n - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

n

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"n" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 6 sonuç

İngilizce Türkçe
General
n i. ingiliz alfabesinin on dördüncü harfi
Technical
n nötronun simgesi
n nano
n kırılma indeksi
Math
n belirsiz bir sayı
n pi-sayısı

"n" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 153 sonuç

İngilizce Türkçe
General
surf 'n' turf i. hem et hem de balıktan oluşan öğün
piece 'n bacon i. beykınlı sandviç
piece 'n bacon i. domuz pastırmalı sandviç
guns n' roses i. amerikan hard rock grubu
n good repair zf. iyi halde
Colloquial
come 'n' get it! (yemek hazır) gelin alın!
n-word zenci kelimesinin sansürlü kullanımı
junk-n-stuff ıvır zıvır şeyler
Slang
wake n bake uyanır uyanmaz esrar içmek
n-words ırkçı kelimeler
Trade/Economic
pick 'n' mix seç ve karıştır
c/n (credit note) alacak dekontu
Technical
n on equivalence operation eşitsizlik işlemi
n octane sıv yük noktan
n octane normal oktan
n pentane sıv yük npentan
n octane n oktan
p-n-p-n junction transistor p-n-p-n dört katmanlı bileşik transistör
n-cable n-kablosu
N-type semiconductor N -tipi yarıiletken
n-level code n-düzeyli kod
n-propyl acetate n-propil asetat
p-n-p transistor p-n-p-n dört katmanlı transistör
n-type semiconductor n tipi yarıiletken
n-level address n-düzeyli adres
n-neighborhood n-tane komşuluk bölgesi
eight minus n rule sekiz eksi n kuralı
diffused p-n junction yayınık p-n bağlantı
p-n-p transistor p-n-p transistörü
p-n junction p-n bağlantısı
n-type semiconductor n-türü yarıiletken
n-type extrinsic semiconductor n-türü katkılı yarıiletken
n-p-n transistor n-p-n transistör
n-type conductivity n-türü iletkenlik
s-n diagramme g-s çizgesi
s-n curve g-s eğrisi
n/a uygulanamaz
n-octanol n-oktanol
Computer
n/a yok
slide n of n slayt n/n
n/a kullanılamaz
top n filter ilk n filtre
delete (y/n)? silinsin mi e/h?
page n of m sayfa n/m
n/a uygulanamaz
y n a e h m
bottom n filter son n süzgeci
letter n n harfi
n num of copies k kopya sayısı
n a yok
n brown k kahverengi
page n sayfa n
product n ürün n
n-neighborhood n-tane komşuluk bölgesi
n-plus-one address instruction n-artı-bir adres komutu
n type semiconductor n-tipi yarıiletken
n-type semiconductor n-tipi yarıiletken
n-port network n-kapılı devre
n-terminal pair network n-kapılı devre
n-neighborhood n-komşuluk bölgesi
n-rule orta tire
n dash orta tire
Informatics
n-ary n-şıklı
n-ary n'li
n-port network n-kapılı devre
n-neighborhood n-komşuluk bölgesi
n-ary n-ögeli
n-type semiconductor n türü yarıiletken
n-bit block cipher n-bit blok şifresi
Telecom
N connector N bağlayıcı
N-terminal pair network N-uçlu eşlenmiş ağ
N-port network N-kapılı ağ
N-type semiconductor N tipi yarı iletken
Automotive
external projections forward of the cab's rear panel of motor vehicles of category n n sınıfı motorlu araçların kabin arka panelinin önündeki dış çıkıntılar
ford produced-n/a-electric ford imali-n/a-elektrikli
vendor produced-n/a-electric tedarikçi imali-n/a-elektrikli
n speed rating n hız sınıfı
n-heptane n-heptan
Aeronautic
a-n radio range a-n radyo aralığı
gust v-n diagram rüzgar hamlesi v-n diyagramı
Marine
nuclear ship (n/s) nükleer gemi
s-n curve s-n eğrisi
n-line model n çizgi modeli
Medical
phenylethanolamine n methyl transferase feniletanolamin n metiltransferaz
n-linked n bağlantılı
n-myc oncogenes n-myc grubu onkojenler
n-nitroso compounds içeriğinde n-nitroz bulunan bileşikler
n-nitroso compounds n-nitrozo bileşikleri
n-methyl-d-aspartate receptor n-metil-d-aspartat reseptörü
n-acetylcysteine treatment n-asetil sistein tedavisi
n-acetyltransferase-2 acetylator phenotype n-asetiltransferaz-2 asetilatör fenotipi
polymorphic n-acetylation polimorfik n-asetilasyon
n-acetyltransferase-2 gene polymorphism n-asetil transferaz-2 gen polimorfizmi
n-acetylcysteine n-asetilsistein
n-butyl cyanoacrylate n-bütil siyanoakrilat
n-terminal pro-brain natriuretic peptide n-terminal pro-beyin natriuretik peptid
Pharmaceutics
1-n-substituted thiocarbamoyl-3-phenyl-5-thienyl-2-pyrazolines 1-n-sübstitüe tiyokarbamoil-3-fenil-5-tienil-2-pirazolinler
Food Engineering
release of the n-nitrosamines and n-nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers elastomer ve kauçuktan yapılmış olan biberon başlığı ve emziklerde n-nitrosamin ve n-nitrosamine dönüşebilen maddelerin açığa çıkışı
determination of n-methylcarbamate residues n-metilkarbamat kalıntısı tayini
Math
n-th s. sonsuz büyüklükte bir serinin en sonuncusu veya en büyüğü olan
n determinant of the coefficients katsayılar determinantı
n-sphere n-topar
n-tuple point n-katlı nokta
n-tuple sequence n-li sayılar dizisi
n-ary relation n-li bağıntı
n-dimensional space n boyutlu uzay
n-sphere n-küre
n-tuple simplex n-boyutlu yalınca
n-dimensionel euclidean space n boyutlu öklit uzayı
n-tuple simplex n-boyutlu simpteks
n-tuple root n-katlı kök
n-sphere n-yuvar
n-dimensional space n-boyutlu uzay
n-dimensional weyl space n-boyutlu weyl uzayı
Logic
n-tuple s. n tane sıralı öğeden oluşan
n-tuple s. n katlı
n-tuple s. n boyutlu
Statistics
d+n statistics d+n istatistiği
small-n analysis az sayıda örneklemle yapılan analiz
large-n analysis çok sayıda örneklemle yapılan analiz
Physics
n-unit n birimi
Chemistry
n-nitrosodimethylamine i. n-nitrozodimetilamin
n-nitrosodimethylamine i. tütün dumanında, bazı yiyeceklerde ve bazen içme suyunda bulunan toksik ve kanserojen bir madde
boiling n-heptane kaynar n-heptan
n-nitrosatable substances n-nitrozlanabilen maddeler
n-methyl imidazole method n-metil imidazol yöntemi
n-benzoyl-phenylhydroxylamine n-benzol-fenilhidroksilamin
n-amyl alcohol n-amil alkol
ternary systems of propionic acid-water-n-amyl alcohol and propionic acid-water-n-amyl acetate propiyonik asit-su-n-amil alkol ve propiyonik asit-su-n-amil asetat üçlü sistemleri
n-amyl acetate n-amil asetat
Environment
n value n değeri
Geology
n-s to ne-sw trending active transpressional strike-slip faults k-g’den kd-gb’ya değişen aktif sıkışma bileşenli doğrultu atımlı faylar
Places
n little rock arkansas eyaletinde şehir
fountain n' lakes missouri eyaletinde yerleşim yeri
Military
n-bomb i. nötron bombası
n-bomb i. diğer nükleer bombalara kıyasla, yoğun nötron ve gama ışını salınımı, daha düşük basınç dalgası ve daha az artık radyasyon ortaya çıkaracak şekilde tasarlanmış bir nükleer silah
class n allotment askeri hayat sigortası keseneği
Abbreviation
n. wt. i. net ağırlık
n.dak. i. north dakota
n.ire. i. kuzey irlanda
n.mex. i. new mexico
n/c (no charge) i. ücretsiz
n/c (no charge) i. bedava
n/f (no funds) i. karşılıksız
n/s (non-smoker) i. sigara içmeyen
n/a (non-applicable) uygulanamaz
n/a (no answer) cevap yok
British Slang
mutt 'n' jeff sağır
spuggy (n.e./n. yorkshire use) serçe
weebuns (n. ireland use) çocuk oyuncağı
weebuns (n. ireland use) çok kolay
wee buns (n. ireland use) çocuk oyuncağı
wee buns (n. ireland use) çok kolay