honor - Turco Inglés Diccionario
Historia

honor

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "honor" en diccionario turco inglés : 36 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
honor v. onurlandırmak
honor v. şereflendirmek
honor n. namus
honor n. onur
honor n. şeref
General
honor v. saygı göstermek
honor v. onurlandırmak
honor v. kabul edip karşılığını ödemek (bono/çek)
honor v. tebcil etmek
honor v. -e şeref vermek
honor v. hüsnü kabul göstermek
honor v. ululamak
honor v. hürmet etmek
honor v. onur vermek
honor v. itibar etmek
honor v. onore etmek
honor n. paye
honor n. misafir ağırlama
honor n. ün
honor n. rütbe
honor n. büyük koz
honor n. onur
honor n. övünç
honor n. haysiyet
honor n. iskambilde en yüksek dört beş koz
honor n. tazim
honor n. şöhret
honor n. iffet
honor n. fazilet
honor n. nam
honor n. namuskarlık
honor n. saygınlık
honor n. ırz
honor n. yüz akı
Trade/Economic
honor karşılığını ödemek
Ottoman Turkish
honor ihtiram

Significados de "honor" con otros términos en diccionario inglés turco: 129 resultado(s)

Inglés Turco
General
do honor to v. şeref kazandırmak
honor a debt v. borcunu ödemek
do honor to v. şereflendirmek
bring honor to v. onurlandırmak
be the honor guest v. başköşede yeri olmak
uphold one’s honor v. namusunu korumak
save one’s honor v. namusunu korumak
defend one’s honor v. namusunu korumak
have the distinct honor of v. şerefine nail olmak
have the distinct honor of v. şerefine erişmek
have the distinct honor of v. onuruna erişmek
be awarded the medal of honor v. şeref madalyası ile ödüllendirilmek
be awarded the medal of honor v. onur madalyasıyla ödüllendirilmek
be awarded the medal of honor v. şeref madalyasıyla ödüllendirilmek
be awarded the medal of honor v. onur madalyası ile ödüllendirilmek
honor one’s memory v. birinin hatırasını onurlandırmak
restore the honor of v. iade-i itibar etmek
make an honor roll v. onur listesine girmek
die with honor v. onurlu bir şekilde ölmek
honor in the breach v. (bir yasayı, kuralı veya politikayı) ihlal ederek veya uymayarak göstermek
do one honor v. birine ayrım yapmak
honor roll n. iftihar listesi
parole of honor n. şeref sözü
word of honor n. şeref sözü
medal of honor n. onur madalyası
debt of honor n. namus borcu
honor list n. onur listesi
his honor n. sayın yargıç
maid of honor n. baş nedime
code of honor n. ahlak kuralları
matron of honor n. nedime
point of honor n. şeref meselesi
maid of honor n. nedime
seat of honor n. başköşe
guest of honor n. şeref konuğu
guest of honor n. şeref misafiri
birthday-honor n. kraliçenin yıldönümünde verilen şerefler
word of honor n. namus sözü
violence in the name of honor n. namus adına şiddet
honor award n. onur ödülü
affair of honor n. namus meselesi
affair of honor n. şeref meselesi
family honor n. aile onuru
honor suicide n. onur intiharı
struggle of honor n. onur mücadelesi
struggle of honor n. şeref mücadelesi
debt of honor n. şeref borcu
debt of honor n. kumar borcu
restoration of honor n. iade-i itibar
honor bar n. (küçük içki şişeleriyle dolu) minibar
lap of honor n. zafer turu
badge of honor n. onur nişanesi
robe of honor n. hilat
in honor of prep. şerefine
his honor interj. sayın başkan (belediye başkanı)
Phrasals
honor (someone) as (something) v. olarak taltif etmek/ödüllendirmek
Phrases
honesty, let alone honor, was not in him şeref şöyle dursun
in his honor onuruna
in his honor şerefine
in his honor onuruna
Proverb
a prophet is not without honor save in his own country düşmanı dışarıda aramaya gerek yoktur
prophet is not without honor save in his own country düşmanı dışarıda aramaya gerek yoktur
a prophet is not without honor save in his own country insana ne gelirse yakınından gelir
prophet is not without honor save in his own country insana ne gelirse yakınından gelir
Colloquial
guest of honor n. ağır misafir
a matter of honor namus meselesi
a matter of honor şeref meselesi
scout's honor izci sözü
on my honor şerefim üzerine
on one's honor şerefi üzerine
Idioms
have the honor v. ayrıcalığı olmak
honor someone's check v. birinin çekini geçerli saymak
honor someone's check v. birinin çekine itibar etmek
put one on one's honor v. birine güvenmek
put one on one's honor v. birinin sözüne güvenmek
feel honor bound to do something (birşeyi yapmayı) onur meselesi haline getirmek
a matter of honor namus davası
a point of honor namus davası
a guard of honor namus bekçisi
feel honor-bound to do something (bir şeyi yapmayı) onur meselesi haline getirmek
be honor-bound to do something (bir şeyi yapmayı) onur meselesi haline getirmek
give a dinner in someone's honor onuruna yemek vermek
give a dinner in honor of onuruna yemek vermek
give a dinner in someone's honor şerefine yemek vermek
give a dinner in honor of şerefine yemek vermek
Speaking
your honor sayın yargıç
your honor sayın başkan
my honor is my life şerefim hayatımdır
it's an honor to meet you sizinle tanışmak bir şerefti
that honor belongs to us o şeref bize ait
it's an honor onur duydum
it's an honor şeref duydum/benim için şerefti
it is an honor to hear this from you senden bunu duymak beni onurlandırdı
Trade/Economic
honor in accordance with the terms şartlara uymak
acceptance for honor muhatabı tarafından kabul edilmeyen poliçeyi üçüncü bir kişinin kabul etmesi
acceptance for honor hatır kabulü
payment for honor tavassutsuz ödeme
acceptance for honor tavassutsuz kabul
Law
acceptance for honor hatır kabulü
honor killing töre cinayeti
honor crime töre cinayeti
Politics
honor his commitment verdiği sözü tutmak
court of honor haysiyet divanı
certificate of honor onur belgesi
certificate of honor şeref belgesi
guest of honor onur konuğu
guest of honor şeref konuğu
honor killings namus cinayetleri
Mining
seat of honor n. başsedir
Social Sciences
honor crime victim töre kurbanı
honor crime victim töre cinayeti kurbanı
Education
american national honor society n. amerikan ulusal onur topluluğu
honor student onur öğrencisi
high honor student yüksek onur öğrencisi
certificate of honor onur belgesi
with high honor yüksek şeref derecesiyle
with high honor yüksek akademik başarıyla
distinguished honor student seçkin onur öğrencisi
dean's honor award dekanlık onur ödülü
with highest honor en yüksek onurla
dean’s honor list dekan şeref listesi
dean's honor roll dekan şeref listesi
honor roll onur listesi
certificate of high honor yüksek onur belgesi
Military
guard of honor merasim kıtası
guard of honor şeref kıtası
medal of honor şeref madalyası
Sport
lap of honor şeref turu
Football
honor goal şeref golü