any warranty or guarantee whether express or implied with regard to items described herein expr.
Colloquial
ima ile istemek angle for v.
üstü kapalı ima etmek drop a hint v.
yönetmen/yapımcının odasındaki (rol vereceği kadınlarla üzerinde seviştiği ima edilen) kanepe casting couch n.
(bir şey olduğunu) mu ima ediyorsun? (do) you mean to say (that) (something is the case)? expr.
Idioms
ima edileni anlamak read between the lines v.
vurgulu ve açık ima broad hint n.
Law
iddianın kendisinden ziyade niteliğine itiraz ederek iddianın doğruluğunu ima eden önerme negative pregnant n.
ima suretiyle hakaret aggression by allusion n.
Textile
dokunmuş kumaştan ima made of woven fabric n.
Logic
öngörülen şeyin önceden yapılan bir tahminin öznesinde ima edildiği yargı analytic judgment n.
Linguistics
yadsıyarak ima etme apophasis n.
yadsıyarak ima etme paralipsis n.
Archaic
ima eden kimse noticer n.
Slang
ne kast ettiğini/ima ettiğini anlamak pick up what (one) is putting down v.