bullet - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bullet

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"bullet" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
bullet i. mermi
bullet i. kurşun
General
bullet i. im
bullet i. kurşun
bullet i. madde imi
Slang
bullet 1 yıllık hapis cezası
Trade/Economic
bullet fişek kredi
Computer
bullet madde işareti
bullet koyu nokta
bullet mermi imi
bullet imleme
bullet m imi
bullet madde imi
Informatics
bullet madde imi
Mining
bullet topuz
Military
bullet mermi
bullet çekirdek
bullet fişek mermisi
bullet kurşun
Hunting
bullet mermi çekirdeği

"bullet" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 170 sonuç

İngilizce Türkçe
General
fire bullet f. kurşun sıkmak
bite the bullet f. çok zor bir karar almak
be faster than a speeding bullet with something f. birşey yapmakta tez canlı davranmak
load the bullet into the chamber f. kurşunu namluya vermek
load the bullet into the chamber f. kurşunu namlunun ağzına vermek
load the bullet f. kurşunu namluya vermek
be killed by a stray bullet f. maganda kurşunuyla ölmek
be shot by a falling-bullet from a celebratory gun fire f. maganda kurşununa kurban gitmek
get hit by a falling-bullet from a celebratory gun fire f. maganda kurşununa kurban gitmek
fall victim to a stray bullet from a celebratory gunfire f. maganda kurşununa kurban gitmek
put bullet holes through the windshield f. arabanın ön camına kurşun delikleri açmak
be half dead with a bullet hole in one's shoulder f. omzunda bir kurşun deliğiyle yarı ölü bir halde olmak
random bullet i. kör kurşun
estray bullet i. serseri kurşun
bullet hole i. kurşun deliği
bullet proof vest i. kurşun geçirmez yelek
stray bullet i. serseri kurşun
bullet wound i. kurşun yarası
stray bullet i. kaza kurşunu
dumdum bullet i. dumdum kurşunu
bullet hole i. mermi deliği
bullet casing i. mermi kovanı
bullet of mercy i. merhamet kurşunu
bullet-head i. inatçı
bullet-proof vest i. kurşun geçirmez yelek
stray bullet i. maganda kurşunu
a real bullet i. gerçek mermi
a real bullet i. gerçek kurşun
real bullet i. gerçek mermi
real bullet i. gerçek kurşun
bullet mark i. kurşun izi
full metal jacket bullet i. metal zarflı mermi
a bullet fired at democracy i. demokrasiye atılan kurşun
first bullet i. ilk kurşun
stray bullet i. kör kurşun
silver bullet i. gümüş kurşun
bullet holes i. kurşun delikleri
spent bullet i. mermi kovanı
bullet head i. inatçı
bullet head i. küçük yuvarlak baş
tired bullet i. yorgun mermi
handgun bullet i. tabanca mermisi
bullet-resistant armor i. kurşun geçirmez zırh
bullet-resistant armour i. kurşun geçirmez zırh
bullet in the head i. kafadaki kurşun
bullet-proof s. kurşun geçirmez
bullet resistant s. kurşun geçirmez
bullet-riddled s. (kurşunlar ile) kevgire dönmüş
bullet-riddled s. kurşunlanmış
bullet-riddled s. kurşunlanarak delik deşik edilmiş
Colloquial
give the bullet işten çıkarmak
give the bullet kapıyı göstermek
give the bullet işten kovmak
get the bullet kapı dışarı edilmek
get the bullet işten kovulmak
get the bullet işten atılmak
give the bullet işten atmak
give the bullet yol vermek
get the bullet işten çıkarılmak
bite the bullet (bir sorunu) kabullenmek
bullet-scarred kurşun yarası almış
bullet-scarred kurşun yaralı
Idioms
bite the bullet acıya göğüs germek
bite the bullet dişini sıkmak
like a bullet from a gun kurşun gibi hızlı
like a bullet out of a gun kurşun gibi hızlı
silver bullet uzun süredir devam eden bir sorunu çabucak çözüveren bir çözüm
silver bullet sihirli çözüm
silver bullet sihirli değnek
bite on the bullet metin olmak
bite on the bullet cesaretle göğüs germek
dodge the bullet ciddi bir sorunu (başarıyla) atlatmak
dodge the bullet ciddi bir tehlikeyi atlatmak
dodge a bullet ucuz atlatmak
dodge a bullet varta atlatmak
dodge a bullet vartayı atlatmak
dodge the bullet vartayı atlatmak
dodge the bullet tehlikeyi savuşturmak
bite the bullet (zorluğa vb) katlanmak
take a bullet for someone biri için kurşunun önüne atlamak
Speaking
you have a bullet wound kurşun yaran var
save the last bullet for yourself son kurşunu kendin için sakla
Slang
stick a bullet in one's head birinin kafasına kurşun sıkmak
Trade/Economic
bullet payment borcun geri ödemesinin taksit taksit değil bir defada yapılması
bullet repayment tek kalemde geri ödeme
bullet maturity tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
bullet loan tek ödemeli kredi
bullet payment defaten ödeme
Law
bullet wound kurşun yarası
Politics
magic bullet theory sihirli kurşun teorisi
single bullet theory tek kurşun teorisi
Technical
bullet-proof glass kurşun geçirmez cam
bullet-proof safety glass kurşun geçirmez emniyet camı
bullet-resisting mermiye dayanıklı
bullet train hızlı tren
tracer bullet izli mermi
stray bullet serseri kurşun
bullet- resisting glass kurşun geçirmez cam
bullet train kurşun hızında tren
bullet bolt saplı cıvata
blank bullet manevra fişeği
bullet-resistant glass kurşuna dayanıklı cam
Computer
use a bullet madde imi kullan
apply list bullet uygula madde işareti listeleri
bullet text metin
apply list bullet uygula liste madde işareti
bullet list madde işaretli liste
bullet position madde işareti konumu
bullet style madde imi biçemi
bullet position madde imi konumu
bullet list madde imli liste
bullet type madde işareti türü
bullet picture madde işareti resmi
bullet characters with bullets madde imi karakterlerini madde imleriyle
bullet tool mermi imi aracı
bullet default varsayılan madde işaretleri
bullet character madde imi karakteri
bullet key mermi imi tuşu
bullet default varsayılan madde imleri
bullet style madde işareti stili
bullet list madde işareti listesi
change bullet madde işareti değiştir
distance from bullet to text madde iminden metne uzaklık
format bullet madde işareti biçimlendir
list bullet liste madde imi
list bullet liste madde işareti
list bullet liste işaret
new bullet yeni madde imi
new bullet yeni işaret
new bullet yeni madde işareti
picture bullet resimli madde işareti
picture bullet resim madde işareti
number of lines per bullet should not exceed madde imindeki en fazla satır sayısı
bullet point format madde işaretli format
Construction
resistance against bullet attack mermi darbesine karşı dayanıklılık
Automotive
bullet terminal kurşun tip erkek terminal
bullet resistant glass kurşuna dayanıklı cam
Railway
bullet train sürat treni
Aeronautic
drogue bullet marş durdurma düzeni
bullet nozzle ıraksak-yakınsak lüle
Petrol
storage bullet depolama tankı
Marine Biology
bullet tuna tombil balığı
bullet tuna tombik
bullet tuna gobone
bullet tuna tulina
Botanic
bullet tree balata ağacı
Military
armour piercing bullet zırh delici piyade mermisi
armour piercing bullet zırh delici mermi
bullet splash merminin parça sıçratması
bullet drop mermi düşümü
cartridge bullet mermi çekirdeği
rubber bullet plastik mermi
dumdum bullet domdom mermisi
tracer bullet izli piyade mermisi
tracer bullet izli mermi
bullet-proof coat kurşun geçirmez yelek
bullet proof kurşun geçirmez
training bullet eğitim mermisi
plastic bullet plastik mermi
bullet-resistant glass mermiye dayanıklı cam
bullet-resistant glass kurşun geçirmez cam
bullet-resistant glazing kurşun geçirmez cam tabakalar
Hunting
bullet lube mermi yayı
bullet energy çekirdek enerjisi
bullet jacket mermi gömleği
expanding bullet avda kullanılan doku içinde genişleyen çekirdek
bullet-lube built up mermi yayının namlu ve mekanizmada toplanması
British Slang
rusty bullet hole göt deliği
rusty bullet hole anüs
rusty bullet hole kıç deliği