monitor - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

monitor

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"monitor" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 45 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
monitor f. izlemek
monitor f. gözlemek
monitor i. monitör
monitor i. ekran
General
monitor f. takip etmek
monitor f. kontrol etmek
monitor f. denetlemek
monitor f. göz kulak olmak
monitor i. izleme sistemi
monitor i. izleme tertibatı
monitor i. sınıf başkanı
monitor i. gözlem sistemi
monitor i. gözetle
monitor i. gözleme
monitor i. gözlemci öğrenci
monitor i. varan
monitor i. fener
monitor i. denetlik
monitor i. ışınım monitörü
monitor i. gözleyici
monitor i. gözlem
monitor i. monitör
Trade/Economic
monitor gözetimci
monitor denetleyici
monitor eşgüdümcü
Technical
monitor vites göstergesi monitörü
monitor basınç algılayıcısı
monitor basınç kaptörü / algılayıcısı
monitor görüntü birimi
monitor görüntüleyici
monitor kontrol etmek
monitor izleme aygıtı
Computer
monitor izleme
monitor monitör
monitor görüntü uçbirimi
monitor gözleyici
monitor izle
Informatics
monitor görüntü birimi
Telecom
monitor ekran
monitor görüntü birimi
monitor monitör
monitor izlemek
Automotive
monitor monitör
monitor monitör
Biochemistry
monitor tekser

"monitor" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
monitör monitor i.
General
monitör monitor i.
Computer
monitör monitor
Telecom
monitör monitor
Automotive
monitör monitor
monitör monitor

"monitor" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 281 sonuç

İngilizce Türkçe
General
monitor a phone call f. telefon dinlemek
monitor the changes f. değişimleri gözlemek
watch/monitor closely f. yakın takibe almak
install a spyware to remotely monitor calls f. konuşmaları dinlemek için uzaktan kumandalı bir casus yazılım yüklemek
monitor routine i. denetlik yordamı
master picture monitor i. ana resim monitörü
african monitor i. afrika kertenkelesi
monochrome monitor i. tek renkli ekran
monitor program i. kontrol programı
video monitor i. video ekranı
baby monitor i. bebek telsizi
monitor system i. kamera sistemi
confidence monitor i. sunucu/konuşmacı/kürsü/sahne ekranı
crack monitor i. çatlak gözlemcisi
crack monitor i. çatlak monitörü
Trade/Economic
monitor compliance uyum takibi
monitor compliance uygunluğun izlenmesi
monitor compliance uyum kontrolü
Law
ankle monitor elektronik kelepçe
Politics
monitor to izlemek
monitor to denetlemek
project monitor proje izleyicisi
cluster munition monitor misket bombası izleme kuruluşu
Institutes
global entrepreneurship monitor (gem) küresel girişimcilik monitörü
Technical
operating pressure monitor çalışma basıncı gözleyici
video monitor görüntü monitörü
infrared monitor kızılötesi monitör
air monitor hava monitörü
monitor icons monitör simgeleri
master picture monitor ana denetlik
frequency monitor frekans gözleyici
vacuum monitor vakum gözleyici
yarn monitor iplik gözleyici
pressure monitor basınç müşiri
monitor routine denetleme yordamı
system monitor sistem denetimi
port monitor bağlantı noktası monitörü
pressure monitor basınç gözleyici
thermo monitor termo monitör
residual current monitor artık akım monitörü
depth measuring monitor derinlik ölçüm monitörü
yarn monitor iplik yoklayıcı
pressure monitor basınç monitörü
system monitor sistem monitörü
automatic radio monitor otomatik yayın denetleyicisi
control monitor kontrol ekranı
hybrid monitor melez monitör
picture monitor resim monitörü
area monitor alan monitörü (nükleer enerji)
master monitor ana denetlik
language monitor dil monitörü
speed monitor devir bekçisi
rotation monitor devir bekçisi
monitor system izleme dizgesi
hand monitor el monitörü
monitor program gözleme programı
debug monitor hata ayıklama izleyicisi
oil pressure monitor yağ manometresi
display monitor görüntü birimi
preview monitor ön monitör
fuel pump monitor yakıt pompası monitörü
software monitor yazılım monitörü
picture monitor görüntü denettiği
display monitor görüntü izleyici
oil pressure monitor yağ basınç müşiri
ip security monitor ıp güvenlik monitörü
yarn monitor amplifier iplik yoklama kuvvetlendiricisi
monitor display monitör göstericisi
master picture monitor ana monitör
tire pressure monitor lastik basıncı monitörü
debug monitor hata ayıklama monitörü
master monitor ana monitör
actual monitor çıkış monitörü
performance monitor başarım monitörü
monitor display izleme göstericisi
temperate monitor kit sıcaklık monitörü kiti
monitor system izleme sistemi
monitor routine izleme yordamı
monitor program monitör programı
preview monitor ön denetlik
air contamination monitor atmosfer kirlilik monitörü
criticality monitor kritiklik monitörü
frequency monitor frekans monitörü
video monitor video monitörü
line monitor hat gözleyicisi
water monitor su kirliliği göstergesi
monitor program gözleme izlencesi
monochrome monitor tekrenkli monitör
monitor loudspeaker denetim hoparlörü
modulation monitor modülasyon monitörü
monitor loudspeaker kontrol hoparlörü
video monitor video ekranı
radioactive contamination monitor radyoaktif bulaşma monitörü
mechanical condition monitor mekanik durum monitörü
quartz-crystal monitor kuvars kristalli monitör
surface contamination monitor yüzey kirlilik monitörü
flame monitor alev monitörü
fluid monitor akışkan monitörü
steam pressure monitor buhar basıncı monitörü
liquid-level monitor akışkan seviye monitörü
fluid-level monitor akışkan seviye monitörü
time monitor zaman monitörü
oil pressure monitor yağ basıncı monitörü
air-flow monitor hava akışı monitörü
thermal monitor ısı monitörü
pulse monitor darbe monitörü
turbine monitor türbin monitörü
vacuum monitor vakum monitörü
turbine speed monitor türbin hız monitörü
speed monitor hız monitörü
backpressure monitor karşı basınç monitörü
monitor panel monitör dolabı
ph-monitor ph-monitörü
temperature monitor sıcaklık monitörü
seal oil temperature monitor sızdırmazlık yağı sıcaklık monitörü
level monitor seviye monitörü
shaft-position monitor şaft pozisyon monitörü
foam monitor köpük monitörü
monitor regulator monitor regülatör
Computer
shut off monitor monitörü kapat
status monitor durum izleyici
target monitor hedef monitör
two page monochrome monitor iki sayfalık siyah beyaz ekran
voice monitor ses monitörü
video monitor video ekranı
wps monitor thunk dll wps monitor thunk dll
wps monitor wps ekranı
voice monitor ses ekranı
voice input monitor ses giriş ekranı
record monitor kayıt ekranı
about system monitor sistem monitörü hakkında
analog monitor örneksel görüntüleyici
board monitorboard monitor kart izleyicisi
ctx usb monitor ctx usb monitör
default monitor varsayılan görüntü uçbirimi
default monitor varsayılan monitör
display monitor görüntü uçbirimi
display monitor ekran
energy saving features of monitor ekranın enerji koruma özellikleri
display monitor görüntü monitörü
event monitor olay izleyici
fax monitor faks monitörü
hardware monitor donanım gözleyici
hardware monitor donanım monitörü
if monitor dll arabirim izleme dll'si
local monitor yerel monitör
line monitor hat gözleyicisi
microsoft network monitor driver microsoft ağ monitörü sürücüsü
microsoft network monitor agent microsoft ağ monitörü aracısı
memory monitor bellek izleme
microsoft network monitor property pages microsoft ağ monitörü özellik sayfaları
microsoft fax print monitor dll at work faks yazdırma ekranı dll
memory monitor bellek monitörü
modem monitor applet modem monitörü uygulaması
monitor volume monitör sesi
monitor silence sessizliği izle
monitor volume monitor ses
monitor program gözleme izlencesi
monitor station gözetim bilgisayarı
monitor type monitör türü
monochrome monitor tek renkli monitör
monitor program gözetim programı
monitor settings ekran ayarları
network monitor ağ izleyicisi
monitor usage monitör kullanımı
monitor type ekran türü
monitor device monitör aygıtı
monitor computer monitör bilgisayar
monitor name monitör adı
monitor power monitör gücü
monitor tones tonları izle
monitor gamma monitör gama
monitor name monitörün adı
monitor # monitör #
port monitor bağlantı noktası izleyicisi
record monitor level kayıt monitörü düzeyi
record monitor kayıt monitörü
ras monitor dll ras izleyicisi dll
hybrid monitor melez monitör
monitor display izleme göstericisi
monitor routine izleme yordamı
monitor system izleme dizgesi
monitor system izleme sistemi
monitor routine denetleme yordamı
monitor display monitör göstericisi
Informatics
analog monitor analog ekran
display monitor görüntü birimi
device monitor aygıt gözleyici
display monitor ekranlı monitör
analog monitor analog görüntüleyici
display monitor görüntü izletici
rgb monitor rgb monitör
portrait monitor dikey monitör
hardware monitor donanım gözcüsü
video monitor görüntü monitörü
monitor program gözcü program
video monitor video monitörü
monitor station gözcü bilgisayar
paper-white monitor beyaz fonlu ekran
performance monitor başarım gözlemcisi
multisync monitor çok tarama hızlı monitör
Telecom
supervisor monitor şef ekranı
analog monitor analog ekran
ring monitor halka ekran
reference monitor referans izleme
video monitor görüntü ekranı
Electric
hand monitor el monitörü
Television
tv monitor i. yayınlanmakta olan programı stüdyoda izlemekte kullanılan monitör
television monitor i. yayınlanmakta olan programı stüdyoda izlemekte kullanılan monitör
flip down monitor alt ekran
master picture monitor ana monitör
master picture monitor ana denetlik
master monitor ana denellik
picture monitor resim monitörü
preview monitor ön denetlik
preview monitor ön monitör
picture monitor görüntü denetliği
master monitor ana monitör
television monitor görüntü denetliği
television monitor resim monitörü
Construction
monitor roof tepe aydınlıklı çatı
monitor roof fenerli çatı
Automotive
ignition diagnostics monitor ateşleme arıza teşhis monitörü
analog monitor analog ekran
vehicle maintenance monitor araç bakım monitörü
electronic ignition diagnostic monitor elektronik ateşleme arıza teşhis monitörü
clutch monitor lamp debriyaj aşıntı ışıklı ikazı
malfunction monitor arıza monitörü
video monitor video monitörü
fuel system monitor yakıt düzeni monitörü
heated oxygen sensor monitor ısıtmalı oksijen sensörü monitörü
secondary air monitor ikincil hava püskürtme düzeni monitörü
monitor has run/has not run monitör çalıştırıldı/çalıştırılmadı
multi-terrain monitor arazi monitörü
oxygen sensor monitor oksijen sensör monitörü
ignition diagnostic monitor ateşleme diyagnostik monitörü
exhaust gas recirculation system monitor egzoz gazı çevrim düzeni monitörü
comprehensive component monitor kapsamlı aksam monitörü
catalyst efficiency monitor katalitik konvertör verimliliği
misfire monitor tekleme monitörü
evap monitor evap monitörü
evaporative emission system monitor buharlaşıcı emisyon kontrol düzeni monitörü
around-view monitor çevresel gözleme
back view monitor geri görüş ekranı
Aeronautic
technical and operating monitor teknik ve operasyonel monitör
flight position monitor uçuş pozisyonu monitörü
Medical
cardiac monitor i. kalp atış hızı ölçüm monitörü
monitor unit monitör ünitesi
anesthetic gas monitor anestezik gaz monitörü
oxygen monitor oksijen monitörü
bed-side monitor hasta başı monitörü
heart rate monitor kalp atış hızı ölçüm monitörü
diverting oxygen monitor yönlendirici oksijen monitörü
non-diverting oxygen monitor yönlendirici olmayan oksijen monitörü
blood pressure monitor tansiyon aleti
heart rate monitor kalp atış hızı ölçüm ekranı
Zoology
monitor lizard dev kertenkele
african monitor nil varanı
african monitor afrika'ya özgü bir kertenkele
black-throated monitor lizard siyah boğazlı\boyunlu monitör kertenkelesi
monitor lizard varan
Education
hall monitor nöbetçi öğretmen
hall monitor nöbetçi öğrenci
Linguistics
monitor model denetleme örnekçesi
monitor hypothesis denetleme varsayımı
monitor model düzeltili yöntem
monitor theory denetleme kuramı
Environment
assigned radiation monitor yetkili radyasyon gözlemcisi
chemical agent monitor kimyasal algılayıcı izleyicisi
continuous air monitor sürekli hava izlenmesi
controlled area radiation monitor radyasyon ölçüm izleyicisi
portal monitor kapı izleyicisi
hand-held contamination monitor elde taşınan kirlenme ölçeri
whole-body monitor tam vucut gözlemi
Military
flight monitor uçuş gözlemcisi
programme element monitor program unsuru nezaretçisi
missile monitor füze ateş taksim aygıtı
monitor and control gözlem ve kontrol
alarm monitor decoder status alarm izleme kod çözücü durumu
alarm monitor operator status alarm izleme kullanıcı durumu
Reptiles
african monitor i. varanus niloticus