maintenance - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

maintenance

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"maintenance" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 51 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
maintenance i. bakım
General
maintenance i. yiyecek
maintenance i. muhafaza
maintenance i. idame
maintenance i. geçindirme
maintenance i. nafaka
maintenance i. maişet
maintenance i. himaye
maintenance i. teyit
maintenance i. topluluk
maintenance i. tamir
maintenance i. koruma
maintenance i. iddia
maintenance i. devam ettirme
maintenance i. bakım
maintenance i. devam
maintenance i. sürdürme
maintenance i. geçim
maintenance i. savunma
maintenance i. ısrar
maintenance i. destek
Trade/Economic
maintenance i. bakım
maintenance i. devam ettirme
maintenance i. koruma
maintenance i. onarım
maintenance i. sürdürme
Law
maintenance i. ilgisinin bulunmadığı bir davada taraflardan birine yardım etme
maintenance i. nafaka
maintenance i. davada tarafsız kişi veya oluşumların taraflardan birine kanuna aykırı olarak yaptığı para yardımı
maintenance i. üçüncü tarafın davada iyi niyeti olmaksızın davacıya yardım sağlaması
maintenance i. üçüncü tarafın davadan haksız çıkar sağlaması
Politics
maintenance i. bakım
maintenance i. idame
maintenance i. muhafaza
maintenance i. tamir
Computer
maintenance i. bakım
maintenance i. donanımdaki arızaları bir denetleme programı ile düzeltme, önleme veya donanımın bazı kısımlarını yenileme
maintenance i. mevcut arızaları ortadan kaldırma ve yazılımı belirtimdeki veya ortamdaki değişimlere göre modifiye etme
Telecom
maintenance i. bakım
Textile
maintenance i. bakım işi
Automotive
maintenance i. bakım
Marine
maintenance i. bir denizcinin gıda ve konaklama hakkı
Medical
maintenance i. bakım
maintenance i. idame
maintenance i. mentönans
maintenance s. yaşayan bir bedeni büyüme, işlevsel değişim veya iyileşme için herhangi bir kaynak sağlamadan stabil şartlarda tutmak için tasarlanmış
maintenance s. yaşayan bir bedeni büyüme, işlevsel değişim veya iyileşme için herhangi bir kaynak sağlamadan stabil şartlarda tutmaya elverişli
Biochemistry
maintenance i. kalım
maintenance i. sürerlik
Marine Biology
maintenance i. kalım
Agriculture
maintenance i. geliştirme

"maintenance" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
emergency maintenance i. acil bakım
maintenance personnel i. bakım personeli
household maintenance i. hane halkı geçimi
maintenance man i. bakım elemanı
maintenance and repair i. bakım onarım
maintenance check i. bakım kontrolu
emergency maintenance i. ivedi bakım
maintenance fee i. bakım ücreti
maintenance staff i. bakım personeli
road maintenance i. yol bakımı
maintenance cost i. bakım maliyeti
maintenance expense i. bakım masrafı
deferred maintenance i. ertelemeli bakım
health maintenance organization i. sağlık hizmetleri veren kuruluş
maintenance bond i. üretim firması teminatı
plant maintenance i. tesis bakımı
periodic maintenance i. periyodik bakım
maintenance payment i. nafaka
maintenance and repair i. bakım ve onarım
maintenance and management service i. bakım ve işletme hizmeti
repair and maintenance i. tamir bakım
maintenance schedule i. bakım programı
maintenance program i. bakım programı
maintenance work i. bakım çalışması
low maintenance i. az bakım
annual maintenance i. yıllık bakım
low maintenance i. az bakım (gerektiren)
predictive maintenance i. kestirimci bakım
maintenance support services i. bakım destek hizmetleri
road maintenance works i. yol bakım çalışmaları
maintenance works i. bakım çalışmaları
maintenance book i. bakım kitabı
routine maintenance i. günlük bakım
daily maintenance i. günlük bakım
maintenance supervisor i. bakım onarım şefi
maintenance chief i. bakım onarım şefi
chief of maintenance i. bakım onarım şefi
chief of maintenance i. bakım şefi
maintenance chief i. bakım şefi
maintenance supervisor i. bakım şefi
general coordinator of maintenance i. bakım genel koordinatörü
maintenance man i. tamirci
weekly maintenance i. haftalık bakım
condo fee/maintenance fee i. apartman aidatı
low-maintenance landscape i. az bakım isteyen peyzaj
regular maintenance i. düzenli bakım
maintenance school i. bakım okulu
maintenance reminder i. bakım hatırlatma
maintenance reminder i. bakım hatırlatıcı
maintenance window i. bakımın gerçekleştirileceği saat aralığı
cap of maintenance i. üzerinde rütbe ve bağlı olunan makam sembolleri bulunan tören şapkası
put under maintenance f. bakım altına almak
undergo a maintenance f. bakımdan geçmek
maintenance free s. bakım gerektirmeyen
maintenance-free s. bakım gerektirmeyen
maintenance-free s. bakımsız
Phrases
we are in maintenance expr. bakımdayız
Colloquial
I'm high maintenance, so expr. benim beklentim büyük, yani
Trade/Economic
maintenance fee i. apartman aidatı
maintenance charge i. apartman aidatı
repairs and maintenance i. bakım ve onarımlar
maintenance reserve i. bakım masraf karşılığı
maintenance company i. bakım şirketi
maintenance period i. bakım dönemi
maintenance cost i. bakım maliyeti
maintenance reserve i. bakım masrafı karşılığı
maintenance and repair services i. bakım ve onarım hizmeti
maintenance expense i. bakım masrafı
maintenance-repair director i. bakım onarım müdürü
repairs and maintenance i. bakım ve onarım
maintenance planning technician i. bakım planlama teknisyeni
maintenance reserve i. bakım karşılığı
maintenance and repair expenses i. bakım ve onarım giderleri
maintenance reserve i. bakım masrafları karşılığı
preventive maintenance i. bozulmayı önleyici bakım işlemi
maintenance grant i. destek yardımı
maintenance of economic prosperity i. ekonomik refahın sürdürülmesi
price maintenance i. fiyatları aynı seviyede tutma
income maintenance criterion i. geliri sürdürme kıstası
price maintenance i. fiyatları muhafaza
price maintenance i. fiyatları sabit tutma
price maintenance i. fiyat istikrarı
general maintenance department i. genel bakım ve hizmet bölümü
general maintenance department i. genel bakım ve hizmet şubesi
account maintenance fee i. hesap işletim ücreti
account maintenance fee i. hesap bulundurma ücreti
operating maintenance i. işletme bakımı
wages and maintenance i. işçilik ve sosyal sigorta
operational maintenance i. işletme bakımı
store head of maintenance i. mağaza bakım şefi
repairs and maintenance i. onarımlar ve bakım
repair and maintenance i. onarım ve bakım
repair and maintenance expense i. onarım ve bakım gideri
provisions for major repairs and maintenance i. önemli bakım ve onarım karşılıkları
maintenance of a measurement standard i. ölçüm standardının metrolojik özelliklerini uygun bir aralıkta saklaması için gereken önlemler seti
price maintenance i. piyasa fiyatını koruma
price maintenance i. piyasa fiyatlarını sürdürme
resale price maintenance i. satış fiyatını imalatçının koyduğu bir fiyat politikası
maintenance reserve i. sabit değerlerin bakım ve onarımı için muhasebe defterlerinde ayrılan karşılık
capital maintenance i. satınalma gücü açısından sermayenin sürdürülmesi
health maintenance organization i. sağlık koruma planı
maintenance of membership i. sendika üyeliğini muhafaza etme
capital maintenance adjustment i. sermayenin korunması ile ilgili düzeltme
capital maintenance adjustment i. sermaye koruma düzeltmesi
capital maintenance i. sermayenin korunması
maintenance margin i. sürdürme teminatı
maintenance margin i. sürdürme teminatı
maintenance margin i. sürdürme marjı
maintenance factors i. sürdürme etkenleri
maintenance of full employment i. tam istihdamın sağlanması
technical maintenance supervisor i. teknik bakım yetkilisi
repair & maintenance cost for the years i. yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
maintenance of membership i. üyeliğin belli bir süre devam etmesi
resale price maintenance i. yeniden satış fiyatının sağlayıcı tarafından belirlenmesi
authorized maintenance and repair services i. yetkili tamir ve bakım servisleri
maintenance fee i. (apartmanda vb) aidat
maintenance charge i. (apartmanda vb) aidat
maintenance period i. zorunlu karşılık tesis dönemi
maintenance-free s. bakım istemeyen
rpm (resale price maintenance) kısalt. yeniden satış fiyatının tespiti
Law
separate maintenance i. ayrı yaşayan eşe kocası tarafından ödenen nafaka
separate maintenance i. ayrılık nafakası
child maintenance i. iştirak nafakası
maintenance and preservation of records i. kayıtların muhafaza edilmesi ve korunması
action for separate maintenance i. kocanın kusuru nedeniyle ayrı yaşamak zorunda kalan eşinin açtığı nafaka davası
statutory duties to furnish maintenance i. nafaka yükümlülüğü
maintenance creditor i. nafaka alacaklısı
maintenance enforcement office i. nafaka icra dairesi
maintenance debtor i. nafaka borçlusu
cost of maintenance i. muhafaza masrafı
maintenance order i. nafaka kararı
maintenance (uk) i. nafaka
maintenance pending suit i. tedbir nafakası
Politics
maintenance of agreements i. anlaşmanın yürürlükte kalması
maintenance payment i. bakım ödemeleri
maintenance service i. bakım onarım hizmeti
education maintenance allowance i. eğitime devam bursu
Institutes
department of construction, maintenance and repair i. inşaat bakım onarım dairesi
Industry
maintenance (materiel) i. malzemeyi işe yarar durumda tutmak veya işe yarar duruma getirmek için sarf edilen çaba
maintenance (materiel) i. bir şeyin işlevselliğini yitirmemesi için gerekli tedarik ve onarım
maintenance (materiel) i. tesisi ilk günkü durumunda tutmak veya tasarlanan verimlilik ve kapasite ile çalışmasını devam ettirmek için gerekli olan rutin çalışma
Insurance
maintenance period i. inşaat faaliyetlerinden sonra tanınan ek süre
maintenance of coverage i. sigorta teminatını sürdürme
maintenance bond i. tazminat veren bakım senedi
Technical
care and maintenance i. bakım-onarım
not mission capable, maintenance i. bakım gerekliliği sebebiyle sistem ve ekipmanın atanmış görevleri yerine getiremediğini ifade eden terim
remedial maintenance i. aksaklık giderici bakım
major maintenance i. ana bakım
intermediate maintenance i. ara bakım
breakdown maintenance i. arıza olduğu zaman bakım
breakdown maintenance i. arızi bakım
elevator maintenance and operating regulations i. asansör bakım ve işletme yönetmeliği
maintenance test i. bakım sınaması
maintenance level i. bakım düzeyi
maintenance-free batteries i. bakım-gerektirmeyen bataryalar/piller
maintenance teams i. bakım ekipleri
maintenance data collection system i. bakım bilgi toplama sistemi
maintenance period i. bakım periyodu
maintenance shop i. bakım atölyesi
maintenance workshop i. bakım atölyesi
maintenance crew i. bakım ekibi
maintenance guarantee period i. bakım garanti süreci
maintenance rules i. bakım kuralları
repair and maintenance factor i. bakım ve onarım faktörü
maintenance manager i. bakım müdürü
maintenance time i. bakım süresi
maintenance facility i. bakım merkezi
maintenance free battery i. bakım gerektirmeyen akü
maintenance free battery i. bakımsız akü
maintenance terminology i. bakım terminolojisi
mean time between maintenance i. bakımlar arası ortalama süre
maintenance alarm i. bakım ikazı
maintenance shop i. bakım yeri
maintenance engineer i. bakım mühendisi
maintenance and service agreement i. bakım ve hizmet sözleşmesi
maintenance check i. bakım kontrolü
maintenance charge i. bakım masrafı
maintenance specification i. bakım şartnamesi
maintenance and operation i. bakım ve işletme
maintenance instructions i. bakım talimatı
maintenance area i. bakım bölgesi
maintenance message i. bakım mesajı
maintenance and reporting i. bakım ve raporlama
maintenance bond i. bakım devresi teminatı
maintenance costs i. bakım giderleri
lack of maintenance i. bakım eksikliği
maintenance park i. bakım parkı
maintenance document i. bakım dokümanı
maintenance and inspection i. bakım ve denetleme
maintenance manual i. bakım el kitabı
sealed/maintenance-free battery i. bakım gerektirmeyen kuru akü
maintenance and repair i. bakım-onarım
maintenance contract i. bakım sözleşmesi
maintenance gang i. bakım ekibi
maintenance alarm i. bakım alarmı
maintenance team i. bakım ekibi
maintenance calibration i. bakım ayarlaması
maintenance status i. bakım durumu
maintenance period i. bakım süreci
maintenance cost i. bakım masrafı
maintenance instructions i. bakım talimatları
term of maintenance i. bakım süresi
maintenance support i. bakım desteği
maintenance work i. bakım işleri
maintenance cost i. bakım maliyeti
maintenance data system i. bakım bilgi sistemi
maintenance problem i. bakım sorunu/problemi
maintenance vehicle i. bakım aracı
maintenance charges i. bakım giderleri
maintenance and repair services i. bakım onarım hizmetleri
repair and maintenance i. bakım-onarım
maintenance interval i. bakım aralığı
maintenance categories i. bakım kategorileri
maintenance and repair technician i. bakım onarım teknisyeni
maintenance routine i. bakım yordamı
maintenance department i. bakım bölümü
maintenance-free batteries i. bakım gerektirmeyen aküler
maintenance friendly i. bakımı kolay
maintenance personnel i. bakım personeli
concrete maintenance i. beton tamiri
system maintenance computer programme i. bilgisayar sistem bakım programı
corrective maintenance i. düzeltici bakım
systematic maintenance i. düzenli bakım
system maintenance i. dizge bakımı
file replication and maintenance service i. dosya yineleme ve bakım hizmeti
electronic maintenance engineering i. elektronik bakım mühendisliği
equipment maintenance room i. ekipman bakım odası
electronic maintenance i. elektronik bakım
electronic maintenance technician i. elektronik bakım teknisyeni
plant maintenance i. fabrika bakımı
physical self-maintenance scale i. fiziksel kendine bakım ölçeği
maintenance period i. geçici kabul süresi
maintenance period i. garanti süresi
daily maintenance i. günlük bakım
line maintenance i. hat bakım
operation and maintenance manual i. işletme ve bakım kitapları
operation and maintenance manual i. işletme ve bakım talimatı
emergency maintenance time i. ivedi bakım süresi
preparation of documents for the operation maintenance and use i. işletme bakım ve kullanım maksatlı dokümanların hazırlanması
operation and maintenance costs i. işletme ve bakım masrafları
operating and maintenance instructions i. işletme ve bakım talimatı
operation and maintenance expenses i. işletme ve bakım masrafları
operation and maintenance i. işletme ve bakım
operation and maintenance charges i. işletme bakım masrafları
operation and maintenance engineer i. işletme ve bakım mühendisi
preventive maintenance i. önleyici bakım
highway maintenance machine i. karayolu bakım makinesi
self-maintenance i. kendi kendine bakım
boiler maintenance i. kazan bakımı
maintenance of record libraries i. kayıt kitaplıklarının bakımı
bridge maintenance i. köprü bakımı
controlled maintenance i. kontrollü bakım
preventive maintenance i. koruyucu bakım
operating and maintenance instructions i. kullanma ve bakım talimatı
preventive maintenance time i. koruyucu bakım süresi
use and maintenance handbook i. kullanım ve bakım el kitabı
operation and maintenance handbook i. kullanım ve bakım el kitabı
cleaning and maintenance of the machine i. makinenin temizlenmesi ve bakımı
central maintenance i. merkez bakım
routine maintenance time i. olağan bakım zamanı
normal maintenance i. normal bakım
routine maintenance i. olağan bakım
remedial maintenance i. onarıcı bakım
corrective maintenance i. onarıcı bakım
preheat maintenance temperature i. ön ısıtma idame sıcaklığı
preventive maintenance i. önleyici bakım
preventative maintenance i. önleyici bakım
corrective maintenance i. önleyici bakım
autonomous maintenance i. otonom bakım
predictive maintenance i. öngörücü bakım
automatic link maintenance i. otomatik hat korunumu
automatic maintenance i. otomatik bakım
self-maintenance i. öz bakım
periodic maintenance inspection i. periyodik bakım
program maintenance i. program bakımı
periodic maintenance i. periyodik bakım
scheduled maintenance i. programlı bakım
program maintenance procedures i. program bakım prosedürleri
periodical control and maintenance i. periyodik kontrol ve bakım
routine maintenance i. periyodik bakım
operating maintenance i. periyodik bakım
periodic inspection and maintenance i. periyodik muayene ve bakım
maintenance of constant current series circuits i. sabit akım seri devrelerinin bakımı
plant maintenance i. santral bakımı
routine maintenance i. rutin bakım
system maintenance i. sistem bakımı
continuous maintenance i. sürekli bakım
supplementary maintenance time i. tamamlayıcı bakım zamanı
maintenance after installation i. tesis sonrası bakım
repair and maintenance shop i. tamir-bakım atölyesi
supplementary maintenance i. tamamlayıcı bakım
maintenance kit i. tamir takımı
turbine maintenance i. türbin bakımı
total productive maintenance (tpm) i. toplam üretken bakım
technical maintenance i. teknik bakım
maintenance and repair service i. tamir ve bakım servisi
crane maintenance services i. vinç bakım hizmetleri
crane maintenance i. vinç bakımı
aircraft maintenance mechanic i. uçak bakım teknisyeni
data base maintenance i. veri tabanı bakımı
extended maintenance i. uzatılmış bakım
software maintenance i. yazılım bakımı
periodic control and maintenance of fire extinguisher tubes i. yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrol ve bakımı
acceleration for repair & maintenance i. yıllara yaygın inşaat onarım hak ediş bedeli
yearly machine maintenance i. yıllık makine bakımı
poor maintenance i. yetersiz bakım
annual machine maintenance i. yıllık makine bakımı
carry out maintenance f. bakım yapmak
low-maintenance s. az bakımlı
maintenance friendly s. bakıma müsait
high-maintenance s. çalışır durumda kalmak için düzenli bakım gerektiren
maintenance-free expr. bakım gerektirmez
maintenance free expr. bakım gerektirmez
Computer
emergency maintenance time i. acil bakım zamanı
emergency maintenance time i. acil bakım süresi
emergency maintenance i. acil bakım
remedial maintenance i. aksaklık giderici bakım
maintenance mode i. bakım kipi
maintenance test i. bakım sınaması
mean time between maintenance i. bakımlar arası ortalama süre
maintenance time i. bakım süresi
maintenance id i. bakım no
maintenance contract i. bakım sözleşmesi
maintenance test maintain to i. bakım sınaması
maintenance routine i. bakım yordamı
maintenance log i. bakım günlüğü
controlled maintenance i. denetimli bakım
system maintenance i. dizge bakımı
file maintenance i. dosya bakımı
corrective maintenance i. düzeltici bakım
deferred maintenance i. ertelemeli bakım
active maintenance time i. etkin bakım süresi
emergency maintenance i. ivedi bakım
emergency maintenance time i. ivedi bakım süresi
maintenance of record libraries i. kayıt kitaplıklarının bakımı
controlled maintenance i. kontrollu bakım
preventive maintenance i. koruyucu bakım
preventive maintenance time i. koruyucu bakım süresi
file maintenance i. kütük bakımı
remedial maintenance i. onarıcı bakım
routine maintenance i. olağan bakım
corrective maintenance i. onarıcı bakım
routine maintenance time i. olağan bakım zamanı
scheduled maintenance i. programlı bakım
program maintenance i. program bakımı
program maintenance procedures i. program bakım prosedürleri
system maintenance i. sistem bakımı
site maintenance i. site bakımı
supplementary maintenance time i. tamamlayıcı bakım zamanı
supplementary maintenance i. tamamlayıcı bakım
online maintenance i. uzaktan bakım
data base maintenance i. veri tabanı bakımı
server is under maintenance expr. sunucu bakımda
Informatics
emergency maintenance i. acil bakım
maintenance plan i. bakım programı
maintenance time i. bakım süresi
mean time between maintenance i. bakımlar arası ortalama süre
maintenance test i. bakım sınaması
maintenance bypass i. bakım servisine alma
corrective maintenance i. düzeltici onarım
perfective maintenance i. mükemmelleştirici bakım
predictive maintenance i. öngörücü bakım
scheduled maintenance i. programlı bakım
program maintenance i. program bakımı
system maintenance i. sistem bakımı
remote diagnostics and maintenance i. uzaktan tanı ve bakım
adaptive maintenance i. uyarlanır bakım
software maintenance i. yazılım bakımı
maintenance-free s. bakım gerektirmeyen
Telecom
maintenance and administration panels i. bakım ve yönetim panelleri
operations and maintenance terminal i. işletim ve bakım uçbirimi
operations and maintenance center i. işletim ve bakım merkezi 
radio system operation and maintenance application part i. radyo sistemi operasyon ve bakım uygulama kısmı
remote diagnostics and maintenance i. uzaktan tanı ve bakım
routing table maintenance  protocol i. yönlendirme çizelgesi bakım protokolü
Electric
maintenance subsystem i. bakım alt sistemi
file maintenance i. dosya tutma
hotline maintenance i. elektrikli cihaza yüksek voltajda çalışırken yapılan bakım
live maintenance i. elektrikli cihaza yüksek voltajda çalışırken yapılan bakım
hotline maintenance i. gerilim altında bakım
live maintenance i. gerilim altında bakım
Construction
maintenance and operation i. bakım ve işletme
maintenance shop i. bakım atölyesi
building maintenance and repairs i. bina bakımı ve tamiri
building maintenance and repairs i. bina bakımı ve onarımı
building maintenance i. bina bakımı
pavement maintenance i. kaldırım bakımı
maintenance hole i. kontrol bacası
maintenance hole i. kontrol deliği
maintenance hole i. menhol
construction and maintenance i. yapım ve bakım
construction maintenance i. yapı bakımı
directorate of road maintenance yol bakım müdürlüğü
road maintenance and repair yol bakımı ve onarımı
road maintenance service yol bakım hizmeti
road maintenance service yol bakım servisi
road maintenance truck yol bakım kamyonu
road maintenance yol bakım
road maintenance yol bakımı
road maintenance work yol bakım çalışması
road maintenance and repair yol bakımı onarımı
directorate of road maintenance and repair/restoration yol bakım ve onarım müdürlüğü
Lighting
maintenance factor i. değer düşme çarpanı
luminous flux maintenance factor i. ışık akısı kalıcılık çarpanı
Automotive
vehicle maintenance reporting i. araç bakım raporlama standartları
low maintenance battery i. az bakımlı akü
battery maintenance i. akü bakımı
car maintenance i. araba bakım
auto maintenance i. araba bakımı
car maintenance i. araba bakımı
vehicle maintenance i. araç bakım
vehicle maintenance monitor i. araç bakım monitörü
vehicle maintenance i. araç bakımı
maintenance-free battery i. bakım gerektirmeyen akümülatör
maintenance-free battery i. bakımsız akümülatör
maintenance interval i. bakım aralığı
maintenance free battery i. bakım gerektirmeyen akü
maintenance manual i. bakım kılavuzu
maintenance specifications i. bakım listesi
maintenance and construction operations i. bakım ve yapım operasyonları
maintenance-free battery i. bakım gerektirmeyen akü
measurement methods for exhaust gas emissions during inspection or maintenance i. bakım veya denetim sırasında egzoz gazındaki kirleticilerin ölçüm yöntemleri
maintenance-free battery i. bakımsız akü
maintenance cost i. bakım gideri
maintenance precautions i. bakım esnasında alınacak tedbirler
general maintenance i. genel bakım
advanced highway maintenance technology i. ileri otoyol bakım teknolojisi
preventive maintenance i. koruyucu bakım
tyre maintenance i. lastik bakımı
tire maintenance i. lastik bakımı
inspection and maintenance programs i. muayene ve bakım programları
scheduled maintenance i. planlanmış bakım
repair and maintenance services i. tamir ve bakım servisleri
Traffic
maintenance worker i. bakım işçisi
maintenance team i. bakım ekibi
highway maintenance i. karayolu bakımı
bridge maintenance i. köprü bakımı
road maintenance yol bakımı
Railway
maintenance management system i. bakım yönetim sistemi
duration of maintenance i. bakım süresi
maintenance duration i. bakım süresi
maintenance cycle i. bakım periyodu
maintenance depot i. bakım deposu
maintenance cycle i. bakım süresi
daily maintenance i. günlük bakım
mechanical track maintenance i. makineli yol bakımı
systematic maintenance i. sistematik bakım
track maintenance yol bakımı
Aeronautic
maintenance organization i. bakım kuruluşu
maintenance organization handbook i. bakım kuruluşu el kitabı
corrective maintenance i. düzeltme bakımı
aircraft maintenance area i. hava aracı bakım alanı
aircraft maintenance mechanic i. hava araçları bakım teknisyeni
aircraft maintenance license i. hava aracı bakım lisansı
line maintenance i. hat bakımı
basic training course for aircraft maintenance personnel i. hava aracı bakım personeli için temel eğitim kursu
aviation maintenance repair-overhaul center i. havacılık bakım onarım merkezi
licensed personnel for maintenance i. lisanslı personel
aircraft airframe engine maintenance i. uçak gövde motor bakım
base maintenance i. üs bakım
aircraft maintenance manual i. uçak bakım el kitabı
Marine
maintenance facilities for fishing vessel and gear i. çekek yeri tesisleri
port maintenance fee i. liman bakım ücreti
gmdss shore based maintenance certificate i. küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi kıyıda bakım sertifikası
maintenance dredging i. onarım taraması
Medical
maintenance of anaesthesia i. anestezi idamesi
induction and maintenance of anesthesia i. anestezi indüksiyonu ve idamesi
maintenance of anesthesia i. anestezi idamesi
switch maintenance i. değişimli idame
maintenance of hemodynamic stability i. hemodinamik stabilitenin korunması
hospital maintenance and engineering i. hastane bakımı ve mühendisliği
maintenance dose i. idame dozu
maintenance fluid i. idame sıvısı
maintenance treatment i. idame tedavisi
catheter insertion and maintenance i. kateter yerleştirme ve koruma
oral maintenance i. oral idame
perioperative maintenance fluid i. perioperatif idame sıvısı
control and maintenance of the rhythm i. ritim kontrolü ve idamesi
health maintenance organization i. sağlık idame organizasyonu
maintenance dose i. sürdürme dozu
sleep-maintenance insomnia i. uykuyu sürdürememe
maintenance treatment i. sürdürüm tedavisi
Psychology
maintenance rehearsal i. koruyucu prova
self-evaluation maintenance theory i. öz-değerlendirmeyi sürdürme teorisi
Dentistry
space maintenance i. yer koruma
Social Sciences
maintenance of identity i. kimliğin korunması
identity maintenance i. kimliğin korunması
cultural maintenance i. kültürü sürdürme
cultural maintenance i. kültürel koruma
Education
maintenance cards i. bakım kartı
maintenance team i. bina bakım ekibi
maintenance co-ordinator i. iç hizmetler şefi
Linguistics
language maintenance i. dil sürdürümü
test maintenance i. sınav sürdürümü
History
law on the maintenance of order i. takrir-i sükun kanunu
Environment
maintenance and repair i. bakım ve onarım
maintenance costs i. bakım maliyetleri
operation and maintenance i. işletme ve bakım
Military
time-phased force and deployment data maintenance i. zaman aşamalı kuvvet ve intikal veri bakımı
main maintenance center i. ana bakım merkezi