hareketli - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hareketli"hareketli" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 64 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hareketli moving s.
hareketli mobile s.
General
hareketli jet-propelled s.
hareketli dramatic s.
hareketli motile s.
hareketli restless s.
hareketli sliding s.
hareketli gamesome s.
hareketli animate s.
hareketli rattling s.
hareketli animated s.
hareketli bouncing s.
hareketli movable s.
hareketli flippy s.
hareketli abuzz s.
hareketli lively s.
hareketli hectic s.
hareketli vigorous s.
hareketli bustling s.
hareketli dashing s.
hareketli swinging s.
hareketli go-go s.
hareketli live s.
hareketli vibrant s.
hareketli zippy s.
hareketli colourful s.
hareketli breezy s.
hareketli busy s.
hareketli shifting s.
hareketli moveable s.
hareketli colorful s.
hareketli buoyant s.
hareketli spry s.
hareketli active s.
hareketli full of action s.
hareketli dynamic s.
hareketli energetic s.
hareketli bright s.
hareketli alive s.
hareketli sprightly s.
hareketli brisk s.
hareketli lilting s.
hareketli vigorously zf.
Idioms
hareketli like a jack-in-the-box
hareketli alive and kicking
Slang
hareketli high-octane
hareketli va-va-voom
Trade/Economic
hareketli buoyant
Technical
hareketli moving
hareketli manoeuvrable
hareketli kinetic
hareketli hinged
hareketli movable
hareketli live
hareketli maneuverable
Computer
hareketli busy
hareketli in motion
hareketli mobile
hareketli animated
Informatics
hareketli mobile
Dentistry
hareketli removable
Food Engineering
hareketli vibrant
Physics
hareketli unconstant
hareketli kinetic

"hareketli" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
hareketli bir araç/uçak grubundan ayrılarak farklı yöne gitmek peel f.
(heyecanlı/hareketli)tekne/(deniz) motoru gezisi boat ride i.
hareketli bina panel house i.
hareketli kamera moving camera i.
hareketli kum quicksand i.
hareketli mobilya movable furniture i.
hareketli saç kesimi pixie cut i.
hareketli vizyonoz animated viewer i.
renkli/canlı/hareketli gece hayatı vibrant nightlife i.
hareketli olmayan nonmobile s.
hareketli bir şekilde animatedly zf.
hareketli olarak eventfully zf.
Idioms
hareketli bir şekilde up a storm
hareketli kavga flare up
hareketli zamandan önceki sükunet hali eye of the storm
Trade/Economic
çok hareketli piyasa active market
emeğin hareketli olması movement of labor
hareketli hesap living account
hareketli hisse senedi active stock
hareketli krediler swing credits
hareketli ortalama moving average
hareketli ortalamalar moving averages
hızlı/hareketli çevre fast-paced environment
Technical
(radar) hareketli hedef göstergesi moving-target indicator
bir makinedeki hareketli parçalar için yapılan kanal race
bir uçağın kanadının hareketli kısmı aileron
devir hareketli fırın rotary kiln
devir hareketli motor rotary engine
devir hareketli parça revolutionary part
doğrusal hareketli linear-motion
doğrusal hareketli linear moving
döner hareketli parçaların dengelenmesi için kullanılan elektronik yöntem dynetric balancing
döner hareketli valf oscillating valve
eksenel hareketli kütleler reciprocating masses
gidip-gelme hareketli testere saw with reciprocating action
hareketli aks driving axle
hareketli bağlama movable weir
hareketli bir cisme karşı bir sıvının direnci drag
hareketli bir cismin yavaşlaması negative acceleration
hareketli bobinli hoparlör moving coil speaker
hareketli bobinli mikrofon moving coil microphone
hareketli deneme dynamic probing
hareketli duvar moving/movable wall
hareketli ekipman moving equipment
hareketli gövde moving body
hareketli grafik sprite graphics
hareketli ızgara travelling grate
hareketli iletkenli mikrofon moving-conductor microphone
hareketli kanat rotating blade
hareketli kanat moving blade
hareketli kanat impeller blade
hareketli kanat diski rotating blade disc
hareketli kanat kademesi moving blade row
hareketli kanat kökü moving blade root
hareketli kanat kökü rotating blade root
hareketli kanat yivi rotating blade groove
hareketli kanatlar moving blading
hareketli kaynaklar movable sources
hareketli ray lighting rail
hareketli resimlerin jenerik kodlaması generic coding of moving pictures
hareketli salma daggerboard
hareketli vinç traveling crane
hareketli yük travelling load
hareketli yükleme live loading
hızlı hareketli vana quick action valve
ileri geri hareketli besleme kızaklı makine reciprocating feed carriage machine
ileri-geri hareketli ızgara reciprocating grate
ileri-geri hareketli zımpara reciprocating sander
inşaatlarda ve elektrik teknolojisinin kullanıldığı her yerde motor veya hareketli parçalara enerji verilmesini sağlayan ve bu komponentleri kontrol eden pano motor control cabinet (mcc)
kendisinden hareketli makine self-propelled machine
merkezi hareketli drop-centre deflection
merkezi milli ve yatay hareketli sistemler centre pivot and moving lateral systems
serbest hareketli free running
sütunu hareketli planya tipli tezgah planer type machine with movable column
üstten hareketli vinç top runner crane
Computer
hareketli fatura mobile invoice
hareketli fiyat teklifi mobile quote
hareketli iade mobile refund
hareketli künye mobile masthead
hareketli metin animated text
hareketli takvim mobile calendar
hareketli web sitesi mobile web site
Informatics
hareketli istasyon mobile station
Telecom
hareketli görüntü içeren video motion video
hareketli resim uzman grubu motion picture experts group
Mechanic
dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levha shim
Construction
hareketli kalıp moving forms
hareketli yük live load
hareketli yük katarları moving loads
Automotive
arka hareketli cam (kaplama), çerçeceler ve mekanızmaları body rear end movable glass (glazing), frames, and mechanisms
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar reciprocating internal combustion engines
hareketli akışkan hydraulic
hareketli yatakta ayırma fluid bed cracking
iğne hareketli sensör needle lift sensor
karayolu dışında kullanılan hareketli makineler non-road mobile machinery
motorun hareketli parçaları engine working parts
Traffic
hareketli ağırlık ölçüm cihazı weigh in motion
hareketli mantar bariyer retractable bollard
Railway
hareketli tekerlek traction wheel
Aeronautic
bagaj teslim alanındaki hareketli bant baggage carousel
hava ve deniz taşıtlarında taşıta yön vermeye yarayan hareketli parça (dümen) rudder
serbest hareketli kanatçık floating aileron
uçağın hücüm kenarındaki hareketli kumanda yüzeyi slat
Marine
gemi hareketli halatları running rigging
hareketli gövde moving hull
hareketli tabanlı model movable bed model
kendiliğinden yükselebilen hareketli platform self-elevated movable platform
Mining
yeraltında çalışan hareketli makine mobile machine working underground
Medical
hareketli diş protezlerinde yüzey örtücü denture lacquer
hareketli faz mobile phase
yüksek hareketli grup proteinleri high-mobility group proteins
Psychology
hızlı göz hareketli uyku rapid eye movement sleep
Food Engineering
hareketli faz mobile phase
Math
hareketli tekil nokta movable singularity
zaman serisinden elde edilen hareketli ortalama time series moving average
Statistics
ardışık bağlanımlı hareketli ortalama autoregressive moving average
geometrik hareketli ortalama geometric moving average
hareketli gözlemci tekniği moving observer technique
hareketli mevsimlik değişim moving seasonal variation
hareketli ortalama bozulması moving average disturbance
hareketli ortalama süreci moving average process
hareketli toplam moving total
hareketli toplama süreci moving summation process
hareketli yıllık toplam moving annual total
Marine Biology
hareketli av aracı mobile fishing gear
Botanic
hareketli başçık mobile anther
hareketli sularda yaşayan veya hareketli sular ile ilgili olan lotic
History
hareketli sulama ekipmanı moving irrigation equipment
hareketli yağmurlama ekipmanı moving irrigation equipment
Environment
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelara takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlara ve partikül halindeki kirleticilere karşı alınacak tedbirler measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
Geography
hareketli kaynak mobile source
Geology
hareketli bölge mobile belt
hareketli volkan active volcano
Military
hareketli baskı rolling recoil
hareketli geri tepme sliding recoil
hareketli harita göstergesi moving map display
hareketli hedef moving target
hareketli hedef müşiri moving target indicator
hareketli mayın mobile mine
hareketli mayın moving mine
hareketli yük live load
hareketli yük ayak reaksiyonu live load pier reaction
Hunting
genelde kendinden hareketli mekanizma automatic
pompa hareketli doldurma sistemi slide action
tek hareketli single action
Basketball
hareketli bir oyuncunun önüne doğru atılan pas lead pass
Music
müziği varolan hareketleri bilinmeyen 13.yüzyılda napoli'de yaygın olan hareketli bir dans türü saltarello
Cinema
hareketli çekim dynamic shot
hareketli resim kamera kartuşu motion picture camera cartridge
hareketli vizyonöz animated viewer