association - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

association

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"association" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 49 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
association i. birlik
association i. dernek
association i. birleşme
association i. ortaklık
General
association i. tedai
association i. iştirak
association i. kurum
association i. ocak
association i. akla getirme
association i. kuruluş
association i. teşekkül
association i. çağrışım
association i. oda
association i. işbirliği
association i. tesis
association i. çağrıştırma
association i. arkadaşlık
association i. birliktelik
association i. cemiyet
Trade/Economic
association cemiyet
association ticari birlik
association mesleki kuruluş
association ortaklık
association dernek
association avrupa birliği'nde ortak üyelik statüsü
association topluluk
association kurum
association kooperatif
association birlik
association şirket
Law
association dernek
association şirket
Politics
association birlik
association dernek
association ortaklık
Technical
association asosiasyon
association birleşme
Computer
association birliktelik
association ilişkilendirme
association ilişki
association birlik
Medical
association kenetlenme
association asosiyasyon
Psychology
association bağlantı
association ortaşım
Statistics
association birliktelik
Biochemistry
association bir araya gelme
Linguistics
association çağrışım
Sport
association federasyon

"association" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become an association f. kurumlaşmak
establish an association (or society/club) f. dernek kurmak
found an association (or society/club) f. dernek kurmak
form an association (or society/club) f. dernek kurmak
free association i. serbest çağrışım
voluntary association i. hayır kurumları
ottoman labor association i. osmanlı amele cemiyeti
association of manufacturers i. sanayi odası
unincorporated association i. adi şirket
automotive service industry association i. otomotiv servis endüstrisi derneği
retroactive association i. geriye dönük aktif çağrışım
plant association i. bitki topluluğu
philanthropic association i. yardım derneği
freedom of association i. dernek özgürlüğü
cooperative dwelling association i. konut kooperatifleri
association agreement i. ortaklık anlaşması
association football i. futbol
international investors’ association i. uluslararası yatırımcılar derneği
social insurance association i. sosyal sigorta kurumu
prohibition of association i. cemiyet yasağı
association of ideas i. çağrışım
press association i. basın kurumu
press association i. basın birliği
biotic association i. bitkiler birliği
turkish air association i. türk hava kurumu
voluntary association i. gönüllü kurumlar
alumni association i. mezunlar derneği
retired military officers association i. emekli subaylar derneği
welfare association i. sosyal yardım derneği
member of an association i. dernek üyesi
bar association i. avukatlar barosu
environmentalist association i. çevreci dernek
fraternal association i. yardımlaşma derneği
president of association i. dernek başkanı
village development association i. köy kalkınma birliği
association administration i. dernek yönetimi
social association i. sosyal dernek
environment protection association i. çevre koruma derneği
culture development association i. kültür geliştirme derneği
ottoman red crescent association i. osmanlı hilal-i ahmer cemiyeti
ottoman association of science i. cemiyet-i ilmiyye-i osmaniye
turkish association for protection of children i. himaye-i etfal cemiyeti
ottoman association of education i. cemiyet-i tedrisiyye-i islamiyye
parent-teacher association i. okul aile birliği
craftsman's association i. esnaf ve küçük sanatkarlar derneği
craftsman's association i. esnaf dernekleri
craftsman's association i. esnaf ve küçük sanatkarlar odası
association registration i. dernek kaydı
fellow countrymen association i. hemşehri derneği
association record i. dernek kaydı
fellow countrymen association i. hemşehri örgütü
condominium owners association i. kat malikleri kurulu
sociological association i. sosyoloji derneği
assoc (association) i. birlik
assoc (association) i. dernek
american cultural association i. amerikan kültür derneği
association of republican women i. cumhuriyetçi kadınlar derneği
association of republican women i. cumhuriyet kadınları derneği
poetics and linguistics association i. şiir ve dilbilim derneği
association for culture and education i. kültür eğitim derneği
association members i. dernek üyeleri
young men's christian association (ymca) i. genç hristiyan erkekler birliği
association of historical towns i. tarihi kentler birliği
turkish war veterans association president i. muharip gaziler derneği genel başkanı
drug information association i. ilaç bilgi derneği
press association (pa) i. basın birliği
association for supporting and developing social life i. sosyal yaşamı destekleme ve geliştirme derneği
women's solidarity association i. kadın dayanışma derneği
fibonacci association i. fibonacci derneği
european free trade association i. avrupa serbest ticaret birliği
search and rescue association i. arama ve kurtarma derneği
young men's christian association (ymca) i. genç hristiyan erkekler birliği
in association with work-related stress zf. işe bağlı stres ile bağlantılı olarak
in association with ed. ile ilişkili
in association with ed. ile bağlantılı
in association with ed. katkılarıyla
Idioms
damn by association f. (biriyle/bir grupla olan) ilişkisi/bağlantısı nedeniyle lanetlemek
Trade/Economic
national association of realtors i. ulusal emlakçılar birliği
national association of securities dealers automated quotations i. nasdaq endeksi
national association of securities dealers automated quotations i. borsada işlem gören menkul kıymetler için borsa aracılarına fiyat teklifleri sağlayan bilgisayarlı veri sistemi
craftsman's association esnaf derneği
association strategies bir mal ile belli bir marka veya sembol arasındaki bağlantıyı vurgulayan stratejiler
edı association evd kurumu
articles of association şirket statüsü
association of ship owners birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde bulunan bir gemiyi tümünün adına kullanmaları durumu
association of capital market intermediary institutions sermaye piyasası aracı kuruluşları birliği
association strategies çağrıştırma stratejisi
foreign investors association yased
articles of association ortaklık sözleşmesi
association committee türkiye avrupa birliği ilişkilerinde yürütme görevi yapan kuruluş
foreign credit insurance association dış kredi sigortası kurumu
cooperative association kooperatif şirket
reserves provided for by the articles of association ana sözleşme gereği ayrılan yedekler
beet cooperatives manufacturers association pancar kooperatifleri üreticileri birliği
trade association ticaret dernekleri
employers' association işverenlerin oluşturdukları birlik
association agreement işçi ve işveren sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme
employers' association işveren derneği
professional association mesleki arkadaşlık
limited partnership association hisseli komandit şirket
starch and glucose manufacturers association director nişastave glikoz üreticileri derneği başkanı
association committee ortaklık komitesi
chairman of the competition lawyers association rekabet hukukçuları derneği başkanı
association of shipowners armatörler birliği
european free trade association aralarındaki gümrükleri kaldıran fakat dışa karşı ortak tarifeyi öngörmeyen bir iktisadi birleşme hareketi
international development association uluslararası kalkınma birliği
saving and loan association tasarruf ve kredi sandığı
export association ihracat birliği
foreign investors association yabancı sermaye derneği
trade association meslek odaları
articles of association şirket sözleşmesi
employee association meslek birlikleri
association of shipowners donatma iştiraki
starch and glucose manufacturers association nişasta ve glikoz üreticileri derneği
trade association ticaret birliği
european free trade association 1960 başında ingiltere'nin öncülüğünde avrupa ekonomik topluluğu'na üye olmayan bir grup ülke arasında kurulmuş
association council ortaklık konseyi
trade association meslek odası
european free trade association avrupa serbest ticaret bölgesi
unincorporated association adi ortaklık
association of ship owners donatma iştiraki
edi association evd kurumu
articles of association şirket mukavelesi
association of insurances sigortacılar birliği
association company ortak şirket
professional association mesleki kuruluş
marketing association pazarlama kurumu
the pakistan welfare association pakistan esenlik derneği
european free trade association avrupa serbest ticaret birliği
articles of association ana sözleşme
memorandum of association şirket kuruluş sözleşmesi
association council türkiye-avrupa birliği ilişkilerinde karar organı durumundaki kuruluş
clearing-house association takas odası birliği
price-quality association fiyat kalite ilişkisi
national farm loan association ulusal tarım istikraz kuruluşu
trade association ticari birlik
purchasing association satın alma kurumu
memorandum of association şirket kuruluş senedi
savings and loan association tasarruf ve borç verme kurumları
cooperative association kooperatif dernek
cooperative association kooperatif birlik
consumer association tüketici derneği
building and loan association inşaat kredisi şirketi
mutual association kooperatif şirket
employers' association işverenler örgütü
employers' association işverenler birliği
employers' association işverenler sendikası
mutual benefit association hayır cemiyeti
mutual benefit association hayır derneği
memorandum of association şirket tesis senedi
mutual benefit association hayır kurumu
articles of association şirket mukavelenamesi
articles of association esas mukavelename
building and loan association yapı ve kredi kurumu
trade association ticaret cemiyeti
turkish medical association price tariff türk tabibleri birliği fiyat tarifesi
association of chartered certified accountants yeminli mali müşavirler derneği
articles of association anasözleşme
federal national mortgage association federal ulusal ipotek birliği
professional association meslek kurumu
professional association meslek derneği
turkish american businessmen association türk amerikan işadamları derneği
homeowner's association ev sahipleri derneği
young businessmen association of turkey türkiye genç işadamları derneği
workers' welfare association işçi refahı derneği
united brands association birleşmiş markalar derneği
exporters' association ihracatçılar birliği
national association of personal financial advisors kişisel mali danışmanlar ulusal birliği
banking association bankalar birliği
ready mixed concrete association hazır beton birliği
unincorporated association dernek
voluntary association dernek
association of retailers perakendeciler birliği
association of retailers perakendeciler derneği
shopping center investors association alışveriş merkezi yatırımcıları derneği
commercial arbitration association ticari tahkim birliği
parent association çatı örgüt
international swaps and derivatives association uluslararası swap ve türev ürünler birliği
consumer association tüketici birliği
consumer protection association tükoder
consumer protection association tüketiciyi koruma derneği
housing association konut derneği
articles of association (aoa) şirket ana sözleşmesi
istanbul ready made garment and apparel exporters' association istanbul hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçıları birliği (ihkib)
articles of association (aoa) esas sözleşme
bond market association tahvil piyasası birliği
international association of insurance supervisors (iais) uluslararası sigorta denetleme birliği
wea (workers' educational association) (ingiltere) işçi eğitim derneği
wea (workers' educational association) işçi eğitim birliği
insurance association of turkey türkiye sigorta birliği
Agreement Establishing An Association Between Turkey and the European Economic Community türkiye ile avrupa ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma
Association of European Chambers of Commerce and Industry avrupa ticaret ve sanayi odaları birliği
professional association meslek örgütü
capital markets association sermaye piyasaları birliği
Law
association of chief police officers (acpo) i. polis yöneticileri birliği
international development association uluslararası gelişme birliği
council of association ortaklık konseyi
bar association avukatlar barosu
articles of association şirket mukavelesi
bar association baro
association with public utility kamu menfaatini hadim cemiyet
association committee ortaklık komitesi
association of shipowners donatma iştiraki
articles of association şirket esas mukavelesi
articles of association ana mukavele
right to form association dernek kurma hakkı
bar association barolar birliği
voluntary association gönüllü dernek
illusory association yanıltıcı ilişki
unincorporated association tüzel kişiliği olmayan birlik
deed of association ortaklık sözleşmesi
contract of association ortaklık sözleşmesi
american bar association amerikan barosu
florida bar association florida barosu
guilt by association yardım ve yataklık suçu
public benefit association kamu yararına dernek
freedom of association demek kurma özgürlüğü
Politics
national volunteers association i. hindistan hindularında milliyetçiliği teşvik etmek için kurulmuş olan ve tamamı erkeklerden oluşan bir örgüt
national volunteers association i. ulusal gönüllüler derneği
world tamil association i. sri lankalı ayrılıkçı gerillalar
world tamil association i. tamil kaplanları
marmara association for solidarity with families of prisoners and for human rights marmara tutuklu aileleri ve insan hakları için dayanışma yardımlaşma derneği (marmara tiyad)
turkish medical association türk tabipleri birliği
contemporary lawyers' association çağdaş hukukçular derneği
european association of teachers avrupa öğretmenler birliği
employers association işveren sendikaları
purpose of association ortaklığın gayesi
association law dernekler hukuku
freedom of association örgütlenme özgürlüğü
association so called europe avrupa isimli dernekler
free trade association serbest mübadele birliği
marmara association for solidarity and assistance with relatives of prisoners and human rights marmara tutuklu aileleri ve insan hakları için dayanışma yardımlaşma derneği (marmara tiyad)
articles of association ortaklık maddeleri
association of friendship and solidarity with the palestinian people filistinle dayanışma ve dostluk derneği
european free trade association avrupa serbest ticaret birliği
association instruments ortaklık organları
six points association of the blind altınokta körler derneği
istanbul bar association istanbul barosu
right of association dernek kurma hakkı
izmir war resisters association izmir savaş karşıtları derneği
human rights association insan hakları derneği
right to association örgütlenme hakkı
community association topluluk örgütü
ataturkist ideology association atatürkçü düşünce derneği
european free trade association efta
european free trade association countries efta ülkeleri
ec-turkey association committee at-türkiye ortaklık komitesi
eec-turkey association aet-türkiye ortaklığı
ec-turkey association agreement at-türkiye ortaklık anlaşması
progressive journalists' association çağdaş gazeteciler derneği
ecclesiastics association dini amaçlarla kurulan dernek
ecclesiastics association dini kuruluş
national farm loan association milli tarımsal kredi müessesesi
association of artisans esnaf derneği
refugee association mülteci derneği
beneficial association hayır kurumu
beneficial association yardımlaşma derneği
beneficial association yardım kurumu
beneficial association hayır derneği
freedom of association dernek özgürlüğü
freedom of association cemiyet özgürlüğü
religious association dini dernek
religious association dini cemiyet
association council decision ortaklık konseyi kararı
latin american integration association latin amerika entegrasyonu birliği
european free trade association avrupa serbest ticaret bölgesi
international development association uluslararası kalkınma birliği
association of southeast asian nations güneydoğu asya ülkeleri birliği
latin american free trade association latin amerika serbest mübadele birliği
north america free trade association kuzey amerika serbest ticaret bölgesi
political association siyasal birlik
a volunteer association gönüllü dernek
association of undertakings teşebbüs birliği
international association of insurance supervisors uluslararası sigorta denetleyiciler derneği
international development association (ida) uluslararası kalkınma kurumu
replenishments of international development association (ida) uluslararası kalkınma birliği kaynak tazelemeleri
association of kemalist thought atatürkçü düşünce derneği
slovenian business and research association slovenya iş ve araştırma birliği
international association for the promotion of cooperation with scientists from the new independent states yeni bağımsızlığına kavuşan ülkelerdeki biliminsanları ile işbirliğini özendirme uluslararası birliği
turkish-american scientists and scholars association türk amerikan bilim insanları ve akademisyenleri birliği
international association for the promotion of co-operation with scientists from the new independent states yeni bağımsızlığına kavuşan ülkelerdeki biliminsanları ile işbirliğini uluslararası birliği
alternative informatics association alternatif bilişim derneği
royal warrant holder association kraliyet ruhsat/yetki sahipleri derneği
additional protocol to the association agreement ortaklık anlaşması ek protokolü
national association for the advancement of colored people (naacp) siyahi insanların gelişmesi için ulusal birlik
(association for employment in industry and trade) sanayi ve ticaret istihdam derneği
assédic (association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) sanayi ve ticaret istihdam derneği
european community association agreement avrupa topluluğu işbirliği antlaşması (ankara antlaşması)
atatürkist thought association atatürkçü düşünce derneği
international petroleum industry environmental conservation association (IPIECA) uluslararası petrol endüstrisi çevresel koruma birliği
association agreement ortaklık anlaşması
european free trade association avrupa serbest ticaret birliği
oic organization of the islamic shipowners association iit islam ülkeleri gemi sahipleri teşkilatı
international development association uluslararası kalkınma birliği
international reading association uluslararası okuma derneği
oic islamic cement association üt islam ülkeleri çimento birliği
oic association of tax authorities of islamic countries iit islam ülkeleri vergi idareleri birliği
international publishers association uluslararası yayıncılar birliği
association of caribbean states karay ip devletleri birliği
latin american integration association latin amerika entegrasyon birliği
unesco international association of art unesco uluslararası güzel sanatlar derneği
south asian association for regional cooperation güney asya bölgesel işbirliği örgütü
association of southeast asian nations güneydoğu asya ülkeleri birliği
international association of horticultural producers uluslararası çiçek üreticileri birliği
hometown association hemşehri derneği
Institutes
terminating building and loan association i. hisselerinin sözleşmelerinde belirtilen değere ulaşmasıyla, söz konusu değerin hissedarlara ödenip birliğin feshedildiği bir tasarruf ve kredi birliği
american standard association amerikan standartlar birliği
european association of development agencies avrupa kalkınma ajansları birliği
european vocational training association avrupa mesleki eğitim birliği
association of young mining businessmen genç maden işletmecileri derneği
association of the eiuropean journalists avrupa gazeteciler derneği
association of south east asian nations güneydoğu asya ülkeleri birliği
association of anatolian miners anadolu madencilileri derneği
association of miners of turkey türkiye madenciler derneği
european satellite operators association avrupa uydu operatörleri derneği
bar association barolar birliği
association of internal tourism ulusal turizm birliği
turkish aeronautical association türk hava kurumu
international hotel association uluslararası oteller birliği
international congress and conferences association uluslararası kongreler ve toplantılar birliği
european association for renewable energies avrupa yenilenebilir enerji birliği
the banks association of turkey türkiye bankalar birliği
presidency of family research association aile araştırma kurumu başkanlığı
united european football association avrupa futbol federasyonları birliği
international travel association uluslararası turizm birliği
association of automotive parts and components manufacturers taşıt araçları yan sanayicileri derneği
american gear manufacturer association amerikan dişli yapımcıları birliği
turkish language association türk dil kurumu (tdk)
institutional investment managers’ association kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği
tenants association kiracı derneği
international association of conference interpreters uluslararası konferans çevirmenleri derneği
turkish institutional investment managers' association türkiye kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği
association of ship modellers and ship lovers gemi modelcileri ve gemi severler derneği
professional association meslek birliği
family planning association aile planlaması derneği
international amateur boxing association dünya amatör boks kurumu
national education association of the united states abd ulusal eğitim derneği
australian association of university teacher of accounting avustralya üniversite muhasebe öğretmenleri kurumu
accounting association of australia and new zealand avustralya ve yeni zelanda muhasebe kurumu
town and country planning association şehir ve bölge planlama derneği
ecological life association ekolojik yaşam derneği
turkish industry and business association türk sanayicileri ve işadamları derneği
turkish industrialists' and businessmen's association tüsiad
turkish medical association türk tabipleri birliği
turkish economic association türk ekonomi kurumu
turkish bar association türk barolar birliği
the association of construction equipment manufacturers and distributors iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları birliği
construction equipment manufacturers and distributors' association iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları birliği
the association for supporting contemporary life çağdaş yaşamı destekleme derneği
turkish contractors association türkiye müteahhitler birliği
association of hunters avcılar derneği
association of hunters avcı derneği
trappers association avcılar derneği
trappers association avcı derneği
hunters' association avcılar derneği
hunters' association avcı derneği
international transporters' association uluslararası nakliyeciler derneği
association of the european and mediterranean police forces and gendarmerie with military status avrupa ve akdeniz askeri statülü zabıta ve jandarmalar birliği
european free trade association avrupa serbest ticaret kurumu
protection and indemnity association koruma ve tazminat birliği
association of research-based pharmaceutical companies araştırmacı ilaç firmaları derneği
association of insurers sigortacılar cemiyeti
association of insurers sigortacılar birliği
association of insurance sigortacılar cemiyeti
association of insurance sigortacılar birliği
association of the insurance and reinsurance companies of turkey türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği
maritime association of shipowners and agents vapur donatanları ve acenteleri derneği
association of journalists gazeteciler cemiyeti
canadian water resources association (cwra) kanada su kaynakları derneği
cultural association of turkish women (turkkad) türk kadını kültür derneği
world medical association dünya tabipler birliği
national association of water and sanitation utilities of mexico (aneas) meksika su ve sanitasyon şirketleri ulusal derneği
ınternational hydropower association (ıha) uluslararası hidrogüç derneği
ınternational water association (ıwa) uluslar arası su derneği
american water resources association (awra) amerikan su kaynakları derneği
turkish national hydropower association (türseb) türk ulusal hidrogüç derneği
turkish quality association türkiye kalite derneği (kal-der)
handicap association sakatlar derneği
informatics association bilişim derneği
turkish national cooperatives association türkiye milli kooperatifler birliği
turkish association of municipalities türkiye belediyeler birliği
association of municipalities of turkey türkiye belediyeler birliği
international competition and technology association uluslararası rekabet ve teknoloji birliği
international colored gemstone association uluslararası renkli mücevhertaşları derneği
turkish family planning association türkiye aile planlaması derneği
family planning association of turkey türkiye aile planlaması derneği
national sport association ulusal spor birliği
association for the protection of street animals sokak hayvanlarını koruma derneği
american gaming association amerikan şans oyunları derneği
american gaming association amerikan kumar derneği
turkish jewellery association türk mücevherciler birliği
software industrialists association yazılım sanayicileri derneği
the banks association of turkey türkiye bankalar birliği
foreign trade association of turkey türkiye dış ticaret derneği
turkish economic association türkiye ekonomi kurumu
turkish ready mixed concrete association türkiye hazır beton birliği
turkish cement manufacturers' association türkiye çimento müstahsilleri birliği
turkish textile employers' association türkiye tekstil sanayii işverenleri sendikası
tree protective association ağaçları koruma derneği
association of advertising agencies reklamcılar derneği
turkish association of advertising agencies türkiye reklamcılar derneği
association of advertising agencies reklam ajansları derneği
istanbul chemicals and chemical products exporters association istanbul kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliği
construction equipment distributors and manufacturers association of turkey iş makineleri distribütörleri ve imalatçıları birliği
association of engineers and architects mühendisler ve mimarlar derneği
turkish wind energy association türkiye rüzgar enerjisi birliği
american wind energy association amerikan rüzgar enerjisi birliği
world wind energy association dünya rüzgar enerjisi birliği
textile and apparel exporters' association tekstil ve konfeksiyon ihracatçıları birliği
european association of agricultural economists avrupa tarım ekonomistleri derneği
informatics association of turkey türkiye bilişim derneği
turkish informatics association türkiye bilişim derneği
american association of state highway and transportation officials amerikan devlet karayolu ve taşımacılık idareleri birliği
association of canary lovers kanarya sevenler derneği
istanbul productivity businessmen association istanbul verim iş adamları derneği (iviad)
solidarity association for the physically disabled bedensel engellilerle dayanışma derneği
ankara bar association women's rights commission ankara barosu kadın hukuku komisyonu
istanbul bar association children's rights center istanbul barosu çocuk hakları merkezi
istanbul bar association women's rights center istanbul barosu kadın hakları uygulama merkezi
ankara bar association children's rights commission ankara barosu çocuk hakları komisyonu
ankara bar association ankara barosu
ankara bar association human rights commission ankara barosu insan hakları komisyonu
association for solidarity with asylum seekers and immigrants sığınmacılar ve göçmenlerle dayanışma derneği
istanbul bar association human rights center istanbul barosu insan hakları merkezi
contemporary journalists association çağdaş gazeteciler derneği
turkish journalists association türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc)
association of human rights and solidarity for oppressed people insan hakları ve mazlumlar için dayanışma derneği
association of human rights and solidarity for oppressed people mazlumder
turkish marine environment protection association (turmepa) deniz temiz derneği
turkish pharmacists’ association türk eczacıları birliği
turkish businesswomen association tikad
turkish businesswomen association türkiye iş kadınları derneği
association for recyclable packaging materials collectors and separators dönüşebilen ambalaj malzemeleri toplayıcı ve ayırıcıları derneği
turkish dental association türk dişhekimleri birliği
association for solidarity with asylum seekers and migrants sığınmacılar ve göçmenlerle dayanışma derneği
turkish private aviation enterprises association türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği (töshid)
association of greek architects yunanistan mimarlar derneği
turkish aeronautical association türk hava kurumu (thk)
turkish industry and business association türkiye sanayi ve işadamları derneği (tüsiad)
association of automotive parts and components manufacturers taşıt araçları yan sanayicileri derneği (taysad)
kargi akasya environment and education association kargı akasya çevre ve eğitim derneği
turkish contractors association türkiye müteahhitler birliği (tmb)
appraisers association of turkey türkiye değerleme uzmanları birliği (tdub)
bogazici university alumni association boğaziçi üniversitesi mezunlar derneği
alternative life association alternatif yaşam derneği (ayder)
association of foundation universities vakıf üniversiteleri birliği
the association of real estate investment companies gayrimenkul yatırım ortakları derneği (gyoder)
turkish quality association türkiye kalite derneği (kalder)
association of turkish consulting engineers and architects (atcea) türk müşavir mühendisler ve mimarlar birliği (tmmmb)
istanbul ferrous and non-ferrous metals exporters' association istanbul demir ve demir dışı ihracatçıları birliği
istanbul mineral and metals exporters' association istanbul maden ve metaller ihracatçı birlikleri
world association of chefs societies (wacs) dünya aşçılar birliği
mardin culture and art association president mardin kültür sanat derneği başkanı
istanbul mineral and metals exporters' association istanbul maden ve metal ihracatçıları birliği (immib)
international association for the exchange of students for technical experience milletlerarası teknik stajyer öğrenci mübadelesi birliği
fair labor association adil çalışma derneği
fair labor association adil çalışma örgütü
independent industrialists and businessmen's association müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
national rifle association ulusal tüfek birliği
association of the visually handicapped görme engelliler derneği
association of the visually handicapped görme özürlüler derneği
aegean young businessmen association ege genç işadamları derneği (egiad)
women entrepreneurs association of turkey türkiye kadın girişimciler derneği (kagıder)
mobile service provider businessmen's association mobil servis sağlayıcı iş adamları derneği (mobilsad)
turkish plastics industry association türk plastik sanayicileri derneği (pagder)
turkish foundry association türkiye döküm sanayicileri derneği (tüdöksad)
stroke association felçliler derneği
wood and forestry products exporters association ağaç mamülleri ve orman ürünleri ihracatçıları birliği
the spinal cord paralytics association of turkey türkiye omurilik felçlileri derneği (tofd)
european association for research on plant breeding (eucarpia) avrupa bitki ıslahı araştırmaları birliği
association of american railroads amerikan demiryolu birliği
american truckers association amerikan kamyoncular birliği
industrial rope access trade association (irata) endüstriyel iple erişim ticaret birliği
turkish composites manufacturers association türkiye kompozit sanayicileri derneği
american psychological association (apa) amerikan psikoloji derneği
association of capital market intermediary institutions türkiye sermaye piyasası aracı kuruluşları birliği (tspakb)
association of e-commerce operators elektronik ticaret işletmecileri derneği (etid)
association of thermal insulation, waterproofing, sound insulation and fireproofing material producers, suppliers and applicators isı su ses ve yangın yalıtımcıları derneği (izoder)
european association of geoscientists and engineers (eage) avrupa yerbilimcileri ve mühendisleri birliği
magazine journalists association magazin gazetecileri derneği
turkish association of petroleum geologists (tpjd) türkiye petrol jeologları derneği
middle east technical university alumni association odtü mezunlar derneği
association of official analytical chemists resmi analitik kimyagerler birliği
turkish psychological counseling and guidance association türk psikolojik danışma ve rehberlik derneği
light house association deniz feneri derneği
international association of science parks uluslararası bilim parkları birliği
association of translation companies çeviri işletmeleri derneği
american statistical association amerikan i̇statistik derneği
family history association aile planlama derneği (avustralya)
european health management association (ehma) avrupa sağlık yönetimi derneği
international association of drilling contractors sondaj yüklenicileri uluslararası derneği
air moving and conditioning association hava hareketi ve kontrolü derneği
world coal association dünya kömür birliği
turkish informatics industry association (tübisad) türkiye bilişim sanayicileri derneği
association of private sector volunteers özel sektör gönüllüleri derneği
recording industry association of america amerika kayıt endüstrisi birliği
association for evaluation and accreditation of educational institutions and programs of veterinary medicine veteriner hekimliği eğitim kurumları ve programları değerlendirme ve akreditasyon derneği
universal federation of travel agents association (uftaa) uluslararası seyahat acenteleri federasyonu birliği
turkish psychologists association türk psikologlar derneği
turkish association of xanthi i̇skeçe türk birliği