wealth - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

wealth

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"wealth" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 23 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
wealth i. varlık
wealth i. zenginlik
wealth i. servet
wealth i. bolluk
General
wealth i. para
wealth i. variyet
wealth i. dünyalık
wealth i. kudret
wealth i. sermaye
wealth i. servet
wealth i. varsıllık
wealth i. genlik
wealth i. mal
wealth i. mal varlığı
wealth i. zenginlik
wealth i. dünya malı
wealth i. dünya nimeti
wealth i. bolluk
Trade/Economic
wealth zenginlik
wealth bolluk
wealth çokluk
wealth servet
Law
wealth malvarlığı

"wealth" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 99 sonuç

İngilizce Türkçe
General
wallow in wealth f. servet içinde yüzmek
rise to wealth f. zengin olmak
lose one's wealth f. servetini kaybetmek
lose one's wealth f. servet kaybetmek
acquire wealth f. servet edinmek
acquire wealth f. servet kazanmak
redistribute wealth f. serveti yeniden dağıtmak
redistribute wealth f. serveti yeniden bölüştürmek
gain wealth f. servete kavuşmak
get wealth f. servet sahibi olmak
get wealth f. zenginleşmek
bride wealth i. başlık parası
token wealth i. itibari servet
hoarded wealth i. birikmiş servet
conscription of wealth i. varlık vergisi
social wealth i. toplumsal refah
wealth token i. servet göstergesi
the wealth i. zengin insanlar
wealth effect i. zenginlik etkisi
distribution of wealth i. servet dağılımı
increase of wealth i. servet artışı
exhibiting of wealth-property i. servet teşhiri
redistribution of income-wealth i. gelirin yeniden dağılımı
non-wealth i. servet olmayan
redistribution of income-wealth i. yeniden gelir dağılımı
redistribution of income-wealth i. ikincil gelir dağılımı
cultural wealth i. kültürel zenginlik
bride wealth i. damadın gelinin ailesine verdiği para veya mal
bride wealth i. mehir
wealth on a large scale i. büyük çapta zenginlik
oil wealth i. petrol zenginliği
a wealth of data i. bol miktarda veri
wealth hunter i. servet avcısı
wealth manager i. varlık yöneticisi
wealth creator i. (çalışarak) servet elde eden kimse
underground wealth i. yer altı zenginlikleri
wealth fund i. varlık fonu
a wealth of s. bol miktarda
Phrases
a wealth of information bol miktarda bilgi
Proverb
health is better than wealth olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
the rich man's wealth tires the poor man's jaw zenginin malı züğürdün çenesini yorar
Idioms
health is better than wealth olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
the rich man's wealth tires the poor man's jaw zenginin kesesi fakirin çenesini yorar
wealth of something bir sürü/çok
Speaking
there is no greater wealth than health sağlıktan büyük zenginlik yoktur
Trade/Economic
wealth effect refah etkisi
wealth tax varlık vergisi
nonhuman wealth insan dışındaki servet
aggregate private wealth toplam özel servet
wealth management varlık yönetimi
national wealth ulusal servet
aggregate wealth identity toplam servet özdeşliği
wealth taxes servet üzerinden alınan vergiler
monetary wealth parasal servet
wealth taxes servet vergileri
national wealth ulusal refah
wealth tax servet vergisi
wealth declaration servet beyannamesi
wealth transfer tax servet transfer vergisi
social wealth sosyal servet
wealth holders servet sahipleri
source of wealth servet kaynağı
domestic wealth iç servet
wealth budget constraint servet bütçe kısıtı
redistribution of wealth servetin yeniden dağılımı
wealth effect servet etkisi
general net wealth tax net varlık vergisi
national wealth milli servet
personal wealth tax kişisel servet vergisi
sovereign wealth funds ulusal varlık fonları
sovereign wealth funds hükümet fonları
declaration of wealth servet beyanı
sovereign wealth fund hükümet fonu
sovereign wealth fund devlet fonu
sovereign wealth funds memleket fonları
sovereign wealth fund memleket fonu
sovereign wealth funds devlet fonları
real wealth effect reel servet etkisi
wealth inequality servet eşitsizliği
wealth taxes server vergisi
wealth value servet değeri
disposable wealth kullanıma hazır varlık
material wealth maddi servet
wealth maximization servet maksimizasyonu
wealth effect servet etkisi
wealth management varlık yönetimi
wealth tax servet vergisi
Law
tax on wealth servet vergisi
wealth tax servet vergisi
declaration of wealth mal bildirimi
Politics
national wealth milli servet
natural wealth doğal zenginlik
natural resource wealth doğal kaynaklar zenginliği
sovereign wealth funds (swf) ulusal varlık fonları
turkish sovereign wealth fund türkiye varlık fonu
Institutes
turkey wealth fund türkiye varlık fonu
Social Sciences
wealth level zenginlik seviyesi
wealth level refah düzeyi
History
wealth of sciences servet-i fünun