hareketli - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hareketli"hareketli" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 64 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hareketli moving s.
hareketli mobile s.
General
hareketli jet-propelled s.
hareketli dramatic s.
hareketli motile s.
hareketli restless s.
hareketli sliding s.
hareketli gamesome s.
hareketli animate s.
hareketli rattling s.
hareketli animated s.
hareketli bouncing s.
hareketli movable s.
hareketli flippy s.
hareketli abuzz s.
hareketli lively s.
hareketli hectic s.
hareketli vigorous s.
hareketli bustling s.
hareketli dashing s.
hareketli swinging s.
hareketli go-go s.
hareketli live s.
hareketli vibrant s.
hareketli zippy s.
hareketli colourful s.
hareketli breezy s.
hareketli busy s.
hareketli shifting s.
hareketli moveable s.
hareketli colorful s.
hareketli buoyant s.
hareketli spry s.
hareketli active s.
hareketli full of action s.
hareketli dynamic s.
hareketli energetic s.
hareketli bright s.
hareketli alive s.
hareketli sprightly s.
hareketli brisk s.
hareketli lilting s.
hareketli vigorously zf.
Idioms
hareketli like a jack-in-the-box
hareketli alive and kicking
Slang
hareketli high-octane
hareketli va-va-voom
Trade/Economic
hareketli buoyant
Technical
hareketli moving
hareketli manoeuvrable
hareketli kinetic
hareketli hinged
hareketli movable
hareketli live
hareketli maneuverable
Computer
hareketli busy
hareketli in motion
hareketli mobile
hareketli animated
Informatics
hareketli mobile
Dentistry
hareketli removable
Food Engineering
hareketli vibrant
Physics
hareketli unconstant
hareketli kinetic

"hareketli" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
General
hareketli bir araç/uçak grubundan ayrılarak farklı yöne gitmek peel f.
hareketli günler yaşamak have lively times f.
(heyecanlı/hareketli)tekne/(deniz) motoru gezisi boat ride i.
80'lerde çıkmış hareketli bir dans break dance i.
aynı hareketli kaslar congenerous muscles i.
hareketli aksam moving parts i.
hareketli bina panel house i.
hareketli bir cismin çevresinde oluşan yüzey periptery i.
hareketli bölme operable partition i.
hareketli destek ekibi mobile support team i.
hareketli geçme running fit i.
hareketli göbek plunger i.
hareketli kamera movable camera i.
hareketli kamera mobile video camera i.
hareketli kamera moving camera i.
hareketli kısım walking part i.
hareketli kum quicksand i.
hareketli merdiven escalator i.
hareketli mobilya movable furniture i.
hareketli saç kesimi pixie cut i.
hareketli sinyalizasyon trafficator i.
hareketli şarkı lilt i.
hareketli şehir vivid city i.
hareketli şölen moveable feast i.
hareketli şölen movable feast i.
hareketli tekerlek castering wheel i.
hareketli yük load i.
müziği varolan hareketleri bilinmeyen 13.yüzyılda napoli'de yaygın olan hareketli bir dans türü saltarello i.
renkli/canlı/hareketli gece hayatı vibrant nightlife i.
çok hareketli quicksilver s.
düzensiz hareketli jerkier s.
gündüz hareketli olan diurnal s.
hareketli olmayan nonmobile s.
kadar hareketli as unstable as s.
kısmen hareketli semiactive s.
hareketli bir şekilde briskly zf.
hareketli bir şekilde animatedly zf.
hareketli bir şekilde vigorously zf.
hareketli bir şekilde bustlingly zf.
hareketli bir şekilde liltingly zf.
hareketli olarak eventfully zf.
Colloquial
insanların belli bir süre bir manken gibi hareketsiz durup hareketli bir kamera vasıtasyla bu anların filme alındığı bir internet video virali mannequin challenge
Idioms
hareketli bir şekilde up a storm
hareketli kavga flare up
hareketli zamandan önceki sükunet hali eye of the storm
hareketli zamandan önceki sükunet hali eye of the hurricane
Slang
çok hareketli ve kontrol altında tutulamayan hell on wheels
Trade/Economic
çok hareketli piyasa active market
emeğin hareketli olması movement of labor
hareketli barem sistemi sliding scale
hareketli borsa active market
hareketli föy loose sheet
hareketli föy journal voucher
hareketli föy yöntemi loose-leaf method
hareketli hesap living account
hareketli hisse senedi active stock
hareketli krediler swing credits
hareketli mevsimsel değişme moving seasonal variation
hareketli ortalama moving average method
hareketli ortalama moving average
hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesi macd
hareketli ortalamalar moving averages
hareketli piyasa hectic market
hareketli piyasa active market
hareketli sezonsal değişim moving seasonal variation
hareketli ticaret brisk trade
hareketli toplam moving total
hızlı/hareketli çevre fast-paced environment
ikili eksponansiyel hareketli ortalama dema
sermayenin hareketli olması movement of capital
üçlü eksponansiyel hareketli ortalama tema
Politics
hareketli tahvil active bond
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
Advertising
hareketli GIF animated GIF
Technical
(radar) hareketli hedef göstergesi moving-target indicator
bir eksen çevresinde hareketli mafsal knuckle
bir makinedeki hareketli parçalar için yapılan kanal race
bir uçağın kanadının hareketli kısmı aileron
cırcır hareketli somun sıkıcı nut-runner with ratcheting action
çift taraflı ileri-geri hareketli testere double-blade reciprocating saw
dairesel hareketli centre-pivot
dairesel hareketli circularly moving/rotating
devir hareketli bir makine rotary machine
devir hareketli çevirici rotary converter
devir hareketli fan rotary blower
devir hareketli fırın rotary kiln
devir hareketli motor rotary engine
devir hareketli parça revolutionary part
devir hareketli pompa rotative pump
doğrusal hareketli linear-motion
doğrusal hareketli linear moving
doğrusal hareketli linear motion
döner hareketli parçaların dengelenmesi için kullanılan elektronik yöntem dynetric balancing
döner hareketli pompa rotary pump
döner hareketli valf oscillating valve
düşey hareketli garaj kapısı vertically moving garage door
eksenel hareketli kütleler reciprocating masses
gelgit hareketli plakalı elek reciprocating screen
gidip gelme hareketli reciprocating
gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli jeneratör grupları reciprocating internal combustion engine driven generating sets
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar reciprocating internal combustion engines
gidip-gelme hareketli testere saw with reciprocating action
hareketli aks driving axle
hareketli askı sistemi flexible suspension system
hareketli bağlama movable weir
hareketli baskı plakalı makine moving platen machine
hareketli bir cisme karşı bir sıvının direnci drag
hareketli bir cismin çevresinde periptery
hareketli bir cismin yavaşlaması negative acceleration
hareketli bobinli hoparlör moving coil speaker
hareketli bobinli mikrofon moving coil microphone
hareketli bölge bearing areas
hareketli bölme operable partition
hareketli bölme movable partition
hareketli cepli pompa moving vane pump
hareketli çerçeve movable sash
hareketli çöktürücü dynamic precipitator
hareketli deneme dynamic probing
hareketli dingil lifted axle
hareketli dişli çark sliding ring
hareketli duvar moving/movable wall
hareketli ekipman moving equipment
hareketli gövde moving body
hareketli grafik sprite graphics
hareketli ızgara chain grate stoker
hareketli ızgara travelling grate
hareketli ızgara besleme aleti traveling-grate stoker
hareketli iletkenli mikrofon moving-conductor microphone
hareketli infüzyon taşıyıcı mobile infusion stand
hareketli kalıp moving form
hareketli kanat rotor blade
hareketli kanat rotating blade
hareketli kanat moving blade
hareketli kanat impeller blade
hareketli kanat çıkışı rotating blade outlet
hareketli kanat diski rotating blade disc
hareketli kanat girişi rotating blade inlet
hareketli kanat kademesi rotating blade row
hareketli kanat kademesi moving blade row
hareketli kanat kökü moving blade root
hareketli kanat kökü rotating blade root
hareketli kanat yivi rotating blade groove
hareketli kanatlar moving blading
hareketli kaynaklar movable sources
hareketli kelepçe swivel coupler
hareketli kirişli yerüstü hampetrol üretim pompa ünitesi walking beam crude oil surface pumping unit
hareketli kolon moving column
hareketli kolon travelling column
hareketli kolon traveling column
hareketli kompresör portable compressor
hareketli köprü movable bridge
hareketli köpük sistemi mobile foam system
hareketli kum running sand
hareketli makara movable pulley
hareketli makine aksamından korunma protection against access to live parts
hareketli merdane floating roll
hareketli mesnet support on colliers
hareketli mesnet expansion bearing
hareketli pano duvar moving wall
hareketli parça moving part
hareketli parçalar moving parts
hareketli parçalara dolanma riski risk of entanglement with moving parts
hareketli ray lighting rail
hareketli resimler ve beraberindeki seslerin jenerik kodlanması generic coding of moving pictures and associated audio information
hareketli resimlerin jenerik kodlaması generic coding of moving pictures
hareketli salma daggerboard
hareketli silindir dancing roller
hareketli sulama sistemi için çabuk bağlamalı borular quick coupling pipes for movable irrigation supply
hareketli tekerlek castering wheel
hareketli vida moving screw
hareketli vinç traveling crane
hareketli yatak mobile bed
hareketli yatak movable bearing
hareketli yatak floating bearing
hareketli yatak biyofilm reaktör moving bed biofilm reactor
hareketli yük movable load
hareketli yük live load
hareketli yük travelling load
hareketli yük çarpma tesiri impact live load
hareketli yük hareketi moving live load
hareketli yükleme live loading
hareketli/ taşınabilir hava kompresörü portable air compressor
hızlı hareketli vana quick action valve
ileri geri hareketli besleme kızaklı makine reciprocating feed carriage machine
ileri-geri hareketli ızgara reciprocating grate
ileri-geri hareketli merdaneli makine reciprocating roller machine
ileri-geri hareketli zımpara reciprocating sander
inşaatlarda ve elektrik teknolojisinin kullanıldığı her yerde motor veya hareketli parçalara enerji verilmesini sağlayan ve bu komponentleri kontrol eden pano motor control cabinet (mcc)
karşıt hareketli tablalı taşlama tezgahı reciprocating table grinding machine
kemerden hareketli motor belt driven motor
kendinden hareketli endüstriyel kamyon self-propelled industrial truck
kendinden hareketli yağmurlama self-propelled sprinkler
kendisinden hareketli makine self-propelled machine
kuyruk milinden hareketli pto-driven
merkez milli ve hareketli yanal sistemler centre pivot and moving lateral systems
merkezi hareketli drop-centre deflection
merkezi milli ve yatay hareketli sistemler centre pivot and moving lateral systems
salınımlı ve döner hareketli testere saw with oscillating or rotating action
serbest hareketli free running