process - Turco Inglés Diccionario
Historia

process

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "process" en diccionario turco inglés : 80 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
process v. işlemek
process n. işlem
process n. süreç
process n. proses
General
process v. dava açmak
process v. özel işlem uygulamak
process v. yönlendirmek
process v. işlemek
process v. işlemden geçirmek
process n. celpname
process n. ilerleme
process n. aşama
process n. çıkıntı
process n. tretman
process n. gidiş
process n. dava
process n. yol
process n. yöntem
process n. seyir
process n. yapım yöntemi
process n. usul
process n. metot
process n. işleyiş
process n. formalite
process n. hareket
process n. ameliye
process n. tarz
process n. kullanış tarzı
process n. (zaman) akış
process n. (zaman) ilerleyiş
process n. (zaman) geçme
process n. uzantı
process adj. işlenmiş
process adj. işlemden geçmiş
process adj. işlem görmüş
Trade/Economic
process vetire
process yol
process muamele
process usul
Law
process tebligat belgesi
process çağrı
process celpname
process celpname vermek
process tebliğ etmek
process dava etmek
process mahkemeye vermek
Politics
process ameliye
process işlem
process süreç
Technical
process yöntem
process proses
process süreç
process metot
process işlemden geçirmek
process işleme tabi tutmak
process özel işleme tabi tutmak
process işlemden geçirme
process işleme tabi tutma
process işlenme
process muamele görme
process işleme tabi tutulma
Computer
process işlemek (işlem)
process öğesini işle
process işle
Telecom
process işlem
process süreç
Textile
process işlemek
Automotive
process işleyiş
process süreç
Aeronautic
process özel işlem tabi tutmak
Medical
process proçes
Food Engineering
process işlem
process süreç
process proses
Chemistry
process karşılaştırmak
Tobacco
process işleme
Linguistics
process oluş
process süreç
Military
process usul
Ottoman Turkish
process vetire

Significados de "process" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
be in the process of v. sürecinde olmak
accelerate the process v. süreci hızlandırmak
speed up the process v. süreci hızlandırmak
process an application v. başvuru incelemek
start the legal divorce process v. boşanma işlemlerini başlatmak
start the legal divorce process v. boşanma işlemlerine başlamak
process data v. bilgi işlemek
exclude from the process v. sürece dahil edilmemek
be in the process of v. -mekte olmak
process data v. veri işlemek
enter in the process of v. süreç içine girmek
enter in the process of v. sürece girmek
undergo a process v. süreçten geçmek
undergo a process v. bir süreçten geçmek
go through a process v. bir süreçten geçmek
go through a process v. süreçten geçmek
manage the process efficiently v. süreci etkin yürütmek
put in process v. işleme koymak
respect the judicial process v. yargı sürecine saygı göstermek
watch the process v. süreci izlemek
watch the process v. süreci takip etmek
follow the process v. süreci takip etmek
follow the process v. süreci izlemek
put into process v. işleme almak
slow down the aging process v. yaşlanmayı geciktirici etkisi olmak
slow down the aging process v. yaşlanmayı geciktirmek
begin a legal process against someone v. yasal işlem başlatmak
be involved in the decision-making process v. karar alma sürecine katılmak
undermine the process v. süreci baltalamak
enter into the process of v. sürece girmek
enter into the process of v. süreç içine girmek
put something through the process v. bir şeyi işlemden geçirmek
undergo a process v. işlemden geçmek
enter into the process of v. sürecine girmek
process a raw material v. hammadde işlemek
undergo a process v. süreç geçirmek
social process n. sosyal süreç
screen process printing n. ekran işlem baskısı
the steps in the production process n. üretim işlemindeki aşamalar
adjustment process n. uyum süreci
growth process n. büyüme süreci
process cheese n. özel işlenmiş peynir
civilizing process n. medenileşme süreci
political process n. siyasal süreç
judicial process n. usul hukuku
process thinking n. süreç düşünme
a production process n. üretim yöntemi
process development n. süreç geliştirme
preparation process n. hazırlama süreci
curing process n. bakım işlemi
birth process n. salt doğma süreci
judicial process n. adli süreç
process steps n. işlem basamakları
outcome and process assessment n. sonuçlar ve süreç değerlendirmesi
process engineering n. işleme mühendisliği
spray process n. püskürtme yöntemi
birth and death process n. doğma ölme süreci
geological process n. jeolojik işlem
customs union negotiation process n. gümrük birliği müzakere süreci
visa process n. vize işlemi
redesign of the process n. sürecin yeniden tasarlanması
metallurgical process n. metalurjik işlem
percolation process model n. süzme işlem modeli
democratization process n. demokratikleşme süreci
copy process n. kopyalama işlemi
preparation process n. hazırlanma süreci
thermo process n. termo proses
linguistic process n. dilsel işlem
military recruiting process n. askerlik işlemi
judicial process n. hukuki süreç
material acquisition decision process n. malzeme tedariki karar vereme süreci
due process of law n. hukuk kuralları gereğince
chemical process control n. kimyasal işlem kontrolü
mechanical deformation process n. mekanik deformasyon işlemi
directing process n. yönlendirici süreç
process cheese n. eritme peynir
thermo process n. ısıl süreç
redesign of the process n. sürecin yeniden tasarımı
birth process n. doğum süreci
cognitive process n. bilişsel süreç
process control n. işlem kontrolü
development process n. gelişme süreci
subscription process n. abonelik işlemi
historical process n. tarihsel süreç
legal process n. yasal süreç
european union process n. avrupa birliği süreci
aging process n. yaşlanma süreci
autoregressive process n. özbağlanımlı süreç
penalty process n. ceza süreci
continuous process n. kesintisiz yöntem
whole process n. sürecin tamamı
whole process n. bütün süreç
current process n. mevcut süreç
enrichment process n. zenginleştirme yöntemi
invoicing process n. faturalandırma süreci
invoicing process n. ödeme süreci
birth-and-death process n. doğum-ölüm süreci
birth and death process n. doğma-ölme süreci
dual-process n. ikili işlem
fashion-adoption process n. modayı benimseme süreci
social fact-process-reality n. sosyal vakıa
process-specific training n. özel süreç eğitimi
semi-batch process n. yarı kesikli süreç
social fact-process-reality n. sosyal olgu
process-server n. mübaşir
process-specific training n. işleme özgü eğitim
manufacturing process n. imal yöntemi
manufacturing process n. yapma yöntemi
subtractive process n. çıkarmalı işlem
learning process n. öğrenme süreci
process of consideration n. düşünce aşaması
thinking process n. düşünce süreci
process of thought n. düşünce süreci
thinking process n. düşünce aşaması
process of thought n. düşünce aşaması
parent process n. üst süreç
progress in the process n. süreçte ilerleme
historic process n. tarihsel süreç
historical process n. tarihi süreç
historic process n. tarihi süreç
physical process n. fiziksel süreç
preparation process n. hazırlık süreci
renewal process n. yenilenme süreci
technical process n. teknik süreç
recruitment process n. işe alma süreci
hiring process n. işe alma süreci
process art n. süreç sanatı
development process n. gelişim süreci
speeding up the process n. süreci hızlandırma
accelerating the process n. süreci hızlandırma
expediting the process n. süreci hızlandırma
historical development process n. tarihsel gelişim süreci
process development specialist n. süreç geliştirme uzmanı
appraisal process n. değerlendirme evresi
appraisal process n. değerlendirme aşaması
appraisal process n. değerlendirme süreci
process-based view n. sürece dayalı yaklaşım/görüş
process-based approach n. süreç bazlı yaklaşım
process-based approach n. sürece dayalı yaklaşım
process of interaction n. etkileşim süreci
validity of process n. işlemin geçerliliği
collaborative process n. işbirlikçi süreç
educational process n. eğitsel süreç
long process n. uzun süreç
communication process n. iletişim süreci
process validation guidance n. süreç geçerleme kılavuzu
process of circulation n. dolaşım süreci
cleaning process n. temizleme işlemi
cleaning process n. temizleme süreci
dialogue process n. diyalog süreci
judicial process n. mahkeme süreci
litigation process n. mahkeme süreci
entire process n. tüm süreç
entire process n. sürecin tamamı
whole process n. sürecin tümü
entire process n. sürecin bütünü
entire process n. sürecin tümü
whole process n. tüm süreç
whole process n. sürecin bütünü
process improvement n. süreç iyileştirme
formation process n. oluşum süreci
process of formation n. oluşum süreci
process research n. süreç araştırması
study process n. çalışma süreci
campaign process n. kampanya süreci
internal cognitive process n. iç bilişsel süreç
normalization process n. normalleşme süreci
mediation process n. arabuluculuk süreci
continuation of the process n. sürecin işlemesi
continuation of the process n. sürecin devam etmesi
process control engineering n. proses kontrol mühendisi
assessment process n. değerlendirme süreci
complex multi-variable process n. çok değişkenli karmaşık süreç
ripening process n. olgunlaşma süreci
process log n. işlem günlüğü
scientific process n. bilimsel süreç
in process of construction adj. inşa halinde
in process of construction adj. yapılmakta
process-driven adj. süreç odaklı
in the process of time adv. zamanla
in process of time adv. zamanla
in the process of time adv. zaman geçtikçe
in the ongoing process adv. devam eden süreçte
in process of prep. zamanında
in process of prep. halinde zamanında
in process of prep. halinde
application process başvuru süreci
Phrases
during the ongoing process devam eden süreçte
within the process süreç içinde
within the process süreç içerisinde
during the bargaining process pazarlık sürecinde
Trade/Economic
stock in process mevcut stok
strategic management process stratejik yönetim süreci
process control kalite kontrolü
work in process inventory yarı mamuller
revenue process gelir süreci
original process dava dilekçesini içeren tebligat
process frequency işlem frekansı
process measures süreç önlemleri
process partner süreç ortağı
process lead time proses tedarik süresi
process instance range süreç başlangıç aralığı
aida process satış geliştirme çabalarında hedef müşterilere ulaşmak için pazarlamacının izlediği aşamalar
goods in process yarı mamuller
process management süreç yönetimi
customer buying process müşteri satınalma süreci
diffusion process yayılma süreci
process layout imalat planı
writ, summons, judgment or other notice of legal process müzekkere, celpname, mahkeme kararı veya başka bir hukuki işlem tebligatı
accounting process bireysel işlemlerin bilançoya kayıt yöntemi
process review team süreç inceleme ekibi
buying process satınalma süreci
process optimization süreç optimizasyonu
process map süreç haritası
process benchmarking süreç kıyaslaması
business process outsourcing iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı
sourced process kaynağı olan süreç
goods in process imalat safhasındaki mallar
process innovation yeni yöntem icadı
random process tesadüfi süreç
core process temel süreç
accounting process muhasebeleştirme süreci
plan for ongoing process management sürekli süreç yönetimi planı
process management team süreç yönetim ekibi
work in process tamamlanmamış iş
sales process satış süreci
brand decision process marka kararı süreci
work in process inventory imalatı bitmemiş mallar hesabı
process modelling süreç modelleme
work in process imalattaki iş
adaptation process uyum süreci
control process kontrol süreci
materials in process imalat sürecindeki mallar
service of process dava tebliği
clearing process takas süreci
material in process imalattaki malzeme
production process üretim süreci
process instance süreç başlangıcı
in process süreç içinde
process of adjustment denkleştirme süreci
statistical process control istatistik süreç kontrolü
process owner süreç sahibi
stochastic process stokastik süreç
process costing safha maliyeti yöntemi
material in process imal edilmekte olan malzeme
intermittent process aralıklı süreç
aida process aida süreci
work in process inventory üretimi tamamlanmak üzere stokta bekleyen mallar
process enabler süreç destekçisi
work in process yarı mamul
materials in process henüz üretimi tamamlanmamış mallar
activity and process costing faaliyet ve süreç bazında maliyetlendirme
work in process inventory yarı mamul stoku
process standard süreç standardı
economic process ekonomik süreç
economic process ekonomik işlem
economic process iktisadi süreç
notification process bildirim süreci
harmonisation process uyum süreci
manufacturing process üretim süreci
automatic process otomatik süreç
sequential process ardışık süreç
process costing birim başına maliyet hesaplanması
process of bankruptcy iflas muamelesi
process cost işletme masrafı
systematic process sistematik süreç
goods in process yarı mamul ürün
material in process üretim sürecindeki malzeme
trustee process yedieminlik işlemleri
management process yönetim süreci
market process piyasa süreci
market process pazar oluşturma süreci
budget process bütçe işlemleri
the process of adaptation to the european union avrupa birliğine uyum süreci
liquidation process tasfiye işlemleri
bidding process ihale süreci
demand-pull process talep çek süreci
production process yapım yöntemi
production process imalat yöntemi
manufacturing process imalat yöntemi
work in process imalatı bitmemiş mallar hesabı
work in process imal edilmekte olan mallar hesabı
work in process imalat safhalarındaki işler
employment process işe giriş işlemleri
goods in process yan mamul
goods in process üretim safhasında bulunan ürünler
controlled process kontrollü ameliye
controlled process kontrollü süreç
continuous process sürekli vetire
continuous process devamlı ameliye
orthogonal process ortogonal süreç
process control süreç kontrolü
pure random process tam tesadüfi işlem
material in process üretim aşamasındaki mal
manufacturing process imalat safhası
expedite the process süreci hızlandırmak
flow process chart iş akım şeması
equilibration process dengeleme süresi
production process üretim yöntemi
process costing ünite başı maliyet hesaplaması
manufacturing process imalat süreci
process flow chart süreç akış şeması
ordering process sipariş verme süreci
process security işlem güvenliği
process oriented roles sürece ilişkin roller
process design süreç tasarımı
stabile process istikrar bulmuş süreç
budget formulation process bütçe formülasyonu süreci
process management system süreç yönetim sistemi
business process management system iş süreci yönetim sistemi
payment collection process tahsilat süreci
pre-acquisition process önalım süreci
pre-acquisition process ön-edinim süreci
trademark registration process marka tescil süreci
work in process turnover yarı mamul devir hızı
amounts overdue and in the process of collection vadesi geçen ve tahsilat sürecinde olan miktarlar
work in process yarı mamuller-üretim
labour process emek süreci
labor process emek süreci
proprietary process şirkete özgü süreç
in-process inspection üretim sırasında inceleme
cost and process manager maliyet ve süreç yöneticisi
hiring process ile alım süreci
recruitment process ile alım süreci
hiring process işe alım prosesi
hiring process işe alım süreci
computer-aided process planning bilgisayar destekli süreç planlama
consumer acceptance process tüketici kabul süreci
stage-gate process yenilik oluşturma süreci
stage-gate process yeni ürün geliştirme süreci
entrepreneurial process girişim süreci
quality assurance process kalite güvencesi süreci
competitive procurement process rekabetçi tedarik süreci
competitive procurement process rekabet-bazlı tedarik
tender process ihale süreci
decision-making process karar verme süreci
documentation process dokümantasyon süreci
modification process değişiklik süreci
corporate decision-making process kurumsal karar alma süreci
cash items in process of collection tahsilat sürecindeki nakit kalemler
cash items in process of collection tahsil edilmekte olan nakit kalemler
internalization process içselleştirme süreci
consumer purchase decision process tüketici satın alma karar süreci
process improvement süreç iyileştirme
business process reengineering işletme süreçlerinin yeniden tasarlanması
supplier evaluation process tedarikçi değerlendirme süreci
recruitment process outsourcing eleman temini seçme ve yerleştirme süreçlerinde dış kaynak kullanımı
recruitment process outsourcing işe alım süreçlerinde dış kaynak kullanımı
organizational process asseets organizasyonel süreç varlıkları
adjusting process dönem sonu işlemler
implementation process uygulama süreci
recruitment process İşe alım süreci
business process re-engineering iş süreci değişim mühendisliği
business process reengineering iş süreci değişim mühendisliği
purchasing process satınalma süreci
bulk manufacturing process seri üretim süreci
process flow süreç akışı
process stage süreç aşaması
executive decision-making process yönetimsel karar verme süreci
stochastic process stokastik süreç
employment process istihdam süreci
Law
execution without due process yargısız infaz
maturity process yetkinleşme süreci
right to due process adil yargılanma hakkı
abuse of process usulün suistimal edilmesi
arbitration process tahkim usulü
due process bir toplumda yaşayan vatandaşların sahip olduğu yasal haklar (dava açma hakkı vb)
legislative process yasama süreci
due process of law hukuk kuralları gereğince
judicial process yargı süreci
due process yargı süreci
bail process davalının tutuklandıktan sonra kefalet göstererek tahliye edilmesi
bastardy process çocuğa nafaka bağlanması için uygulanan usul
abuse of process dava hakkının kötüye kullanılması
abuse of process yolsuz dava
without due process of law hukuki usule aykırı olarak
void process hükümsüz yargılama
jury process mahkeme tarafından jüri üyelerine yollanan davetiye
jury process mahkemece jüri üyelerine gönderilen davetiye
legal process yasal tebligat
lawsuit process dava süreci
service of process ihtarname vb gibi evrakın tebliğ edilmesi
seizure under legal process adli işlemle el koymak
due process kanuni prosedür
criminal process ceza davası süreci
bastardy process babalık davası
compulsory process zorla mahkemeye çağırma
compulsory process tarafların zorla mahkemeye getirilmesini emreden mahkeme emri
compulsory process ihzar müzekkeresi
compulsory process davalının tanığı mahkemeye çıkarmaya zorlama hakkı
bailable process kefalet yoluyla tahliye
due process bir davanın kanunlarca belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesi
due process of law bir davanın kanunlarca belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesi
arrest under legal process adli işlemle tutuklama
seizure under legal process adli işlemle el koyma
process server mahkeme tebligatını tebliğ memuru
process of law yasaya uygun usul
continuance by undue process mahkeme tarafından verilen usulsüz süre veya erteleme kararı
irregular process usulsüz işlem
mesne process ara tebligat
intermediate process dava sırasında yapılan tebligat
intermediate process ara tebligat
mesne process dava sırasında yapılan tebligat
due process of law uygun hukuki usule göre
due process of law hukuk kuralları uyarınca
due process of law konulmuş kanunlar gereğince
due process of law ülke yasalarına uygun olarak
personal service of process kişiye tebliğ edilecek olan şeyin muhataba şahsen teslimi
judgement process yargılama süreci
prosecution process yargılama süreci
process of a lawsuit dava süreci
adversary trial process vakaların ve bunları ispat eden delillerin taraflarca getirilmesi ilkesi
adversary process vakaların ve bunları ispat eden delillerin taraflarca getirilmesi ilkesi
adversary trial process ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi
registration process kayıt prosedürü
legal judicial process kanuni hakim güvencesi
immunity from legal process hukuki süreçten bağışıklık
Politics
resolution process karar alma süreci
restructuring process yeniden yapılandırma süreci
screening process tarama süreci
development process kalkınma süreci
due process of law kişisel hakları korumak şartıyla bir kimsenin yasal anlamda suçlu olup olmadığını belirleme süreci
interaction process etkileşim süreci
eu harmonization process ab uyum süreci
judicial function and process yargısal işlev ve süreç
government formation process hükümet kurma süreci
due process of law yasal sürecin gerekleri
negotiation process müzakere süreci
european union full membership process ab tam üyelik süreci
european union full membership process avrupa birliği tam üyelik süreci
integration process entegrasyon dönemi
integration process entegrasyon süreci
eu harmonization process avrupa birliği uyum süreci
eu harmonization process avrupa birliğine uyum süreci
governmental process hükümetsel süreç
continuity of the process sürecin devamlılığı
reform process reform süreci
formal process resmi süreç
eu membership process avrupa birliği süreci
eu membership process ab üyeliği süreci
globalization process küreselleşme süreci
globalization process globalleşme süreci
eu membership process ab süreci
eu harmonization process ab'ye uyum süreci
collaboration process işbirliği süreci
cooperation process işbirliği süreci
EU enlargement process avrupa birliği-genişleme süreci
democratic process demokratik süreç
process consultant süreç danışmanı
political process approach politik süreç yaklaşımı
political process approach siyasal süreç yaklaşımı
south-east european cooperation process güneydoğu avrupa işbirliği süreci
southeast european cooperation process güneydoğu avrupa işbirliği süreci
european union accession process avrupa birliğine giriş süreci
european union accession process avrupa birliği giriş süreci
southeast european cooperation process güneydoğu avrupa ülkeleri işbirliği süreci
southeast european cooperation process gdais
deleveraging process kaldıraçsızlık süreci
decision making process karar verme süreci
recovery process düzelme süreci
risk management process risk yönetimi süreci
democratic initiative process demokratik açılım süreci
electoral process seçim süreci
election process seçim süreci
middle east peace process ortadoğu barış süreci
transition process geçiş süreci
enlargement process genişleme süreci
pre-accession process katılım öncesi süreç
solution process çözüm süreci
political transition process siyasi geçiş süreci
democratic transition process demokratik dönüşüm süreci
peace process barış süreci
peace-making process barış yapım süreci
restructuring process yeniden yapılanma süreci
dialogue process diyalog süreci
transition process dönüşüm süreci
process of transition dönüşüm süreci
south-east european cooperation process güneydoğu avrupa işbirliği süreci
voluntary peer review process gönüllü emsal gözden geçirme süreci
standard setting process standart belirleme süreci
consultative mutual assessment process istişari karşılıklı değerlendirme süreci
independent standard setting process bağımsız standart belirleme süreci
mutual assessment process (map) karşılıklı değerlendirme süreci
country-led process ülkelerin öncülüğündeki süreç
joint process ortak süreç
Institutes
deputy directorate general for european union accession process avrupa birliği katılım süreci genel müdür yardımcılığı
Industry
industrial process control sanayi süreç denetimi
Tourism
investment process yatırım süreci
Technical
brownian process brown süreci
carbon process karbon işlemi
haber process haber işlemi
redox process redoks işlemi
bergius process bergius işlemi
laundering process yıkama işlemi
random process rasgele süreç
acheson process akheson işlemi
centrifugal process merkezkaç işlemi
predefined process öntanımlı süreç
polytrophic process politropik işlem
input process girdi işlemi