reserve - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

reserve

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "reserve" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 67 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
reserve v. rezerve ettirmek
reserve v. ayırmak
reserve v. ayırtmak
reserve n. rezerv
reserve n. ihtiyat
General
reserve v. rezerve ettirmek
reserve v. yer tutmak
reserve v. ertelemek
reserve v. sonraya bırakmak
reserve v. ayırtmak
reserve v. rezerve etmek
reserve v. tutmak
reserve v. hakkı saklı tutmak
reserve v. barındırmak
reserve v. ayırmak (bir şeyi)
reserve v. ayırmak
reserve v. saklamak
reserve v. (yer vb) ayırtmak
reserve v. tahsis etmek
reserve v. korumak
reserve v. duygularını saklamak
reserve n. çekingenlik
reserve n. ön koşul
reserve n. şart
reserve n. stok
reserve n. korumaya alınmış arazi
reserve n. ağız sıkılığı
reserve n. şartsız
reserve n. kayıtsızlık
reserve n. rezerve
reserve n. fon
reserve n. yedek oyuncu
reserve n. ilgisizlik
reserve n. kaynak
reserve n. ihtiyat olarak saklanan şey
reserve n. ihtiyat
reserve n. yedek
reserve n. yedekli
reserve n. belirli bir amaç için ayrılmış arazi
reserve n. rezerv
Trade/Economic
reserve v. ayırmak
reserve v. mahfuz tutmak
reserve v. tahsis etmek
reserve n. belirli bir amaç iyi tayin olunmuş karşılık
reserve n. fon
reserve n. ihtiyat
reserve n. karşılık
reserve n. yedek ihtiyat
reserve adj. yedek
Law
reserve v. istisna etmek
reserve v. mahfuz tutmak
reserve n. karşılık
Insurance
reserve n. ihtiyat
reserve n. karşılık
Tourism
reserve v. yer ayırtmak
Technical
reserve v. depo etmek
reserve v. korumak
reserve v. saklamak
reserve v. tahsis etmek
reserve v. tersine çevirmek
reserve adj. rezerv
Computer
reserve v. ayırmak
Automotive
reserve adj. yedek
Geography
reserve n. kansas eyaletinde şehir
reserve n. new mexico eyaletinde yerleşim yeri
Military
reserve n. yedek
Weight Lifting
reserve n. yedek atlet

Sens de "reserve" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
General
keep in reserve v. elde tutmak
have in reserve v. ihtiyat olarak saklamak
reserve a place v. yer tutmak
hold in reserve v. ihtiyat olarak saklamak
keep in reserve v. ihtiyat olarak saklamak
reserve judgment v. hüküm vermeyi uzatmak
hold in reserve v. elinden tutmak
reserve the rights v. hakları saklı tutmak
reserve a place at the hotel v. otelde yer ayırtmak
reserve a place at the hotel v. otelde yer ayarlamak
reserve a room at the hotel v. otelde yer ayarlamak
reserve a room at the hotel v. otelde yer ayırtmak
reserve a place at the hotel v. otelde oda ayırtmak
reserve a room at the hotel v. otelde oda ayırtmak
reserve for oneself v. kendi için saklamak
reserve the rights to v. haklarını saklı tutmak
reserve a share v. pay ayırmak
reserve the right v. hakkı saklı tutmak
reserve the right v. hakkını saklı tutmak
keep in reserve v. yedekte bekletmek
reserve judgment v. bir konuda (henüz) karar vermemiş olmak
reserve one's judgment v. bir konuda (henüz) karar vermemiş/kararsız olmak
nature reserve n. doğa rezervatı
the federal reserve n. abd merkez bankası
hunting reserve n. avlanma yasağı olan bölge
home reserve n. milis
petroleum reserve n. petrol rezervi
foreign exchange reserve n. döviz rezervi
equalisation reserve n. masraf muvazene fonu
protected wildlife reserve n. tabiatı koruma alanı
nature reserve area n. tabiatı koruma alanı
emergency reserve n. acil ihtiyat
funded reserve n. özel ihtiyat
reserve officer n. yedek subay
natural reserve n. tabiatı koruma alanı
game reserve n. vahşi hayvanların doğal hayatlarını devam ettirdikleri geniş alan
strict nature reserve n. mutlak koruma alanı
ecological reserve n. mutlak koruma alanı
reserve printing n. rezerve baskı
reserve capacity n. yedek kapasite
emergency reserve n. ihtiyat
coal reserve n. kömür rezervi
coal mine reserve n. kömür rezervi
technical reserve n. teknik karşılık
water reserve n. su rezervi
reserve book n. yedek kitap
reserve list n. yedek listesi
dynamic reserve n. dinamik rezerv
tsr (traveling stock reserve) n. seyahat stok rezervi
in reserve adj. ihtiyaç olarak alıkonulmuş
in reserve adj. ihtiyaç olarak saklanmış
in reserve adj. ihtiyat olarak saklanan/bekletilen
in reserve adj. yedekte
without reserve adv. kayıtsız şartsız
without reserve adv. tamamen
without reserve adv. çekinmeden
without reserve adv. çekinmeyerek
with the usual reserve adv. şarta bağlı olarak
as a reserve adv. ihtiyaten
Phrases
with all reserve expr. doğruluğundan emin olmayarak
without any reserve expr. istisnasız
Idioms
hold something in reserve v. yedekte bulundurmak
hold something in reserve v. yedekte tutmak
hold something in reserve v. yedek olarak saklamak
Trade/Economic
reserve the right to v. hakkını saklı tutmak
reserve for issuance v. ihraç edilmek üzere muhafaza etmek
valuation reserve n. şirket varlıklarının değerinde değişiklik yapmak için kar karşılığı borçla oluşturulan ihtiyat akçesi
redemption reserve n. amortisman ihtiyatı
contingency reserve n. acil durum yedeği
federal reserve wire network n. abd merkez bankası tarafından kullanılan elektronik ödeme sistemi
reserve for amortised bonds n. amorti edilmiş tahvil karşılıkları
reserve for amortization n. amortisman için ayrılan para
federal reserve bank n. abd'nin merkez bankası
federal reserve system n. amerikan merkez bankası
visible reserve n. açık yedek
reserve for depreciation n. amortisman karşılıkları
reserve fund n. adi ihtiyat akçesi
actuarial reserve n. aktüerya yedeği
gold reserve n. altın ihtiyatı
gold reserve ratio n. altın rezerv oranı
depreciation reserve n. amortisman ihtiyatı
metallic reserve n. altın ihtiyatı
provision for contingency reserve n. adi ihtiyat akçesi
federal reserve system n. amerikan merkez bankaları sistemi
board of governors of the federal reserve system n. abd'de federal rezerv sistemini yönetmekle görevli üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kişilik kurul
funds accumulated in the reserve account n. akçe hesabında birikmiş fonlar
gold reserve n. altın karşılığı
gold reserve n. altın rezervi
metallic reserve n. altın rezervi
reserve for depreciation n. amortisman fonu
reserve for amortization n. amortisman karşılığı
reserve for depreciation n. amortisman karşılığı
depreciation reserve n. amortisman karşılığı
capital reserve n. anonim şirketlerde biriken borçlar
primary reserve n. asıl ihtiyat
reserve requirement n. bankaların merkez bankasına yatırmaları gereken karşılık
maintenance reserve n. bakım masrafı karşılığı
maintenance reserve n. bakım masrafları karşılığı
stand-by reserve n. bekleme yedeği
maintenance reserve n. bakım masraf karşılığı
maintenance reserve n. bakım karşılığı
reserve deposits n. bankaların rezerv mevduatı
federal reserve note n. banknot
primary legal reserve n. birinci yasal yedekler
primary reserve n. birinci tertip yedek akçe
liability reserve n. borçlar için ayrılan karşılık
hybrid reserve n. birçok amaç için ayrılmış yedek
depreciation reserve n. birikmiş amortisman
reserve estimate n. birikim değerlendirme
debt redemption reserve n. borç itfa karşılığı
contemporaneous reserve accounting system n. cari haftanın rezerv muhasebe sistemi
reserve for amortization n. çıkartılan borç tahvillerinin itfa karşılığı
renegotiation reserve n. cari taahhütler için tesis edilen ihtiyatlar
mixed reserve n. çeşitli rezerv
valuation reserve n. değerlendirme ihtiyati
valuation reserve n. değerlendirme karşılığı
valuation reserve n. değerlendirme hesabı
foreign currency reserve n. döviz rezervi
foreign exchange reserve n. döviz rezervi
reserve for foreign exchange losses n. döviz zararı karşılıkları
spinning reserve n. döner rezerv
foreign exchange reserve n. döviz rezervi
suplemental reserve facility n. ek rezerv kolaylığı
pension reserve n. emeklilik ihtiyatı
inventory reserve n. envanter ihtiyatı
reserve in respect of own shares held n. elde tutulan kendi hisselerine ait yedekler
industrial reserve component n. endüstri yedeği ana parça
reserve for depletion n. eksilmeye karşı ihtiyat
pension reserve n. emeklilik karşılığı
inventory reserve n. envanter yedeği
pension fund reserve n. emeklilik karşılığı
pension liability reserve n. emeklilik yükümlülükleri karşılığı
inventory reserve n. envanter karşılığı
reserve for income tax n. gelir vergisi karşılığı
board of governors of the federal reserve system n. federal rezerv sistemi yöneticiler kurulu
reserve for contingencies n. fevkalade ihtiyat
hedging reserve n. finansal riskten korunma yedeği
reserve for payment of future dividends n. gelecekteki temettü ödemeleri karşılığı
reserve bank credit n. federal rezerv bankası kredisi
proved reserve n. görünür rezerv
hidden reserve n. gizli yedek
hidden reserve n. gizli ihtiyat
true reserve n. gerçek yedek
actual reserve n. gerçek ihtiyat
secret reserve n. gizli ihtiyat
general reserve n. genel yedek
reserve for overhead n. genel masraflar karşılığı
true reserve n. gerçek ihtiyat
inner reserve n. gizli ihtiyat
daily reserve calculation n. günlük rezerv hesabı
general reserve n. genel ihtiyatlar
reserve for overhead n. genel giderler fonu
general reserve n. genel rezerv
secret reserve n. gizli yedek
share premium reserve n. hisse senedi prim yedeği
true reserve n. hakiki ihtiyat
ready reserve n. hazır ihtiyat
unearned premiums reserve n. hak edilmemiş prim rezervi
reserve adequacy n. işletmelerde yedek akçe yeterliliği sorunu
reserve for discounts n. ıskonto işlemleri karşılığı
participations revaluation fund reserve n. iştirakler yeniden değerleme artışları
reserve ratio n. ihtiyat oranı
industrial accident reserve n. iş kazaları karşılığı
transfer of a reserve n. ihtiyatın temliki
dividend equalization reserve n. ilerde karın düşmesi durumunda temettü ödeyebilmek için ayrılan karşılıklar
reserve for own shares n. işletmenin kendi hisse senetleri için ayrılan yedekler
revenue reserve n. ihtiyari yedek
operating reserve n. işletme masrafları fonu
redemption reserve n. itfa için ayrılan yedek
primary reserve n. ilk ihtiyat
reserve for encumbiances n. ipotek karşılığı
reserve for retirement of preferred stock n. imtiyazlı hisse senetleri karşılığı
contingency reserve n. ihtiyat akçesi
operating reserve n. işletme rezervi
capital reserve n. ihtiyat
reserve fund n. ihtiyat akçesi
reserve fund n. ihtiyat sermayesi
reserve fund n. ihtiyat akçe
transfer of a reserve n. ihtiyatın devri
proved reserve n. ispatlı rezerv
reserve for discounts n. iskontolar karşılığı
reserve for discounts n. iskonto için ihtiyat
sinking fund reserve n. itfa fonu karşılığı
reserve for amortization n. itfa fonu
reserve adequacy n. ihtiyat yeterliliği
operating reserve n. işletme masrafları karşılığı
redemption reserve n. itfa yedeği
reserve account n. karşılık hesabı
reserve assets n. karşılık varlıklar
legal reserve ratio n. kanuni karşılık oranı
bonus reserve n. kar payı karşılığı
reserve currency n. karşılık olarak tutulan döviz
legal reserve n. kanuni ihtiyat
reserve adequacy n. karşılığın yeterliliği
federal reserve note n. kağıt para
lawful reserve n. kanuni rezerv
mixed reserve n. karma ihtiyat
reserve adequacy n. karşılık yeterliği
legal reserve n. kanuni yedek akçe
reserve for dividend n. kar hissesi karşılığı
reserve ratio n. karşılık oranı
reserve account n. ödemeler bilançosunda resmi rezervler hesabı
reserve account n. karşılık hesabı
profit reserve n. kar yedeği
reserve requirement n. kanuni karşılıklar
reserve for accidents n. kazalar için ayrılan para
fractional reserve banking system n. kısmi karşılık bankacılığı
fractional reserve banking n. kısmi rezerv bankacılığı
reserve for accidents n. kaza karşılığı
fractional reserve banking n. kısmi rezerv bankacılığı
sterilized reserve inflows n. kısırlaştırılmış rezerv girişleri
fractional reserve n. kısmi yedek
loan loss reserve n. kredi kayıpları rezervi
loan reserve requirements n. kredi karşılıkları
operating reserve account n. masraf karşılığı hesabı
liability reserve n. masraflar
equalization reserve fund n. masraf eşitleme fonu
metallic reserve n. madeni ihtiyat
reserve provided by the articles n. maddelerde belirtilen yedek
equalization reserve n. masraf karşılığı
equalization reserve fund n. masraf karşılığı fonu
equalization reserve fund n. masraf dengeleme fonu
property reserve n. mülk rezervi
reserve for furniture and furnishing n. mobilya ve amortisman fonu
cash in reserve n. nakit değer
mixed reserve n. muhtelif ihtiyat
reserve requirement n. mevduat munzam karşılığı
required reserve ratio n. munzam karşılık oranı
special contingency reserve n. meydana gelmesi olası zararlar için ayrılmış özel ihtiyat
property reserve n. mülk
contingent reserve n. meydana gelmesi muhtemel zararlar yedeği
reserve requirements n. mevduat ihtiyat miktarları
cash reserve n. nakit karşılık
reserve for contingencies n. olabilecek zararlar karşılığı
general contingency reserve n. olası zararlar için genel ihtiyat
extra reserve n. olağanüstü yedekler
extraordinary reserve n. olağanüstü ihtiyat
net reserve n. net karşılık
contingent reserve n. olası zararlar karşılığı
reserve for contingencies n. olası zararlar için ayrılan karşılık paralar
excess reserve n. olası zararlar için bulundurulan yedek
reserve for contingencies n. olası muhtemel zararlar karşılığı
excess reserve n. olağanüstü yedek
reserve for contingencies n. olağanüstü yedek
excess reserve n. olağanüstü ihtiyat
reserve for contingencies n. olası zararlar için bulundurulan yedek
general reserve n. olağanüstü yedekler
reserve for extraordinary risks n. olağanüstü riskler karşılığı
possible reserve n. olası rezerv
hxira reserve n. olağanüstü yedekler
statutory reserve n. nizami ihtiyat
contingency reserve fund n. olması muhtemel zararları karşılamak için ayrılmış fon
extra reserve n. olağanüstü ihtiyat
cash reserve n. nakit rezervi
excess reserve n. olağanüstü yedek akçe
funded reserve n. özel bir amaç için ayrılmış ihtiyat
funded reserve n. özel yedek
sinking fund reserve n. ödeme fonu ihtiyatı
special contingency reserve n. özel yedek akçe
hidden reserve n. örtülü sermaye
funded reserve n. özel bir amaçla ayrılmış ihtiyat
hidden reserve n. örtülü ihtiyat
qualifying reserve n. özel yedek
premium reserve n. prim rezervi
reserve on hand monetary n. para mevcudu
passive reserve n. pasif rezerv
federal reserve bank n. para arzını kontrol etmek üzere amerikan hükümeti'nden yetkili on iki bankadan her biri
reserve estimate n. rezerv değerlendirme
reserve movements n. rezerv hareketleri
replacement reserve n. sabit varlıkları yenileme fonu
official reserve account n. resmi rezervler hesabı
reserve account n. rezerv hesap
reserve requirement n. rezerv zorunluluğu
official reserve balance n. resmi rezerv dengesi
reserve margin n. rezerv haddi
hidden reserve n. saklı yedek
reserve limit n. rezerv sınırı
reserve tranche n. rezerv dilimi
official reserve assets n. resmi rezerv araçları
reserve currency n. rezerv para
reserve for war risk n. savaş rizikosu rezervi
reserve price n. rezerv fiyatı
reserve ratio n. rezerv oranı
reserve-deposit ratio n. rezerv-mevduat oranı
official reserve transactions n. resmi rezerv işlemleri
maintenance reserve n. sabit değerlerin bakım ve onarımı için muhasebe defterlerinde ayrılan karşılık
post war reserve n. savaş sonrası ihtiyatı
property reserve n. sabit kıymetler karşılığı
reserve margin n. rezerv sınırı
reserve assets n. rezerv aktifler
reserve margin n. rezerv marjı
official reserve balance n. resmi rezervler dengesi
reserve currency n. rezerv para birimi
reserve options mechanism n. rezerv opsiyonu mekanizması
reserve money n. rezerv para
reserve limit n. rezerv haddi
reserve tranche n. rezerv tranşı
capital reserve n. sermaye ihtiyatları
non-distributable reserve n. sermaye yedeği
free capital reserve n. serbest sermaye ihtiyatı
capital reserve n. sermaye yedeği
capital redemption reserve n. sermaye itfa fonu
free capital reserve n. serbest sermaye karşılığı
free reserve n. serbest yedekler
free-reserve ratio n. serbest rezerv oranı
insurance reserve n. sigorta edilmemiş riskler için işletme tarafından ayrılan karşılıklar
capital reserve n. sermaye ihtiyatı
capital reserve n. sermaye yedek akçesi
free reserve n. serbest rezerv
inventory reserve procedure n. stok değer düşüklüklerinin karşılık ayırmak suretiyle zarar kaydedilmesi
statutory reserve n. şirket sözleşmesine göre ayrılması gereken ihtiyat
reserve for bad debts n. şüpheli alacaklar karşılığı
reserve for repairs n. tamirat için yedek
reserve liabilities n. tasfiye borçları
dividend equalization reserve n. temettü fonu
full reserve banking n. tam rezerv bankacılığı
liabilities reserve n. tahakkuk etmiş borçlar
grain reserve program n. tahıl stoklama programı
reserve for dividend n. temettü hissesi karşılığı
technical reserve n. teknik ihtiyat
liability reserve n. tahakkuk etmiş vergi
reserve liability n. tasfiye borcu
reserve for depletion n. tükenme karşılığı
technical reserve fund n. teknik ihtiyat
reserve for tax n. vergi karşılığı
taxation reserve n. vergi yedek akçesi
reserve for taxes n. vergi karşılığı
reserve currency n. ülkelerin dış ödeme rezervi olarak tuttukları yabancı para
in-situ reserve n. yerinde rezerv
taxation reserve n. vergi karşılığı
legal reserve ratio n. yasal rezerv oranı
contingency reserve n. yedek akçe
reserve fund n. yedek akçe
capital reserve n. yedek akçe
legal reserve n. yasal yedek
revaluation reserve n. yeniden değerlendirme karşılıkları
revaluation reserve n. yeniden değerlendirme yedeği
renewal reserve n. yenileme fonu
revaluation reserve n. yeniden değerleme karşılığı
reserve adequacy n. yedeklerin yeterliliği
reserve ratio n. yasal yedek oranı
replacement reserve n. yenileme yedek akçesi
revaluation reserve n. yeniden değerleme yedeği
replacement reserve n. yenileme yedeği
legal reserve n. yasal yedekler
reserve fund n. yasak ve olağanüstü ihtiyatlar
reserve account n. yedek hesabı
reserve assets n. yedek varlıklar
reserve fund n. yedek fon
reserve adequacy n. yedek akçe yeterliliği
revaluation reserve n. yeniden değerleme rezervi
reserve army of the unemployed n. yedek işsizler ordusu
transfer to the legal reserve n. yasal yedeklere transfer
industrial reserve army n. yedek sanayi ordusu
one hundred percent reserve system n. yüzde yüz karşılık bulundurma sistemi
minimum reserve n. zorunlu karşılık
letter of reserve n. zarara karşı güvence mektubu
one hundred percent reserve system n. yüzde yüz rezerv bulundurma sistemi
required reserve ratio n. zorunlu karşılık oranı
management reserve n. yönetim yedeği
required reserve ratio n. zorunlu karşılık oranı
required reserve n. zorunlu karşılık
reserve requirements n. zorunlu rezervler
loss reserve n. zarar karşılığı
required reserve liability n. zorunlu karşılık yükümlülüğü
groundwater management reserve n. yeraltısuyu işletme rezervi
without reserve adj. rezervsiz
under usual reserve expr. mutad rezerv tahtında
without reserve expr. saklı kayıt koymaksızın
federal reserve banks abrev. fed
Law
reserve the right v. hakkı mahfuz tutmak
reserve a right v. hakkını mahfuz tutmak
reserve the right v. hakkı saklı tutmak
secret reserve n. gizli ihtiyat
contingency reserve n. ihtiyat akçesi
legal reserve n. ihtiyat akçesi
legal reserve n. kanuni ihtiyat
legal reserve n. kanuni yedek akçe
legal reserve n. kanuni karşılık
reserve for accidents n. kazalara karşı ayrılan para
pact to reserve ownership n. mülkiyeti muhafaza mukavelesi
reserve of ownership n. mülkiyetin muhafazası
reserve ratio on deposits n. mevduat munzam karşılığı
reserve money n. rezerv para
contingency reserve n. yedek akçe
reserve fund n. yedek akçe
legal reserve n. yasal ihtiyat
without any reserve adj. eksiksiz
without reserve adv. ihtiraz kaydı olmadan
Politics
reserve a right v. hakkı saklı tutmak
supplemental reserve facility n. bütünleyici rezerv kolaylığı
known reserve n. bilinen rezerv
foreign-exchange reserve n. döviz rezervi
foreign reserve position n. döviz rezervi pozisyonu
claims reserve n. hasar ihtiyatı
contingency reserve n. ihtiyat akçesi
reserve fund n. ihtiyat akçesi
net international reserve n. net uluslararası rezerv
major reserve currencies n. önde gelen rezerv para birimleri
performance reserve n. performans rezervi
reserve currency n. rezerv döviz
reserve position n. rezerv pozisyonu
reserve currency n. rezerv para birimi
reserve asset n. rezerv varlık
official foreign exchange reserve n. resmi döviz rezervi
international reserve currency n. uluslararası rezerv para birimi
international reserve position n. uluslararası rezerv pozisyonu
reserve member n. yedek üye
Institutes
federal reserve board n. federal rezerv kurulu
cape of good hope nature reserve n. ümit burnu doğa koruma bölgesi
Insurance
terminal reserve n. yıl içindeki net primler alınıp, ölüm tazminatlarının ödenmesinden sonra kalan sigorta poliçesi rezervi
pension liability reserve n. emeklilik yükümlülükleri karşılığı
loss reserve n. hasar rezervi
reserve account n. ihtiyat hesabı
unearned premiums reserve n. kazanılmamış prim rezervi
outstanding claims reserve n. muallak hasarlar ihtiyatı
outstanding claims reserve n. muallak hasar rezervi
outstanding claims reserve n. muallak hasar karşılığı
premium reserve deposit n. prim rezervi deposu
premium reserve n. prim rezervi
mathematical reserve n. riyazi ihtiyat
insurance reserve n. sigorta karşılığı
insurance reserve n. sigorta ihtiyatı
insurance reserve n. sigorta rezervi
Technical
determination of alkali reserve n. alkali rezervi tayini
gold reserve n. altın stoğu
diagnostic energy reserve module n. arızacılık enerji rezerv modülü
reserve factor n. emniyet katsayısı
physiologic reserve n. fizyolojik rezerv
apparent reserve n. görünür rezerv
alkali reserve of papers and boards n. kağıt ve kartonların alkali rezervi
central reserve n. orta refüj
reserve and tenor n. rezerv ve tenor
reserve fault n. ters fay
reserve turn n. ters dönüş
reserve bend test n. ters eğme deneyi
reserve circulation rotary drilling n. ters sirkülasyonlu rotari sondaj
half-length reserve taper grooved pin n. uzunluğun yarısına kadar tersine konik yiv açılmış pim
reserve capacity n. yedek kapasite
reserve boiler n. yedek kazan
reserve requirements n. yedek gereksinimler
fire reserve storage n. yangın suyu yedeği
reserve mill n. yedek değirmen
reserve requirements n. yedek ihtiyaçlar
shaft 1/reserve gear n. 1/geri sürgü mili
half-length reserve-taper grooved adj. uzunluğu yarısına kadar tersine konik yiv açılmış
Computer
reserve resources expr. kaynak ayır
reserve cleaner expr. temizleyiciyi ayır
Telecom
reserve capacity n. depolama kapasitesi
reserve signalling link n. ters işaretleşme hattı
Electric
reserve conducting triode thyristor n. ters ileten triyot tiristör
Textile
resin reserve n. reçine rezervesi
Automotive
ignition reserve n. ateşleme rezervi
pedal reserve distance n. pedal rezerv mesafesi
fuel reserve tank n. yedek yakıt deposu
fuel reserve tank n. yedek yakıtlık
reserve fuel tank n. yedek yakıt deposu
reserve tank n. yedek depo
reserve capacity rating n. yedek kapasite derecelendirmesi
Railway
reserve materials n. ihtiyat araçlar
reserve machine n. ihtiyat makinesi
Aeronautic
reserve chute n. yedek paraşüt
Petrol
oil reserve n. petrol rezervi
Mining
ore reserve n. cevher rezervi
ore reserve n. cevher birikisi
proved reserve n. görünür biriki
proved reserve n. görünür rezerv
mineral deposit reserve n. maden yatağı rezervi
ore reserve n. töz birikişi
Medical
federal reserve wire network n. abd merkez bankası eft ağı
fractional flow reserve n. fraksiyonel akım yedeği
heart rate reserve n. kalp atım rezervi
ovarian reserve n. over rezervi
preoperative cardio-pulmonary reserve n. preoperatif kardiyopulmoner rezervi
respiratory reserve n. solunum rezervi
inadequate respiratory reserve n. solunum rezervi yetersizliği
reserve osmosis n. ters ozmoz
reserve product n. tutulmuş ürün
Psychology
operant reserve n. işlemsel rezerv
reserve capacity n. rezerv kapasitesi
Chemistry
alkali reserve n. alkali rezerve
Biochemistry
reserve alkali n. yedek alkali
Marine Biology
no take reserve n. deniz koruma alanı
Environment
natural reserve n. doğa koruma alanı
nature reserve n. doğa koruma alanı
natural reserve n. doğal koruma alanı
nature reserve n. doğal koruma alanı
safe groundwater reserve n. emniyetli yeraltı suyu rezervi
safe groundwater reserve n. güvenli yeraltı suyu rezervi
nature reserve n. hayvansal ve bitkisel varlığını korumak amacıyla doğal halinde bırakılan arazi parçası
declared biosphere reserve n. koruma altına alınmasına karar verilmiş biyosfer sahası
reserve area n. rezerv alanı
reserve generating capacity n. yedek enerji üretim kapasitesi
Military
territorial and army volunteer reserve (tavr) n. bölgesel gönüllü askerler
territorial and army volunteer reserve (tavr) n. bölgesel gönüllü askerler
territorial and army volunteer reserve (tavr) n. bölgesel gönüllü askerler
active guard and reserve n. tam zamanlı çalışan gönüllü ulusal muhafızlar
advance guard reserve n. öncü birlik ikinci kısmı
ready reserve forces n. hazır ihtiyat kuvvetleri
national defense reserve fleet n. denizcilik idaresi tarafından seferberlik veya acil durumlarda kullanılmak üzere alınan gemilerin oluşturduğu filo