spring - Turkish English Dictionary
History

spring

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "spring" in Turkish English Dictionary : 98 result(s)

English Turkish
Common Usage
spring n. memba
spring n. ilkbahar
spring n. bahar
spring n. kaynak
spring n. yay
spring adj. yaylı
Irregular Verb
spring v. sprang/sprung - sprung
General
spring v. burkmak
spring v. atlamak
spring v. doğmak
spring v. fırlatmak
spring v. çarpmak
spring v. ödemek
spring v. birdenbire kapanmak
spring v. tahliye ettirmek
spring v. bükülmek
spring v. çarpılmak
spring v. fırlamak
spring v. birdenbire açılmak
spring v. eğilmek
spring v. çatlamak
spring v. esnemek
spring v. yaylanmak
spring v. bükmek
spring v. şafak sökmek
spring v. çıtlatmak
spring v. patlatmak
spring v. çatlatmak
spring v. çarpıtmak
spring v. kalgımak
spring v. yükselmek
spring v. infilak etmek
spring v. ortaya çıkmak (bir his)
spring v. çıkmak
spring v. sürmek
spring v. ortaya çıkmak
spring v. birdenbire açmak
spring v. kaynaklanmak
spring v. belirmek
spring v. eğmek
spring v. sökmek (şafak)
spring v. birden çıkmak
spring v. pat diye söylemek
spring v. gelmek
spring v. birdenbire kapatmak
spring v. patlamak
spring v. sıçramak
spring v. yay gibi fırlamak
spring n. göze
spring n. bulak
spring n. elastikiyet
spring n. eğilme
spring n. ilkyaz
spring n. sıçrama
spring n. göz
spring n. hamle
spring n. köken
spring n. canlılık
spring n. yaylanma
spring n. çatlama
spring n. su kaynağı
spring n. esneklik
spring n. pınar
spring n. sıçrayış
spring n. başlangıç
spring n. fırlama
spring n. eşme
spring n. menşe
spring n. çatlak
spring n. esneme
spring n. atlama
spring n. bahar
spring n. kaynarca
spring n. kaynak
spring n. ilkbahar
spring n. yay
spring n. doğal su kaynağı
spring n. ilkbahar mevsimi
spring adj. esnek
spring adj. sustalı
Technical
spring salgı
spring piyano yayı
spring yaprak yay
spring yay
Automotive
spring helezon
spring makas
spring yay
Marine
spring armuz açmak
spring seren iğrilmesi
spring kereste çatlağı
spring seren çatlağı
spring pürmeçe
Dentistry
spring zemberek
Gastronomy
spring ilkbahar
Biology
spring göze
Geography
spring çırçır
Meteorology
spring ilkbahar
Places
spring teksas eyaletinde şehir

Meanings of "spring" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
Common Usage
hot spring n. kaplıca
General
spring up v. esmeye başlamak (rüzgar)
rock as tough on a spring v. yaylanmak
spring up v. bitmek (bitki)
spring from v. doğmak (belirli bir aileden/sınıftan)
spring over v. sıçrayarak aşmak (bir engeli)
spring up v. sıçramak
spring to one's feet v. ayağa fırlamak
spring up v. türemek
spring up v. birdenbire meydana gelmek
spring from v. fışkırmak
spring a leak v. işemek
spring up v. peyda olmak
spring over v. bir sıçrayışta (bir şeyin) üstünden geçmek
spring on v. pat diye söyleyivermek
spring a leak v. akmaya başlamak
spring across v. sıçrayarak aşmak (bir engeli)
spring from v. gelmek
spring towards the door v. kapıya fırlamak
spring from v. çıkmak
spring across v. bir sıçrayışta (bir şeyin) üstünden geçmek
spring from v. -den gelmek
spring-clean v. bahar temizliği yapmak
spring from v. -den kaynaklanmak
herald the coming of spring v. baharın gelişini müjdelemek
spring ahead v. saatleri geri almak
spring forward v. saatleri ileri almak
spring out v. fışkırmak
spring a rattle v. çıngırak çalmak
spring onion n. yeşil soğan
spring cleaning n. bahar temizliği
thermal spring n. akarca
volute spring n. yay
helical spring n. spiral yay
clutch thrust spring n. kavrama yayı
locking spring n. tespit yayı
hot spring n. ılıca
spring equinox n. bahar noktası
closing spring n. kapama yayı
hot spring n. kaynarca
mineral spring n. içme
bimetallic spring n. bimetalik yay
spring water n. memba suyu
lower contact spring n. alt kontak yayı
spring water n. pınar suyu
artesian spring n. artezyen kaynağı
leaf spring n. yaprak yay
hot spring n. çermik
coil spring n. zemberek
spring tide n. coşku
spring storm n. turnageçidi
coil spring n. yay
thermal spring n. kaynarca
spring bearing n. yaylı yatak
spring mattress n. yaylı yatak
spiral spring n. olgunluk
hot spring n. akarca
hot spring n. sıcak kaplıca
driving spring n. zemberek
holy spring of orthodox greeks n. ayazma
spring water n. kaynak suyu
natural spring water n. doğal kaynak suyu
longitudinal spring n. boyuna yay
thermal spring n. sıcak kaynarca
spring fest n. bahar şenliği
spring mattress n. somya
liquid spring n. hidrolik yay
liquid spring suspension n. hidrolik yaylı süspansiyon
watch spring n. saat zembereği
thermal spring n. kaplıca
spring hook n. sustalı kanca
laminated spring n. yaprak yay
spring fatigue n. bahar yorgunluğu
spring fever n. baharın gelmesi ile hissedilen heyecan
spring board n. sıçrama tahtası
spring board n. atlama tahtası
spring board n. tramplen
traditional spring festivals n. geleneksel bahar şenlikleri
spring-clean n. bahar temizliği
old-turkish celebration of spring n. hıdrellez
well-spring n. kaynak
spring insulator n. yay izolatör
natural water spring n. doğal su kaynağı
spring months n. ilkbahar ayları
the coming of spring n. baharın gelişi
mineral water spring n. maden suyu kaynağı
thermal spring n. termal kaynak
spring festival n. bahar festivali
spring festival n. bahar şenliği
season of spring n. ilkbahar mevsimi
pasture spring n. mera/otlak/yayla vb yerlerde yerden çıkan (temiz) su kaynağı
spring house n. eskiden (buzdolabının icadından önce) derelerin üstüne inşa edilen yapı
hot sulphur spring n. sıcak sülfür kaynağı
spring rain n. bahar yağmuru
spring bunny n. paskalya tavşanı
spring weather n. bahar havası
spring supplying drinking water n. içme suyu sağlayan kaynak
box spring n. baza
spring gun n. yaylı tüfek
early spring n. erken bahar
spring flowers n. bahar çiçekleri
spring flower n. bahar çiçeği
spring showers n. ilkbahar yağmurları
spring cart n. eski ingiltere'de hafif yolcu arabası
spring cart n. yaylı araba
natural spring n. doğal kaynak
having a spring clip adj. klipsli
full of the joys of spring adj. mutluluktan uçacak gibi
full of the joys of spring adj. coşku dolu
in the spring adv. ilkbaharda
c spring c şeklinde yay
c spring c yayı
Phrasals
spring at v. ileri doğru atlamak
spring forth v. pat diye önüne çıkmak
spring in v. dalmak
spring on v. sıçramak
spring on v. acele etmek
spring in v. paldır küldür girmek
spring at v. sıçrayarak ulaşmaya çalışmak
spring on v. saldırmak
spring on v. ırza geçmek
spring on v. tecavüz etmek
spring out birden ortaya çıkmak
spring out aniden çıkmak
spring out of something -den zıplamak
spring out at üstüne zıplamak
spring at someone birinin üzerine atlamak
spring forth ortaya çıkmak
spring from something bir şeyden kaynaklanmak
Phrases
I'm no spring chicken benden geçti artık
Proverb
there is no spring without a winter kış olmadan bahar olmaz
Colloquial
false spring n. yalancı bahar
spring broke parasız kalma
spring chicken genç kişi
spring chicken genç
second spring ikinci bahar
Idioms
no spring chicken yaşını başını almış
spring to mind ansızın anımsamak
spring to mind akla gelivermek
spring to mind birdenbire hatırlamak
spring to mind akla gelmek
spring to one's feet ayağa kalkmak
spring to one's feet iyileşmek
spring to one's feet düzelmek
spring to one's feet sağlığına kavuşmak
spring into action eyleme geçmek
spring to one's feet hızla ayağa kalkmak
spring into action harekete geçmek
spring to one's feet hızla doğrulmak
be full of the joys of spring sevinçten içi içine sığmamak
be full of the joys of spring çok mutlu olmak
spring to life hayat bulmak
spring to life hayat kazanmak
spring to life canlanmak
spring to life yaşam bulmak
spring to attention (birden) dikkat kesilmek
put the spring back in one's step yeniden iyi hissetmek
put the spring back in one's step toparlanmak
spring to mind bir anda akla gelmek
spring to mind (birdenbire) hatırlamak
spring a trap katakulliye getirmek
spring a trap tuzak kurmak
spring a trap oyuna getirmek
spring to attention hazır ola geçmek
spring to someone's defense yardımına/savunmaya koşmak
have a spring or a bounce in your step kişinin mutlu olduğunu belli edecek davranışlarda bulunması
have a spring in one's step sevinçten etekleri zil çalmak
spring up like mushrooms mantar gibi bitmek
Speaking
the first things that spring to mind ilk akla gelen
the first things that spring to mind ilk akla gelen şey
Slang
spring for something ısmarlamak
Trade/Economic
spring water maden
spring water filling factory kaynak suyu dolum tesisi
Politics
spring meetings ilkbahar toplantıları
the arab spring arap baharı
arab spring arap baharı
Tourism
thermal spring exploitation kaplıca izni
Technical
air spring n. hava amortisörü
spring energized seal n. yayla enerjilendirilmiş conta veya kıvrımlı conta
canted coil spring n. eğimli helezon yay
spring force yay tansiyonu
servomotor spring servomotor yayı
lock spring kilit yayı
tension spring germe yayı
air spring pnömatik yay
spring seat yay kelepçesi
water table spring şu tablası kaynağı
spring tube yaylı boru
helical spring silindirsel yay
spring compressor bolt yay sıkıştırma cıvatası
stiff spring sert yay
spring seat yaylı koltuk
steel disc spring disk biçimli çelik yay
diaphragm spring diyafram yayı
spring assembly yaylı montaj grubu
weak spring card zayıf yay kartı
brake calip spring fren kaliper yayı
upholstery spring döşeme yayı
clutch spring kavrama yayı
spring ring yaylı halka
belleville spring bellevil yayı
front spring anchorage ön yay bağlantısı
back spring arka yay
clearance compensation spring boşluk giderici yay
stiff spring diagram sert yay diyagramı
spring bottom yay altı
return spring kit irca yayı kiti
weighting spring baskı yayı
spring counter balance yaylı karşı denge
retaining spring tutucu yay
spring chamber yaylı oda
valve spring surge supap yayı dalgalanması
spring sleeve yaylı manşon
helical spring helisel yay
synchronizing spring senkronlama yayı
spiral spring sarmal yay
coil spring sarmal
spring brake cylinder yaylı fren silindiri
spring washer yaylı rondela
spring clip yaylı klips
spring pin yay pimi
guide spring kılavuz yayı
helper spring yardımcı yay
base plate spring taban plakası yayı
governor spring regülatör yayı
spring strut yaylı gergi kolu
spring anchorage yaylı bağlantı
regulator spring regülatör yayı
leaf spring suspension yaprak yaylı süspansiyon
locking spring kilitleme yayı
bogie spring boji yayı
spring catch yaylı mandal
taper leaf spring konik yay yaprağı
conical spiral spring konik spiral yay
actuating spring tahrik yayı
contact spring kontak yayı
coil spring dairesel yay
air spring member pnömatik yay elemanı
spring clamp yaylı kelepçe
gas spring gaz yayı
coil spring helisel yay
spring tension yay tansiyonu
valve spring collar supap tablası
gravity spring yerçekimi kaynağı
valve spring supap yayı
spring suspension unit yaylı süspansiyon ünitesi
inside spring caliper içten yaylı kompas
brace spring karşılama kolu yayı
spring brake cylinder yaylı fren körüğü
spring stop yay payandası
hollow spring oluklu yay
spring material yay malzemesi
main spring ana yay
valve spring washer supap yayı rondelası
spring seat yay yuvası
retaining spring tutma yayı
spring brake chamber yaylı fren silindiri
brake spring fren yayı
spring ring kit yaylı halka kiti
spring sleeve sıkma kovanı
spring guide yaylı kılavuz
spring support yay taşıyıcısı
rubber spring lastik yay
helical spring lock washer yaylı spiral rondela
seat spring suspension koltuk yaylı süspansiyonu
spring shackle bolt yaylı zincir baklası cıvatası
axle suspension spring dingil süspansiyon yayı
spring valve supap yayı
coil spring helişiklik yay
spring scale yay ölçeği
spring bushing yaylı burç
diaphragm spring diyaframlı yay burcu
compression spring sıkıştırma yayı
spring loaded yay yüklü
spring housing yaylı yuva
retaining spring kit tutma yayı kiti
annular spring halka yay
spring disc yaylı disk
spring brace yaylı karşılama kolu
clock spring for airbag hava yastığı spiral yay
adjustment spring ayar yayı
gas spring gazlı amortisör
coil spring helezonik yay
spring shackle bolt kit yaylı zincir baklası cıvatası kiti
diaphragm spring diyafragmlı yay
spring opposed bellow yaylı körük
spring kit yay kiti
breaker spring kesici yayı
spring retainer supap tırnağı
bendix spring bendiks yayı
lock spring tesbit yayı
spring tensioner yaylı gerdirici
spring housing yay yuvası
helper spring bracket yardımcı yay braketi
auxiliary spring yardımcı yay
carriage spring vagon yayı
spring steel yaylı çelik
adjusting screw spring ayar vidası yayı
torsion spring burulma yayı
axle spring dingil yayı
spring support bağlantı kepi
spring nut yaylı somun
water table spring yeraltı suyu kaynağı
spring washer yaylı pul
leaf spring yaprak makas
compression spring baskı yayı
spring brackets kulak takozu
spring retainer yaylı tutucu
weak spring zayıf yay
valve spring clamp supap yayı kemeri
disc spring kit disk yay kiti
spring balance yaylı terazi
clamping spring sıkıştırma yayı
pressure spring enjektör yayı
valve spring collar yay tablası
spring tab yaylı tırnak
plunger spring piston yayı
spring brake. portion yaylı fren parçası
spring plate yaylı plaka
shoe return spring fren pabucu çekme yayı
spring support yay yuvası
flat spring yaprak yay
spring brake fren yayı
switch spring kontak yayı
damping spring tampon yayı
the tag bogie leaf spring suspension çiftli aks grubu
brush spring fırça yayı
release spring yaprak yay
speeder spring hız yayı
damping spring süspansiyon yayı
spring clamping collar makas kelepçesi
adjusting spring ayar yayı
chain spring zincir yayı
compensator spring saatlerde kullanılan dengeleme yayı
diaphragm spring fingers diyaframlı yay parmakları
spring bracket seals yay kulak takozu
spring cap yay başlığı
bonnet spring yay burcu
spring brackets yay yatağı
spring stop yaylı tampon
return spring geri çekme yayı
spring clutch disc yaylı kavrama diski
attaching spring ekleme yayı
spring support yaylı destek
spring steel yay çeliği
conical spring konik yay
front spring ön yay
ball bearing spring bilyalı yatak yayı
spring shackle yaylı zincir baklası
coil spring helezoni yay
piston spring piston yayı
spring lock yaylı kilit
tension spring gergi yayı
leaf spring makas
reinforcing spring takviye yayı
lateral stroke spring yan çalışan yay
warm coiled spring soğuk sarılmış telden mamul yay
buffer spring tampon yayı
spring hinge yaylı menteşe
switch spring kit kontak yayı kiti
spring cab supap alt yayı
valve spring compressor supap yayı sıkıştırıcı
spring u bolt makas u cıvatası
rear spring anchorage arka yay bağlantısı
balance spring denge yayı
mineral spring doğal maden suyu kaynağı
helical compression spring basınçla çalışan helisel yay
rear spring arka yay
spring leaf yaprak makas
spring leaf makas yaprağı
spring surge yay rezonansı
spring lever yaylı kol
spring link yaylı bağlantı
flat spring düz yay
flast spring düz yay
detent spring germe yayı
disc spring disk yay
bellows spring körük yayı
air spring şok giderici
concentric spring iç içe iki veya daha fazla yay
spring mast yaylı sütun
coil spring helis yay
locking spring kit kilitleme yayı kiti
conical spiral spring konik spiral yay  
conical spring konik yay  
main spring büyük zemberek
floating spring kayar yay
coil spring halka yay
bending spring bükme yayı
return spring irca yayı
return spring link geri çekme yayı bağlama çubuğu
stop spring kapı tamponu yayı
angle iron to which the spring is bolted susta bağlama suportu
air spring havalı susta körüğü
balance spring yay kovanı
balance spring balans yayı
bending spring boru bükme spirali
bimetallic spring bimetalik yay
brake block spring sabo ayar yayı
wire spring tel yay
bracket spring tutma yayı
bolt spring damak yayı
bottom auxiliary spring washer yay (susta) tablası
buffer with rubber spring lastik sustalı tampon
buffer with volute spring konik sustalı kovanlı tampon
buffer with ring spring bilezik sustalı kovanlı tampon
centre bearing pad spring kızak yükünü azaltan yay
rib of spring leaf susta yaprağı ripesi
conical spiral spring konik helezoni yay
conical spring bolt konik yay cıvatası
retaining spring tespit yayı
retracting spring geri çekme yayı
coupling spring kavrama yayı
closing spring kapama yayı
connection spring kontak sustası
torsion bar spring burulma çubuğu yayı
helical spring zemberek yay
helical spring sarmal yay
detent spring tevkif yayı
helical spring helezoni yay
pressure spring baskı yayı
primary suspension spring cover kauçuk susta koruma kapağı
primary suspension rubber spring kauçuk dingil sustası
primary suspension helical spring helisel taşıma yayı
pressure spring basınç yayı
door spring kapı yayı
doorstop spring kapı tutma yayı
draw spring plate cer sustası plakası
draw spring guide iç cer tertibatı kılavuz yatağı
driving spring işletme yayı
driving spring zemberek
release spring irca yayı
locking spring dört köşe yayı
release spring baskı yayı
cushioning spring amortisör yayı
locking spring tespit yayı
release spring geri çekme yayı
relay spring röle yayı
elastic spring esnek yay
elliptic bolster spring eliptik beşik sustası
elliptic spring eliptik yay
equalizer spring denge yayı
equalizer spring eşitleme yayı
expansion spring gergi yayı
piston seal spring piston köselesi yayı
balance-spring lever kılavuz makaralı tevazün manivelası
buffer spring tie-bolt ön gerilim çubuğu
bi-metal spring bi-metal yay
bottom balance-spring cord pencere çerçevesi tel halatı
belt-tension spring kayış germe yayı
balance-spring rod pencere baskı çubuğu
dust-shield spring toz rondelası yayı
kick-over spring ateşleme yayı
compression spring kömür yayı-sıkıştırma yayı
double-spring çift yaylı
spring-loaded yay ile yüklenmiş
spring-loaded yay ile yüklü
inner spring ring iç bilezik susta
inner spring case kauçuk susta kılavuz parçası
main leaf spring ana yaprak yay
lifter spring itici yay
spring disc yay diski
recoil spring gergi yayı
holding spring tutucu yay
spring tension yay gerilimi
spring scale el kantarı
spring needle yaylı iğne
valve spring retainer supap yay tutucusu
compensating spring dengeleme yayı
laminated suspension spring yaprak taşıma sustası
laminated spring düz yay
laminated spring yaprak yay
liquid spring hidrolik yay
lock spring kilitleme yayı
lubricating pad spring tampon gresör yayı
locking bar spring dört köşe burcu yayı
locking bar spring pivot pin yay pimi
locking plate spring kilit damağı yayı
main leaf of spring yaprak sustası ana yaprağı
lock-catch return spring damak geri çekme yayı
lower spring support plate beşik sustası için alt susta tablası
lock return-spring kapak kilitleme yayı
oil-hole cover spring yağdanlık kapağı yayı
outside locking plate spring dış kilit fındığı yayı
outer spring dış yay
outer spring ring dış bilezik susta
pendulum spring sarkaç yayı
plate spring yassı yay
rubber spring kauçuk yay
rubber spring locating pin lastik susta elemanı pernosu
rubber spring cer tertibatı kauçuk sustası
rubber spring kauçuk susta
recess for spring buckle susta kasası meme yuvası
suction valve spring emme supabı yayı
strengthening spring takviye yayı
volute spring cer tertibatı konik sustası
tension spring gerdirme yayı
volute spring konik yay
suspension spring süspansiyon yayı
suspension spring askı yayı