hareketli - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hareketli"hareketli" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 64 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hareketli moving s.
hareketli mobile s.
General
hareketli jet-propelled s.
hareketli dramatic s.
hareketli motile s.
hareketli restless s.
hareketli sliding s.
hareketli gamesome s.
hareketli animate s.
hareketli rattling s.
hareketli animated s.
hareketli bouncing s.
hareketli movable s.
hareketli flippy s.
hareketli abuzz s.
hareketli lively s.
hareketli hectic s.
hareketli vigorous s.
hareketli bustling s.
hareketli dashing s.
hareketli swinging s.
hareketli go-go s.
hareketli live s.
hareketli vibrant s.
hareketli zippy s.
hareketli colourful s.
hareketli breezy s.
hareketli busy s.
hareketli shifting s.
hareketli moveable s.
hareketli colorful s.
hareketli buoyant s.
hareketli spry s.
hareketli active s.
hareketli full of action s.
hareketli dynamic s.
hareketli energetic s.
hareketli bright s.
hareketli alive s.
hareketli sprightly s.
hareketli brisk s.
hareketli lilting s.
hareketli vigorously zf.
Idioms
hareketli like a jack-in-the-box
hareketli alive and kicking
Slang
hareketli high-octane
hareketli va-va-voom
Trade/Economic
hareketli buoyant
Technical
hareketli moving
hareketli manoeuvrable
hareketli kinetic
hareketli hinged
hareketli movable
hareketli live
hareketli maneuverable
Computer
hareketli busy
hareketli in motion
hareketli mobile
hareketli animated
Informatics
hareketli mobile
Dentistry
hareketli removable
Food Engineering
hareketli vibrant
Physics
hareketli unconstant
hareketli kinetic

"hareketli" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 405 sonuç

Türkçe İngilizce
General
hareketli bir araç/uçak grubundan ayrılarak farklı yöne gitmek peel f.
hareketli günler yaşamak have lively times f.
(heyecanlı/hareketli)tekne/(deniz) motoru gezisi boat ride i.
80'lerde çıkmış hareketli bir dans break dance i.
aynı hareketli kaslar congenerous muscles i.
hareketli aksam moving parts i.
hareketli bina panel house i.
hareketli bir cismin çevresinde oluşan yüzey periptery i.
hareketli bölme operable partition i.
hareketli destek ekibi mobile support team i.
hareketli geçme running fit i.
hareketli göbek plunger i.
hareketli kamera movable camera i.
hareketli kamera moving camera i.
hareketli kamera mobile video camera i.
hareketli kısım walking part i.
hareketli kum quicksand i.
hareketli merdiven escalator i.
hareketli mobilya movable furniture i.
hareketli saç kesimi pixie cut i.
hareketli sinyalizasyon trafficator i.
hareketli şarkı lilt i.
hareketli şehir vivid city i.
hareketli şölen moveable feast i.
hareketli şölen movable feast i.
hareketli tekerlek castering wheel i.
hareketli yük load i.
müziği varolan hareketleri bilinmeyen 13.yüzyılda napoli'de yaygın olan hareketli bir dans türü saltarello i.
renkli/canlı/hareketli gece hayatı vibrant nightlife i.
çok hareketli quicksilver s.
düzensiz hareketli jerkier s.
gündüz hareketli olan diurnal s.
hareketli olmayan nonmobile s.
kadar hareketli as unstable as s.
kısmen hareketli semiactive s.
hareketli bir şekilde vigorously zf.
hareketli bir şekilde briskly zf.
hareketli bir şekilde bustlingly zf.
hareketli bir şekilde liltingly zf.
hareketli bir şekilde animatedly zf.
hareketli olarak eventfully zf.
Colloquial
insanların belli bir süre bir manken gibi hareketsiz durup hareketli bir kamera vasıtasyla bu anların filme alındığı bir internet video virali mannequin challenge
Idioms
hareketli bir şekilde up a storm
hareketli kavga flare up
hareketli zamandan önceki sükunet hali eye of the storm
hareketli zamandan önceki sükunet hali eye of the hurricane
Slang
çok hareketli ve kontrol altında tutulamayan hell on wheels
Trade/Economic
çok hareketli piyasa active market
emeğin hareketli olması movement of labor
hareketli barem sistemi sliding scale
hareketli borsa active market
hareketli föy loose sheet
hareketli föy journal voucher
hareketli föy yöntemi loose-leaf method
hareketli hesap living account
hareketli hisse senedi active stock
hareketli krediler swing credits
hareketli mevsimsel değişme moving seasonal variation
hareketli ortalama moving average method
hareketli ortalama moving average
hareketli ortalama yakınsama ıraksama göstergesi macd
hareketli ortalamalar moving averages
hareketli piyasa active market
hareketli piyasa hectic market
hareketli sezonsal değişim moving seasonal variation
hareketli ticaret brisk trade
hareketli toplam moving total
hızlı/hareketli çevre fast-paced environment
ikili eksponansiyel hareketli ortalama dema
sermayenin hareketli olması movement of capital
üçlü eksponansiyel hareketli ortalama tema
Politics
hareketli tahvil active bond
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
Advertising
hareketli GIF animated GIF
Technical
(radar) hareketli hedef göstergesi moving-target indicator
bir eksen çevresinde hareketli mafsal knuckle
bir makinedeki hareketli parçalar için yapılan kanal race
bir uçağın kanadının hareketli kısmı aileron
cırcır hareketli somun sıkıcı nut-runner with ratcheting action
çift taraflı ileri-geri hareketli testere double-blade reciprocating saw
dairesel hareketli centre-pivot
dairesel hareketli circularly moving/rotating
devir hareketli bir makine rotary machine
devir hareketli çevirici rotary converter
devir hareketli fan rotary blower
devir hareketli fırın rotary kiln
devir hareketli motor rotary engine
devir hareketli parça revolutionary part
devir hareketli pompa rotative pump
doğrusal hareketli linear-motion
doğrusal hareketli linear moving
doğrusal hareketli linear motion
döner hareketli parçaların dengelenmesi için kullanılan elektronik yöntem dynetric balancing
döner hareketli pompa rotary pump
döner hareketli valf oscillating valve
düşey hareketli garaj kapısı vertically moving garage door
eksenel hareketli kütleler reciprocating masses
gelgit hareketli plakalı elek reciprocating screen
gidip gelme hareketli reciprocating
gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli jeneratör grupları reciprocating internal combustion engine driven generating sets
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar reciprocating internal combustion engines
gidip-gelme hareketli testere saw with reciprocating action
hareketli aks driving axle
hareketli askı sistemi flexible suspension system
hareketli bağlama movable weir
hareketli baskı plakalı makine moving platen machine
hareketli bir cisme karşı bir sıvının direnci drag
hareketli bir cismin çevresinde periptery
hareketli bir cismin yavaşlaması negative acceleration
hareketli bobinli hoparlör moving coil speaker
hareketli bobinli mikrofon moving coil microphone
hareketli bölge bearing areas
hareketli bölme operable partition
hareketli bölme movable partition
hareketli cepli pompa moving vane pump
hareketli çerçeve movable sash
hareketli çöktürücü dynamic precipitator
hareketli deneme dynamic probing
hareketli dingil lifted axle
hareketli dişli çark sliding ring
hareketli duvar moving/movable wall
hareketli ekipman moving equipment
hareketli gövde moving body
hareketli grafik sprite graphics
hareketli ızgara travelling grate
hareketli ızgara chain grate stoker
hareketli ızgara besleme aleti traveling-grate stoker
hareketli iletkenli mikrofon moving-conductor microphone
hareketli infüzyon taşıyıcı mobile infusion stand
hareketli kalıp moving form
hareketli kanat rotor blade
hareketli kanat rotating blade
hareketli kanat moving blade
hareketli kanat impeller blade
hareketli kanat çıkışı rotating blade outlet
hareketli kanat diski rotating blade disc
hareketli kanat girişi rotating blade inlet
hareketli kanat kademesi rotating blade row
hareketli kanat kademesi moving blade row
hareketli kanat kökü moving blade root
hareketli kanat kökü rotating blade root
hareketli kanat yivi rotating blade groove
hareketli kanatlar moving blading
hareketli kaynaklar movable sources
hareketli kelepçe swivel coupler
hareketli kirişli yerüstü hampetrol üretim pompa ünitesi walking beam crude oil surface pumping unit
hareketli kolon moving column
hareketli kolon travelling column
hareketli kolon traveling column
hareketli kompresör portable compressor
hareketli köprü movable bridge
hareketli köpük sistemi mobile foam system
hareketli kum running sand
hareketli makara movable pulley
hareketli makine aksamından korunma protection against access to live parts
hareketli merdane floating roll
hareketli mesnet support on colliers
hareketli mesnet expansion bearing
hareketli pano duvar moving wall
hareketli parça moving part
hareketli parçalar moving parts
hareketli parçalara dolanma riski risk of entanglement with moving parts
hareketli ray lighting rail
hareketli resimler ve beraberindeki seslerin jenerik kodlanması generic coding of moving pictures and associated audio information
hareketli resimlerin jenerik kodlaması generic coding of moving pictures
hareketli salma daggerboard
hareketli silindir dancing roller
hareketli sulama sistemi için çabuk bağlamalı borular quick coupling pipes for movable irrigation supply
hareketli tekerlek castering wheel
hareketli vida moving screw
hareketli vinç traveling crane
hareketli yatak mobile bed
hareketli yatak movable bearing
hareketli yatak floating bearing
hareketli yatak biyofilm reaktör moving bed biofilm reactor
hareketli yük movable load
hareketli yük live load
hareketli yük travelling load
hareketli yük çarpma tesiri impact live load
hareketli yük hareketi moving live load
hareketli yükleme live loading
hareketli/ taşınabilir hava kompresörü portable air compressor
hızlı hareketli vana quick action valve
ileri geri hareketli besleme kızaklı makine reciprocating feed carriage machine
ileri-geri hareketli ızgara reciprocating grate
ileri-geri hareketli merdaneli makine reciprocating roller machine
ileri-geri hareketli zımpara reciprocating sander
inşaatlarda ve elektrik teknolojisinin kullanıldığı her yerde motor veya hareketli parçalara enerji verilmesini sağlayan ve bu komponentleri kontrol eden pano motor control cabinet (mcc)
karşıt hareketli tablalı taşlama tezgahı reciprocating table grinding machine
kemerden hareketli motor belt driven motor
kendinden hareketli endüstriyel kamyon self-propelled industrial truck
kendinden hareketli yağmurlama self-propelled sprinkler
kendisinden hareketli makine self-propelled machine
kuyruk milinden hareketli pto-driven
merkez milli ve hareketli yanal sistemler centre pivot and moving lateral systems
merkezi hareketli drop-centre deflection
merkezi milli ve yatay hareketli sistemler centre pivot and moving lateral systems
salınımlı ve döner hareketli testere saw with oscillating or rotating action
serbest hareketli free running
sondaj makinesinin hareketli kasnağı cathead
sütunu hareketli planya tipli tezgah planer type machine with movable column
tatbik edilen hareketli yük applied moving load
türbin hareketli parçaları running turbine components
uzun lanslı hareketli kurum üfleyici travel rack soot blower
üstten hareketli vinç top runner crane
yarı hareketli semi-mobile
yavaş hareketli makine plakası slow moving machine plate
Computer
hareketli fatura mobile invoice
hareketli fiyat teklifi mobile quote
hareketli görüntü dosyalarını yassıltma flattening video files
hareketli iade mobile refund
hareketli imleç animated cursor
hareketli katalog mobile catalog
hareketli kenar çubuğu mobile sidebar
hareketli künye mobile masthead
hareketli metin animated text
hareketli ortalama moving average
hareketli ortalama başına per mov avg
hareketli resim uzmanları grubu moving pictures experts group
hareketli resimlerin jenerik kodlanması generic coding of moving pictures
hareketli takvim mobile calendar
hareketli video motion video
hareketli web sitesi mobile web site
hareketli zarf mobile envelope
tümü hareketli all motion
Informatics
hareketli gıf dosyası animated gif file
hareketli grafik sprite graphics
hareketli istasyon mobile station
hareketli öğe grafik sistemi sprite graphics
hareketli veri data-in-motion
Telecom
düşük veri hızlı karasal hareketli uydu yer istasyonu low-data rate land mobile satellite earth station
hareketli GIF animated GIF
hareketli görüntü içeren video motion video
hareketli resim uzman grubu motion picture experts group
internette mesajlaşma panolarında kullanılan hareketli küçük resimler buddy icon
internette mesajlaşma panolarında kullanılan hareketli küçük simgelerin listesi buddy list
küresel hareketli haberleşme cihazı global system for mobile communications
tam hareketli full motion
Mechanic
dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levha shim
Television
hareketli görüntü netliği motion sharpness
hareketli ray lighting rail
Textile
hareketli iğne driver needle
Construction
hareketli bina panel house
hareketli kalıp moving forms
hareketli panjur kutuları roller shutter boxes
hareketli yük live load
hareketli yük katarları moving loads
kendinden hareketli boru döşeyici self-propelled pipe layer
kendinden tahrikli hareketli vinç self-propelled mobile crane
Furniture
hareketli kısımların mukavemet ve dayanıklılığının belirlenmesi determination of strength and durability of moving parts
Automotive
arka hareketli cam (kaplama), çerçeceler ve mekanızmaları body rear end movable glass (glazing), frames, and mechanisms
arka ve ön kelebek camlar (hareketli) back and rear quarter window (moveable)
değişken hareketli valf yayı variable-pitch valve spring
devir hareketli elektrik anahtarı distributor
dört tekerlek hareketli four wheel steering
dört tekerlek hareketli 4ws
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar reciprocating internal combustion engines
hareketli akışkan hydraulic
hareketli akışkan bilimi hydraulics
hareketli ana parçalar main running gear
hareketli kaliperli disk fren floating caliper brake
hareketli kumaş tavanı olan araba drophead
hareketli parçalar crankshaft drive
hareketli vinç mobile crane
hareketli yatakta ayırma fluid bed cracking
içten yanmalı gidip gelme hareketli motor reciprocating internal combustion engine
içten yanmalı gidip gelme hareketli motorlar reciprocating internal combustion engines
iğne hareketli sensör needle lift sensor
karayolu dışında kullanılan hareketli makineler non-road mobile machinery
motorun hareketli parçaları engine working parts
platin kontaklarından bir tanesinin bağlandığı hareketli kol breaker arm
Traffic
hareketli ağırlık ölçüm cihazı weighing in motion
hareketli ağırlık ölçüm cihazı weigh in motion
hareketli köprü movable bridge
hareketli mantar bariyer retractable bollard
hareketli mesnet movable support
hareketli yük live load
Railway
hareketli demirbaş rolling stock
hareketli maksa göbeği movable point frog
hareketli tekerlek traction wheel
Aeronautic
bagaj teslim alanındaki hareketli bant baggage carousel
hareketli eleron retractable aileron
hareketli kanat flapping wing
hareketli merdivenler movable steps
hava ve deniz taşıtlarında taşıta yön vermeye yarayan hareketli parça (dümen) rudder
roketle hareketli rocket driven
serbest hareketli kanatçık floating aileron
uçağın hızını kesmeye yarayan hareketli kapak veya başka bir yüzey air break
uçağın hücüm kenarındaki hareketli kumanda yüzeyi slat
uçaklarda yanal dengeyi kurmakta kullanılan kanatların hareketli kısmı aileron
Marine
gemi hareketli halatları running rigging
hareketli donanım running rigging
hareketli durum movable stage
hareketli gövde moving hull
hareketli taban movable bed
hareketli tabanlı model movable bed model
kendiliğinden hareketli self-propelled
kendiliğinden hareketli çift çeneli mavna self-propelled grab barge
kendiliğinden hareketli emici tarayıcı self-propelled suction dredger
kendiliğinden hareketli silolu tarayıcı self-propelled hopper dredger
kendiliğinden yükselebilen hareketli platform self-elevated movable platform
Petrol
hareketli makara bloğu travelling block
Mining
hareketli/mobil kazı makinesi mobile extracting machine
yer altında çalışan hareketli makineler mobile machines working underground
yeraltında çalışan hareketli makine mobile machine working underground
Medical
hareketli ara yüzey moving-belt interface
hareketli diş protezlerinde yüzey örtücü denture lacquer
hareketli faz mobile phase
hareketli faz yükselme düzeyi fronting
hareketli faz yükselme düzeyindeki lekeler fronting spots
hareketli taşıyıcı mobile-bearing
hızlı göz hareketli uyku rem rapid eye movement sleep
yüksek hareketli grup proteinleri high-mobility group proteins
Psychology
hızlı göz hareketli uyku rapid eye movement sleep
Dentistry
hareketli bölümlü protez removable partial denture
hareketli bölümlü protezler removable partial prosthetics
hareketli protez diş removable denture
serbest sonlanan hareketli bölümlü protez distal extension removable partial denture
serbest sonlu hareketli bölümlü protez distal extension removable partial denture
Food Engineering
hareketli faz mobile phase
karşıt hareketli pompa positive-displacement pump
Math
ağırlıklı hareketli ortalama weighted moving average
basit hareketli ortalama simple moving average
değişken hareketli ortalama variable moving average
hacimle düzeltilmiş hareketli ortalama volume adjusted moving average
hacimle düzeltilmiş hareketli ortalamalar volume adjusted moving average
hareketli tekil nokta movable singularity
ikili hareketli ortalama the double crossover method
üçgensel hareketli ortalama triangular moving average
üssel hareketli ortalama exponential moving average
zaman serisinden elde edilen hareketli ortalama time series moving average
zaman serisinden elde edilen hareketli ortalamalar time series moving average
Statistics
ardışık bağlanımlı hareketli ortalama autoregressive moving average
geometrik hareketli ortalama geometric moving average
hareketli açıklık moving range
hareketli ağırlıklar moving weights
hareketli gözlemci tekniği moving observer technique
hareketli mevsimlik değişim moving seasonal variation
hareketli ortalama moving average
hareketli ortalama bozulması moving average disturbance
hareketli ortalama modeli moving average model
hareketli ortalama süreci moving average process
hareketli ortalama yöntemi moving average method
hareketli toplam moving total
hareketli toplama süreci moving summation process
hareketli yıllık toplam moving annual total
hareketli-durağan model mover-stayer model
Biology
bacakların/kolların veya antenlerin vs. serbest ve hareketli olduğu pupa evresi exarate
Marine Biology
hareketli av aracı mobile fishing gear
Astronomy
uzun, ince, hareketli bir bulut cinsi mare's tail
Botanic
hareketli başçık mobile anther
hareketli halka mobile ring
hareketli sularda yaşayan veya hareketli sular ile ilgili olan lotic
Agriculture
doğrusal hareketli yağmurlama sulama linear move sprinkle irrigation
kuyruk milinden hareketli tırmıklar power-driven harrows
Apiculture
hareketli çerçeveler movable frames
hareketli çerçeveli kovan movable-frame hive
History
hareketli sulama ekipmanı moving irrigation equipment
hareketli yağmurlama ekipmanı moving irrigation equipment
Environment
hareketli bobin sensörü moving-coil type transducer
hareketli spektrum running spectrum
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelara takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlara ve partikül halindeki kirleticilere karşı alınacak tedbirler measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
otoregresif entegre hareketli ortalama auto regressive integrated moving average
Geography
hareketli kaynak mobile source
hareketli kumul coastal dune
Meteorology
geri hareketli sistem retrograde system
Geology
hareketli bölge mobile belt
hareketli fay active fault
hareketli volkan active volcano
Military
çapraz hareketli transmisyon cross drive transmission
çift başlatma hareketli mayın double impulse mine
hareketli baskı rolling recoil
hareketli eğitim hedefi maneuvering target
hareketli geri tepme sliding recoil
hareketli harita göstergesi moving map display
hareketli hedef moving target
hareketli hedef göstergesi moving target indicator
hareketli hedef göstericisi moving target indicator
hareketli hedef müşiri moving target indicator
hareketli hedef simülatörü mobile target simulator
hareketli ızgara live skid
hareketli mayın mobile mine
hareketli mayın moving mine
hareketli örtme perdesi moving screen
hareketli tugay komutanlığı mobile brigade command
hareketli yük live load
hareketli yük ayak reaksiyonu live load pier reaction
hareketli yük kesme kuvveti live load shear force
yarı hareketli ızgara semi-live skid
Hunting
çift hareketli double action
gaz hareketli silahlarda gazın bir kısmını dışarı sızdıran kanal escape hole
genelde kendinden hareketli mekanizma automatic
hareketli namlu tilting barrel
pompa hareketli doldurma sistemi slide action
tek hareketli single action
Basketball
çok uzun boylu olmayan ancak son derece hareketli olup iyi sıçrayan ve sayı üreten oyuncu swingman
hareketli bir oyuncunun önüne doğru atılan pas lead pass
hareketli halde atılan şut running jumper
Art
hareketli taban adjustable floor
Music
amerikan zencilerinin oynadığı hareketli bir dans raga
hareketli müzik upbeat music
müziği varolan hareketleri bilinmeyen 13.yüzyılda napoli'de yaygın olan hareketli bir dans türü saltarello
Cinema
hareketli çekim dynamic shot
hareketli resim kamera kartuşu motion picture camera cartridge