original - Turkish English Dictionary
History

original

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "original" in Turkish English Dictionary : 33 result(s)

English Turkish
Common Usage
original adj. özgün
original adj. orijinal
original adj. asıl
General
original n. ilginç tip
original n. özgün canlı
original n. başlangıç
original n. bir şeyin ilk biçimi
original n. kaynak
original n. organizatör
original n. asıl metin
original n. orijinal kimse
original n. asıl nüsha
original adj. menşeye ait
original adj. ilk
original adj. değişik
original adj. kopya olmayan
original adj. başlangıçtaki
original adj. hakiki
original adj. düzenleyen
original adj. asıl
original adj. yeni
original adj. esas
original adj. gerçek
original adj. zati
original adj. kendine özgü
original adj. orijinal
original adj. asli
original adj. yaratıcı
original adj. el değmemiş
Trade/Economic
original orijinal kopyası
original asıl
original aslı
Law
original asıl

Meanings of "original" with other terms in English Turkish Dictionary : 247 result(s)

English Turkish
General
be a true copy of the original v. aslının aynısı olmak
be an exact copy of the original v. aslının aynısı olmak
be original v. özgün olmak
restore to the original state v. orijinal durumuna getirmek
return to the original owner v. asıl sahibine geri vermek
return to the original owner v. asıl sahibine iade etmek
exact copy of the original n. aslının aynısı
exact copy of the original n. aslının aynı
original capital n. ana sermaye
original contract n. esas mukavele
original copy n. esas kopya
original identity n. özgün kimlik
original inhabitants n. yerliler
original purpose n. asıl amaç
original sin n. ilk günah
original sin n. doğuştan olan günah
original source language n. orijinal kaynak dil
original source language n. özgün kaynak dil
original text n. asli nüsha
original turkish people in turkey n. anadolu türkü
original turkish people in turkey n. türkmen
the original and the copy n. aslı ve fotokopisi
true and exact copy of the original document n. aslının aynı
true and exact copy of the original document n. aslının aynısı
true copy of the original n. aslının aynı
true copy of the original n. aslı gibidir
true copy of the original n. aslının aynısı
issued as original adj. aslı gibi basılan
printed as original adj. aslı gibi basılan
published as original (paper/article) adj. aslı gibi basılan
same as original adj. aslının aynı
same as original adj. aslının aynısı
very original adj. çok orijinal
in accordance with the original text adv. aslına uygun
in the original position adv. yerli yerinde
Phrases
appropriate to the original aslına uygundur
Speaking
you still haven't answered my original question asıl soruma cevap vermedin
Slang
an original gangster gerçek bir gangster
o.g (original gangster) bir çetede kendini kanıtlayan kişi
original gangster bir çetede kendini kanıtlayan kişi
Trade/Economic
an advance under the original tranche b orijinal b dilimi kapsamındaki bir avans
available original tranche b commitment kullanılabilir orijinal b dilimi taahhüdü
book of original entry ilk giriş kaydının yapıldığı defter
depreciated original cost amorti olmuş esas maliyet
depreciated original cost amortize edilmiş gerçek maliyet
depreciated original cost muhasebe değeri
i certify this to be a true copy of the original aslının aynısıdır (ibaresi)
i certify this to be a true copy of the original aslı görülmüştür (ibaresi)
original acquisition aslen iktisap
original acquisition dolaysız iktisap
original acquisition asli iktisap
original auditor asıl denetçi
original balance ilk bakiye
original bill ilk biçimindeki senet
original bill ciro edilmeden satılan poliçe
original bill cirodan önce alınıp satılan poliçe
original bill cirodan önce satılan senet
original bill cirodan önce satılan poliçe
original budget orijinal bütçe
original capital hakiki sermaye
original capital asıl sermaye
original capital esas sermaye
original capital başlangıç sermayesi
original capital kuruluş sermayesi
original capital ilk sermaye
original capital orijinal sermaye
original capital başlangıç sermayesi
original capital ana sermaye
original charter ilk imtiyaz
original copy birinci nüsha
original copy asıl nüsha
original copy esas kopya
original copy asli nüsha
original cost tik maliyet
original cost orijinal maliyet
original cost iktisap maliyeti
original cost fiili maliyet
original cost hakiki maliyet
original cost gerçek maliyet
original data ilk el veriler
original design manufacturer özgün tasarım üreticisi
original design manufacturer özgün tasarım imalatçısı
original design manufacturing orijinal tasarım imalatı
original document belgenin aslı
original entry (defterlere geçen) gerçek kayıt
original entry gerçek kayıt
original entry defterlere geçirilecek gerçek kayıtlar
original entry deftere geçirilecek gerçek kayıt
original equipment manufacturer (oem) orijinal malzeme üreticisi
original inhabitants asıl oturanlar
original inhabitants asıl sakinler
original inspector asıl denetçi
original insurer esas sigortacı
original investment kuruluş sermayesi
original investment başlangıç sermayesi
original invoice hakiki fatura
original invoice gerçek fatura
original invoice orijinal fatura
original invoice fatura aslı
original issue discount debt ilk ihraç ıskontolu borç
original issue stock şirket hissedarlarına verilen ilk hisse senetleri
original issue stock şirketin ilk ortaklarına verilen hisse senedi
original issue stock ilk hisse senetleri
original ltv ratio orijinal dkk oranı
original manifest asıl manifesto
original manifest orijinal manifesto
original manuscript asıl nüsha
original manuscript orijinal metin
original markup ilk satış karı
original maturity ilk ihraç tarihindeki vade
original member asıl üye
original price menşe fiyatı
original process dava dilekçesini içeren tebligat
original purchaser ilk alıcı
original receipt orijinal makbuz
original repayment period başlangıçtaki geri ödeme süresi
original share sermaye hisse senedi
original share ilk hisse senedi
original ship’s commercial asıl manifesto
original signature ıslak imza
original signed document ıslak imzalı belge
original tranche b advance orijinal b dilimi avansı
present the original receipt dekont ibraz etmek
same as original aslının aynıdır
same as original aslı gibidir
same as original aslının aynısıdır
same as the original aslı gibidir
the original payment receipt harcın yatırıldığına dair makbuz aslı
the original receipt for payment harcın yatırıldığına dair makbuz aslı
true copy of the original aslı gibidir
true copy of the original aslının aynısıdır
value as in original policy kıymet
value as in original policy kıymet orijinal poliçedeki gibi
Law
composer of original music özgün müzik bestecisi
court of original jurisdiction adli yargı ilk derece mahkemesi
original acquisition aslen iktisap
original acquisition asli iktisap
original acquisition aslen kazanma
original action asıl dava
original copy asli nüsha
original evidence esas kanıt
original evidence orijinal kanıt
original evidence orijinal delil
original evidence esas delil
original jurisdiction ilk mahkeme yetkisi
original jurisdiction bidayet mahkemesi yargı hakkı
original jurisdiction ilk yargı yetkisi
original jurisdiction alt mahkemenin yargı yetkisi
original of deed senedin aslı
original of judgment kararın aslı
original possession asli zilyetlik
original state itibar emri
original work eser aslı
owner of the original work eser aslının maliki
possessor of the original work eser aslının zilyedi
restoration to original condition eski haline getirme
restoration to original condition eski durumuna getirme
Politics
original acts asıl belgeler
original acts temel işlemler
original appearance orijinal görünüm
original members asil üyeler
original work of art özgün eser
Insurance
gross original premium brüt asli prim
gross original rate brüt asli fiyat
net original rate net asli fiyat
original conditions asli koşullar
original conditions asli şartlar
original gross premium asli brüt prim
original gross premium income asli brüt prim geliri
original gross rate asli brüt fiyat
original net premium asli net prim
original net rate asli net fiyat
original net retained premium income asli net konservasyon prim geliri
original reinsurance treaty asli reasürans tretesi
original slip asli slip
original terms asli hükümler
Media
original edition özgün baskı
Technical
level-original ground tabii zemin seviyesi
original carrier frequency özgün taşıma frekansı
original connection orijinal bağlantı
original container orijinal şişe
original contribution özgün katkı
original crack size özgün çatlak büyüklüğü
original crack size çatlağın ilk büyüklüğü
original document özgün belge
original equipment orijinal ekipman
original equipment manufacturer orijinal malzeme üreticisi
original equipment manufacturer orijinal ekipman imalatçısı
original ground tabii zemin
original ground level tabii zemin seviyesi
original ground line tabii zemin hattı
original ground surface doğal zemin yüzeyi
original ground surface tabii zemin sathı
original length of the member öğenin orijinal boyu
original mineral özgün mineral
original negative orijinal negatif
original package orijinal ambalaj
original position ilk vaziyet
original positive orijinal pozitif
original raw materials el değmemiş hammadde
original rock line tabii kaya hattı
original signal imgesi
original signal başlangıç sinyali
original sound orijinal ses
original structure orijinal yapı
Computer
confirm multiple split from original özgünden çoklu ayırmayı onayla
confirm split from original özgünden ayırmayı onayla
double original size çift özgün boyut
find original özgününü bul
keep original formatting özgün biçimi koru
open original özgün olanı aç
original configuration özgün yapılandırma
original content orijinal içerik
original content özgün içerik
original contribution özgün katkı
original data type özgün veri türü
original document özgün belge
original file özgün dosya
original file name özgün dosya adı
original filename özgün dosya adı
original format özgün biçim
original location özgün konum
original name özgün adı
original or xp özgün ya da xp
original path özgün yol
original setting özgün ayar
original signal, image başlangıç sinyali, imgesi
original size özgün boyut
original sound özgün ses
original usn özgün usn
original value özgün değer
rehearse-use original time prova-özgün zamanı kullan
relative to original picture size özgün resim boyutlarına göre
split from original özgünden ayır
Telecom
original equipment manufacturer özgün teçhizat üreticisi
Textile
original pattern baz kalıp
Automotive
original equipment sales otomotiv endüstrisi satışları
Medical
original product orijinal
original product özgün ürün
Environment
original topography orijinal topografya
Geography
original forest ilk orman
Geology
principle of original horizantalness orijinal yataylık prensibi
Military
original destination esas varış noktası
Cinema
original camera negative boş sinema filmi
original camera negative ham film
original negative ana negatif
original-language print ana kopya