mention - Turco Inglés Diccionario
Historia

mention

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "mention" en diccionario turco inglés : 38 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
mention v. değinmek
mention v. bahsetmek
General
mention v. zikretmek
mention v. söz etmek
mention v. sözünü etmek
mention v. ağza almak
mention v. lafını etmek
mention v. adını anmak
mention v. dile getirmek
mention v. ima etmek
mention v. anmak
mention v. bahsetmek
mention v. söylemek
mention v. -den söz etmek
mention v. yadetmek
mention v. yad etmek
mention v. konu etmek
mention v. söz konusu etmek
mention v. konu edinmek
mention v. belirtmek
mention n. zikretme
mention n. söz etme
mention n. zikir
mention n. söyleme
mention n. bahsi
mention n. bahsetme
mention n. anma
mention n. sözünü etme
mention n. mansiyon
mention n. ima
mention n. özendirme ödülü
mention n. ifade
Trade/Economic
mention v. anmak
mention v. bahsetmek
mention v. değinmek
Technical
mention v. bahsetmek
mention v. söylemek
Tobacco
mention n. ifade

Significados de "mention" con otros términos en diccionario inglés turco: 87 resultado(s)

Inglés Turco
General
make mention of v. anmak
make mention of v. sözünü etmek
not to mention someone's name v. adını ağzına almamak
make mention of v. söz etmek
not to mention v. ağzına almamak
make mention of v. bahsetmek
mention (someone) v. kulağını çınlatmak
make a mention of v. vurgulamak
make a mention of v. belirtmek
make a mention of v. bahsetmek
mention the significance of something v. önemine değinmek
mention the importance of something v. önemine değinmek
make mention of v. zikretmek
not mention v. değinmemek
not mention v. (konuşmasında) yer vermemek
mention briefly v. kısaca değinmek/bahsetmek/anmak
mention something briefly v. (bir şeye) kısaca değinmek
mention an important point v. önemli bir noktaya temas etmek
mention one's name in the discussion v. tartışmada adını zikretmek
mention it in conversation v. sohbet sırasında bahsetmek
honourable mention n. mansiyon
honorable mention n. mansiyon
honorable mention n. mansiyon ödülü
mention [obsolete] n. belirti
mention [obsolete] n. işaret
mention [obsolete] n. iz
Phrasals
mention something to someone v. birine bir şeyden bahsetmek
Phrases
come to mention it expr. … dedin de
come to mention it expr. lafı açılmışken
come to mention it expr. demişken
come to mention it expr. sözü açılmışken
not to mention the fact that expr. ayrıca
to mention but a few expr. bir kaçını belirtmek gerekirse
to mention but a few expr. bir kaçını belirtmemiz gerekirse
not to mention the fact that expr. bundan başka
let us mention expr. hatırlayalım
now that you mention it expr. mademki söyledin
now that you mention it expr. mademki buna değindin
not to mention the fact that expr. keza
we need hardly mention that expr. söylemeye gerek yoktur ki
we need hardly mention that expr. söylemeye gerek yoktur ki
not to mention the fact that expr. üstelik
Colloquial
not to mention expr. ayrıca
now that you mention it expr. bahsetmişken
not to mention expr. buna ek olarak
not to mention expr. buna ilaveten
not to mention expr. bunun yanında
now that you mention it expr. değinmişken
not to mention expr. cabası
now that you mention it expr. sözü açılmışken
now that you mention it expr. söz açılmışken
not to mention expr. yanı sıra
Idioms
mention (someone or something) in the same breath v. (biriyle daha üstün bir başkasının) adını aynı cümle içinde kullanmak
mention (someone or something) in the same breath v. (biriyle bir başkasını) kıyaslamak
mention (someone or something) in the same breath v. (biriyle bir başkasını) karşılaştırmak
mention (someone or something) in the same breath v. (biriyle bir başkasını) mukayese etmek
mention someone in passing v. arada birinden bahsetmek
mention someone in passing v. arada birine değinmek
mention someone in passing v. laf arasında bahsetmek/değinmek
too numerous to mention adj. çok sayıda
not to mention expr. şöyle dursun
Speaking
don't mention it expr. bir şey değil
not to mention expr. bundan bahsetmiyorum bile
we will never mention this again expr. bundan bir daha asla söz etmeyeceğiz
you didn't mention that expr. bundan bahsetmemiştin
don't mention it! expr. bir şey değil!
don't mention it expr. estağfurullah
don't mention it! expr. estağfurullah!
don't mention it! expr. estağfurullah!
don't mention it expr. lafı mı olur
did you mention the book? expr. kitaptan bahsettin mi?
don't mention expr. önemli değil
don't mention it expr. ne demek (lafı mı olur)
don't mention it expr. lafı bile olmaz
don't mention it expr. önemli değil
don't mention expr. sözü bile olmaz
don't mention it expr. rica ederim
don't mention expr. sözü bile edilmez!
I just wanted to mention something expr. sadece (için) söylemek/değinmek istedim
he didn't even mention money expr. para lafı etmedi
he didn't even mention money expr. paranın lafını bile etmedi
don't mention expr. sözünü bile etme
not to mention the fact that expr. -ğini hiç saymıyorum
Trade/Economic
make mention of v. anmak
make mention of v. sözünü etmek
honorable mention n. şeref ödülü
Law
mention [australia/new zealand] n. mahkemede yapılan ön duruşma