net - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

net

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"net" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 54 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
net i.
net i. file
net i. şebeke
net s. net
General
net f. ağ örmek
net f. ağ ile örtmek
net f. kazanç getirmek
net f. ağ ile tutmak
net f. ağ ile yakalamak
net f. kazanmak
net f. kar getirmek
net f. kar etmek
net f. ağ yapmak
net f. tuzağa düşürmek
net i. tül
net i. tuzak
net i. çevrim
net i. açılım
net i. hile
net i.
net s. net olarak
net s. temiz
net s. indirimsiz
net s. katıksız
net s. kesin
net s. kesintisiz
net s. safı
net s. safi
net s. açık seçik
Trade/Economic
net safı
net darası çıktıktan sonra geriye kalan
net mahsuplaşmak
net net
net safi
Technical
net seçik
net file
net tül
net belirgin
net net
net kesintili
net saltlanık
net açık
Computer
net net
net
Telecom
net şebeke
net
Textile
net file
net ağ örgü
Construction
net halis
net öz
Astronomy
net şebeke
net ağcık
net retikulum
Tennis
net yeniden servis atma nedeni

"net" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 22 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
net net s.
net clear s.
General
net clear-cut s.
net explicit s.
net decided s.
net lucid s.
net distinct s.
net picturesque s.
net just s.
net straight s.
net unequivocal s.
net clean s.
net transparent s.
net compendious s.
net plain s.
net sharp s.
Idioms
net as clear as crystal
Trade/Economic
net net
Technical
net explicit
net net
net clear
Computer
net net

"net" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
cast a net f. ağ bırakmak
draw the net f. ağ çekmek
butterfly net i. kepçe
gill net i. ziyde
guard net i. koruma ağı
luggage net i. bagaj filesi
moving net i. hareket eden ağ
net amount i. net miktar
net amount i. katkısız tutar
net curtains i. tül perdeler
net profit i. net kazanç
net rate i. net fiyat
net value i. gerçek değer
net weight i. safi ağırlık
Colloquial
on the net internette
Idioms
cast one's net wider (değerlendirmenin vs) kapsamını geniş tutmak
Trade/Economic
cumulative net liquidity deficit kümülatif net likidite açığı
cumulative net liquidity excess kümülatif net likidite fazlası
customer's net debit balance müşteri net borç bakiyesi
distributable net profit of the period dağıtılabilir net dönem karı
foreign exchange net general position yabancı para net genel pozisyonu
net amount net tutar
net asset vaule net aktif değeri
net assets net net kıymetler
net assets net aktif
net avails net ele geçen
net balance principle net bakiye prensibi
net book value net kayıt kıymeti
net book value defterde yazılı olan net değer
net book value kayıtlı net değer
net cash flow from investing activities yatırım faaliyetlerinden net nakit akışı
net cost net maliyet
net current assets mütedavil sermaye
net current assets net cari aktif
net decrease in assets aktifte net azalma
net deffered preopening costs net ertelenmiş açılış öncesi masraflar
net deficit net açık
net disbursement net kullanım
net disposal proceeds varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar
net earning per share hisse başına net kazanç
net economic welfare net ekonomik refah
net errors and omissions istatistik farklar hesabı
net expense safi gider
net foreign assets net dış varlıklar
net foreign investment net dış yatırım
net imf position net imf pozisyonu
net in advance nakit peşin ödeme
net income net gelir
net income after tax vergi sonrası net kar
net income for the period dönem net geliri
net income not to be shared paylaşımlı olmayan net gelir
net interest net faiz
net interest income net faiz geliri
net investment in a foreign entity yurtdışı bir kuruluştaki net yatırım
net investment in a lease finansal kiralamadaki net alacaklar
net liquid assets net likit aktif
net national debt net milli borç
net national product net safi milli hasıla
net of inflation enflasyondan arındırılmış
net pay net maaş
net price net riyat
net price safi fiyat
net proceeds net gelirler
net profit net kar
net profit net kazanç
net profit change net kar değişimi
net profit for the period dönem safi kurum kazancı
net profit on sales net satış karı
net profit on sales net satış karı
net profit or loss net kar veya zarar
net real operating profit/loss net esas faaliyet karı-zararı
net realizable value net gerçekleştirilebilir değer
net savings net tasarruf
net settlement karşılıklı netleştirme
net taxes net vergiler
net total cost net toplam fiyat
net turnover net ciro
net unrealized gains on available for-sale securities pazarlanabilir menkul kıymetlerin tahsil edilmemiş net kazançları
net working capital net mütedavil sermaye
net worth net değer
net worth toplam borç ve alacaklar arasındaki fark
net yield safi verim
net yield net verim
public net debt stock kamu net borç stoku
settle net net mahsuplaşma
transactional net margin method (tnmm) işleme dayalı net kar marjı yöntemi
Law
net succession bütün borç ve vergilerin ödenmesi sonrası varislere geçen net tereke miktarı
net succession net tereke
Politics
global financial safety net küresel finansal güvenlik ağı
net inflows net akışlar
net present value net bugünkü değeri
Insurance
gross net premium income brüt net prim geliri
net original rate net asli fiyat
net premium net prim
net premiums net primler
original net retained premium income asli net konservasyon prim geliri
Technical
casting net serpme ağ
crystallographic net kristalografik ağ
data net veri ağı
equal-area net eşit alan ağı
fly net sineklik
net charge net yük
net pocket file cep
net rainfall net yağış
net revenue net gelir
net thickness net kalınlık
net-shape forging net-biçimli dövme
radiator net radyatör ağı
safety net emniyet ağı
wire net tel kafes
Computer
net protocols ağ iletişim kuralları
net watcher ağ izleyicisi
Informatics
net etiquette internet görgü kuralları
Construction
net shape son ürüne eş veya yakın biçimli
Automotive
luggage net bagaj ağı
wire net tel kafes
Marine
gill net sıkı dokunmuş balık ağı
net tonnage certificate net tonaj sertifikası
net treating place ağ onarma yeri
plain net düz ağ
Medical
euro health net avrupa sağlık ağı
net protein anabolism net protein anabolizması
Psychology
nerve net hypothesis sinir ağı hipotezi
Marine Biology
cover net serpme
ghost net hayalet ağ
gill net solungaç ağı
hensen net hensen ağı
leading net yönlendirici ağ
net hauler ağ çekici
pull net çekme ağı
surrounding net çevirme ağı
Fishery
cast a net ağ atmak
drag-net trawl sürütme
Military
air warning net hava ikazı çevrimi
combat net radio muharebe telsiz ağı
command net komuta çevrimi
command net komuta ağı
crypto net kripto şebekesi
debarkation net limbo ağı
detonation cord net ateşleme fitil ağı
free net serbest telsiz çevrimi
intelligence net istihbarat çevrimi
net authentication çevrim parolası
semantic net semantik ağ
spot net atım kestirme çevrimi
tank warning net tank haber verme ve ikaz çevrimi
torpedo net torpil ağı
Sport
contact with the net file hatası
Football
ball in net top ağlarda gol
Volleyball
contact with the net fileye temas