volatile - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

volatile

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"volatile" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 30 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
volatile s. uçucu
General
volatile s. buharlaşan
volatile s. patlamaya hazır (durum)
volatile s. uçucu (madde)
volatile s. değişken
volatile s. dönek
volatile s. uçar
volatile s. uçan
volatile s. istikrarsız
volatile s. çabuk etkilenip aniden değişebilen
volatile s. hoppa
volatile s. gelgeç
volatile s. havai
volatile s. geçici
volatile s. kısa süreli
volatile s. uçucu
volatile s. oynak
volatile s. buharlaşabilen
volatile s. dengesiz
Technical
volatile gaz haline gelebilen
volatile buharlaşma özelliği
volatile uçucu
volatile çabuk buharlaşan
volatile buharlaşabilen
volatile buharlaşıcı
Automotive
volatile kolayca uçuşan
volatile uçucu
Medical
volatile volatil
Food Engineering
volatile uçucu
Environment
volatile düşük ısılarda buharlaşabilen

"volatile" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 107 sonuç

İngilizce Türkçe
General
volatile substance abuse i. uçucu maddelerin kötüye kullanımı
volatile organic compounds i. uçucu organik bileşikler
volatile smell i. uçucu koku
volatile substance i. uçucu madde
volatile laurel oil i. defne yağı
volatile gas i. uçucu gaz
non-volatile s. geçici değil
non-volatile s. uçucu olmayan
non-volatile s. kalıcı
Trade/Economic
volatile market oynak piyasa
Law
volatile substance abuse uçucu madde kullanımı
Politics
volatile substances uçucu maddeler
volatile region istikrarsız bölge
Technical
volatile oil uçucu yağ
volatile liquid uçucu sıvı
volatile file uçucu kütük
volatile matter uçucu madde
volatile file uçucu dosya
volatile storage uçucu bellek
volatile memory geçici bellek
high volatile coal yağlı kömür
volatile memory uçucu bellek
volatile key enerji bağımlı anahtar
volatile solids uçucu katı maddeler
non-volatile kalıcı
volatile matter uçucu özdek
non-volatile matter uçucu olmayan madde
volatile organic carbon uçucu organik karbon
non-volatile ether extract uçucu olmayan eter ekstraktı
non-volatile impurities uçucu olmayan safsızlıklar
transmission rate of volatile liquid uçucu sıvının buhar geçiş hızı
volatile organic sulphur compounds uçucu organik kükürt bileşikleri
concentrate determination of volatile fatty acid number konsantre uçucu yağ asidi sayısının tayini
volatile sulphide uçucu sülfür
volatile salts uçucu tuzlar
sal volatile tecimsel amonyum karbonat
volatile content uçucu miktarı
volatile organic compound uçucu örgensel bileşik
volatile products uçucu ürünler
determination of volatile matter uçucu madde tayini
volatile halogenated hydrocarbons uçucu halojenli hidrokarbonlar
determination of the volatile matter in the analysis sample analiz numunesinde uçucu madde tayini
moisture and volatile matter content rutubet ve uçucu madde muhtevası
volatile fatty acids uçucu yağ asitleri
determination of the volatile content uçucu madde muhtevasının tayini
volatile organic compounds in air havada bulunan uçucu organik bileşikler
volatile flammable ingredients uçucu alevlenebilir bileşenler
volatile organic flotation reagents uçucu organik flotasyon reaktifleri
conventional determination of non-volatile matters uçucu olmayan maddelerin klasik metotla tayini
medium volatile bituminous coal yağlı kömür
low-volatile bituminous coal yağsız kömür
determination of the emission of volatile organic compounds uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini
non-volatile buharlaşmaz
non-volatile uçucu olmayan
non-volatile uçmaz
Computer
non-volatile storage i. kalıcı bellek
non-volatile storage i. uçucu olmayan bellek
non-volatile storage i. silinemeyen hafıza
volatile key geçici anahtar
volatile variable uçunsal
volatile variable oynak değişken
volatile variable otomatik değişken
volatile storage uçucu bellek
volatile file uçucu kütük
volatile memory uçucu bellek
volatile file uçucu dosya
non-volatile memory silinmeyen bellek
non-volatile memory uçucu olmayan bellek
Informatics
non-volatile kalıcı
Telecom
volatile memory uçucu bellek
Automotive
non-volatile random access memory kalıcı rastgele erişimli bellek
volatile solids uçucu katı maddeler
volatile organic compounds uçucu organik bileşikler
volatile organic fraction uçucu organik fraksiyon
Petrol
volatile solvent uçucu çözücü
Medical
volatile impurity uçucu safsızlık
volatile sulphur compounds uçucu volatil sülfür içerikleri
volatile substance addiction uçucu madde bağımlılığı
volatile substance abuse by inhalation inhalasyon yolu ile uçucu madde kullanımı
Food Engineering
volatile compounds uçucu bileşikler
volatile oils uçucu yağlar
volatile matter uçucu madde
volatile sulfur compounds uçucu kükürt bileşikleri
determination of moisture and volatile matter rutubet ve uçucu madde tayini
non-volatile ether extract uçucu olmayan eter ekstraktı
volatile organic contaminant uçucu organik bulaşan
determination of moisture and volatile matter content rutubet ve uçucu madde tayini
Chemistry
volatile fatty acid number uçucu yağ asidi sayısı
volatile substance uçucu madde
volatile organic compound uçucu organik bileşik
non-volatile acids uçucu olmayan asitler
total volatile organic chloride toplam uçucu organik klorür
volatile chloride uçucu klorür
volatile base uçucu baz
volatile alcohol uçucu alkol
volatile solvent uçucu çözücü
volatile nitrogenous bases uçucu azotlu bazlar
volatile water uçucu su
volatile fatty acid concentration uçucu yağ asit konsantrasyonu
Botanic
biogenic volatile organic compound (bvoc) biyojenik uçucu organik bileşik
Environment
volatile organic compounds uçucu organik bileşikler
volatile suspended solids uçucu çökelmemiş katı madde
volatile solids uçucu katılar
analysis of volatile organic compounds in air havadaki uçucu organik bileşiklerin analizi
sampling of volatile organic compounds uçucu organik bileşiklerden numune alma
volatile organic compound (voc) uçucu organik bileşik
volatile suspended solids concentration uçucu askıda katı madde konsantrasyonu