swing - Turkish English Dictionary
History

swing

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "swing" in Turkish English Dictionary : 80 result(s)

English Turkish
Common Usage
swing v. sallanmak
swing v. sallamak
swing v. salıncakta sallanmak
swing n. sallanma
Irregular Verb
swing v. swung - swung
General
swing v. ipe çekilmek
swing v. salına salına geçmek
swing v. sallandırmak
swing v. etkileyerek kandırmak
swing v. becermek
swing v. geniş bir yay çizerek bir yöne doğru dönmek
swing v. sallamak (tenis raketi vb)
swing v. bir şeye tutunarak bir yere sıçramak
swing v. dönmek (kapı/köprü vb bir eksen üzerinde)
swing v. asmak
swing v. işletmek
swing v. bir durumdan başka bir duruma geçivermek
swing v. dönmek
swing v. dönmek (bir yöne doğru)
swing v. döndürmek
swing v. sallamak (beysbol veya golf sopası)
swing v. geniş bir yay çizerek dönmek
swing v. sarkıtmak
swing v. savurmak (sopayı/bastonu)
swing v. sendelemek
swing v. indirmek (baltayı)
swing v. salına salına yürümek
swing v. sapmak
swing v. çevirivermek (bir yöne)
swing v. başarmak
swing v. salınmak
swing v. savurmak
swing v. sallanmak (sarkaç gibi)
swing v. çark etmek
swing v. atlamak (bir şeye tutunarak)
swing v. salına salına gitmek
swing v. bir eksen üzerinde dönmek
swing v. yalpalamak
swing v. asılmak
swing v. yumruk savurmak
swing v. savurmak (sopa, baston vb)
swing v. geçivermek (bir durumdan başka bir duruma)
swing v. eş değiştirmek
swing v. fırlatmak
swing v. sarkaç gibi sallanmak
swing v. sıçramak (bir şeye tutunarak)
swing n. savuruş
swing n. sving
swing n. savurma (yumruk vb)
swing n. sallama (beysbol sopası/tenis raketi)
swing n. esneklik
swing n. sallanış
swing n. bir durumdan başka bir duruma geçiverme
swing n. sallayış
swing n. yön değiştirme
swing n. salıncak
swing n. geçiverme (bir durumdan başka bir duruma)
swing n. savurma (sopayı/bastonu/yumruğu)
swing n. sallandırma
swing n. indirme (baltayı)
swing n. sallanma (sarkaç gibi)
swing n. tempo
swing n. ritim
swing n. sapma
swing n. devre
swing n. hareket alanı
swing n. sallama (orak vb)
swing n. dönüş
swing n. indiriş
swing n. salınma
swing n. dönme
Slang
swing asılarak idam edilmek
swing farklı eşlerle seks yapmak
Politics
swing sarkaç
Technical
swing salınım
swing salınım yapmak
swing sallama
swing sallanış
swing çevirme
Music
swing değişik tartımlı bir caz müziği ve bununla yapılan dans

Meanings of "swing" with other terms in English Turkish Dictionary : 138 result(s)

English Turkish
General
not go with a swing v. yolunda gitmemek
ride on a swing v. salıncakta sallanmak
swing around v. dönüvermek
swing into action v. harekete geçivermek
swing one’s hips v. kalçalarını sallamak
swing one's feet v. ayaklarını sallamak
swing one's head v. gerdan kırmak
swing one's legs v. bacaklarını sallamak
swing over stairs v. (kapı) hemen merdivene açılmak
swing shut v. (kapı vb) otomatik kapanmak
swing sword around v. kılıç sallamak
swing the balance v. dengeyi döndürmek
take a swing v. sallanmak
boat swing n. gemi salıncak
boat swing n. kayık salıncak
chair swing ride n. dönme dolap
chair swing ride n. dönme salıncak
mood swing n. ruh halinin çalkantılı/değişken olması
mood swing n. ruh halinin çalkantılı olması
swing bridge n. açılır kapanır köprü
swing bridge n. kanatlı köprü
swing carousel n. dönme dolap
swing carousel n. dönme salıncak
swing door n. iki tarafa açılır kapı
swing door n. döner kapı
swing ride n. dönme dolap
swing ride n. dönme salıncak
swing set n. salıncak seti
swing tag n. (giysiye takılan/giysinin üzerinden) sallanan etiket
swing vote n. seçimin kaderini etkileyecek derecede potansiyele sahip oy
swing voter n. oy potansiyeli yüksek seçmen grubu
in a full swing adj. tam faaliyette
in a full swing adv. en canlı ve heyecanlı durumunda
in full swing adv. en civcivli zamanında
Phrasals
swing by geçerken uğramak
swing by uğramak
swing by (somewhere) (bir yere) uğramak
swing for something (bir suç yüzünden) sallandırılmak
swing up kaldırıp omzuna/sırtına atmak/sırtlamak
swing with something bir şeyi tutmak/beğenmek
Phrases
in full swing tam faaliyet halinde
with a single axe swing tek bir balta darbesiyle
Idioms
everything went with a swing her şey tam yolunda gitti
get in the swing of things insan içine karışmak
get in the swing of things sosyalleşmek
get into the swing of it bir şeye alışmak
get into the swing of things işlere alışmak
get into the swing of things bir şeye dahil olmak
go with a swing çok eğlenceli olmak/geçmek
in full swing en yoğun döneminde
not enough room to swing a cat kıç kadar yer
not enough room to swing a cat avuç içi kadar yer
not enough room to swing a cat göt kadar yer
swing into action harekete geçmek
swing into high gear vites yükseltmek
swing into high gear (tempo) artmak
swing into high gear (işler) hızlanmak
swing into high gear son hız çalışmak
swing the balance (sonuç üzerinde) belirleyici olmak
swing the balance sonucu belirlemek
swing the lead işten kaytarmak
swing the lead sorumluluktan kaçmak
swing the lead ipe un sermek
swing the lead hasta rolü yaparak işten kaytarmak
swing the lead işten kaçmak
take a swing at someone birine bir yumruk savurmak
you can't swing a dead cat without hitting a ... .... dan geçilmiyor
Speaking
not room to swing a cat kıç kadar yer
Slang
swing both ways biseksüel takılmak
Trade/Economic
swing credit swing kredisi
swing credit kısa vadeli dış kredi
swing credits hareketli krediler
Politics
campaign swing seçim kampanyası çalışması
swing state seçimlerde iki parti arasında gidip gelen eyalet
swing state çekişmeli seçim bölgesi
swing state muharebe alanı eyaleti
swing state salıncak eyalet
swing state kıran kırana mücadelenin yaşandığı seçim bölgesi
swing vote kararsız oy
swing voter kararsız seçmenler
Technical
crown gear swing arm ayna dişlisi kasnağı
frequency swing frekans sallanması
frequency swing uçtan uca frekans değişimi
full swing tam kapasite ile çalışma
grid swing ızgara salınımı
load swing yük dalgalanması
load swing yük oynaması
load swing relay yük dalgalanma rölesi
pressure swing adsorption basınç salınımlı emilim
pressure-swing adsorber system basınçlı döner adsorber sistem
swing arm yana açılır kol
swing arm with catches tutuculu salınım kolu
swing barrier kollu bariyer
swing bearing döner yatak
swing bridge geriye doğru açılan köprü
swing check valve basınç ayar valfı
swing check valve dönel kanatlı çekvalf
swing check valve çalparalı çek valf
swing check valve çalparalı çekvalf
swing drive kule dönüş tahriği
swing forging machine salıncaklı dövme makinesi
swing frame grinder salıncaklı taşlayıcı
swing gates salınımlı kapaklar
swing gear and bearing kule dişli ve yatağı
swing joint sapmalı bağlantı
swing joint coupling mafsallı kaplin
swing lock döner kilit
swing mirror döner ayna
swing pipe döner boru
swing stopper finisih yivli kafa
swing-check valve salınımlı çek valf
temperature swing sıcaklık salınımı
Computer
frequency swing uçtan uca frekans değişimi
Informatics
frequency swing frekans bandı
Electric
grid swing ızgara salmımı
Textile
swing label bir ip veya şeritle asılmış etiket
Architecture
swing lamp asma lamba
Construction
double leaf swing door çift kanatlı kapı
swing bridge döner köprü
swing door döner kapı
swing post döndürme mihveri
swing-door döner kapı
Automotive
front wheel swing axle esnek ön dingil
swing axle esnek yarım dingil
swing axle serbest süspansiyonlu dingil
Medical
initial swing başlangıç salınımı
mid swing salınım ortası
pelvic swing pelvik sallanma
pre-swing salınım öncesi
terminal swing terminal salınım
Psychology
rapid mood swing ani duygu değişimi
Agriculture
swing plough tekerleksiz saban
swing plough kaydırmalı pulluk
Hunting
swing through lead süpürme önleme tekniği
Sport
giant swing büyük parende
golf swing golf vuruşu
leg swing bacak savuruşu
Football
swing the ball orta yapmak