Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

hareketli


Show Slang Terms

Meanings of "hareketli" in English : 62 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. hareketli mobile >
2 Common Usage adj. hareketli moving >
3 General adj. hareketli colorful >
4 General adj. hareketli abuzz >
5 General adj. hareketli flippy >
6 General adj. hareketli movable >
7 General adj. hareketli colourful >
8 General adj. hareketli alive >
9 General adj. hareketli go-go >
10 General adj. hareketli jet-propelled >
11 General adj. hareketli rattling >
12 General adj. hareketli restless >
13 General adj. hareketli shifting >
14 General adj. hareketli sliding >
15 General adj. hareketli sprightly >
16 General adj. hareketli swinging >
17 General adj. hareketli lilting >
18 General adj. hareketli live >
19 General adj. hareketli lively >
20 General adj. hareketli motile >
21 General adj. hareketli hectic >
22 General adj. hareketli active >
23 General adj. hareketli bouncing >
24 General adj. hareketli breezy >
25 General adj. hareketli brisk >
26 General adj. hareketli bustling >
27 General adj. hareketli busy >
28 General adj. hareketli dramatic >
29 General adj. hareketli gamesome >
30 General adj. hareketli bright >
31 General adj. hareketli spry >
32 General adj. hareketli animate >
33 General adj. hareketli dashing >
34 General adj. hareketli vigorous >
35 General adj. hareketli zippy >
36 General adj. hareketli dynamic >
37 General adj. hareketli animated >
38 General adj. hareketli buoyant >
39 General adj. hareketli moveable >
40 General adj. hareketli full of action >
41 General adj. hareketli energetic >
42 General adj. hareketli vibrant >
43 General adv. hareketli vigorously >
44 Idioms hareketli alive and kicking >
45 Idioms hareketli like a jack-in-the-box >
46 Trade/Economic hareketli buoyant >
47 Technical hareketli manoeuvrable >
48 Technical hareketli movable >
49 Technical hareketli live >
50 Technical hareketli hinged >
51 Technical hareketli maneuverable >
52 Technical hareketli kinetic >
53 Technical hareketli moving >
54 Computer hareketli busy >
55 Computer hareketli animated >
56 Computer hareketli in motion >
57 Computer hareketli mobile >
58 Informatics hareketli mobile >
59 Dentistry hareketli removable >
60 Food Engineering hareketli vibrant >
61 Physics hareketli unconstant >
62 Physics hareketli kinetic >

Meanings of "hareketli" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General n. hareketli bir cismin çevresinde oluşan yüzey periptery >
2 General n. hareketli destek ekibi mobile support team >
3 General n. hareketli göbek plunger >
4 General n. hareketli kum quicksand >
5 General n. hareketli sinyalizasyon trafficator >
6 General n. hareketli şarkı lilt >
7 General n. hareketli şölen movable feast >
8 General n. hareketli şölen moveable feast >
9 General n. hareketli vizyonoz animated viewer >
10 General n. hareketli yük load >
11 General n. müziği varolan hareketleri bilinmeyen 13.yüzyılda napoli'de yaygın olan hareketli bir dans türü saltarello >
12 General adj. düzensiz hareketli jerkier >
13 General adj. hareketli olmayan nonmobile >
14 General adj. kadar hareketli as unstable as >
15 General adj. kısmen hareketli semiactive >
16 General adv. hareketli bir şekilde animatedly >
17 General adv. hareketli bir şekilde liltingly >
18 General adv. hareketli bir şekilde bustlingly >
19 General adv. hareketli bir şekilde briskly >
20 General adv. hareketli olarak eventfully >
21 Trade/Economic çok hareketli piyasa active market >
22 Trade/Economic emeğin hareketli olması movement of labor >
23 Trade/Economic hareketli barem sistemi sliding scale >
24 Trade/Economic hareketli borsa active market >
25 Trade/Economic hareketli föy loose sheet >
26 Trade/Economic hareketli hesap living account >
27 Trade/Economic hareketli hisse senedi active stock >
28 Trade/Economic hareketli krediler swing credits >
29 Trade/Economic hareketli ortalama moving average >
30 Trade/Economic hareketli ortalama moving average method >
31 Trade/Economic hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesi macd >
32 Trade/Economic hareketli ortalamalar moving averages >
33 Trade/Economic hareketli piyasa active market >
34 Trade/Economic hareketli toplam moving total >
35 Trade/Economic ikili eksponansiyel hareketli ortalama dema >
36 Trade/Economic sermayenin hareketli olması movement of capital >
37 Trade/Economic üçlü eksponansiyel hareketli ortalama tema >
38 Politics hareketli tahvil active bond >
39 Technical bir eksen çevresinde hareketli mafsal knuckle >
40 Technical bir makinedeki hareketli parçalar için yapılan kanal race >
41 Technical bir uçağın kanadının hareketli kısmı aileron >
42 Technical devir hareketli bir makine rotary machine >
43 Technical devir hareketli çevirici rotary converter >
44 Technical devir hareketli fan rotary blower >
45 Technical devir hareketli fırın rotary kiln >
46 Technical devir hareketli parça revolutionary part >
47 Technical devir hareketli pompa rotative pump >
48 Technical döner hareketli parçaların dengelenmesi için kullanılan elektronik yöntem dynetric balancing >
49 Technical döner hareketli pompa rotary pump >
50 Technical döner hareketli valf oscillating valve >
51 Technical düşey hareketli garaj kapısı vertically moving garage door >
52 Technical eksenel hareketli kütleler reciprocating masses >
53 Technical hareketli aks driving axle >
54 Technical hareketli bir cismin çevresinde periptery >
55 Technical hareketli bir cismin yavaşlaması negative acceleration >
56 Technical hareketli bölge bearing areas >
57 Technical hareketli cepli pompa moving vane pump >
58 Technical hareketli dingil lifted axle >
59 Technical hareketli dişli çark sliding ring >
60 Technical hareketli grafik sprite graphics >
61 Technical hareketli ızgara travelling grate >
62 Technical hareketli ızgara chain grate stoker >
63 Technical hareketli infüzyon taşıyıcı mobile infusion stand >
64 Technical hareketli kanat moving blade >
65 Technical hareketli kirişli yerüstü hampetrol üretim pompa ünitesi walking beam crude oil surface pumping unit >
66 Technical hareketli kum running sand >
67 Technical hareketli makara movable pulley >
68 Technical hareketli mesnet support on colliers >
69 Technical hareketli ray lighting rail >
70 Technical hareketli silindir dancing roller >
71 Technical hareketli tekerlek castering wheel >
72 Technical hareketli vinç traveling crane >
73 Technical hareketli yatak mobile bed >
74 Technical hareketli yük travelling load >
75 Technical hareketli yük çarpma tesiri impact live load >
76 Technical hareketli yük hareketi moving live load >
77 Technical hareketli yükleme live loading >
78 Technical kemerden hareketli motor belt driven motor >
79 Technical serbest hareketli free running >
80 Technical sondaj makinesinin hareketli kasnağı cathead >
81 Technical tatbik edilen hareketli yük applied moving load >
82 Technical üstten hareketli vinç top runner crane >
83 Technical yavaş hareketli makine plakası slow moving machine plate >
84 Computer hareketli fatura mobile invoice >
85 Computer hareketli fiyat teklifi mobile quote >
86 Computer hareketli görüntü dosyalarını yassıltma flattening video files >
87 Computer hareketli iade mobile refund >
88 Computer hareketli imleç animated cursor >
89 Computer hareketli katalog mobile catalog >
90 Computer hareketli kenar çubuğu mobile sidebar >
91 Computer hareketli künye mobile masthead >
92 Computer hareketli metin animated text >
93 Computer hareketli takvim mobile calendar >
94 Computer hareketli zarf mobile envelope >
95 Computer tümü hareketli all motion >
96 Mechanic dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levha shim >
97 Television hareketli görüntü netliği motion sharpness >
98 Textile hareketli iğne driver needle >
99 Construction hareketli kalıp moving forms >
100 Construction hareketli yük live load >
101 Automotive devir hareketli elektrik anahtarı distributor >
102 Automotive hareketli akışkan hydraulic >
103 Automotive hareketli akışkan bilimi hydraulics >
104 Automotive hareketli kaliperli disk fren floating caliper brake >
105 Automotive hareketli kumaş tavanı olan araba drophead >
106 Automotive hareketli parçalar crankshaft drive >
107 Automotive hareketli vinç mobile crane >
108 Automotive hareketli yatakta ayırma fluid bed cracking >
109 Automotive iğne hareketli sensör needle lift sensor >
110 Automotive platin kontaklarından bir tanesinin bağlandığı hareketli kol breaker arm >
111 Aeronautic hareketli merdivenler movable steps >
112 Aeronautic hava ve deniz taşıtlarında taşıta yön vermeye yarayan hareketli parça (dümen) rudder >
113 Aeronautic serbest hareketli kanatçık floating aileron >
114 Aeronautic uçağın hızını kesmeye yarayan hareketli kapak veya başka bir yüzey air break >
115 Aeronautic uçağın hücüm kenarındaki hareketli kumanda yüzeyi slat >
116 Aeronautic uçaklarda yanal dengeyi kurmakta kullanılan kanatların hareketli kısmı aileron >
117 Marine hareketli durum movable stage >
118 Marine hareketli taban movable bed >
119 Marine hareketli tabanlı model movable bed model >
120 Medical aşırı hareketli hyperacidity >
121 Medical hareketli diş protezlerinde yüzey örtücü denture lacquer >
122 Medical hareketli faz mobile phase >
123 Medical hareketli faz yükselme düzeyi fronting >
124 Medical hareketli faz yükselme düzeyindeki lekeler fronting spots >
125 Medical hızlı göz hareketli uyku rem rapid eye movement sleep >
126 Psychology hızlı göz hareketli uyku rapid eye movement sleep >
127 Math ağırlıklı hareketli ortalama weighted moving average >
128 Math basit hareketli ortalama simple moving average >
129 Math değişken hareketli ortalama variable moving average >
130 Math hacimle düzeltilmiş hareketli ortalama volume adjusted moving average >
131 Math hacimle düzeltilmiş hareketli ortalamalar volume adjusted moving average >
132 Math ikili hareketli ortalama the double crossover method >
133 Math üçgensel hareketli ortalama triangular moving average >
134 Math üssel hareketli ortalama exponential moving average >
135 Math zaman serisinden elde edilen hareketli ortalama time series moving average >
136 Math zaman serisinden elde edilen hareketli ortalamalar time series moving average >
137 Marine Biology hareketli av aracı mobile fishing gear >
138 Apiculture hareketli çerçeveler movable frames >
139 Environment hareketli spektrum running spectrum >
140 Geography hareketli kaynak mobile source >
141 Geology hareketli fay active fault >
142 Geology hareketli volkan active volcano >
143 Hunting çift hareketli double action >
144 Hunting gaz hareketli silahlarda gazın bir kısmını dışarı sızdıran kanal escape hole >
145 Hunting genelde kendinden hareketli mekanizma automatic >
146 Hunting pompa hareketli doldurma sistemi slide action >
147 Hunting tek hareketli single action >
148 Basketball hareketli bir oyuncunun önüne doğru atılan pas lead pass >
149 Music amerikan zencilerinin oynadığı hareketli bir dans raga >
150 Music müziği varolan hareketleri bilinmeyen 13.yüzyılda napoli'de yaygın olan hareketli bir dans türü saltarello >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221