çeviri - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

çeviri"çeviri" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 8 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
çeviri translation i.
General
çeviri rendition i.
çeviri rendering i.
çeviri version i.
çeviri interpretation i.
çeviri traduct [obsolete] i.
çeviri translated s.
Abbreviation
çeviri transl i.

"çeviri" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 137 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çeviri yapmak construe f.
çeviri yapmak translate f.
çeviri yapmak do translation f.
çeviri yapmak make translation f.
ingilizceden türkçeye çeviri yapmak translate from english to turkish f.
türkçeden ingilizceye çeviri yapmak translate from turkish to english f.
sözlü çeviri yapmak interpret f.
çeviri hakkı right of translation i.
simültane çeviri simultaneous translation i.
genel çeviri kuramı general theory of translation i.
satırarası çeviri interlinear translation i.
ardıl çeviri consecutive interpreting i.
çeviri bürosu translation agency i.
andaş çeviri simultaneous interpreting i.
yanlış çeviri mistranslation i.
aynen çeviri verbatim translation i.
yazılı çeviri yapan kimse translator i.
çeviri programı translating program i.
aslına sadık çeviri authentic translation i.
sözlü çeviri interpreting i.
çeviri kuramı translation theory i.
kısmi çeviri kuramı partial theory of translation i.
doğru çeviri correct translation i.
yazılı çeviri document translation i.
çeviri yapan kimse translator i.
çeviri bilimi science of translation i.
güvenilmez çeviri unfaithful translation i.
ardıl çeviri consecutive interpretation i.
sadık çeviri faithful translation i.
çeviri dili assembly language i.
anında çeviri simultaneous translation i.
çeviri programı assembler i.
çeviri ve yorumlama translating and interpreting i.
hatasız çeviri exact translation i.
hatasız çeviri accurate translation i.
online çeviri online translation i.
çeviri kitabı translation book i.
çeviri şirketi translation company i.
çeviri firması translation company i.
kelime kelime çeviri word by word translation i.
çeviri hafızası translation memory i.
çeviri-süreci normları operational norms i.
süreç-öncesi çeviri normları preliminary norms i.
sözcüğü sözcüğüne çeviri word-for-word translation i.
noter onaylı çeviri notary certified translation i.
çeviri eleştirisi translation criticism i.
türkçe ingilizce çeviri turkish english translation i.
ingilizce olarak turkish ve english kelimelerinden türetilmiş sözlüğümüzün ve çeviri şirketimizin ismi tureng i.
tıbbi çeviri medical translation i.
sözlü çeviri oral translation i.
kelimesi kelimesine çeviri verbal translation i.
harfi harfine çeviri verbal translation i.
yazılı metinden sözlü çeviri sight translation i.
çeviri hizmetleri translation services i.
çeviri ücreti translation fee i.
çeviri hizmeti translation service i.
kabul edilebilir çeviri acceptable translation i.
birebir çeviri a word-for-word translation i.
birebir çeviri a literal translation i.
birebir çeviri direct translation i.
çeviri hataları translation errors i.
çeviri hataları translation mistakes i.
örtük çeviri covert translation i.
açık çeviri overt translation i.
edimsel çeviri pragmatic translation i.
çeviri belleği translation memory i.
dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb) language service provider i.
örnek çeviri sample translation i.
doğru çeviri accurate translation i.
çeviri sorunları translation problems i.
çeviri sorunları translation issues i.
birinci tekil şahıs çeviri first-person interpreting i.
birinci ağızdan çeviri first-person interpreting i.
birinci tekil şahıs çeviri direct speech interpreting i.
birinci ağızdan çeviri direct speech interpreting i.
çeviri motoru translation engine i.
motamot çeviri verbatim translation i.
fısıltıyla çeviri chuchotage (fr) i.
görsel-işitsel çeviri audiovisual translation i.
edebi çeviri literary translation i.
tercümanın anadili dışına yaptığı çeviri retour interpretation i.
çeviri görevi translation task i.
erek dilin kaynak dil üzerindeki politik, ideolojik ve ekonomik etkisini hiçe sayıp, tamamen erek dil odaklı yapılan çeviri translatese i.
motamot çeviri bicycle i.
sadık (çeviri) near s.
çeviri ile ilgili translative s.
aslına sadık (çeviri) near s.
Idioms
dümdüz çeviri olmak be lost in translation f.
özensiz/alelacele/çalakalem yapılmış çeviri/tercüme loose translation i.
Trade/Economic
gayrıresmi çeviri unofficial translation i.
kelimesi kelimesine çeviri literal interpretation i.
noter onaylı çeviri notary certified translation i.
noter yeminli çeviri notary certified translation i.
resmi olmayan çeviri/tercüme unofficial translation i.
Politics
bir dilden başka dile çeviri interpret i.
Institutes
avrupa çeviri i̇şletmeleri dernekleri birliği european union of associations of translation companies (euatc) i.
çeviri eşgüdüm başkanlığı directorate of translation coordination i.
çeviri ve yayım dairesi başkanlığı department of translation and publication i.
çeviri işletmeleri derneği association of translation companies i.
Technical
manyetik çeviri magnetic translation i.
simültane çeviri sistemi simultaneous translation system i.
yarım tur çeviri ile sıkılabilen bağlantı elemanı dzus fasteners i.
Computer
bilgisayarla çeviri machine translation i.
bilgisayar destekli çeviri computer-aided translation i.
bilgisayar destekli çeviri computer-assisted translation i.
mevcut çeviri yok no translations available expr.
Informatics
adres çeviri belleği translation buffer i.
çeviri amaçlı metin çözümlemesi translation-oriented text analysis i.
çeviri arabelleği translation buffer i.
Telecom
çeviri arabelleği translation buffer i.
Medical
genetik çeviri genetic translation i.
Statistics
çeviri parametresi translation parameter i.
Physics
çeviri çarpanı conversion factor i.
Biology
genetik çeviri genetic translation i.
Literature
çeviri yaratan kimse versionist i.
çeviri tercih eden kimse versionist i.
Linguistics
dil içi çeviri yapmak transdialect [rare] f.
kötü çeviri translatorese i.
çeviri kokan metin translatorese i.
bağımsız çeviri free translation i.
bağımlı çeviri literal translation i.
bilgisayarlı çeviri machine translation i.
dilbilgisi-çeviri yöntemi grammar translation method i.
dil öğretiminde çeviri translation in lt i.
dil içi çeviri intralingual translation i.
eşzamanlı çeviri simultaneous interpreting i.
eşzamanlı çeviri simultaneous interpretation i.
gramer-çeviri yöntemi translation method i.
kullanımsal çeviri pragmatic translation i.
makineli çeviri mechanical translation i.
makineli çeviri machine translation i.
ödünçleme çeviri loan translation i.
serbest çeviri free translation i.
çeviri sonucu oluşan translational s.
çeviri kullanarak translationally zf.
Art
çeviri uyarlaması adaptation i.
Slang
birebir çeviri ile yasa dışı ödev hazırlama trot i.