adil - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

adilSens de "adil" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 30 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
adil equitable adj.
adil fair adj.
adil just adj.
General
adil impartial adj.
adil righteous adj.
adil fair adj.
adil scrupulous adj.
adil lawful adj.
adil equitable adj.
adil dealing justly adj.
adil just adj.
adil nondiscriminatory adj.
adil even-handed adj.
adil fair-minded adj.
adil right-minded adj.
adil equal adj.
adil right adj.
adil non-discriminatory adj.
adil even adj.
adil equal adj.
adil even adj.
Idioms
adil even-steven adj.
Trade/Economic
adil equitable adj.
adil just adj.
adil fair adj.
adil square adj.
Law
adil fair adj.
adil rightful adj.
adil just adj.
adil equitable adj.

Sens de "adil" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 187 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
adil olmayan unfair adj.
adil değil unfair adj.
General
adil bir şekilde davranmak do justice v.
adil olmak be fair v.
adil davranmak treat fairly v.
adil olmamak be unfair v.
(bir şeyi) kendi çıkarları doğrultusunda hileli veya adil olmayan yollarla değiştirmek manipulate v.
adil düzen just order n.
adil anlaşma fair agreement n.
adil yargılama fairness n.
adil yargılama fair trial n.
adil tutum fair conduct n.
adil düzen fair order n.
adil fiyat equitable price n.
adil tutum fair approach n.
adil çözüm just resolution n.
adil ceza just punishment n.
adil fiyat fair price n.
adil oyun fair play n.
adil bölüşüm fair distribution n.
adil teklif fair offer n.
adil dövüş fair fight n.
adil rekabet fair competition n.
fazlaca dürüst ve adil olma religiousness n.
adil tahmin fair estimate n.
adil muamele equity n.
adil olmama undeservedness n.
adil olmama unequity n.
adil kimse zaddik n.
adil tutum fair attitude n.
adil değil not fair adj.
adil olmayan uncharitable adj.
adil olmayan undeserved adj.
adil olmayan unequal adj.
adil olmayan uneven [obsolete] adj.
adil olmayan unlevel adj.
adil bir şekilde impartially adv.
adil bir şekilde justly adv.
adil bir şekilde fairly adv.
adil biçimde squarely adv.
adil şekilde rightfully adv.
adil bir şekilde equitably adv.
adil olmayan bir şekilde uncharitably adv.
Proverb
adil takas hırsızlık değildir a fair exchange is no robbery
Colloquial
doğru/adil olmamak be not on v.
hiç doğru/adil olmamak be (just) not on v.
adil/eşit muamele talep etmek fair dos [uk] v.
adil/eşit muamele görmek fair dos [uk] v.
adil olmamak be rather steep v.
adil olmayan şey horse pucky [us] n.
bu doğru/adil değil it's not on expr.
doğru/adil bir davranış değil (just) not on expr.
Idioms
adil davranmak to give a square deal v.
birine adil davranmak do justice to somebody v.
birine adil davranmak do somebody justice v.
adil oynamak/davranmak play straight v.
(birine) dürüst ve adil davranmak play fair/straight (with somebody) v.
birinin adil davranmasını sağlayabilmek keep someone honest v.
pek adil olmamak be a bit steep v.
pek/hiç adil olmamak be a bit steep v.
pek/hiç adil olmamak be rather steep v.
adil kazanç sağlamak earn an honest penny v.
adil kazanç sağlamak earn (or turn) an honest penny v.
adil tutuklama a righteous collar n.
adil tutuklama righteous collar n.
adil koşullarda mücadele etme a fair field and no favor [dated] n.
adil şartlarda mücadele a fair field and no favor [dated] n.
adil anlaşma fair deal n.
adil anlaşma square deal n.
adil davranış a fair shake n.
adil davranma a fair shake n.
genellikle ulaşılmasını zor kılmak için bir durum içerisinde adil olmayan bir şekilde kuralların değiştirilmesi shifting the goalposts n.
genellikle ulaşılmasını zor kılmak için bir durum içerisinde adil olmayan bir şekilde kuralların değiştirilmesi moving the goalposts n.
adil şartlar fair do's n.
adil muamele fair do's n.
adil olmayan davranış dirty pool n.
adil bir ortam a fair field and no favor [dated] n.
bir yarıştaki/mücadeledeki adil koşullar a fair field and no favor [dated] n.
adil muamele a fair deal n.
adil bir anlaşma a fair deal n.
adil duruşma a fair hearing n.
adil yargılama a fair hearing n.
adil oturum a fair hearing n.
adil söz hakkı a fair hearing n.
adil savunma a fair hearing n.
adil/eşit muamele a fair shake [us] n.
adil şartların olduğu bir durum/ortam a level playing field n.
adil bir pazarlık a square deal n.
adil bir anlaşma a square deal n.
adil/eşit muamele a square deal n.
adil muamele even break [us] n.
adil fırsat even break [us] n.
adil muamele even break [us] n.
adil fırsat even break [us] n.
adil bir şekilde even-steven adv.
Speaking
adil değil it is not fair expr.
adil görünmüyor it doesn't seem fair expr.
bu hiç adil değil that's not fair expr.
bu hiç adil değil! that isn't fair! expr.
bu hiç adil değil! this isn't fair! expr.
bu hiç adil değil it's not fair expr.
bu adil değil that is unfair expr.
bu hiç adil değil! no fair! expr.
pek de adil bir alışveriş değil bu it just doesn't seem like a fair trade expr.
yeterince adil that is fair enough expr.
Trade/Economic
devralınmış şirketin defter değerlerinin adil piyasa değerlerine değiştirilmesi acquisition accounting n.
adil kullanım politikası fair use policy n.
adil ticaret ürünleri fairtrade products n.
adil olmayan işgücü uygulamaları unfair labor practices n.
adil istihdam koşulları sağlama politikası dignity at work policy n.
adil piyasa değeri fair market value n.
adil kullanım ilkesi fair use policy n.
adil değerleme fair valuation n.
adil neden just cause n.
adil olmayan borsa işlemi sözleşmesi unconscionable bargain n.
adil piyasa fiyatı fair market price n.
adil piyasa fair market n.
adil getiri fiyatı fair-return price n.
adil değer fair value n.
adil fiyat fair price n.
adil fiyat just price n.
adil fiyat equitable price n.
adil gelir dağılımı fair income distribution n.
adil hisse fair share n.
adil olmayan ticari uygulamalar unfair commercial practices n.
adil pazar fair market n.
adil reklamcılık ethic advertising n.
adil ticaret fair trade n.
adil ticaret sertifikasyonu fair trade certification n.
adil ücret fair wages n.
adil vergi equitable tax n.
adil, makul ve fark gözetmeme koşulları frand (fair reasonable and non-discriminating) terms n.
vergi yükünün daha adil dağıtılması amacıyla gayrimenkullerin yeni bir değerlendirmeye tabi tutulması equalization of assessment of property n.
adil olmayan unfair adj.
Law
adil muamele fair treatment n.
adil rekabet fair competition n.
adil yargılama fair trial n.
adil kredi raporlama yasası fair credit reporting act n.
adil yargılama ilkesi fair trial principle n.
adil yasa fair law n.
adil yargılama fair trial n.
adil olmama inequity n.
adil yargılama fairness n.
adil yorumlama equitable construction n.
adil duruşma fair hearing n.
adil işlem fair treatment n.
adil karar verilmeyeceğine dair makul şüphe reasonable apprehension of bias n.
adil kullanım fair use n.
adil olmayan sözleşme unconscionable contract n.
adil savunma equitable defense n.
adil savunma equitable defense n.
adil tatmin just satisfaction n.
adil tazmin just satisfaction n.
adil tazminat fair compensation n.
adil tazminat just compensation n.
adil ticaret ofisi the office of fair trading n.
adil ve tarafsız yargılanma hakkına erişim right to access to fair and impartial tribunal n.
adil yargı natural justice n.
adil yargılanma fair hearing n.
adil yargılanma hakkı right to due process n.
adil yargılanma hakkı right to fair trial n.
adil yargılanma hakkı right to a fair trial n.
yedi adil sequestrator n.
adil ve tarafsız fair and impartial adj.
mahkemenin adil ve uygun göreceği üzere as the court may deem just and proper expr.
Politics
adil seçim fair election n.
adil değer fair value n.
adil oy gücü equitable voting power n.
yükselen piyasalarda istikrarlı sermaye akımları ve adil borç yeniden yapılanma prensipleri principles for stable capital flows and fair debt restructuring in emerging markets n.
Institutes
adil çalışma derneği fair labor association n.
adil çalışma örgütü fair labor association n.
Computer
adil kullanım kotası fair usage quota n.
adil kullanım kotası fair usage policy n.
adil kullanım fair use n.
Psychology
adil dünya hipotezi just-world hypothesis n.
adil dünya fenomeni just-world phenomenon n.
adil dünya inancı belief in a just world n.
Statistics
adil oyun fair game n.
adil oyun equitable game n.
Sport
adil oyun fairplay n.
Boxing
adil olmayan büyük darbe king-hit n.
Ottoman Turkish
gayrı adil unfair adj.
Slang
adil davranmak fair suck of the sav v.
adil davranmak fair shake of the sauce bottle v.
adil davranmak fair shake of the dice v.
hayat adil değildir ve sonra ölürsün life's a bitch (and then you die) expr.
hayat adil değildir ve sonra ölürsün life’s a bitch, then you die expr.