ayrılma - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ayrılma"ayrılma" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 85 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ayrılma separation i.
General
ayrılma breakaway i.
ayrılma disconnection i.
ayrılma disseverance i.
ayrılma split up i.
ayrılma dispersement i.
ayrılma sequestration i.
ayrılma cleavage i.
ayrılma disunion i.
ayrılma excursion i.
ayrılma divergence i.
ayrılma split i.
ayrılma diremption i.
ayrılma disconnexion i.
ayrılma disjunction i.
ayrılma departure i.
ayrılma divergency i.
ayrılma deviation i.
ayrılma defection i.
ayrılma dissociation i.
ayrılma leaving i.
ayrılma stinking i.
ayrılma breaking down i.
ayrılma secession i.
ayrılma abstraction i.
ayrılma breakup i.
ayrılma decampment i.
ayrılma sunder i.
ayrılma divorce i.
ayrılma detachment i.
ayrılma conge i.
ayrılma leave i.
ayrılma disaffiliation i.
ayrılma sunderance i.
ayrılma scission i.
ayrılma severance i.
ayrılma dispersion i.
ayrılma disintegration i.
ayrılma leave-taking i.
ayrılma check-out i.
ayrılma split-up i.
ayrılma dichotomy i.
ayrılma farewell i.
ayrılma parting i.
ayrılma breaking up i.
ayrılma delinking i.
ayrılma de-linking i.
ayrılma checkout i.
ayrılma departure (dep) i.
ayrılma disassociation i.
ayrılma secessional s.
ayrılma separate s.
Trade/Economic
ayrılma quit
ayrılma severance
Law
ayrılma separation from bed and board
ayrılma divorce
ayrılma estrangement
Politics
ayrılma dislocation
ayrılma separation
ayrılma secession
ayrılma cleavage
Insurance
ayrılma opt out
ayrılma withdrawal
Technical
ayrılma disintegration
ayrılma diffraction
ayrılma separation
ayrılma diverging
ayrılma offtake
ayrılma cleavage
ayrılma dispersion
ayrılma parting
ayrılma abruption
Telecom
ayrılma split
Construction
ayrılma segregation
Automotive
ayrılma cracking
ayrılma delamination
ayrılma featheredge splitting
ayrılma separation
Marine
ayrılma dispersion
Physics
ayrılma cleavage
Chemistry
ayrılma elimination
Biochemistry
ayrılma partition
Marine Biology
ayrılma partitiin
Linguistics
ayrılma dissimilation
Military
ayrılma break up

"ayrılma" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 171 sonuç

Türkçe İngilizce
General
parçalara ayrılma segmentation i.
ayrılma (gruplara vb) splitting i.
vazifeden izinle ayrılma furlough i.
ikiye ayrılma division i.
manastırdan ayrılma exclaustration i.
ayrılma (siyasal/dinsel bir örgütten/bir devletten/federasyondan) secession i.
ayrılma noktası parting of the ways i.
limandan ayrılma izni clearance i.
ikiye ayrılma dichotomy i.
doğru yoldan ayrılma depravity i.
ikiye ayrılma severance i.
tabakalara ayrılma stratification i.
kısımlara ayrılma partition i.
konudan ayrılma digression i.
kollara ayrılma ramification i.
ayrılma (hedeften/fikirden/inançtan) swerve i.
doğru yoldan ayrılma estraying i.
ayrılma yanlısı (siyasal/dinsel bir örgütten/bir devletten/federasyondan) secessionist i.
emekliye ayrılma retirement i.
parçalarına ayrılma fragmentation i.
iki kola ayrılma bifurcation i.
ayrılma (sevgiliden) breaking up i.
izinsiz ayrılma absence without leave i.
parçalara ayrılma septation i.
konudan ayrılma excursus i.
bedenden ayrılma (ruh) disembodiment i.
ayrılma nedeni reason of leaving i.
apar topar ayrılma hasty departure i.
yapraklara ayrılma foliation i.
izinsiz ayrılma french leave i.
ayrılma nedeni reason for breaking up i.
ayrılma nedeni reason of departure i.
partiden ayrılma deviationism i.
üyelikten ayrılma resignation from membership i.
bölümlere/dallara ayrılma compartmentalization i.
bölümlere/dallara ayrılma compartmentalisation i.
ayrılma ifadeleri leave-taking expressions i.
ayrılma talep formu withdrawal request form i.
parçalarına ayrılma fragmented s.
ayrılma ile ilgili dissociative s.
Idioms
tam anlamıyla ayrılma a clean break
tamamen ayrılma a clean break
Speaking
ayrılma zamanım geldi I'd better hit the road
ayrılma zamanım geldi got to hit the road
ayrılma zamanım geldi better hit the road
ayrılma zamanım geldi I've got to hit the road
ayrılma zamanım geldi time to hit the road
ayrılma zamanım geldi It's time to hit the road
gitme/ayrılma vakti it's time to push off
gitme/ayrılma vakti it's time to split
gitme/ayrılma vakti it's time to run
gitme/ayrılma vakti it's time to leave
gitme/ayrılma vakti it's time to move along
gitme/ayrılma vakti it's time to go
gitme/ayrılma vakti it's time to push along
yanımdan ayrılma stay close to me
Trade/Economic
geminin limandan ayrılma izni clearance
işten ayrılma release
personelin işten ayrılma hızı employee turnover rates
izinli işten ayrılma leave
geminin limandan ayrılma izni clearing
ayrılma hakkı (uçak/gemi) clearance
mesleği bırakma (emekliye ayrılma vb) decommissioning
işten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar post-employment benefit plans
işten ayrılma sonrası sağlanan faydalar post-employment benefits
işten çıkan çalışanlarla yapılan ve işten ayrılma nedenlerini sorgulayan mülakat gate interview
sınıflara ayrılma breakdown
görevden ayrılma resignation
işten ayrılma sonrası sağlanan faydalar post- employment benefits
işten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar post- employment benefit plans
görevden ayrılma departure from office
(ortaklıktan) ayrılma payı partnership buyout
işten ayrılma tazminatı end-of-service indemnity
dönüşümlü emekliye ayrılma retirement by rotation
işten ayrılma tarihi ending date of employment
işten ayrılma cease of employment
işten ayrılma leave of employment
Law
boş geminin limandan ayrılma bildirimi ballast declaration
eşlerin ayrılma belgesi separation deed
ayrılma davası action for separation from bed and board
ayrılma anlaşması separation agreement
Politics
(partiden) ayrılma cave i.
ayrılma taraftarlığı secessionism
ingiltere'nin ab'den ayrılma tasarısına verilen isim brexit
Technical
su ayrılma karakteristiği water separation characteristic
ayrılma mukavemeti cohesive resistance
yatay ayrılma horizontal departure
parçalanıp ayrılma fission
ayrılma açısı divergence angle
iki kola ayrılma fork
ayrılma ya da ayrılmış disjunction
sapma ayrılma divergency
ayrılma fittingi diversion fitting
ayrılma ilkesi principle of assortment
ayrılma noktası break point
iki sert malzemenin yapıştırılmasıyla oluşan sistemlerin ayrılma mukavemeti tensile lap-shear strength of rigid-to rigid bonded assemblies
paslanmaz çelik plakadan ve kendi üzerinden ayrılma dayanımı tayini measurement of peel adhesion from stainless steel or from its own backing
çevresel ayrılma circumferential split
ayrılma deneyi decohesion test
kenetlenen bantın ayrılma mukavemeti peel strength of a touch and close fastener
kütlece ayrılma etkinliği separation efficiency by mass
ayrılma giyecekleri abandonment suits
petrol yağlarının ve sentetik akışkanların sudan ayrılma özellikleri water separability of petroleum oils and synthetic fluids
birlikte çökme ile ayrılma separation by co-precipitation
ayrılma hassasiyeti segregation sensitivity
yüksek dirençli yapıştırıcılarla yapılan bağlantıların dinamik ayrılma direncini dynamic resistance to cleavage of high strength adhesive bonds
flambaj yoluyla ayrılma snap through buckling
Computer
ayrılma sayısı unjoins
Informatics
ayrılma yönünde outbound
Telecom
ayrılma mekanizması separation system
Electric
ayrılma açısı divergence angle
Textile
ipliğin iğneden ayrılma kuvveti detaching force from needle
hat ayrılma dayanımı delamination resistance
katlara ayrılma direnci delamination resistance
Construction
anayapıdan ayrılma debinding
küçük parça halinde kırılarak ayrılma chipping
ince tabakalara ayrılma delamination
ana yapıdan ayrılma debonding
Woodworking
katlara ayrılma direnci resistance to delamination
Automotive
gönüllü işten ayrılma voluntary employee withdrawal
Traffic
ayrılma şeridi deceleration lane
Aeronautic
aeroelastik ayrılma aeroelastic divergence
ayrılma olayı breakoff phenomenon
ayrılma hızı divergence speed
ayrılma sistemi guillotine system
uçuş düzeninden yarım tono ile ayrılma peel off
Marine
ayrılma noktası separation point
ayrılma girdabı separation vortex
ayrılma izni conge (fr)
rıhtımdan ayrılma unberth
limandan ayrılma unberth
Medical
ortadan ikiye ayrılma fission
plazma ayrılma prosesi plasma separation process
mekanik ventilasyondan ayrılma weaning
kardiyopulmoner bypastan ayrılma separation from cardiopulmonary bypass
kardiyopulmonar baypasdan ayrılma weaning from cardiopulmonary bypass
plasental ayrılma placental separation
total plasental ayrılma total placental separation
güvenli ayrılma safe weaning
Psychology
ayrılma-bireyleşme separation-individuation
ayrılma anksiyetesi bozukluğu separation anxiety disorder
ayrılma kaygısı bozukluğu separation anxiety disorder
Optics
nazal ayrılma nasal disparity
Physics
kabarcıklı kaynamadan ayrılma oranı departure from nucleate boiling ratio
Chemistry
ayrılma reaksiyonu/tepkimesi elimination reaction
Biology
ayrılma prensibi principle of segregation
Social Sciences
gruptan ayrılma hiving-off
Geology
ayrılma yeri parting
parçalara ayrılma disintegration
damarın dikey durumdan ayrılma açısı hade
ayrılma zonu detachment zone
düşük eğim açılı ayrılma fayı low-angle detachment fault
Military
tekrar dönmek üzere görev yerinden izinsiz olarak ayrılma absence without leave
rampadan ayrılma lift off
faal hizmetten ayrılma relief from active duty
helikopter ayrılma noktası helicopter departure point
hizmetten ayrılma oranı rate of retirement
hizmetten tahmini ayrılma tarihi estimated date of separation
hizmetten ayrılma tarihi date of separation
infilakla ayrılma blow-off
askerlikten ayrılma yolluğu travel allowance on separation
askerlikten tahmini ayrılma tarihi estimated date of separation
malulen hizmetten ayrılma invalidation out of service
askerlikten ayrılma separation
askerlikten ayrılma tarihi date of separation
birliğinden ayrılma defection
ayrılma bölgesi separation zone
ayrılma kısmı fall away section
ayrılma pozisyonu breakoff position
ayrılma bölgesi zone of separation
ayrılma raporu report of separation