yarışmak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yarışmak"yarışmak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 17 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yarışmak compete f.
yarışmak race f.
General
yarışmak emulate f.
yarışmak compete f.
yarışmak run f.
yarışmak contest f.
yarışmak vie f.
yarışmak contend f.
yarışmak jockey f.
yarışmak campaign f.
yarışmak jostle f.
yarışmak envie [obsolete] f.
yarışmak kemp f.
Phrasals
yarışmak take on f.
yarışmak pitch against f.
yarışmak face off f.
Automotive
yarışmak race f.

"yarışmak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 47 sonuç

Türkçe İngilizce
General
ile yarışmak compete with f.
birbiriyle yarışmak pit one thing against another f.
birbiriyle yarışmak pit one person against another f.
yarışmak (biriyle/bir takımla) take on f.
zamanla yarışmak race against time f.
için yarışmak contend for f.
ile yarışmak vie with f.
için yarışmak compete for f.
ile yarışmak keep up with f.
birbiriyle yarışmak (iki şey) pit one against another f.
başa baş yarışmak compete head to head f.
zamana karşı yarışmak race against time f.
zamanla yarışmak against time f.
ile yarışmak compete against f.
ihalede yarışmak compete in tender f.
(için) yarışmak vie for f.
diğer takımlara karşı yarışmak compete against other teams f.
biriyle köşeye kadar yarışmak race someone to the corner f.
televizyonun karşısındaki en iyi koltuğu kapmak için yarışmak race for the best seats in front of the television set f.
zamana karşı yarışmak move against time f.
ile yarışmak race with f.
Phrasals
seçimde (birine, bir şeye) karşı yarışmak campaign against (someone or something) f.
biriyle yarışmak race with someone f.
biriyle bir yere kadar yarışmak race someone to some place f.
biriyle bir şeyde yarışmak/başa baş gitmek match someone or something in something f.
bir şey için biriyle yarışmak/mücadele etmek race someone for something f.
bir konuda birisi ile yarışmak/rekabet etmek rival someone in something f.
karşı yarışmak match against f.
karşı yarışmak pit against f.
'e ile yarışmak race against someone f.
'e kadar yarışmak race someone to some place f.
(seçimlerde) yarışmak run against f.
'-e karşı yarışmak face off f.
(birinin) dikkatini çekmek için yarışmak throw at f.
bir şeyde yarışmak run in something f.
(biriyle/bir şeyle)yarışmak jostle with (someone or something) f.
(birine/bir şeye) karşı yarışmak race with (someone or something) f.
Colloquial
bir şey için yarışmak/çekişmek slug it out f.
Idioms
başa baş gitmek/yarışmak go head to head with f.
zamana karşı yarışmak fight against time f.
(yarışma/koşu vb) denemek/yarışmak make a run at f.
zamana karşı yarışmak work against the clock f.
zamana karşı yarışmak race against time f.
birinin dikkatini çekmek için yarışmak throw oneself at someone f.
bir pozisyon için yarışmak jockey into position f.
bir görev/konum için yarışmak jockey into position f.
Marine
deniz kıyısı vb yerlerde yarışmak vs için kullanılan tekerlekli ve yelkenli araç land yacht i.