association - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

association

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"association" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 53 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
association i. birlik
association i. dernek
association i. birleşme
association i. ortaklık
General
association i. tedai
association i. iştirak
association i. kurum
association i. ocak
association i. teşekkül
association i. akla getirme
association i. kuruluş
association i. işbirliği
association i. tesis
association i. çağrıştırma
association i. arkadaşlık
association i. çağrışım
association i. oda
association i. birliktelik
association i. cemiyet
association i. hatıra
Trade/Economic
association i. avrupa birliği'nde ortak üyelik statüsü
association i. birlik
association i. cemiyet
association i. dernek
association i. kurum
association i. kooperatif
association i. mesleki kuruluş
association i. ortaklık
association i. şirket
association i. ticari birlik
association i. topluluk
Law
association i. dernek
association i. şirket
Politics
association i. birlik
association i. dernek
association i. ortaklık
Technical
association i. asosiasyon
association i. birleşme
Computer
association i. birliktelik
association i. birlik
association i. ilişki
association i. ilişkilendirme
Medical
association i. asosiyasyon
association i. kenetlenme
Psychology
association i. bağlantı
association i. ortaşım
association i. belirli bir anıyla ilişkili zihinsel bağlantılar
Statistics
association i. birliktelik
Chemistry
association i. bileşik oluşturan süreçler
Biochemistry
association i. bir araya gelme
Linguistics
association i. çağrışım
Environment
association i. belirli bir coğrafi bölgedeki organizma topluluğunu oluşturan çok sayıda organizma
Sport
association i. federasyon

"association" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become an association f. kurumlaşmak
establish an association (or society/club) f. dernek kurmak
found an association (or society/club) f. dernek kurmak
form an association (or society/club) f. dernek kurmak
free association i. serbest çağrışım
association of manufacturers i. sanayi odası
unincorporated association i. adi şirket
ottoman labor association i. osmanlı amele cemiyeti
automotive service industry association i. otomotiv servis endüstrisi derneği
plant association i. bitki topluluğu
retroactive association i. geriye dönük aktif çağrışım
philanthropic association i. yardım derneği
freedom of association i. dernek özgürlüğü
cooperative dwelling association i. konut kooperatifleri
association agreement i. ortaklık anlaşması
international investors’ association i. uluslararası yatırımcılar derneği
association football i. futbol
voluntary association i. hayır kurumları
social insurance association i. sosyal sigorta kurumu
prohibition of association i. cemiyet yasağı
association of ideas i. çağrışım
press association i. basın kurumu
press association i. basın birliği
biotic association i. bitkiler birliği
turkish air association i. türk hava kurumu
voluntary association i. gönüllü kurumlar
alumni association i. mezunlar derneği
retired military officers association i. emekli subaylar derneği
welfare association i. sosyal yardım derneği
member of an association i. dernek üyesi
bar association i. avukatlar barosu
environmentalist association i. çevreci dernek
fraternal association i. yardımlaşma derneği
president of association i. dernek başkanı
village development association i. köy kalkınma birliği
association administration i. dernek yönetimi
social association i. sosyal dernek
culture development association i. kültür geliştirme derneği
environment protection association i. çevre koruma derneği
ottoman red crescent association i. osmanlı hilal-i ahmer cemiyeti
ottoman association of science i. cemiyet-i ilmiyye-i osmaniye
turkish association for protection of children i. himaye-i etfal cemiyeti
ottoman association of education i. cemiyet-i tedrisiyye-i islamiyye
parent-teacher association i. okul aile birliği
craftsman's association i. esnaf ve küçük sanatkarlar derneği
craftsman's association i. esnaf dernekleri
craftsman's association i. esnaf ve küçük sanatkarlar odası
association registration i. dernek kaydı
fellow countrymen association i. hemşehri derneği
association record i. dernek kaydı
fellow countrymen association i. hemşehri örgütü
condominium owners association i. kat malikleri kurulu
sociological association i. sosyoloji derneği
assoc (association) i. birlik
assoc (association) i. dernek
american cultural association i. amerikan kültür derneği
association of republican women i. cumhuriyetçi kadınlar derneği
association of republican women i. cumhuriyet kadınları derneği
poetics and linguistics association i. şiir ve dilbilim derneği
association for culture and education i. kültür eğitim derneği
association members i. dernek üyeleri
young men's christian association (ymca) i. genç hristiyan erkekler birliği
association of historical towns i. tarihi kentler birliği
turkish war veterans association president i. muharip gaziler derneği genel başkanı
drug information association i. ilaç bilgi derneği
press association (pa) i. basın birliği
association for supporting and developing social life i. sosyal yaşamı destekleme ve geliştirme derneği
women's solidarity association i. kadın dayanışma derneği
fibonacci association i. fibonacci derneği
european free trade association i. avrupa serbest ticaret birliği
search and rescue association i. arama ve kurtarma derneği
young men's christian association (ymca) i. genç hristiyan erkekler birliği
in association with work-related stress zf. işe bağlı stres ile bağlantılı olarak
in association with ed. ile ilişkili
in association with ed. ile bağlantılı
in association with ed. katkılarıyla
Idioms
damn by association f. (biriyle/bir grupla olan) ilişkisi/bağlantısı nedeniyle lanetlemek
damn by association f. (bir kişi ya da bir grupla) bağlantısı yüzünden suçlanmak
damn by association f. arkadaşlık ettikleriyle kötülenmek
damn by association f. bir parçası olduğu grup sebebiyle iftiraya uğramak
damn by association f. iltisaklı diye suçlanmak
Trade/Economic
national association of realtors i. ulusal emlakçılar birliği
national association of securities dealers automated quotations i. nasdaq endeksi
national association of securities dealers automated quotations i. borsada işlem gören menkul kıymetler için borsa aracılarına fiyat teklifleri sağlayan bilgisayarlı veri sistemi
european free trade association i. aralarındaki gümrükleri kaldıran fakat dışa karşı ortak tarifeyi öngörmeyen bir iktisadi birleşme hareketi
shopping center investors association i. alışveriş merkezi yatırımcıları derneği
european free trade association i. avrupa serbest ticaret bölgesi
unincorporated association i. adi ortaklık
articles of association i. ana sözleşme
reserves provided for by the articles of association i. ana sözleşme gereği ayrılan yedekler
articles of association i. anasözleşme
association of shipowners i. armatörler birliği
european free trade association i. avrupa serbest ticaret birliği
Association of European Chambers of Commerce and Industry i. avrupa ticaret ve sanayi odaları birliği
banking association i. bankalar birliği
association of ship owners i. birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde bulunan bir gemiyi tümünün adına kullanmaları durumu
association strategies i. bir mal ile belli bir marka veya sembol arasındaki bağlantıyı vurgulayan stratejiler
united brands association i. birleşmiş markalar derneği
association strategies i. çağrıştırma stratejisi
parent association i. çatı örgüt
unincorporated association i. dernek
voluntary association i. dernek
foreign credit insurance association i. dış kredi sigortası kurumu
association of shipowners i. donatma iştiraki
association of ship owners i. donatma iştiraki
articles of association i. esas mukavelename
articles of association (aoa) i. esas sözleşme
craftsman's association i. esnaf derneği
edı association i. evd kurumu
federal national mortgage association i. federal ulusal ipotek birliği
edi association i. evd kurumu
homeowner's association i. ev sahipleri derneği
price-quality association i. fiyat kalite ilişkisi
mutual benefit association i. hayır kurumu
ready mixed concrete association i. hazır beton birliği
limited partnership association i. hisseli komandit şirket
mutual benefit association i. hayır derneği
mutual benefit association i. hayır cemiyeti
employers' association i. işverenler birliği
workers' welfare association i. işçi refahı derneği
employers' association i. işverenlerin oluşturdukları birlik
wea (workers' educational association) i. işçi eğitim birliği
istanbul ready made garment and apparel exporters' association i. istanbul hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçıları birliği (ihkib)
building and loan association i. inşaat kredisi şirketi
exporters' association i. ihracatçılar birliği
export association i. ihracat birliği
employers' association i. işverenler örgütü
association agreement i. işçi ve işveren sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme
employers' association i. işveren derneği
employers' association i. işverenler sendikası
national association of personal financial advisors i. kişisel mali danışmanlar ulusal birliği
housing association i. konut derneği
cooperative association i. kooperatif şirket
cooperative association i. kooperatif birlik
cooperative association i. kooperatif dernek
mutual association i. kooperatif şirket
professional association i. meslek örgütü
trade association i. meslek odası
professional association i. mesleki kuruluş
professional association i. meslek kurumu
professional association i. meslek derneği
professional association i. mesleki arkadaşlık
employee association i. meslek birlikleri
trade association i. meslek odaları
starch and glucose manufacturers association director i. nişastave glikoz üreticileri derneği başkanı
association committee i. ortaklık komitesi
association council i. ortaklık konseyi
starch and glucose manufacturers association i. nişasta ve glikoz üreticileri derneği
association company i. ortak şirket
articles of association i. ortaklık sözleşmesi
beet cooperatives manufacturers association i. pancar kooperatifleri üreticileri birliği
association of retailers i. perakendeciler derneği
the pakistan welfare association i. pakistan esenlik derneği
marketing association i. pazarlama kurumu
association of retailers i. perakendeciler birliği
chairman of the competition lawyers association i. rekabet hukukçuları derneği başkanı
purchasing association i. satın alma kurumu
association of capital market intermediary institutions i. sermaye piyasası aracı kuruluşları birliği
association of insurances i. sigortacılar birliği
capital markets association i. sermaye piyasaları birliği
memorandum of association i. şirket kuruluş sözleşmesi
memorandum of association i. şirket kuruluş senedi
memorandum of association i. şirket tesis senedi
articles of association i. şirket sözleşmesi
articles of association (aoa) i. şirket ana sözleşmesi
articles of association i. şirket mukavelesi
articles of association i. şirket statüsü
articles of association i. şirket mukavelenamesi
consumer association i. tüketici birliği
association council i. türkiye-avrupa birliği ilişkilerinde karar organı durumundaki kuruluş
association committee i. türkiye avrupa birliği ilişkilerinde yürütme görevi yapan kuruluş
trade association i. ticaret dernekleri
young businessmen association of turkey i. türkiye genç işadamları derneği
bond market association i. tahvil piyasası birliği
trade association i. ticari birlik
saving and loan association i. tasarruf ve kredi sandığı
trade association i. ticaret cemiyeti
clearing-house association i. takas odası birliği
turkish american businessmen association i. türk amerikan işadamları derneği
turkish medical association price tariff i. türk tabibleri birliği fiyat tarifesi
trade association i. ticaret birliği
consumer protection association i. tüketiciyi koruma derneği
consumer association i. tüketici derneği
consumer protection association i. tükoder
Agreement Establishing An Association Between Turkey and the European Economic Community i. türkiye ile avrupa ekonomik topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma
commercial arbitration association i. ticari tahkim birliği
savings and loan association i. tasarruf ve borç verme kurumları
insurance association of turkey i. türkiye sigorta birliği
international association of insurance supervisors (iais) i. uluslararası sigorta denetleme birliği
international development association i. uluslararası kalkınma birliği
national farm loan association i. ulusal tarım istikraz kuruluşu
international swaps and derivatives association i. uluslararası swap ve türev ürünler birliği
foreign investors association i. yased
association of chartered certified accountants i. yeminli mali müşavirler derneği
foreign investors association i. yabancı sermaye derneği
building and loan association i. yapı ve kredi kurumu
european free trade association i. 1960 başında ingiltere'nin öncülüğünde avrupa ekonomik topluluğu'na üye olmayan bir grup ülke arasında kurulmuş
wea (workers' educational association) i. (ingiltere) işçi eğitim derneği
Law
association of chief police officers (acpo) i. polis yöneticileri birliği
articles of association i. ana mukavele
american bar association i. amerikan barosu
bar association i. avukatlar barosu
bar association i. baro
bar association i. barolar birliği
right to form association i. dernek kurma hakkı
association of shipowners i. donatma iştiraki
florida bar association i. florida barosu
voluntary association i. gönüllü dernek
public benefit association i. kamu yararına dernek
association with public utility i. kamu menfaatini hadim cemiyet
deed of association i. ortaklık sözleşmesi
contract of association i. ortaklık sözleşmesi
council of association i. ortaklık konseyi
association committee i. ortaklık komitesi
articles of association i. şirket mukavelesi
articles of association i. şirket esas mukavelesi
unincorporated association i. tüzel kişiliği olmayan birlik
international development association i. uluslararası gelişme birliği
illusory association i. yanıltıcı ilişki
guilt by association i. yardım ve yataklık suçu
freedom of association i. dernek kurma özgürlüğü
Politics
national volunteers association i. hindistan hindularında milliyetçiliği teşvik etmek için kurulmuş olan ve tamamı erkeklerden oluşan bir örgüt
national volunteers association i. ulusal gönüllüler derneği
world tamil association i. sri lankalı ayrılıkçı gerillalar
world tamil association i. tamil kaplanları
ec-turkey association agreement i. at-türkiye ortaklık anlaşması
alternative informatics association i. alternatif bilişim derneği
ec-turkey association committee i. at-türkiye ortaklık komitesi
association of kemalist thought i. atatürkçü düşünce derneği
atatürkist thought association i. atatürkçü düşünce derneği
ataturkist ideology association i. atatürkçü düşünce derneği
european free trade association i. avrupa serbest ticaret bölgesi
six points association of the blind i. altınokta körler derneği
eec-turkey association i. aet-türkiye ortaklığı
association so called europe i. avrupa isimli dernekler
european association of teachers i. avrupa öğretmenler birliği
european free trade association i. avrupa serbest ticaret birliği
european free trade association i. avrupa serbest ticaret birliği
european community association agreement i. avrupa topluluğu işbirliği antlaşması (ankara antlaşması)
progressive journalists' association i. çağdaş gazeteciler derneği
contemporary lawyers' association i. çağdaş hukukçular derneği
freedom of association i. cemiyet özgürlüğü
association law i. dernekler hukuku
freedom of association i. dernek özgürlüğü
right of association i. dernek kurma hakkı
religious association i. dini cemiyet
religious association i. dini dernek
ecclesiastics association i. dini kuruluş
ecclesiastics association i. dini amaçlarla kurulan dernek
european free trade association countries i. efta ülkeleri
association of artisans i. esnaf derneği
association of friendship and solidarity with the palestinian people i. filistinle dayanışma ve dostluk derneği
association of southeast asian nations i. güneydoğu asya ülkeleri birliği
a volunteer association i. gönüllü dernek
south asian association for regional cooperation i. güney asya bölgesel işbirliği örgütü
association of southeast asian nations i. güneydoğu asya ülkeleri birliği
hometown association i. hemşehri derneği
beneficial association i. hayır derneği
beneficial association i. hayır kurumu
employers association i. işveren sendikaları
izmir war resisters association i. izmir savaş karşıtları derneği
oic association of tax authorities of islamic countries i. iit islam ülkeleri vergi idareleri birliği
oic organization of the islamic shipowners association i. iit islam ülkeleri gemi sahipleri teşkilatı
human rights association i. insan hakları derneği
istanbul bar association i. istanbul barosu
association of caribbean states i. karay ip devletleri birliği
royal warrant holder association i. kraliyet ruhsat/yetki sahipleri derneği
north america free trade association i. kuzey amerika serbest ticaret bölgesi
marmara association for solidarity with families of prisoners and for human rights i. marmara tutuklu aileleri ve insan hakları için dayanışma yardımlaşma derneği (marmara tiyad)
latin american free trade association i. latin amerika serbest mübadele birliği
latin american integration association i. latin amerika entegrasyon birliği
latin american integration association i. latin amerika entegrasyonu birliği
marmara association for solidarity and assistance with relatives of prisoners and human rights i. marmara tutuklu aileleri ve insan hakları için dayanışma yardımlaşma derneği (marmara tiyad)
national farm loan association i. milli tarımsal kredi müessesesi
refugee association i. mülteci derneği
additional protocol to the association agreement i. ortaklık anlaşması ek protokolü
association council decision i. ortaklık konseyi kararı
purpose of association i. ortaklığın gayesi
association agreement i. ortaklık anlaşması
articles of association i. ortaklık maddeleri
association instruments i. ortaklık organları
right to association i. örgütlenme hakkı
freedom of association i. örgütlenme özgürlüğü
(association for employment in industry and trade) i. sanayi ve ticaret istihdam derneği
assédic (association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) i. sanayi ve ticaret istihdam derneği
political association i. siyasal birlik
national association for the advancement of colored people (naacp) i. siyahi insanların gelişmesi için ulusal birlik
slovenian business and research association i. slovenya iş ve araştırma birliği
free trade association i. serbest mübadele birliği
community association i. topluluk örgütü
turkish-american scientists and scholars association i. türk amerikan bilim insanları ve akademisyenleri birliği
association of undertakings i. teşebbüs birliği
turkish medical association i. türk tabipleri birliği
international association of insurance supervisors i. uluslararası sigorta denetleyiciler derneği
international development association (ida) i. uluslararası kalkınma kurumu
international petroleum industry environmental conservation association (IPIECA) i. uluslararası petrol endüstrisi çevresel koruma birliği
international development association i. uluslararası kalkınma birliği
replenishments of international development association (ida) i. uluslararası kalkınma birliği kaynak tazelemeleri
unesco international association of art i. unesco uluslararası güzel sanatlar derneği
international publishers association i. uluslararası yayıncılar birliği
international development association i. uluslararası kalkınma birliği
international reading association i. uluslararası okuma derneği
oic islamic cement association i. üt islam ülkeleri çimento birliği
international association of horticultural producers i. uluslararası çiçek üreticileri birliği
beneficial association i. yardım kurumu
international association for the promotion of cooperation with scientists from the new independent states i. yeni bağımsızlığına kavuşan ülkelerdeki biliminsanları ile işbirliğini özendirme uluslararası birliği
international association for the promotion of co-operation with scientists from the new independent states i. yeni bağımsızlığına kavuşan ülkelerdeki biliminsanları ile işbirliğini uluslararası birliği
beneficial association i. yardımlaşma derneği
american protective association (a. p .a.) i. 1887'de amerika'da kurulmuş ve katolikleri kamu görevlerinden uzak tutmayı amaçlayan gizli bir örgüt
association of islamic groups and communities i. almanya'da faaliyet gösteren, el kaide ile ilişkili köktenci bir türk terör örgütü
association of orangemen i. kuzey irlanda'da kurulmuş siyasi bir protestan örgütü
una (united nations association) [brit] i. birleşmiş milletler derneği
basw (british association of social workers) i. ingiliz sosyal hizmet çalışanları derneği
european free trade association kısalt. efta
Institutes
turkish contractors association f. türkiye müteahhitler birliği (tmb)
association of turkish consulting engineers and architects (atcea) f. türk müşavir mühendisler ve mimarlar birliği (tmmmb)
terminating building and loan association i. hisselerinin sözleşmelerinde belirtilen değere ulaşmasıyla, söz konusu değerin hissedarlara ödenip birliğin feshedildiği bir tasarruf ve kredi birliği
fair labor association i. adil çalışma derneği
trappers association i. avcı derneği
hunters' association i. avcılar derneği
national education association of the united states i. abd ulusal eğitim derneği
trappers association i. avcılar derneği
tree protective association i. ağaçları koruma derneği
association of hunters i. avcı derneği
association of anatolian miners i. anadolu madencilileri derneği
association of research-based pharmaceutical companies i. araştırmacı ilaç firmaları derneği
european satellite operators association i. avrupa uydu operatörleri derneği
association of the eiuropean journalists i. avrupa gazeteciler derneği
american water resources association (awra) i. amerikan su kaynakları derneği
family planning association i. aile planlaması derneği
american gaming association i. amerikan şans oyunları derneği
american psychological association (apa) i. amerikan psikoloji derneği
alternative life association i. alternatif yaşam derneği (ayder)
american statistical association i. amerikan i̇statistik derneği
european health management association (ehma) i. avrupa sağlık yönetimi derneği
hunters' association i. avcı derneği
american gaming association i. amerikan kumar derneği
association of hunters i. avcılar derneği
european association of agricultural economists i. avrupa tarım ekonomistleri derneği
fair labor association i. adil çalışma örgütü
wood and forestry products exporters association i. ağaç mamülleri ve orman ürünleri ihracatçıları birliği
presidency of family research association i. aile araştırma kurumu başkanlığı
family history association i. aile planlama derneği (avustralya)
recording industry association of america i. amerika kayıt endüstrisi birliği
association of american railroads i. amerikan demiryolu birliği
american association of state highway and transportation officials i. amerikan devlet karayolu ve taşımacılık idareleri birliği
american gear manufacturer association i. amerikan dişli yapımcıları birliği
american truckers association i. amerikan kamyoncular birliği
american wind energy association i. amerikan rüzgar enerjisi birliği
american standard association i. amerikan standartlar birliği
ankara bar association i. ankara barosu
ankara bar association children's rights commission i. ankara barosu çocuk hakları komisyonu
ankara bar association human rights commission i. ankara barosu insan hakları komisyonu
ankara bar association women's rights commission i. ankara barosu kadın hukuku komisyonu
european association for research on plant breeding (eucarpia) i. avrupa bitki ıslahı araştırmaları birliği
united european football association i. avrupa futbol federasyonları birliği
european association of development agencies i. avrupa kalkınma ajansları birliği
european vocational training association i. avrupa mesleki eğitim birliği
european free trade association i. avrupa serbest ticaret kurumu
association of the european and mediterranean police forces and gendarmerie with military status i. avrupa ve akdeniz askeri statülü zabıta ve jandarmalar birliği
european association for renewable energies i. avrupa yenilenebilir enerji birliği
european association of geoscientists and engineers (eage) i. avrupa yerbilimcileri ve mühendisleri birliği
australian association of university teacher of accounting i. avustralya üniversite muhasebe öğretmenleri kurumu
accounting association of australia and new zealand i. avustralya ve yeni zelanda muhasebe kurumu
solidarity association for the physically disabled i. bedensel engellilerle dayanışma derneği
bar association i. barolar birliği
bogazici university alumni association i. boğaziçi üniversitesi mezunlar derneği
informatics association i. bilişim derneği
contemporary journalists association i. çağdaş gazeteciler derneği
the association for supporting contemporary life i. çağdaş yaşamı destekleme derneği
association of translation companies i. çeviri işletmeleri derneği
light house association i. deniz feneri derneği
turkish marine environment protection association (turmepa) i. deniz temiz derneği
world medical association i. dünya tabipler birliği
world coal association i. dünya kömür birliği
world association of chefs societies (wacs) i. dünya aşçılar birliği
international amateur boxing association i. dünya amatör boks kurumu
world wind energy association i. dünya rüzgar enerjisi birliği
association for recyclable packaging materials collectors and separators i. dönüşebilen ambalaj malzemeleri toplayıcı ve ayırıcıları derneği
aegean young businessmen association i. ege genç işadamları derneği (egiad)
ecological life association i. ekolojik yaşam derneği
industrial rope access trade association (irata) i. endüstriyel iple erişim ticaret birliği
association of e-commerce operators i. elektronik ticaret işletmecileri derneği (etid)
stroke association i. felçliler derneği
the association of real estate investment companies i. gayrimenkul yatırım ortakları derneği (gyoder)
association of journalists i. gazeteciler cemiyeti
home owners association (hoa) i. ev sahipleri birliği
association of the visually handicapped i. görme engelliler derneği
association of ship modellers and ship lovers i. gemi modelcileri ve gemi severler derneği
association of south east asian nations i. güneydoğu asya ülkeleri birliği
association of the visually handicapped i. görme özürlüler derneği
association of young mining businessmen i. genç maden işletmecileri derneği
air moving and conditioning association i. hava hareketi ve kontrolü derneği
istanbul bar association human rights center i. istanbul barosu insan hakları merkezi
the association of construction equipment manufacturers and distributors i. iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları birliği
istanbul productivity businessmen association i. istanbul verim iş adamları derneği (iviad)
istanbul bar association women's rights center i. istanbul barosu kadın hakları uygulama merkezi
construction equipment manufacturers and distributors' association i. iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları birliği
istanbul mineral and metals exporters' association i. istanbul maden ve metal ihracatçıları birliği (immib)
association of human rights and solidarity for oppressed people i. insan hakları ve mazlumlar için dayanışma derneği
construction equipment distributors and manufacturers association of turkey i. iş makineleri distribütörleri ve imalatçıları birliği
istanbul ferrous and non-ferrous metals exporters' association i. istanbul demir ve demir dışı ihracatçıları birliği
istanbul mineral and metals exporters' association i. istanbul maden ve metaller ihracatçı birlikleri
istanbul bar association children's rights center i. istanbul barosu çocuk hakları merkezi
istanbul chemicals and chemical products exporters association i. istanbul kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliği
association of thermal insulation, waterproofing, sound insulation and fireproofing material producers, suppliers and applicators i. isı su ses ve yangın yalıtımcıları derneği (izoder)
association of canary lovers i. kanarya sevenler derneği
kargi akasya environment and education association i. kargı akasya çevre ve eğitim derneği
canadian water resources association (cwra) i. kanada su kaynakları derneği
tenants association i. kiracı derneği
institutional investment managers’ association i. kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği
protection and indemnity association i. koruma ve tazminat birliği
magazine journalists association i. magazin gazetecileri derneği
mardin culture and art association president i. mardin kültür sanat derneği başkanı
association for laboratory accreditation i. laboratuvar akreditasyon birliği
association of human rights and solidarity for oppressed people i. mazlumder
national association of water and sanitation utilities of mexico (aneas) i. meksika su ve sanitasyon şirketleri ulusal derneği
independent industrialists and businessmen's association i. müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
association of engineers and architects i. mühendisler ve mimarlar derneği
mobile service provider businessmen's association i. mobil servis sağlayıcı iş adamları derneği (mobilsad)
international association for the exchange of students for technical experience i. milletlerarası teknik stajyer öğrenci mübadelesi birliği
professional association i. meslek birliği
middle east technical university alumni association i. odtü mezunlar derneği
association of private sector volunteers i. özel sektör gönüllüleri derneği
handicap association i. sakatlar derneği
association of official analytical chemists i. resmi analitik kimyagerler birliği
association of advertising agencies i. reklamcılar derneği
association of advertising agencies i. reklam ajansları derneği
association for the protection of street animals i. sokak hayvanlarını koruma derneği
association for solidarity with asylum seekers and migrants i. sığınmacılar ve göçmenlerle dayanışma derneği
association for solidarity with asylum seekers and immigrants i. sığınmacılar ve göçmenlerle dayanışma derneği
association of insurers i. sigortacılar cemiyeti
association of insurers i. sigortacılar birliği
association of insurance i. sigortacılar birliği
association of insurance i. sigortacılar cemiyeti
town and country planning association i. şehir ve bölge planlama derneği
international association of drilling contractors i. sondaj yüklenicileri uluslararası derneği
turkish foundry association i. türkiye döküm sanayicileri derneği (tüdöksad)
turkish informatics industry association (tübisad) i. türkiye bilişim sanayicileri derneği
turkish psychologists association i. türk psikologlar derneği
turkish private aviation enterprises association i. türkiye özel sektör havacılık işletmeleri derneği (töshid)
turkish cement manufacturers' association i. türkiye çimento müstahsilleri birliği
turkish dental association i. türk dişhekimleri birliği
turkish wind energy association i. türkiye rüzgar enerjisi birliği
cultural association of turkish women (turkkad) i. türk kadını kültür derneği
turkish association for cancer research and control i. türk kanser araştırma ve savaş kurumu
turkish association of petroleum geologists (tpjd) i. türkiye petrol jeologları derneği
turkish aeronautical association i. türk hava kurumu
turkish bar association i. türk barolar birliği
turkish textile employers' association i. türkiye tekstil sanayii işverenleri sendikası
turkish psychological counseling and guidance association i. türk psikolojik danışma ve rehberlik derneği
turkish association of municipalities i. türkiye belediyeler birliği
association of automotive parts and components manufacturers i. taşıt araçları yan sanayicileri derneği (taysad)
turkish industry and business association i. türkiye sanayi ve işadamları derneği (tüsiad)
turkish journalists association i. türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc)
turkish economic association i. türk ekonomi kurumu
turkish industrialists' and businessmen's association i. tüsiad
turkish family planning association i. türkiye aile planlaması derneği
family planning association of turkey i. türkiye aile planlaması derneği
appraisers association of turkey i. türkiye değerleme uzmanları birliği (tdub)
turkish jewellery association i. türk mücevherciler birliği
association of the insurance and reinsurance companies of turkey i. türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği
turkish national cooperatives association i. türkiye milli kooperatifler birliği
turkish plastics industry association i. türk plastik sanayicileri derneği (pagder)
turkish ready mixed concrete association i. türkiye hazır beton birliği
the banks association of turkey i. türkiye bankalar birliği
turkish informatics association i. türkiye bilişim derneği
turkish medical association i. türk tabipleri birliği
association of automotive parts and components manufacturers i. taşıt araçları yan sanayicileri derneği
informatics association of turkey i. türkiye bilişim derneği
turkish quality association i. türkiye kalite derneği (kal-der)
turkish language association i. türk dil kurumu (tdk)
turkish industry and business association i. türk sanayicileri ve işadamları derneği
turkish quality association i. türkiye kalite derneği (kalder)
association of miners of turkey i. türkiye madenciler derneği
turkish businesswomen association i. tikad
turkish aeronautical association i. türk hava kurumu (thk)
turkish contractors association i. türkiye müteahhitler birliği
foreign trade association of turkey i. türkiye dış ticaret derneği
turkish pharmacists’ association i. türk eczacıları birliği
turkish association of advertising agencies i. türkiye reklamcılar derneği
association of municipalities of turkey i. türkiye belediyeler birliği
textile and apparel exporters' association i. tekstil ve konfeksiyon ihracatçıları birliği
turkish composites manufacturers association i. türkiye kompozit sanayicileri derneği
turkish institutional investment managers' association i. türkiye kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği
the spinal cord paralytics association of turkey i. türkiye omurilik felçlileri derneği (tofd)
the banks association of turkey i. türkiye bankalar birliği
turkish businesswomen association i. türkiye iş kadınları derneği
turkish economic association i. türkiye ekonomi kurumu
association of capital market intermediary institutions i. türkiye sermaye piyasası aracı kuruluşları birliği (tspakb)
women entrepreneurs association of turkey i. türkiye kadın girişimciler derneği (kagıder)
turkish national hydropower association (türseb) i. türk ulusal hidrogüç derneği
international colored gemstone association i. uluslararası renkli mücevhertaşları derneği
association of foundation universities i. vakıf üniversiteleri birliği
ınternational water association (ıwa) i. uluslar arası su derneği
national sport association i. ulusal spor birliği
international travel association i. uluslararası turizm birliği
ınternational hydropower association (ıha) i. uluslararası hidrogüç derneği
international transporters' association i. uluslararası nakliyeciler derneği
maritime association of shipowners and agents i. vapur donatanları ve acenteleri derneği