crude - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

crude

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"crude" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 23 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
crude s. ham
General
crude s. çiğ
crude s. kaba
crude s. derme çatma
crude s. kabataslak
crude s. basit
crude s. inceliksiz
crude s. nezaketsiz
crude s. ilkel
crude s. yavan
crude s. arıtılmamış
crude s. acemi
crude s. üstünkörü yapılmış
crude s. işlenmemiş
crude s. cırlak (renk)
crude s. eksik
crude s. kubat
Trade/Economic
crude işlenmemiş
Technical
crude ham petrol
crude ham
crude gayrimamul
crude işlenmemiş
Food Engineering
crude ham

"crude" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 83 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
crude oil i. ham petrol
General
be crude f. çiğ kaçmak
crude slate i. ham petrol
crude tar i. ham katran
crude birth rate i. kaba doğum hızı
crude oil i. yeryağı
crude and stupid behaviour i. hırtlık
crude fiber i. ham elyaf
crude hide i. ham post
crude brown sugar i. ham kahverengi şeker
Trade/Economic
light sweet crude ham petrol
crude oil price ham petrol fiyatı
price per barrel of crude oil ham petrolün varil fiyatı
price per barrel of crude oil ham petrol varil fiyatı
Politics
indigenous crude oil not yet extracted henüz çıkarılmamış yerel ham petrol
Technical
crude petroleum ham petrol
walking beam crude oil surface pumping unit hareketli kirişli yerüstü hampetrol üretim pompa ünitesi
crude oil ham petrol
sour crude kükürtlü ham petrol
crude lignite ham linyit
crude steel ham çelik
enriched crude oil zenginleştirilmiş ham petrol
crude oil petrol
crude metal filiz
crude oil yeryağı
crude tar ham katran
crude metal ham metal
crude oil tasfiye edilmemiş akaryakıt
crude iron ham demir
crude sodium borate ham sodyum borat
crude cottonseed oil ham pamuk yağı
crude steel işlem görmemiş çelik
american crude petroleum amerikan ham petrolü
crude antigenic fraction ham antijenik fraksiyon
crude fibre content ham lif içeriği
crude water pump ham su pompası
Textile
crude fiber ham elyaf
crude silk çiğ ipek
Automotive
crude oil fraction petrolün ayrılması
crude oil ham petrol
Petrol
mixed crude oil karma ham petrol
crude oil savings through the use of substitute fuel components in petrol benzinde alternatif yakıt bileşenlerinin kullanılmasıyla ham petrol tasarrufu
crude petroleum and petroleum products ham petrol ve petrol ürünleri
crude petroleum and liquid or solid petroleum products ham petrol ve sıvı veya katı petrol ürünleri
crude oil pipeline ham petrol boru hattı
crude oil reserves ham petrol rezervleri
Mining
crude copper ham bakır
crude lead ham kurşun
crude ore ham cevher
Medical
crude mortality rate kaba ölüm hızı
Food Engineering
crude levant storax ham sığla yağı
crude fiber ham lif
crude palm oil ham palm yağı
crude palm olein oil ham palm olein yağı
crude palm stearin oil ham palm sterain yağı
crude protein content ham protein muhtevası
digestible crude protein sindirilebilir ham protein
crude extract purification ham ekstrakt saflaştırma
Statistics
crude death rate bir sene içinde her bin kişiye isabet eden ölüm sayısı
crude birth rate bir sene içinde her bin kişiye isabet eden doğum sayısı
crude death rate kaba ölüm oranı
crude moment ham moment
Chemistry
crude sodium borate ham sodyum borat
crude ammoniac krudamonyak
crude oil ham petrol
crude glycerine ham gliserin
reduced crude oil indirgenmiş ham petrol
crude tar ham katran
Biology
crude protein ham protein
Biochemistry
crude extract kaba özüt
Marine Biology
crude extract kabaözüt
Agriculture
crude fat content ham yağ içeriği
crude sunflower seed oil ham ayçiçek yağı
crude soybean oil ham soya yağı
crude cottonseed oil ham pamuk yağı
Breeding
digestible crude protein hazmı mümkün ham protein
digestible crude protein sindirilebilir ham protein
digestible crude protein hazmı olabilir ham protein
Apiculture
crude honey ham bal
Tobacco
crude smoke condensate dumanda bulunan katı sıvı maddeler
crude leaf hamlık
Social Sciences
crude birth rate ham doğum oranı
Environment
crude refuse ayrılmamış çöp