birleştirme - Turco Inglés Diccionario
Historia

birleştirmeSignificados de "birleştirme" en diccionario inglés turco : 78 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
birleştirme assembly n.
birleştirme combination n.
General
birleştirme aggregation n.
birleştirme conjoining n.
birleştirme junction n.
birleştirme adjoining n.
birleştirme combining n.
birleştirme entegrating n.
birleştirme affiliation n.
birleştirme assembling n.
birleştirme integration n.
birleştirme union n.
birleştirme liaison n.
birleştirme fusion n.
birleştirme merger n.
birleştirme connection n.
birleştirme juncture n.
birleştirme incorporation n.
birleştirme consolidating n.
birleştirme amalgamation n.
birleştirme assemblage n.
birleştirme bonding n.
birleştirme consolidation n.
birleştirme unification n.
birleştirme joining n.
birleştirme linking n.
birleştirme mounting n.
birleştirme conflation n.
birleştirme connexion n.
birleştirme concatenating n.
birleştirme accombination n.
birleştirme adfiliation n.
birleştirme twinning n.
birleştirme assemblance n.
birleştirme encorporing n.
birleştirme banding n.
birleştirme esemplasy n.
birleştirme integrating n.
Trade/Economic
birleştirme integration n.
birleştirme amalgamation n.
birleştirme reverse split n.
birleştirme incorporation n.
Law
birleştirme fusion n.
birleştirme consolidation n.
Politics
birleştirme consolidation n.
birleştirme unification n.
Technical
birleştirme combination n.
birleştirme fusion n.
birleştirme joining n.
birleştirme bonding n.
birleştirme lace n.
birleştirme junction n.
birleştirme pick-up n.
birleştirme linking-up n.
birleştirme juncture n.
birleştirme weld n.
birleştirme inosculation n.
birleştirme assemble n.
birleştirme fit-up n.
Computer
birleştirme defrag n.
birleştirme coupling n.
birleştirme concatenation n.
birleştirme concat n.
birleştirme bindery n.
birleştirme merge n.
Mechanic
birleştirme joining n.
Construction
birleştirme jointing n.
birleştirme amalgamation n.
birleştirme couple n.
Automotive
birleştirme compounding n.
birleştirme reassembly n.
Marine
birleştirme splice n.
Food Engineering
birleştirme superimpose n.
Math
birleştirme conjugation n.
Biochemistry
birleştirme coalescing n.
birleştirme recombination n.
Linguistics
birleştirme conjunction n.
Archaic
birleştirme assemblaunce n.

Significados de "birleştirme" con otros términos en diccionario inglés turco: 243 resultado(s)

Turco Inglés
General
birleştirme ayıklama algoritması merge sorting algorithm n.
veri birleştirme data merge n.
metin birleştirme text merge n.
devletleri birleştirme federalization n.
iki ucunu birleştirme splice n.
tire ile birleştirme hyphenation n.
notaları birleştirme slur n.
birleştirme konisi forcing cone n.
birleştirme eğrisi easement curve n.
birkaç radyo istasyonunu birleştirme hook-up n.
iki metni bir metne birleştirme conflation n.
birkaç radyo istasyonunu birleştirme hookup n.
devletleri birleştirme federalisation n.
yeniden birleştirme reconsolidation n.
yeniden birleştirme refusion n.
tekrar birleştirme reintegration n.
birleştirme kelepçesi yoke n.
birleştirme eğiliminde olan integrative adj.
sıkı bir şekilde birleştirme ve pekiştirme özelliğine sahip cementatory adj.
Trade/Economic
borçları birleştirme consolidation n.
borçları birleştirme debt consolidation n.
içtihadı birleştirme kararı decision of joint chambers n.
nominal değeri artırarak hisse senetlerini birleştirme reverse share split n.
tek bir maliyette birleştirme absorption costing n.
Law
birleştirme kararı decision of joinder n.
içtihadı birleştirme kararı decision of joint chambers n.
içtihadı birleştirme kararları decisions on the unification of conflicting judgments n.
içtihadı birleştirme kararları unified decisions of supreme courts n.
içtihadı birleştirme kurulu general assembly on the unification of judgments n.
Politics
aile birleştirme family reunification n.
içtihadı birleştirme kurulu board of the unification of case law n.
içtihatları birleştirme kurulu board of the unification of case laws n.
yunanistan ve kıbrıs'ı birleştirme ülküsü enosis n.
Media
(yayıncılıkta) görüntü birleştirme için kullanılan ekipman vision mixer n.
(yayıncılıkta) görüntü birleştirme için kullanılan ekipman vision-mixer n.
Technical
işlem birleştirme process unification v.
ahşap birleştirme wood joint n.
ark kaynaklı birleştirme arc-welded joint n.
birleştirme kaynak joint welding n.
birleştirme resim assembly drawing n.
birleştirme alanı assembly yard n.
birleştirme donanımı compounding equipment n.
birleştirme ve ayırma kuvvetleri engaging and separating forces n.
birleştirme çubuğu connecting rod n.
birleştirme klemensi connecting terminal n.
birleştirme devresi adder n.
birleştirme programı assembly schedule n.
birleştirme eğrisi easement curve n.
boru birleştirme pipe coupling n.
birleştirme birimi assembly unit n.
birleştirme borusu connecting pipe n.
boy birleştirme end to end-grain joint n.
birleştirme kelepçesi connection yoke n.
birleştirme bobini coupling coil n.
birleştirme flanşı connecting flange n.
birleştirme atölyesi assembling plant n.
birleştirme ve ayırma kuvvetleri engagement and separation forces n.
birleştirme ve ekleme elemanları joints and fittings n.
birleştirme parçası connecting piece n.
birleştirme kelepçesi connecting clamp n.
birleştirme yüzeyi combination plane n.
birleştirme bölümü assembling department n.
birleştirme atölyesi assembling shop n.
çivili birleştirme nailed connection n.
çabuk sökülüp takılabilen birleştirme şekli quick connection n.
çelikte ana kaynak birleştirme detayları basic weld joint details in steel n.
dişli köşe birleştirme slip corner joint n.
ekleme elemanları ve birleştirme aksamı fittings and joints n.
enine birleştirme cross-connection n.
en birleştirme edge joint n.
gövde birleştirme fuselage mate n.
haç biçimli birleştirme cruciform joint n.
hatalı birleştirme misincorporation n.
ısı eritmeli birleştirme heat-joining n.
istavroz biçimli birleştirme cruciform joint n.
ısı eritmeli birleştirme heat fusion joining n.
karbonla birleştirme carburization n.
kap birleştirme container merge n.
karbonla birleştirme carburisation n.
kamalı birleştirme keyed joint n.
kırlangıç kuyruğu kızaklı birleştirme sliding dovetail joint n.
kaynaklı birleştirme welded connection n.
mekanik boru birleştirme sistemleri mechanical pipe-jointing systems n.
mod birleştirme yöntemi mode superposition method n.
metallerle cıvayı birleştirme amalgamation n.
metal halka birleştirme contası metallic ring joint gasket n.
oluk veya zıvana ile birleştirme gain n.
öteki birleştirme sırası alternate collating sequence n.
perçinli birleştirme riveted connection n.
ritz birleştirme kuralı ritz combination principle n.
soğuk birleştirme cold joining n.
soğuk birleştirme cold welding n.
sökülüp takılabilir birleştirme dismountable connection n.
tutkallı birleştirme glued connection n.
temel kaynak birleştirme detayları basic weld joint details n.
üç noktadan birleştirme three-point mounting n.
uyum birleştirme match merging n.
uç birleştirme anastomosis n.
veri/metin birleştirme data/text merge n.
uyuşumlu birleştirme match merging n.
vidalı birleştirme rakoru screw joint n.
yanlış birleştirme misincorporation n.
yumuşak lehimli birleştirme soft soldered joint n.
Computer
adres-mektup birleştirme alanı mail merge fields n.
adres-mektup birleştirme alanı mail merge field n.
adres mektup birleştirme mail merge n.
adres mektup birleştirme menüsü mail merge menu n.
adres-mektup birleştirme mail merge n.
adres-mektup birleştirme yardımcısı mail merge helper n.
alt web birleştirme merge a subweb n.
alt web birleştirme merge subweb n.
birleştirme alanı merge field n.
birleştirme alanı mergefield n.
birleştirme düzeltmeleri merge revisions n.
birleştirme modu merge mode n.
birleştirme komutları merge instructions n.
birleştirme birimi assembly unit n.
birleştirme yöntemi defragmentation method n.
birleştirme sırası collating sequence n.
birleştirme ayarı merge to setup n.
birleştirme göstergesi defrag legend n.
birleştirme durumu defragmentation status n.
birleştirme adresi merge address n.
biçem birleştirme merge styles n.
birleştirme sonu merge end n.
birleştirme türü merge type n.
birleştirme seçenekleri merge options n.
birleştirme özellikleri join properties n.
birleştirme durumu merge progress n.
birleştirme düzeni montage layout n.
birleştirme türü join type n.
birleştirme seçenekleri merge n.
çoklu birleştirme aralıkları multiple consolidation ranges n.
diğer birleştirme sırası alternate collating sequencc n.
diğer birleştirme sırası alternate collating sequence n.
diğer birleştirme sırası alternative collating sequence n.
disk birleştirme defragmentation n.
dokümanları birleştirme merging documents n.
geçersiz birleştirme alanı invalid merge field n.
harmanlama sırası birleştirme sırası collating sequence n.
kayıtları birleştirme merging records n.
kayıtları birleştirme merging records n.
kenar-kenara birleştirme margin convergence n.
kayıt numarası birleştirme merge record number n.
konuşma birleştirme speech synthesizer n.
kullanıcı tanımlı birleştirme sırası user-defined collating sequence n.
metin birleştirme data/text merge n.
otomatik birleştirme alanı automergefield n.
port birleştirme port trunking n.
senaryo birleştirme yeri merge scenarios from n.
string birleştirme string concatenation n.
tam birleştirme dosyaları ve boş alanı full defragmentation (both files and free space) n.
veri birleştirme databinding n.
uyuşumlu birleştirme match merging n.
uyum birleştirme match merging n.
yatay birleştirme horizontal merge n.
adres ve mektup birleştirme mail merging n.
birleştirme için for merge expr.
tüm birleştirme bilgisini kaldır remove all merge info expr.
Informatics
adres mektup birleştirme mail merge n.
birleştirme alanı join field n.
öteki birleştirme sırası alternate collating sequence n.
veri/metin birleştirme data/text merge n.
Telecom
birleştirme kablosu junction cable n.
birleştirme aleti fusion splicer n.
çok basit birleştirme really simple syndication n.
disk birleştirme disk defragmentation n.
elektronik posta birleştirme mail merge n.
lif birleştirme aleti optical fusion splicer n.
lif birleştirme modülü fiber splice module n.
lifleri birleştirme fusion splice n.
lifleri mekanik birleştirme mechanical splicing n.
lifli optik birleştirme sonlandırması fiber optic splice closure n.
Electric
birleştirme klemensi connecting terminal n.
birleştirme bobini coupling coil n.
Mechanic
iç ve dış dişlileri birbirine geçirmek suretiyle birleştirme spline n.
kaynakla birleştirme weld bonding n.
patlayıcı kaynakla birleştirme işlemi explosive weld-bonding process n.
patlayıcı kaynakla birleştirme işlemi explosive weld bonding process n.
yapıştırma yolu ile birleştirme adhesive joining n.
Textile
birleştirme dikişi assembly seam n.
iplik birleştirme makinesi knotter n.
Architecture
birleştirme çentiği joggle joint n.
Construction
birleştirme atölyesi fitting shop n.
bölümsel birleştirme subassembly n.
birleştirme ve ekleme elemanları joints and fittings n.
pay birleştirme share consolidation n.
şantiyede birleştirme fieldsite assembly n.
sökülebilir birleştirme demountable assembly n.
yapı yerinde birleştirme field connection n.
Woodworking
zıvanalı ayak kayıt birleştirme tease tenon n.
kanca kullanılarak yapılmış birleştirme stapled joint n.
kavelalı birleştirme dowel joint n.
zıvanalı birleştirme end to side grain joint n.
Automotive
açık birleştirme open joint n.
batarya birleştirme rölesi battery change-over relay n.
bindirmeli birleştirme lap joint n.
birleştirme şeridi merge lane n.
birleştirme şeridi rear tack strip n.
birleştirme flanşı connecting flange n.
birleştirme çubuğu connecting rod n.
iki iletkenin uçlarını eriterek birleştirme lead burning n.
istavroz birleştirme cruciform joint n.
kapalı birleştirme closed joint n.
kenar birleştirme edge joint n.
kompozit birleştirme composite bonding n.
t birleştirme t-joint n.
yapışkanlı birleştirme adhesive bonding n.
Aeronautic
direkt birleştirme direct bonding n.
patlamalı birleştirme explosive cladding n.
Marine
liman yük kabul ve birleştirme kapasitesi port reception and assembly capacity n.
perlon birleştirme düğümü water knot n.
Medical
iki vücut parçasını birleştirme operasyonu anastomosis n.
jejunumu kolonla birleştirme ameliyatı jejunocolostomy n.
jejunumu ilyumla birleştirme ameliyatı jejunoileostomy n.
iki vücut parçasını birleştirme operasyonuna ait veya ilgili anastomotic adj.
Anatomy
birleştirme kıkırdakları conjugating cartilages n.
Statistics
veri birleştirme data aggregation n.
Chemistry
alkenil radikali ile birleştirme işlemi alkenylation n.
kimyasal birleştirme chemical welding n.
nitrojen ile birleştirme işlemi nitrogenisation n.
nitrojen ile birleştirme işlemi nitrogenization n.
Biology
rna birleştirme rna splicing n.
Literature
yeniden birleştirme rejoindure [obsolete] n.
Linguistics
birleştirme bağlaçları coordinating conjunctions n.
birleştirme bağlacı coordinating conjunctions n.
tümce birleştirme sentence combining n.
Religious
birleştirme kilisesi unification church n.
Environment
birleştirme çalışması consolidation works n.
birleştirme yerleşimi consolidation settlement n.
Geography
birleştirme dili tying bar n.
birleştirme dili tombolo n.
Military
algılayıcı birleştirme postası sensor fusion post n.
bölümleme ve tekrar birleştirme segmentation and reassembly n.
birleştirme yer ölçmesi connection survey n.
birleştirme konisi forcing cone n.
kuvvet birleştirme noktası force rendezvous n.
mühimmat birleştirme atölyesi ammunition loading line n.
yük birleştirme noktası consolidating point n.
yük birleştirme noktası freight consolidating activity n.
yük birleştirme istasyonu consolidating station n.
yük birleştirme bürosu freight consolidating agency n.
Archaic
yeniden birleştirme reioyndure [obsolete] n.