kapanmak - Turkish English Dictionary
History

kapanmakMeanings of "kapanmak" in English Turkish Dictionary : 30 result(s)

Turkish English
General
kapanmak cicatrize v.
kapanmak hole up v.
kapanmak overcloud v.
kapanmak heal up v.
kapanmak fall v.
kapanmak fold up v.
kapanmak the close of the day v.
kapanmak lock v.
kapanmak fold v.
kapanmak hole v.
kapanmak be covered v.
kapanmak be blocked off v.
kapanmak close up v.
kapanmak cloister v.
kapanmak go into liquidation v.
kapanmak be closed v.
kapanmak veil oneself v.
kapanmak overcast v.
kapanmak be concealed v.
kapanmak be shut v.
kapanmak be suspended v.
kapanmak shut down v.
kapanmak close down v.
kapanmak shut v.
kapanmak close v.
kapanmak arrive at the conclusion v.
kapanmak come to the conclusion v.
kapanmak cicatrise v.
Idioms
kapanmak be toes up v.
kapanmak cease to be v.

Meanings of "kapanmak" with other terms in English Turkish Dictionary : 70 result(s)

Turkish English
General
bir yere kapanmak shut oneself away in v.
kapanmak (işyeri) close down v.
ayaklarına kapanmak go down on one's knees to v.
ayaklarına kapanmak grovel v.
çat diye kapanmak snap v.
içine kapanmak withdraw v.
ayaklarına kapanmak go down on one's knees to somebody v.
kapanmak (işyeri) close up v.
bir yere kapanmak shut oneself up in v.
görüşme amacıyla birisi ile odaya kapanmak be closeted with v.
dizlerine kapanmak grovel v.
dizlerine kapanmak fall at somebody's feet v.
devri kapanmak üzere olmak be on its way out v.
yerlere kapanmak prostrate oneself v.
ayağına kapanmak prostrate oneself before v.
birdenbire kapanmak spring v.
kapanmak (ışık/makine vb) shut off v.
ayağına kapanmak implore mercy v.
odaya kapanmak be closeted v.
içine kapanmak keep to oneself v.
kendi içine kapanmak retire into one's shell v.
kendi içine kapanmak become introverted v.
yara kapanmak (wound) to close v.
trafiğe kapanmak be pedestrianized v.
trafiğe kapanmak be pedestrianised v.
iştahı kapanmak lose one's appetite v.
hava kapanmak cloud up v.
hava kapanmak overcloud v.
hava kapanmak cloud over v.
hızla kapanmak clap v.
telefon hattı kapanmak be cut off v.
hattı kapanmak be cut off v.
kısmeti kapanmak not to be able to get married v.
kısmeti kapanmak be on the shelf v.
eve kapanmak lock oneself in the house v.
odasına kapanmak let oneself into one's room v.
odasına kapanmak lock oneself in one's room v.
(kapı vb) otomatik kapanmak swing shut v.
içine kapanmak turn in on himself/herself v.
içine kapanmak turn in upon himself/herself v.
bilinci kapanmak lose one's consciousness v.
tam kapanmak close all the way v.
içe kapanmak become introverted v.
içe kapanmak become withdrawn v.
yere kapanmak prostrate v.
Phrasals
(birinin önünde) yere kapanmak bow down to (someone) v.
(yara, lezyon) kapanmak close up v.
sımsıkı kapanmak close up v.
(saygı göstermek amacıyla) yere kapanmak grovel about in (something) v.
Idioms
(birinin) ayağına kapanmak/önünde diz çökmek cringe before (someone or something) v.
(birinin) ayağına kapanmak/önünde diz çökmek cringe before someone or something v.
dizlerine kapanmak beg on bended knee v.
dizlerine kapanmak beg on bended knee v.
(şirket için) kapanmak/işi bırakmak be put out of business v.
gülmekten yerlere kapanmak fall about the place (laughing) v.
ayağına kapanmak prostrate oneself before v.
ayaklarına kapanmak throw oneself at the feet v.
ayaklarına kapanmak go down on someone's knees v.
birinin ayaklarına kapanmak throw oneself at someone's feet v.
içine kapanmak keep oneself to oneself
dizlerine kapanmak throw oneself at the feet
dizlerine kapanmak prostrate oneself before
geri gelip ayaklarına kapanmak crawl back to someone
(bütün dünya) ayaklarına kapanmak the world fall at one’s feet
(herkes) ayaklarına kapanmak the world fall at one’s feet
içine kapanmak withdraw into oneself
içine kapanmak turn in upon oneself
içine kapanmak turn in on oneself
Trade/Economic
durgun kapanmak leave off flat
Religious
yüzükoyun kapanmak fall down v.