institution - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

institution

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"institution" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 25 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
institution i. kurum
institution i. kuruluş
institution i. enstitü
General
institution i. kurum binası
institution i. tımarhane
institution i. yerleşmiş uygulama
institution i. kuruluş
institution i. kurma
institution i. kurum
institution i. hapishane
institution i. tesis
institution i. yerleşmiş gelenek
institution i. tanınan kimse
institution i. tesis etme
institution i. teşekkül
institution i. dernek
institution i. atama
institution i. müessese
Trade/Economic
institution gelenekler
institution kurum
institution yerleşik yasalar
institution kuruluş
Politics
institution kurum
institution enstitü
Medical
institution tımarhane

"institution" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 177 sonuç

İngilizce Türkçe
General
file a suit against the institution f. bir kuruma karşı dava açmak
turn into an institution f. kurumlaşmak
accredited institution i. akredite kurum
banking institution i. banka kurumu
charitable institution i. hayır kurumu
charitable institution i. vakıf
charitable institution i. iyilikseverlik kurumu
civil institution i. sivil kuruluş
commitment to a mental institution i. akıl hastanesine koyma
culture of a institution-enterprise-organization i. işletme kültürü
culture of a institution-enterprise-organization i. örgüt kültürü
culture of a institution-enterprise-organization i. kurum kültürü
education as institution i. eğitim kurumu
educational institution i. eğitim ve öğretim kurumu
educational institution i. eğitim öğretim kurumu
ethics of a institution-enterprise-organization i. işletme ahlakı
ethics of a institution-enterprise-organization i. örgüt ahlakı
ethics of a institution-enterprise-organization i. kurum ahlakı
governmental institution i. devlet kurumu
host institution i. ev sahibi kurum
institution for the care of orphans i. kimsesiz çocukları yetiştirme yurdu
institution of religion i. din kurumu
insurance institution i. sigorta kurumu
insuranced self-employed institution i. bağ-kur
marketing institution i. pazarlama kurumu
media institution i. basın kuruluşu
mental institution i. akıl hastanesi
national science institution i. ulusal bilim kurumu
penal institution i. cezaevi
private teaching institution i. dershane
private teaching institution i. dershane
private teaching institution i. özel eğitim kurumu
research institution i. araştırma kurumu
savings institution i. tasarruf kurumu
scientific institution i. bilim kurumu
semi-public institution i. yarı kamu kuruluşu
social institution i. sosyal kurum
social institution i. sosyal yardım kurumu
social insurance institution i. sosyal sigorta kurumu
the institution of marriage i. evlilik müessesesi
the institution of marriage i. evlilik kurumu
thrift institution i. ekonomi enstitüsü
trust institution i. vakıf kurumu
turkish institution for public education i. halk evleri
turkish institution of family research i. aile araştırma kurumu
turkish social service and children protection institution i. shçek
turkish social service and children protection institution i. sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu
vitality of an institution i. bir kurumun canlılığı
Trade/Economic
accredited institution yetkili kurum
affiliated-institution risk bağlı kuruluş-ana kuruluş riski
audit institution denetim kurumu
competent national institution for standardisation yetkili ulusal standardizasyon kuruluşu
consumer financing institution tüketici finansman kurumu
cooperative credit institution kredi kooperatif müessesesi
credit institution kredi kuruluşu
credit institution kredi veren kuruluş
depository institution mevduat kuruluşu
depository institution mevduat olarak para yatırılabilen işletmeler
depository institution saklama kuruluşu
depository institution saklama kuruluşu
depository institution capital mevduat kurumu sermayesi
financial institution mali kuruluş
financial institution finansman kuruluşu
financial institution finans kurumu
financial institution finans kuruluşu
financial institution finansal kuruluş
financial institution finans enstütüsü
honoring institution ödeyen kurum
institution credit kurum kredisi
institution employee kurum çalışanı
institution management kurumsal yönetim
institution of non-profit kar amacı gütmeyen kuruluş
institution of public utility kamu hizmet kurumu
lending institution borç para veren kurum
private institution özel kuruluş
professional organisations with public institution status kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
public institution kamu kuruluşu
related institution ilgili idare
social institution reimbursements sosyal sigortalar tazminatları
social insurance institution sosyal sigorta kurumu
social insurance institution sosyal sigortalar kurumu
social security institution sosyal güvenlik kuruluşu
social security institution sosyal güvenlik kurumu
structural institution building programme yapısal kurum geliştirme programı
supreme audit institution (sai) yüksek denetim kurumu
systemically important financial institution sistemik öneme sahip finansal kuruluş
thrift institution tasarruf kurumu
tsi (turkish standards institution) standards tse (türk standartları enstitüsü) standartları
Law
administrative legal institution idari kaza mercii
closed penitentiary institution kapalı ceza infaz kurumu
federal correctional institution federal ıslah kurumu
institution of forensic medicine adli tıp kurumu
institution of heir mirasçı atama
institution of heir mirasçı nasbi
judicial institution yargı kurumu
law on social services and child protection institution sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunu
penal institution ceza infaz kurumu
public institution kamu kurumu
public institution kamu kurumu
supreme audit institution yüksek denetim kurumu
Politics
beneficiary institution faydalanıcı kurum
bretton woods institution bretton woods kuruluşu
brookings institution brookings kurumu
charitable institution hayır kurumu
chartered insurance institution ingiliz sigorta enstitüsü
global financial institution küresel finans kurumu
hosting institution ev sahibi kuruluş
institution building kurum geliştirme
intermediary institution aracı kuruluş
international financial institution (ifi) uluslararası finansal kuruluş
royal institution of great britain büyük britanya kraliyet enstitüsü
royal institution of great britain kraliyet enstitüsü
semi-official institution yarı resmi kurum
social security institution (ssi) sosyal güvenlik kurumu (sgk)
state institution devlet kurumu
Institutes
agricultural and rural development support institution tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu
agriculture and rural development support institution tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu
agriculture and rural development support institution tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu
credit and dormitories institution kredi yurtlar kurumu
darülaceze institution darülaceze müessesesi
department of workshops institution iş yurtlan kurumu daire başkanlığı
department of workshops institution iş yurtları kurumu daire başkanlığı
directorate general of meat and milk institution et ve süt kurumu genel müdürlüğü
forensic medicine institution adli tıp kurumu
general directorate of higher education credit and hostels institution yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu
general directorate of social security institution sosyal sigortalar genel müdürlüğü
higher education student loans and dormitories institution yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü
human rights institution of turkey türkiye insan hakları kurumu
human rights institution of turkey türkiye insan hakları kurumu
machinery and chemical industry institution makine kimya endüstrisi kurumu
manuscript institution of turkey türkiye yazma eserler kurumu başkanlığı
ombudsman institution kamu denetçiliği kurumu
provincial directorate of social security institution sosyal güvenlik il müdürlüğü
provincial directorates of social security institution sosyal güvenlik kurumu il müdürlükleri
public health institution of turkey türkiye halk sağlığı kurumu
social insurance institution ssk
social security institution sosyal güvenlik kurumu başkanlığı
social services and child protection institution sosyal yardımlaşma ve çocuk esirgeme kurumu
telecommunication institution telekomünikasyon kurumu
turkish coal enterprises institution türkiye kömür işletmeleri kurumu genel müdürlüğü
turkish employment institution iş ve işçi bulma kurumu
turkish hard coal enterprise institution türkiye taşkömürü kurumu genel müdürlüğü
turkish labor institution türkiye iş kurumu
turkish standards institution türk standartları enstitüsü
turkish standards institution türk standartları enstitüsü
vocational qualifications institution mesleki yeterlilik kurumu
Insurance
social insurance institution sosyal sigortalar kurumu
social insurance institution for tradesmen and craftsmen and other self employed esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu
social security institution sosyal güvenlik kurumu
Tourism
charity institution hayır kurumu
mass communication institution kitle iletişim kurumu
mass transportation institution kitle ulaştırma kurumu
Technical
british standards institution ingiliz standartlar enstitüsü
Medical
health institution sağlık kurumu
medical institution sağlık kurumu
mental institution tımarhane
Psychology
total institution tam gözetim kurumları
Social Sciences
zero institution sıfır kurumlaşma
Education
academic institution akademik kuruluş
academic institution akademik kurum
educational institution eğitim kurumu
established educational institution köklü eğitim kurumu
established educational institution köklü eğitim kuruluşu
higher education credit and hostels institution yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu
higher education institution yüksek öğretim kurumu
higher education institution yükseköğretim kurumu
home institution ev sahibi kuruluş
home institution ev sahibi kurum
private educational institution özel eğitim kurumu
private institution özel kurumlar
public institution devlet kurumu
secondary education institution ortaöğretim kurumu
well-established educational institution köklü eğitim kuruluşu
well-established educational institution köklü eğitim kurumu
Military
correctional institution ıslah müessesesi
maximum security institution yüksek emniyetli cezaevi
medium security institution orta emniyetli cezaevi