wave - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

wave

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"wave" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 31 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
wave f. dalgalanmak
wave f. el sallamak
wave i. dalga
General
wave f. dalga yapmak (saçlarda)
wave f. dalgalandırmak
wave f. dalgalanmak (rüzgarda)
wave f. el sallamak
wave f. dalgalanmak
wave f. ondüle yapmak
wave f. dalgalandırmak (rüzgar)
wave f. sallamak
wave f. salınmak
wave f. sallanmak
wave f. dalgalı olmak
wave f. el etmek
wave f. sallamak (mendil/el/tabanca)
wave i. belli bir süre etkili olan (moda vb)
wave i. hare
wave i. el sallama
wave i. dalgalanma
wave i. gizli iş
wave i. titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi
wave i. dalga (saçta)
wave i. bir yüzeydeki kıvrım
wave i. dalavere
wave i. saçların kıvrım genişliği
wave i. dalga
wave i. lokma
Technical
wave dalga
Medical
wave flot
Environment
wave geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgarın etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket

"wave" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
wave someone down f. el sallayarak birini durdurmak
wave around f. savurmak
wave one's hand f. el sallamak
wave someone aside f. birine eliyle kenara geç demek
(a flag) to wave f. dalgalanmak
wave someone away f. el sallayarak birine git demek
ride a wave f. dalga üzerine binerek sürüklenmek
wave a vehicle down f. el sallayarak bir taşıtı durdurmak
wave someone on f. el sallayarak birine geç demek
wave to f. el etmek
wave a flag f. bayrak dalgalandırmak
wave somebody through customs f. (birini) gümrükten geçirmek
wave goodbye f. arkasından el sallamak
(the flag) to wave f. bayrak dalgalanmak
(the wave) to crash f. dalga çarpmak
(the wave) to smash f. dalga çarpmak
wave the knife f. bıçak sallamak
wave one's fist f. yumruğunu sallamak
wave a greeting f. selam verir gibi el sallanmak
wave a greeting f. selamlamak
wave a greeting f. selam vermek
wave a flag f. bayrak sallamak
kilometric wave i. kilometrik dalga
wave train i. dalga treni
optical wave guides i. optik dalga kılavuzu
tidal wave i. deprem dalgası
tidal wave i. med cezir dalgası
heat wave i. sıcak hava dalgası
brain wave i. dahiyane buluş
wave front i. dalga yüzü
brain wave i. parlak fikir
a brain wave i. aniden gelen güzel fikir
long wave i. uzun dalga
magnetic wave i. manyetik dalga
medium wave i. orta dalga
wave off i. uçak iniş sinyali
radio wave propagation i. radyo dalga yayılması
short wave i. radyo kısa dalga
wave theory of light i. ışığın dalga kuramı
wave surface i. dalga yüzü
cold wave i. soğuk dalgası
wave train i. eşit aralıklı dalgalar
sound wave i. ses dalgası
light wave i. ışık dalgası
atmospheric radio wave i. atmosferik radyo dalgası
tidal wave i. tsunami
air wave i. hava dalgası
wave antenna i. dalga anteni
wave of i. sallama (el, mendil vb)
seismic wave i. deprem dalgası
heat wave i. sıcaklık dalgası
wave machine i. yüzme havuzlarında dalga üreten aygıt
wave action i. dalga hareketi
hot wave i. sıcak dalgası
permanent wave i. permanant
millimetric wave i. milimetrik dalga
decimetric wave i. desimetrik dalga
permanent wave i. perma
the wave i. derya
modulating wave i. kipleyici dalga
heat wave i. sıcak dalgası
wave band i. radyo dalga
breaking wave i. setleri aşan dalga
crest of a wave i. dalga tepesi
the wave i. deniz
wave of i. sallama
wave of i. sallayış (el, mendil vb)
brain wave i. beyin akımı
brain wave i. aniden gelen parlak fikir
shock wave i. şok dalgası
crime wave i. suç dalgası
wave wall i. dalga duvar
all-wave receiver i. tüm dalgaları alıcı
all-wave i. tüm dalga
all-wave i. tam dalga
plane-wave reflection coefficients i. düzlem dalga yansıma katsayıları
ground wave i. yer dalgası
brain wave i. aniden akla gelen parlak fikir
incident wave i. gelen dalga
incident wave i. kaynaktan yüke gelen gerilim dalgası
wild wave i. hırçın dalga
wave of excitement i. heyecan kasırgası
wave of excitement i. heyecan dalgası
migration wave i. göç dalgası
brain wave i. beyin dalgası
deep hair wave i. derin saç dalgası
blast wave i. patlama dalgası
latest wave of arrests i. son tutuklama dalgası
slow wave i. yavaş dalga
wave swinger i. dönme salıncak
wave sounds i. dalga sesleri
wave pool i. dalga havuzu
wave pool i. dalga havuzu
wave-battered s. dalgalar tarafından zarar görmüş
wave-battered s. dalgalarla boğuşmuş
Phrasals
wave at someone birine el etmek/sallamak
wave to someone birine el etmek/sallamak
wave someone or something off (eliyle) dur işareti yapmak
wave someone in el sallayarak birini içeri davet etmek
Phrases
no emotion, any more than a wave, can long retain its own individual form bir dalgadan daha büyük hiçbir duygu yoktur ki kendi formunu uzun süre sürdürebilsin
Colloquial
brain wave parlak fikir
brain wave dahiyane buluş
brain wave esin
brain wave ilham
brain wave beyin akımı
brain wave ansızın akla gelen düşünce
a wave of violence şiddet dalgası
wave your hands ellerini salla
Idioms
wave the flag ülkesini desteklemek
wave the flag ülkesine destek vermek
brain-wave parlak fikir
on the crest of a wave son derece başarılı bir seviyede
on the crest of a wave başarılı bir biçimde
wave a magic wand tereyağından kıl çeker gibi çözmek
wave a magic wand kolayca sonuçlandırmak
catch the next wave sonraki dalgayı yakalamak
be on the crest of a wave çok başarılı bir dönem yaşamak
be on the crest of a wave seri tutturmak
be on the crest of a wave başarı serisi yakalamak
wait for the next wave sonraki dalgayı beklemek
catch the wave dalgayı yakalamak
catch the wave çeşme akarken küpünü doldurmak
wave the flag ülkesinin bayrağını dalgalandırmak
wave the flag bayrağını dalgalandırmak
wave the flag ülkesini temsil etmek
wave goodbye to something bir şeye elveda demek
wave goodbye to something bir şeye güle güle demek
wave goodbye to something üzerine bir bardak su içmek
ride the wave of something yakaladığı olumlu hava/arkasına aldığı rüzgar ile hareket etmek/gelişmek
ride the wave of something (ilgiden) yararlanmak
ride the wave of something (ilginin) tadını çıkarmak
ride a wave of something (ilgiden) yararlanmak
ride a wave of something yakaladığı olumlu hava/arkasına aldığı rüzgar ile hareket etmek/gelişmek
ride a wave of something (ilginin) tadını çıkarmak
ride on a wave (bir şey etrafında) estirilen rüzgardan yararlanarak
ride on the wave yakaladığı olumlu hava/arkasına aldığı rüzgar ile hareket etmek/gelişmek
ride on the wave (bir şey etrafında) estirilen rüzgardan yararlanarak
ride on a wave yakaladığı olumlu hava/arkasına aldığı rüzgar ile hareket etmek/gelişmek
Speaking
wave your arms kollarını salla
Slang
wave cap bandana
wave cap bere
Trade/Economic
third wave üçüncü dalga
wave of speculation spekülasyon dalgası
Politics
the third wave of democratization demokratikleşmenin üçüncü dalgası
wave of democratization demokratikleşme dalgası
the third wave of democratization üçüncü demokratikleşme dalgası
Technical
acoustic wave i. ses dalgası
acoustic wave i. akustik dalga
wave power dalga gücü
reflected wave yansımış dalga
transverse wave kesme dalgası
refracted wave kırılan dalga
wave filter dalga süzgeci
standing wave meter duran dalga ölçeri
translation wave translasyon dalgası
carrier wave ana dalga
ultrashort wave ultra kısa dalga
flood wave feyezan dalgası
sky wave gökdalgası
electron wave elektron dalgası
cycloidal wave sikloidal dalga
complex periodic wave karmaşık periyodik dalga
wave erosion dalga erozyonu
wave impedance dalga celisi
wave breaker dalgakıran
trapezoidal wave testere dışı biçimli dalga
complex wave generator kompleks dalga jeneratörü
sky wave iyonosfer dalgası
electric wave elektrik dalgası
wave motion dalga devinimi
sinusoidal wave sinusoidal dalga
de broglie wave de broglie dalgası
quarter wave antenna çeyrek dalga anteni
cross wave enine dalga
sky wave uzay dalgası
roll wave silindirik dalga
hecto metric wave hektometrik dalga
wave band dalga bantı
elastic wave elastik dalga
backward wave oscillator geriye yürüyen dalga osilatörü
wave velocity dalga hızı
sky wave iyonosferik dalga
spherical wave yuvarsal dalga
pressure wave basınç dalgası
wave polarization dalga polarizasyonu
damped wave sönmüş dalga
centimetric wave santimetrik dalga
secondary wave tali dalga
dominant wave baskın dalga
square wave kare dalga
standing wave duran dalga
length of wave dalga uzunluğu
tidal wave dev dalga
wave making apparatus dalga yapıcı aparat
electromagnetic wave propagation elektromanyetik dalga yayılımı
wave group dalga çıkını
chopped wave test kesik dalga testi
all wave receiver tüm dalgaları alıcı
wave number dalga boyu
shear wave kesme dalgası
wave interference dalga karışması
reflected wave yansıyan dalga
traveling wave maser yürüyen dalga maşeri
sand wave kum dalgası
progressive wave ilerleyen dalga
direct wave düz dalga
traveling wave tube yürüyen dalga tüpü
compressional wave sıkışma dalgası
wave length dalga boyu
marking wave markalayıcı dalga
damped wave sönümlü dalga
sediment wave sediment dalgası
spherical wave küresel dalga
ionospheric wave iyonosfer dalgası
interrupted continuous wave sürekli kesik dalga
tangential wave path teğet ışın
wave decay dalga sönümü
wave trap dalga kapanı
all wave tüm dalga
wave train dalga dizisi
wave theory dalga kuramı
generation elastic wave elastik dalga oluşumu
wave form dalga biçimi
wave erosion dalga aşındırması
wave direction dalga istikameti
gravit wave ağırlık dalgası
wave analyser dalga analizörü
wave equation dalga denklemi
traveling wave magnetron yürüyen dalga magnetonu
periodical wave periyodik dalga
complex wave karmaşık dalga
direct wave kırılmadan giden dalga
forward wave ileriye yürüyen dalga
wave detector dalga detektörü
seismic wave attenuation sismik dalga zayıflaması
wave height coefficient dalga yüksekliği katsayısı
wave front dalga cephesi
equivalent sine wave eşdeğer sinüs dalgası
circular electric wave dairesel elektrostatik güç hatlı dalga
quarter wave line çeyrek dalga boyunda hat
wave theory dalga teorisi
transversal elastic wave enine elastik dalga
wave generation dalga üretimi
carrier wave taşıyıcı dalga (radyo)
modulated continuous wave modüle devamlı dalga
acoustic wave resonator akustik dalga rezonatörü
wave refraction dalga kırılması
equivoluminal wave eş hacimsel dalga
wave making apparatus dalga yapıcı düzenek
wave crest dalga kreti
stationary wave sabit dalga
wave analyser dalga çözümleyici
transverse wave enine dalga
temperature wave sıcaklık dalgası
water wave su dalgası
undamped wave sönümsüz dalga
wave length dalga uzunluğu
electron wave tube elektron dalga tüpü
transverse field traveling wave tube enine alanlı yürüyen dalga tüpü
wave mechanics dalga mekaniği
distress wave alarm dalgası
cylindrical wave silindirik dalga
threshold wave length eşik dalga boyu
wave impedance dalga çelisi
periodical wave sürekli dalga
side wave yan dalga
wave train dalga katarı
elementary wave basit dalga
internal wave iç dalga
wave front dalga sınırı
wave frequency dalga frekansı
progressive wave yürüyen dalga
elastic wave esnek dalga
wave propagation dalga yayılımı
wave oscillator tube dalga salıngaç tüpü
cyclotron wave siklotron dalgası
electric wave filter elektrik dalga filtresi
surface wave yüzey dalgası
traveling wave antenna yürüyen dalga anteni
wave impedance dalga empedansı
velocity of wave propagation dalga yayılma hızı
backward wave geriye doğru yürüyen dalga
wave motion dalga hareketi
earth wave deprem dalgası
traveling wave amplifier yürüyen dalga amplifikatörü
elementary wave yalın dalga
sawtooth wave testere dişi dalgası
wave crest dalganın doruğu
wave guide frekans yönlendiricisi
line of wave propagation dalga yayılma hattı
sky wave radyo dalgası
space wave uzay dalgası
signal wave sinyal dalgası
wave action dalga tesisi
electromagnetic wave elektromanyetik dalga
sine wave sinüs dalgası
hybrid electromagnetic wave melez elektromanyetik dalga
circular polarized wave dairesel polarize dalga
shear wave enine dalga
modulated continuous wave kiplenik sürekli dalga
tidal wave gelgit dalgası
transient wave geçici dalga
carrier wave taşıyıcı dalga
incident wave gelen dalga
compressional wave kompresyon dalgası
wave guide dalga kılavuzu
continuous wave sürekli dalga
acoustic surface wave akustik yüzey dalgası
optical wave guides optik dalga kılavuzu
straight wave düzgün dalga
half wave rectifier yarım dalgalı doğrultucu
atmospheric radio wave atmosferik radyo dalgası
backward wave geri yönde dalga
rectangular wave dikdörtgen dalga
radio wave telsiz dalgası
radio wave radyo dalgası
circularly polarized wave dairesel ucaylanmış dalga
decimetre wave desimetrik dalga
decimetric wave desimetrik dalga
diffracted wave kırınım dalgası
elliptically polarized wave eliptik ucaylanmış dalga
equiphase wave surface eş fazlı dalga yüzeyi
full wave rectifier tam dalgalı doğrultucu
ground-reflected wave topraktan yansıyan yer dalgası
complex-wave generator kompleks dalga jeneratörü
half-wave dipole yarım dalga dipolu
full-wave rectifier tam dalga redresör
full-wave rectification tam dalga doğrultması
half-wave rectifier yarı-dalgalı redresör
half-wave vibrator yarım dalga vibratör
full-wave vibrator tam dalga vibratör
half-wave rectification yarım dalga doğrultması
half-wave yarım dalga
half-wave rectifier yarım-dalgalı doğrultmaç
circular-polarized wave dairesel polarize dalga
floating-carrier wave kayan taşıyıcılı dalga
half-wave antenna yarım dalga anteni
square-wave amplifier kare-dalga kuvvetlendirici
short-wave kısa dalga
standing-wave indicator durağan dalga göstergesi
standing-wave detector durağan dalga detektörü
te-wave te dalgası
radio-wave propagation radyo dalga yayılımı
standing-wave distortion sabit dalga distorsiyonu
standing-wave ratio durağan dalga oranı
fading radio wave sönümlü radyo dalgası
indirect wave endirekt dalga
indirect wave yansımış dalga
natural wave doğal dalga
ultrasonic wave ultrasonik dalga
line of wave propagation dalga yayılma çizgisi
shock wave şok dalgası
short wave kısa dalga
standing wave ratio duran dalga oranı
wave washer dalgalı rondela
wave angle dalga açısı
light wave ışık dalgası
wave crest dalga doruğu
wave front dalga yüzü
wave beam dalga demeti
wave pressure dalga basıncı
wave ornament dalgabezek
wave worn dalgalarla aşınmış
wave antenna dalga anteni
wave impact dalga çarpması
wave energy dalga enerjisi
wave crest dalga zirvesi
wave breaker mendirek
long wave uzun dalga
metric wave metrik dalga
node of a standing wave duran dalganın boğumu
partial wave tikel dalga
partial wave kısmi dalga
pilot wave pilot dalga
quarter wave çeyrek dalga
quarter-wave antenna çeyrek dalga anteni
proton wave proton dalgası
transverse electromagnetic wave enine elektromanyetik dalga
wave soldering dalga lehimleme
voltage standing wave ratio voltaj dalga oranı
millimeter wave milimetrik dalga
wave off pas geçme
wave period dalga periyodu
wave direction dalganın sahile yaklaşma istikameti
wave crest dalga tepesi
positive phase of the shock wave şok dalgasının pozitif safhası
wave height dalga ve tepesi arası mesafe
continuous wave devamlı dalga
wave count dalga sayısı
negative phase of the shock wave şok dalgasının negatif sahası
wave receiver dalga alıcısı
muzzle wave ağız basınç dalgası
gun wave ağız basınç dalgası
continuous-wave doppler system sürekli dalga doppler sistemi
travelling wave tube yürüyen dalga tüpü
travelling wave amplifier tube yürüyen dalga yükselteç tüpü
surface acoustic wave filter yüzey akustik dalga süzgeci
square wave generator kare dalga üreteci
hertzian wave hertz dalgası
vibrational lattice wave titreşimsel örgü dalgası
half-wave plate yarıdalga plakası
harmonic wave uyumlu dalga
full-wave plate tam dalga levhası
sound wave ses dalgası
complex wave function karmaşık dalga işlevi
evanescent wave genliği azalan dalga
heat wave sıcak dalgası
wave mechanical behaviour of the electron elektronların dalga mekaniği davranımı
wave frequency dalga sıklığı
wave analyser dalga çözümleci
wave package dalga çıkını
wave surface dalga yüzeyi
wave band dalga kuşağı
wave optics dalga optiği
wave number dalga sayısı
wave function dalga işlevi
wave analysis dalga çözümleme
wave period dalga peryodu
wave trough dalga çukuru
surround wave kırınıma uğramamış dalga
wave- mechanical model dalga mekaniği modeli
wave-mechanical model dalga işleyimsel model
wave group dalga kümesi
surface acoustic wave filter yüzeysel ses dalgası süzgeci
surface acoustic wave yüzeysel ses dalgası
critical wave number kritik dalga sayısı
standing-wave microscopy durağan dalga mikroskopisi
schrödinger wave equation schrödinger dalga denklemi
bloch wave function bloch dalga fonksiyonu
settle wave yerleştirme dalgası
continuous- wave and pulsed laser beam sürekli dalga ve darbeli lazer ışın demeti
quarter-wave plate çeyrek dalga levhası
ultrasound wave duyulmayan ses dalgası
diffracted wave kırınımlı dalga
unmodulated wave kiplenmemiş dalga
short wave infra-red emitters kısa dalga kızıl ötesi yayıcıları
surface acoustic wave filter yüzey akustik dalga filtresi
surface acoustic wave resonator yüzey akustik dalga rezonatörü
standing wave ratio sürekli dalga oranı
wave propagation method dalga yayılması metodu
half-wave rectifier yarı dalgalı redresör
micro wave mikro dalga
automatic wave soldering machine otomatik dalgalı lehimleme makinesi
laser beam wave front lazer demeti dalga cephesi
sine wave generator sinüsel dalga jeneratörü
surface acoustic wave filter of assessed quality niteliği tayin edilmiş yüzey akustik dalga süzgeci
shock wave velocity şok dalga hızı
shock wave velocity şok dalgası hızı
method using standing wave ratio duran dalga oranını kullanma metodu
wave intensity analysis dalga yoğunluk analizi
surface acoustic wave filter of assessed quality niteliği değerlendirilmiş yüzey akustik dalga süzgeci
wave propagation speed (dalga) yayılma hızı
wave soldering dalga lehim
wave soldering machine dalga lehim makinesi
wave solder dalga lehim
wave energy potential dalga enerjisi potansiyeli
long wave radiation uzun dalga ışınım
wave suppressor dalga kırıcısı
Computer
sis 7018 wave sis 7018 dalga
thick wave kalın dalga
wave rvrb mute dalga yankı sessiz
wave out volume dalga çıkış sesi
wave out mute dalga çıkışı sessiz
wave in mix gelen dalga kar
wave in mute wave giriş sessiz
wave output meter dalga çıkış ölçer
wave heavy koyu dalgalı
wave volume dalga sesi
wave mapper dalga eşleyici
wave output dalga çıkışı
wave mute dalga sessiz
wave input dalga girişi
wave table dalga tablosu
wave in volume dalga girişi sesi
wave sound ses dalgası
wave underline altı dalgalı çizili
wave out vol wave çıkış ses ayarı
volume control for sb wave sb dalgası için ses denetimi
wave file wave dosyası
wave out giden dalga
wave out vol wave çıkış sesi
wave in select wave giriş seçimi
wave mapper dalga eşleyicisi
wave meter dalga ölçer
wave group dalga grubu
wave eq dalga eq
wave out bridge dalga çıkış köprüsü
wave in bridge dalga giriş köprüsü
wave out rvrb dalga çıkış yankısı
wave input mute dalga girişi sessiz
wave output mute dalga çıkışı sessiz
wave table mute dalga tablosu sessiz
wave out mix giden dalga karıştırıcısı
wave audio ses dalgası
wave sound ses dosyası
wave vol dalga ses
wave double çift dalgalı
volume control for wave dalga için ses denetimi
wave guide dalga kılavuzu
wave driver dalga sürücüsü