çeviri - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

çeviri"çeviri" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
çeviri translation i.
General
çeviri rendition i.
çeviri rendering i.
çeviri version i.
çeviri interpretation i.
çeviri translated s.

"çeviri" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 125 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çeviri yapmak translate f.
çeviri yapmak construe f.
çeviri yapmak do translation f.
çeviri yapmak make translation f.
ingilizceden türkçeye çeviri yapmak translate from english to turkish f.
türkçeden ingilizceye çeviri yapmak translate from turkish to english f.
sözlü çeviri yapmak interpret f.
çeviri hakkı right of translation i.
doğru çeviri correct translation i.
yazılı çeviri document translation i.
çeviri yapan kimse translator i.
çeviri bilimi science of translation i.
ardıl çeviri consecutive interpreting i.
çeviri bürosu translation agency i.
andaş çeviri simultaneous interpreting i.
güvenilmez çeviri unfaithful translation i.
aslına sadık çeviri authentic translation i.
simültane çeviri simultaneous translation i.
genel çeviri kuramı general theory of translation i.
satırarası çeviri interlinear translation i.
yanlış çeviri mistranslation i.
aynen çeviri verbatim translation i.
yazılı çeviri yapan kimse translator i.
çeviri programı translating program i.
kısmi çeviri kuramı partial theory of translation i.
ardıl çeviri consecutive interpretation i.
sadık çeviri faithful translation i.
çeviri dili assembly language i.
anında çeviri simultaneous translation i.
sözlü çeviri interpreting i.
çeviri kuramı translation theory i.
çeviri programı assembler i.
çeviri ve yorumlama translating and interpreting i.
hatasız çeviri exact translation i.
hatasız çeviri accurate translation i.
online çeviri online translation i.
çeviri kitabı translation book i.
çeviri şirketi translation company i.
çeviri firması translation company i.
kelime kelime çeviri word by word translation i.
çeviri hafızası translation memory i.
süreç-öncesi çeviri normları preliminary norms i.
çeviri-süreci normları operational norms i.
sözcüğü sözcüğüne çeviri word-for-word translation i.
noter onaylı çeviri notary certified translation i.
çeviri eleştirisi translation criticism i.
türkçe ingilizce çeviri turkish english translation i.
ingilizce olarak turkish ve english kelimelerinden türetilmiş sözlüğümüzün ve çeviri şirketimizin ismi tureng i.
tıbbi çeviri medical translation i.
sözlü çeviri oral translation i.
kelimesi kelimesine çeviri verbal translation i.
harfi harfine çeviri verbal translation i.
yazılı metinden sözlü çeviri sight translation i.
çeviri hizmetleri translation services i.
çeviri ücreti translation fee i.
çeviri hizmeti translation service i.
kabul edilebilir çeviri acceptable translation i.
birebir çeviri a literal translation i.
birebir çeviri a word-for-word translation i.
birebir çeviri direct translation i.
çeviri hataları translation errors i.
çeviri hataları translation mistakes i.
örtük çeviri covert translation i.
açık çeviri overt translation i.
edimsel çeviri pragmatic translation i.
çeviri belleği translation memory i.
dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb) language service provider i.
örnek çeviri sample translation i.
doğru çeviri accurate translation i.
çeviri sorunları translation problems i.
çeviri sorunları translation issues i.
birinci ağızdan çeviri direct speech interpreting i.
birinci tekil şahıs çeviri direct speech interpreting i.
birinci tekil şahıs çeviri first-person interpreting i.
birinci ağızdan çeviri first-person interpreting i.
çeviri motoru translation engine i.
motamot çeviri verbatim translation i.
fısıltıyla çeviri chuchotage (fr) i.
görsel-işitsel çeviri audiovisual translation i.
edebi çeviri literary translation i.
sadık (çeviri) near s.
çeviri ile ilgili translative s.
aslına sadık (çeviri) near s.
tercümanın anadili dışına yaptığı çeviri retour interpretation
Idioms
özensiz/alelacele/çalakalem yapılmış çeviri/tercüme loose translation
Trade/Economic
noter onaylı çeviri notary certified translation
kelimesi kelimesine çeviri literal interpretation
noter yeminli çeviri notary certified translation
gayrıresmi çeviri unofficial translation
resmi olmayan çeviri/tercüme unofficial translation
Politics
bir dilden başka dile çeviri interpret
Institutes
avrupa çeviri i̇şletmeleri dernekleri birliği european union of associations of translation companies (euatc)
çeviri işletmeleri derneği association of translation companies
çeviri eşgüdüm başkanlığı directorate of translation coordination
çeviri ve yayım dairesi başkanlığı department of translation and publication
Technical
manyetik çeviri magnetic translation
simültane çeviri sistemi simultaneous translation system
yarım tur çeviri ile sıkılabilen bağlantı elemanı dzus fasteners
Computer
bilgisayarla çeviri machine translation
mevcut çeviri yok no translations available
bilgisayar destekli çeviri computer-aided translation
bilgisayar destekli çeviri computer-assisted translation
Informatics
çeviri arabelleği translation buffer
adres çeviri belleği translation buffer
çeviri amaçlı metin çözümlemesi translation-oriented text analysis
Telecom
çeviri arabelleği translation buffer
Medical
genetik çeviri genetic translation
Statistics
çeviri parametresi translation parameter
Physics
çeviri çarpanı conversion factor
Biology
genetik çeviri genetic translation
Linguistics
bağımlı çeviri literal translation
bilgisayarlı çeviri machine translation
makineli çeviri machine translation
bağımsız çeviri free translation
makineli çeviri mechanical translation
serbest çeviri free translation
kullanımsal çeviri pragmatic translation
dil öğretiminde çeviri translation in lt
eşzamanlı çeviri simultaneous interpretation
eşzamanlı çeviri simultaneous interpreting
dilbilgisi-çeviri yöntemi grammar translation method
gramer-çeviri yöntemi translation method
ödünçleme çeviri loan translation
dil içi çeviri intralingual translation
Art
çeviri uyarlaması adaptation