çok az - Turco Inglés Diccionario
Historia

çok azSignificados de "çok az" en diccionario inglés turco : 20 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
çok az too little adv.
General
çok az hard line n.
çok az beans n.
çok az very few adj.
çok az spot of adj.
çok az paltry adj.
çok az beggarly adj.
çok az niggardly adj.
çok az too few adj.
çok az bitty adj.
çok az barely adv.
çok az slightly adv.
çok az merely adv.
Phrases
çok az let alone
Idioms
çok az penny ante
Slang
çok az beans
Technical
çok az thimbleful
Gastronomy
çok az very little
British Slang
çok az skerrick
çok az skerret

Significados de "çok az" con otros términos en diccionario inglés turco: 141 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
çok az iş/çalışma/emek lack of work n.
az çok more or less adv.
General
bir işin yapılması için çok az zaman vermek give short notice v.
çok az yemek eat like a bird v.
çok az yemek peck v.
çok az çaba harcamak make the slightest effort v.
yapacak çok az şeyi olmak have little to do v.
az çok bilmek know more or less v.
çok az ortak yönleri olmak have little in common v.
bir şey hakkında çok az bilgisi olmak know very little about something v.
bir şeyi çok az bilmek know very little about something v.
biri hakkında çok az şey bilmek know very little about someone v.
biri hakkında çok az şey bilmek know little about someone v.
çok az bir parayla geçinmek live on a very small amount of money v.
bir konu hakkında çok az bilgisi olmak know very little about something v.
çok az birikim yapmak undersave v.
az çok sınırları belli olan toprak parçası region n.
çok az miktar driblet n.
başarı ihtimali az olup gerçekleşince kazancı çok olan bir iş a long shot n.
çok az ücret pittance n.
az yoran ve çok kazandıran iş rocking chair job n.
az zamana çok iş sığdırma zorunluluğu time pressure n.
çok az miktar atom n.
çok az miktar pittance n.
çok az para chickenfeed n.
çok az fark a minor difference n.
çok az fark a slight difference n.
işi az parası çok görev sinecure n.
çok az azalma slight reduction n.
çok az düşüş slight reduction n.
çok az yağlı diet very low-fat diet n.
çok az insan very few people n.
çok az kılı olan ya da kılsız at kuyruğu rattail n.
çok az kılı olan ya da kılsız at kuyruğu rat-tail n.
çok az konuşan taciturn adj.
çok az süren momentary adj.
ne az ne çok olan moderate adj.
çok az (bir miktar) miserable adj.
meyli çok az (yokuş) gentle adj.
gerçek payı çok az olan farfetched adj.
çok çalışmaya karşılık az kazanç sağlayan hardscrabble adj.
çok fazla ya da çok az disproportionate adj.
çok küçük/az precious little/few adj.
çok daha az a lot fewer adj.
çok daha az far less adj.
çok az kullanılmış underutilised adj.
çok az kullanılmış underutilized adj.
çok çok daha az far fewer adj.
çok az derecede minutely adv.
az çok somewhat adv.
az çok in some degree adv.
az çok conservatively adv.
çok az para ile on a shoe string adv.
az çok kind of adv.
az çok rather adv.
çok az miktarda olarak diddly adv.
az çok about adv.
çok çok az barely adv.
az ya da çok more or less adv.
çok az olarak marginally adv.
az çok quite adv.
cüzi/çok az bir ücret karşılığında for a nominal fee adv.
çok az daha a little bit more adv.
az çok tekrarı (yazılı/söylenen bir şeyin) rehash of prep.
Phrasals
çok az yemek peck at
çok az yemek pick at
Phrases
çok az bir yana let alone
çok daha az olası far less likely
en çok inandığımız şeyler, en az bildiklerimizdir nothing is so firmly believed as what we least know
çok az bir süre önce a little while before
Proverb
az eli aşta gör çok eli işte gör many hands make light work
çok işe başlayan az iş bitirir he who begins many things, finishes but few
Colloquial
çok az bir ihtimal outside chance n.
çok gezen az bağlanır rolling stones gather no moss
az çok sorta
az çok kinda (kind of)
az çok sorta (sort of)
çok az/bir kademe/bir gömlek daha iyi a notch better
çok az/bir kademe/bir gömlek daha iyi notch above
az laf çok iş less talk more work
çok az iş/çalışma/emek a bit of work
çok az bir parayla with a little money
çok az bir parayla with a very small amount of money
Idioms
az çok after a fashion
az tamah çok zarar getirir little greed, big loss
çok az yemek peck at
birini çok az tanımak have a nodding acquaintance with
çok az bilgili olmak have a nodding acquaintance with
ya çok fazla ya da çok az either feast or famine
bir konu hakkında çok az bilgisi olmak write something on the back of a postage stamp
bir konu hakkında çok az bilgisi olmak fit something on the back of a postage stamp
çok az çaba harcamak not lift a finger
birisinin çok az para harcadığını belirtmek için söylenen bir söz the last of the big spenders
çok az önem vermek give short shrift to somebody
çok az bir enerji/kaynak ile hareket etmek be running on fumes
diğerlerinden çok çok fazla/az almak be way out of line with what others get
çok az bir şansla/umutla on a wing and a prayer
çok az farkla skin of teeth
Speaking
çok az ingilizce biliyorum I know little english
ben çok az ingilizce konuşuyorum I speak little english
ben çok az ingilizce biliyorum I know little english
sesiniz çok az geliyor i can hardly hear you
sesin çok az geliyor i can hardly hear you
çok az kaldı we're almost there
çok az kaldı we have very few / little of...left
çok az kaldı we don't have a long way to go
Slang
arabaların çok az hasar gördüğü trafik kazası a fender bender
arabaların çok az hasar gördüğü trafik kazası fender bender
Trade/Economic
alıcısı çok satıcısı az piyasa oligopoly market
bazı hileci aracı kurumların piyasada az prim yapan hisse senetlerini çok çekici bir yatırım aracıymış gibi gösterip kendilerine haksız komisyon geliri sağlamaları churning
az para verip çok çalıştırma sistemi sweating system
az para verip çok çalıştıran işyeri sweatshop
az paraya çok çalıştıran işveren sweater
az para verip çok çalıştırma sweating
çok az satılan veya asıl stoktan geriye kalan malların elden çıkartılması için ucuz fiyatla satılmaları close-out
hisse senetleri çok az sayıda yatırımcının elinde bulunan şirket close corporation
hisse senetleri çok az sayıda yatırımcının elinde bulunan şirket closed corporation
Politics
çok az sayıda bir seçmen grubunun yaşadığı seçim bölgesi pocket borough
Tourism
az sayıda ve kısa süreli molası olan çok hızlı tur veya gezi whistle stop
Technical
lif ihtiva etmeyen ya da çok az ihtiva eden (meyve vb) defibered
çok az bir basınçla bir silahı ateşleyen kısım hair trigger
çok az sesli çalışan kompresör subsonic compressor
çok az alaşımlı çelikler microalloyed steels
çok az alaşımlama microalloying
çok az alaşımlı dengeli çelikler microalloyed stabilized steels
Computer
çok az etiket too few tags
bellekteki boş yer çok az extremely low on memory
Medical
çok az çözünür very slightly soluble
Chemistry
çok az çözünür very slightly soluble
Biology
türlerin evrimsel sürecinde evrimsel değişikliğin hiç olmadığı veya çok az olduğu süreç stasis
Marine Biology
su içersindeki çözünmüş tuz miktarının çok az olması soft water
Zoology
çok az değişen ya da belirli olan sıcaklık değişmelerinde yaşayabilme yeteneğinde olan organizma stenothermic
siyahı çok, sarısı az, alacalı kedi tortoiseshell cat
Botanic
çok az salkımlı büyüten racemulose adj.
Meteorology
çok az yağmur trace of rain
Military
uçuş saati çok az olan uçak less attrited aircraft
Hunting
çarpmadan çok az önce ateşleme yapan sistem advance priming
Sport
çok az farkla kazanmak edge out
Music
ses tellerinin çok az bir şekilde birleşmesiyle ortaya çıkan ses falsetto
çok az rastlanan bir erkek sesi haute-contre
Photography
ay ışığının bulunmadığı veya çok az olduğu ortamlarda yıldız ışığından faydalanalarak görüntüleme yapan kamera. yıldız ışığı kamerası starlight camera