separation - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

separation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"separation" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 32 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
separation i. ayırma
separation i. ayrılma
separation i. ayrılık
General
separation i. boşluk
separation i. bölünme
separation i. hicran
separation i. hasretlik
separation i. ayrılış
separation i. firkat
separation i. ayrı olma
separation i. tecrit
separation i. aralık
separation i. ayrılık
Trade/Economic
separation i. ayırma
Law
separation i. ayrı yaşama
separation i. ayırma
separation i. ayrılık
separation i. bölme
Politics
separation i. ayrılma
separation i. ayrıştırılma
separation i. bölünme
Technical
separation i. ayrılma
Automotive
separation i. ayrılma
separation i. ayrışma
separation i. faz ayrışması
Medical
separation i. separasyon
Psychology
separation i. ayrılık
Food Engineering
separation i. ayırma
separation i. separasyon
Chemistry
separation i. ayırma
Military
separation i. askerlikten ayrılış
separation i. askerlikten ayrılma

"separation" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 252 sonuç

İngilizce Türkçe
General
legal separation i. evli bir çiftin ayrı yaşaması
separation anxiety i. ayrılık endişesi
separation energy i. ayırma enerjisi
legal separation i. ayrı yaşama
color separation i. renk ayırımı
magnetic separation i. manyetik ayırma
six degrees of separation i. altı derecelik ayrılık
marital separation i. boşanma
wall of separation i. ayırıcı duvar
Idioms
six degrees of separation i. dünyadaki iki insan arasında ortalama altı veya daha az bağlantı olduğu teorisi
Trade/Economic
separation of duties (sod) i. görev dağılımı
separation of ownership and control i. işletmede mülkiyet-denetim çelişkisi
separation of powers i. kuvvetler ayrılığı
separation of powers i. kuvvetler ayırımı
separation of goods i. mal ayrılığı
separation of powers i. yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılması
Law
separation agreement i. ayrılma anlaşması
action for judicial separation i. ayrılık davası
trial separation i. ayrılık denemesi
action for separation from bed and board i. ayrılma davası
divorce by separation agreement and property settlement i. anlaşmalı boşanma
separation order i. ayrı yaşama izni
judicial separation i. ayrılık
separation from bed and board i. ayrılık
judicial separation i. ayrılık hükmü
separation from bed and board i. ayrılma
judicial separation i. boşanma hükmü
separation agreement and property settlement i. boşanma ve mal taksimi anlaşması
action for judicial separation i. boşanma davası
separation deed i. boşanma belgesi
trial separation i. deneme ayrılık
separation of case i. davanın tefriki
separation of case i. davanın ayrılması
separation deed i. eşlerin ayrılma belgesi
separation from bed and board i. eşlerin yatak ve birlikte yeme içme eylemlerini birbirinden ayırmaları
notarial separation i. evli çiftlerin ayrı yaşama beyanları
legal separation i. evli bir çiftin ayrı yaşamasını hükmeden karar
de facto separation i. fiili ayrılık
judicial separation i. evli bir çiftin ayrı yaşamasını hükmeden karar
separation of powers i. kuvvetler ayrılığı
separation of estates i. mal ayrılığı
decision of separation of case i. tefrik kararı
legal separation i. kanuni ayrılık
legal separation i. yasal ayrılık
legal separation i. mahkeme kararı ile kesinleşmiş ayırlık
Politics
separation of powers i. erk ayrılığı
separation of powers i. güçler ayrılığı
principle of separation of powers i. güçler ayrılığı ilkesi
racial separation i. ırk ayrımı
policy of racial separation i. ırk ayrımı politikası
policy of racial separation i. ırkçılık politikası
separation of powers i. kuvvetler ayrımı
principle of separation of powers i. kuvvetler ayrılığı ilkesi
separation of powers i. kuvvetler ayrılığı
area of separation i. tecrit alanı
Technical
separation factor i. ayırım etmeni
separation scheme i. ayrım şeması
plane of separation boundary i. ayırma düzlemi
heavy medium separation i. ağır ortamlı ayırma
flame separation i. alev engelleyen
flame separation i. alev tutucu
separation energy i. ayırma erki
separation efficiency i. ayırma gücü
separation efficiency i. ayırma verimi
distance of separation i. ayrıklık uzaklığı
separation velocity i. ayrılış hızı
engagement and separation forces i. birleştirme ve ayırma kuvvetleri
separation by co-precipitation i. birlikte çökme ile ayrılma
separation energy i. bir çekirdekteki proton, nötron veya alfa partikülünün bağlayıcı enerjisi
equilibrium separation distance i. denge ayrılığı uzaklığı
cryogenic separation i. dondurumlu ayırma
electrolytic separation i. elektrikli separasyon
electrostatic separation i. elektrostatiksel ayırma
manual separation method i. elle ayırma yöntemi
electrolytic separation i. elektrolitik ayırma
electromagnetic separation i. elektrikli mıknatıssal ayırma
electrolytic separation i. elektrikli ayırma
electrostatic separation i. elektrostatik ayırma
gas-solid separation cyclone i. gaz-katı ayırımı siklonu
filter separation efficiency i. filtrenin süzme verimi
gas separation i. gaz ayırma
phase separation i. faz ayrılması
gas-solid separation i. gaz-katı ayırımı
phase separation micromolding i. faz ayrımına dayalı mikrokalıplama
phase separation i. evre ayrımı
additive method of image separation i. görüntü ayrımı için katmalı işlem
additive method of image separation i. görüntü ayrımı kalmalı işlem
air separation capability i. hava ayrıştırma kabiliyeti
air separation i. havayı ayırma
air separation i. hava ayırıcı
fine dust separation i. ince tozunu ayırma
ion separation i. iyon ayırma
thermally-induced phase separation i. ısıl güdümlü evre ayırma
potentiometric titration method after separation by ion exchanger i. iyon değiştirici ile ayırma sonrası potansiyometrik titrasyon metodu
channel separation i. kanal ayırımı
ply separation i. kat ayrılması
mechanical separation i. mekanik ayrıştırma
magnetic separation i. manyetik ayırma
separation efficiency by mass i. kütlece ayrılma etkinliği
magnetic separation i. mıknatıslı ayırım
mode separation i. mod ayrılması
nappe separation i. napın ayrılması
nappe separation i. nap ayrılması
centrifugal separation i. savurmalı ayırım
separation within the reactor protection system i. reaktör koruma sistemi içinde ayırma
colour separation i. renk ayrımı
cryogenic separation i. sıfıraltı ayırması
water separation characteristic i. su ayrılma karakteristiği
water separation i. su ayırıcısı
dust separation equipment i. toz ayırma teçhizati
bed separation i. tabaka ayrılması
dust separation equipment i. toz ayırma teçhizatı
tip-sample separation i. uç-numune ayrımı
highway grade separation i. üstgeçit
satellite separation i. uydular arası açıklık
tip-surface separation i. uç-yüzey ayrımı
wet separation i. yaş ayırma
high-intensity separation i. yeğin mıknatıslı ayırma
fire separation i. yangın bölmesi
high-intensity separation i. yüksek yoğunluklu ayırma
wet high-density magnetic separation i. yüksek yoğunluklu mıknatıslı yaş ayırma
sink and float separation i. yüzdür-çökelt ayırması
heavy medium separation i. yoğun sıvıda ayırma
Computer
job separation i. iş ayrımı
Informatics
separation criterion i. aralama miktarı
Telecom
separation system i. ayrılma mekanizması
functional separation i. alt/yapı hizmet ayırımı
duplex separation i. duplex ayırım
duplex separation i. eş zamanlı çift yönlü ayırma
functional separation i. fonksiyonel ayrım
accounting separation i. hesap ayrımı
channel separation i. kanal ayrımı
Electric
electrolytic separation i. elektrikli separasyon
electrolytic separation i. elektrikli ayırma
mode separation i. mod ayrılması
Construction
separation wall i. ayırma duvarı
phase separation i. evre ayrışması
grade separation i. üstgeçit köprüsü
Automotive
duplex separation i. dupleks ayırım
cam lobe separation i. kam bölünme açısı
lobe separation angle i. kam merkezleri açısı
ply separation i. kat ayrılması
ply separation i. kat ayrışması
belt separation i. kuşak ayrışması
bead separation i. topuk ayrılması
tread separation i. tabanın gövdeden ayrılması
Aeronautic
reduced vertical separation minimum i. azaltılmış dikey ayırma miniması
reduced vertical separation minime approval i. azaltılmış dikey ayırma minimali onayı
reduced vertical separation minima approval i. azaltılmış dikey ayırma miniması onayı
reduced vertical separation minima exit point i. azaltılmış dikey ayırma minimali çıkış noktası
reduced vertical separation minima entry point i. azaltılmış dikey ayırma minimali giriş noktası
reduced vertical separation minimum i. azaltılmış dikey ayırma minimali
separation minima i. ayırma minimumu
composite separation i. birleşik ayırma
composite separation i. bileşik ayırma
dme separation i. dme ayırması
vertical separation i. dikey ayırma
altitude separation i. irtifa ayrımı
nonradar separation i. radarsız ayırma
non-radar separation i. radarsız ayırma
boundary layer separation i. sınır tabaka ayrılması
separation distance between taxiway and object i. taksirut ile herhangi bir cisim arasındaki ayrım mesafesi
taxiway minimum separation distance i. taksirut minimum ayrım mesafeleri
longitudinal separation i. uzunlamasına ayırma
lateral separation i. yatay ayırma
Marine
separation levee i. ayırma seti
separation point i. ayrılma noktası
separation vortex i. ayrılma girdabı
high-water separation levee i. akışı ikiye ayıran nehir seddesi
wave orthogonal separation factor i. dalga diki ayırma faktörü
traffic separation scheme i. trafik ayırım düzeni
Mining
heavy medium separation i. ağır sıvıda ayırma
magnetic separation i. manyetik ayırma
Medical
separation gel i. ayırma jeli
separation gel i. ayırıcı jel
cell separation i. hücre ayrımı
separation from cardiopulmonary bypass i. kardiyopulmoner bypastan ayrılma
separation of costochondral junctions i. kostokondral eklem ayrışması
blind source separation i. kör kaynak ayrıştırma
magnetic separation technique i. manyetik ayırma tekniği
plasma separation process i. plazma ayrılma prosesi
placental separation i. plasental ayrılma
separation range i. separasyon aralığı
separation gel i. seperasyon jeli
total placental separation i. total plasental ayrılma
Psychology
separation anxiety i. ayrılık kaygısı
separation anxiety disorder i. ayrılık kaygısı rahatsızlığı
separation anxiety test i. ayrılık kaygısı testi
separation anxiety disorder i. ayrılma anksiyetesi bozukluğu
separation anxiety disorder i. ayrılma kaygısı bozukluğu
separation-individuation i. ayrılma-bireyleşme
affective separation i. duygusal ayrılık
separation anxiety i. evden kopma kaygısı
separation anxiety disorder i. evden kopma kaygısı
color separation i. renk ayrımı
Pathology
premature separation of placenta i. plasentanın erken ayrılması
Food Engineering
separation of variables i. değişkenlerine ayırma
separation of variables i. değişkenlerin ayrımı
size separation i. irilikçe ayırma
separation or breakdown of fat due to lipolysis i. lipolizden dolayı yağın ayrılması veya bozulması
Math
variable separation approach i. değişkenlere ayırma yaklaşımı
Physics
flow separation i. Akış ayrılması
interatomic separation i. atomlararası aralık
electrostatic separation i. elektrostatik ayırma
isotope separation i. izotop ayırma
isomer separation i. izomer ayırma
magnetic separation i. manyetik ayırma
Chemistry
affinity separation i. afinite ayrılması
chemical separation i. kimyasal ayırma
separation of oil i. yağın ayrılması
Biology
cell separation i. hücre ayrımı
Environment
separation levee i. ayırma maniası
atomic vapor laser isotope separation i. atom buhar lazer izotop ayırımı
electromagnetic separation i. elektromanyetik ayrışma
electromagnetic isotope separation i. elekromanyetik izotop ayrıştırması
isotope separation i. izotop ayrıştırması
source separation i. kaynakta ayırma
separation at source i. kaynakta ayırma
laser isotope separation i. lazerle izotop ayrıştırma
molecular laser isotope separation i. moleküler lazer izotop ayrıştırması
jet-nozzle separation method i. pompa ağzı ayrıştırma metodu
Geology
flotation separation i. flotasyonla ayırma
flotation separation i. flotasyon ayırma
feldspar quartz separation i. feldispat-kuvars ayırımı
magnetic separation and flotation i. manyetik ayırma ve flotasyon
flotation separation i. yüzdürmeyle ayırma
Military
separation rocket i. ayırma roketi
zone of separation i. ayrılma bölgesi
separation qualification record i. askerlikten ayrılış belgesi
separation zone i. ayrılma bölgesi
zone of separation i. ayrım bölgesi
zone of separation i. ara hat
zone of separation i. askerden arındırılmış bölge
date of separation i. askerlikten ayrılma tarihi
travel allowance on separation i. askerlikten ayrılma yolluğu
estimated date of separation i. askerlikten tahmini ayrılma tarihi
report of separation i. ayrılma raporu
maintain own separation and vmc i. belirtilen irtifalarda görerek uçuş şartlarını muhafaza edin ve trafik ayırımını kendiniz yapın
vertical separation i. dikey kademelenme
safe separation i. emniyetli ayrım
safe separation distance i. emniyetli ayrım mesafesi
functional separation i. görevlere göre ayırım
date of separation i. hizmetten ayrılma tarihi
estimated date of separation i. hizmetten tahmini ayrılma tarihi
radar separation i. radar ayırımı
separation centre i. terhis ve ayırma merkezi
separation counsellor i. terhis ve ayırma danışmanı
area of separation (aos) i. tampon bölge
eligible for separation s. askerlikten ayrılmaya uygun
eligible for separation s. hizmetten ayrılmayı hak eden
Photography
tone separation i. posterizasyon
Abbreviation
aos (area of separation) i. tampon bölge