temiz - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

temiz"temiz" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 49 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
temiz clear s.
temiz white s.
temiz clean s.
General
temiz pure s.
temiz clarion s.
temiz chaste s.
temiz sanitary s.
temiz trim s.
temiz spruce s.
temiz clean-handed s.
temiz neat s.
temiz nonstaining s.
temiz fair s.
temiz unstained s.
temiz unpolluted s.
temiz hygienic s.
temiz tidy s.
temiz natty s.
temiz net s.
temiz unsoiled s.
temiz neater s.
temiz decent s.
temiz crisp s.
temiz respectable s.
temiz virgin s.
temiz unspotted s.
temiz virtuous s.
temiz sharp s.
temiz white s.
temiz country s.
temiz fresh s.
temiz clear s.
temiz clean s.
temiz crystalline s.
temiz stainless s.
temiz kosher s.
temiz ruly s.
temiz fairly zf.
temiz neatly zf.
temiz cleanly zf.
Idioms
temiz as clean as a whistle
temiz in the clear
temiz pure in heart
Trade/Economic
temiz clean bill of lading
Technical
temiz sanitary
temiz fresh
temiz neat
Computer
temiz clear
Latin
temiz mundus

"temiz" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
(gbt vb) temiz çıkmak come up clean f.
biraz temiz hava almak get some fresh air f.
çevreyi temiz tutmak keep the environment clean f.
temiz bir dayak atmak give a good thrashing f.
temiz hava almaya çıkmak go out for fresh air f.
temiz havaya çıkmak go out for fresh air f.
temiz tutmak keep it clean f.
temiz tutmak keep clean f.
havanın temiz tutulması kanunu clean air act i.
mera/otlak/yayla vb yerlerde yerden çıkan (temiz) su kaynağı pasture spring i.
musevi şeriatına göre temiz sayılan et kasher i.
temiz açıklık clear spacing i.
temiz açıklık clear distance i.
temiz aşk idyl i.
temiz bir sayfa fresh start i.
temiz bir sayfa new chance i.
temiz bir sayfa new beginning i.
temiz gelecek secure future i.
temiz gelecek clean future i.
temiz hava kanalı clean air duct i.
temiz havalı yer sanatarium i.
temiz havalı yer sanatorium i.
temiz havalı yer sanitarium i.
temiz işyeri clean workstation i.
temiz kağıdı letter of clearance i.
temiz kalp clean heart i.
temiz kan arterial blood i.
temiz kopya fair copy i.
temiz kopya clean copy i.
temiz ortam virgin medium i.
temiz teknoloji clean technology i.
temiz yaşam clean life i.
daha temiz neater s.
en temiz cleanest s.
kalbi temiz clean hearted s.
saf (ve temiz) intemerate s.
temiz (kopya) fair s.
temiz ahlaklı clean s.
temiz giyimli smug s.
temiz giyimli spruce s.
temiz giyimli neat s.
temiz giyimli well-groom s.
temiz görünümlü well-groomed s.
temiz kalpli ingenuous s.
temiz kalpli simple s.
temiz olmayan grungy s.
temiz pak sparkingly clean s.
temiz tıraşlanmış clean shaven s.
temiz ve düzenli neat and tidy s.
temiz ve sağlıklı bracing s.
temiz yürekli clean hearted s.
temiz bir biçimde cleanly zf.
temiz bir şekilde sanitarily zf.
temiz bir şekilde respectably zf.
temiz kalplilikle gullibly zf.
temiz olarak clean zf.
Phrases
okulu temiz tut keep the school clean
okulu temiz tutun keep the school clean
sınıfı temiz tut keep the classroom clean
sınıfı temiz tutun keep the classroom clean
Proverb
vicdanı temiz olan rahat uyur a clean conscience is a good pillow
Colloquial
ellerini temiz tut keep your hands clean
sıranızı temiz tutun keep the desk tidy
temiz araba drivability
Idioms
hiç temiz değil none too clean
işini iyi ve temiz yapan kişi a safe pair of hands
kalbi temiz pure in heart
kalbi temiz olmak have a heart of gold
kalbi temiz olmak have one's heart in the right place
temiz bir sayfa a clean page
temiz bir sayfa a clean sheet
temiz bir sayfa açmak start off with a clean slate
temiz bir sayfa açmak start over with a clean slate
temiz defter the slate wiped clean
temiz kağıdı almak get a clean bill of health
temiz kopya fair copy
temiz kopya clean copy
Speaking
çevremizi temiz tutmalıyız we should keep our environment clean
çevreyi temiz tut keep the environment clean
sınıfı temiz tutun keep the classroom tidy
sıraları temiz tutun keep the desks clean
tahtayı temiz tutun keep the board clean
tahtayı temiz tutunuz keep the board clean
temiz olduklarından emin olmalıyız we have to make sure they're clean
Slang
iyi ve temiz kız goody-two-shoes
Trade/Economic
belgesiz kambiyo senedi temiz clean bill of exchange
görüldüğünde ödenecek vadeli poliçe ya da kambiyo senedi temiz clean draft
temiz akreditif clean letter of credit
temiz kağıdı clearance
temiz konişmento clean bill of lading
temiz konşimento clean bill of lading
temiz kömür sistemleri clean coal systems
temiz sözleşme clean charter
temiz yüreklilik goodwill
yük temiz clean on board
Law
temiz eller operasyonu operation clean hands
temiz kira sözleşmesi clean charter
temiz konşimento clean bill of lading
temiz kramponlar operasyonu operation clean cleats
temiz sabıka kaydı clean criminal record
temiz sözleşme clean charter
Politics
temiz eller operasyonu operation clean hands
Technical
atık ve temiz su waste and clean water
sınırsız temiz enerji unlimited clean energy
temiz açıklık clear span
temiz açıklık clear space
temiz bant clear band
temiz boyut clear dimension
temiz genişlik clear width
temiz hacim clean space
temiz hava clean air
temiz hava girişi fresh air inlet
temiz içyapı clean microstructure
temiz iş yeri clean workstation
temiz oda cihazı clean room device
temiz oda ve bağlı kontrollu ortamlar clean rooms and associated controlled environments
temiz ölçü clear dimension
temiz su sağlama pompası sanitary pump
temiz tozsuz dustfree
temiz yağ clean oil
temiz yağ clear oil
temiz yanan clean-burning
temiz yapmak cleanse
temiz yükseklik clear headroom
Computer
temiz alan clear band
temiz bant clear band
temiz kopya clean copy
temiz metin kodlaması clear text encoding
temiz sürücü clean drive
Informatics
temiz teknoloji clean technology
Telecom
temiz ileri yön işareti clear forward signal
temiz kanal clear channel
temiz oda cleanroom
Woodworking
temiz kereste dressed lumber
Automotive
yatay temiz açıklık lateral clearance
Aeronautic
pist temiz clear of the runway
Marine
oksijen temiz oxygen clean
temiz kağıdı navicert
temiz su fresh water
Medical
ciğerlere hava alarak kirli kanı temiz kana dönüştürmek arterialise
ciğerlere hava alarak kirli kanı temiz kana dönüştürmek arterialize
temiz bölge clean zone
Environment
temiz hava sahası clean air area
temiz suda oksijen aktarımı oxygen transfer in clean water
temiz teknolojiler clean technologies
Geology
temiz kum ve çakıl clean sand and gravel
Military
geminin temiz olması cleared vessel
temiz görüş clear vision
Hunting
tabanca atışlarında hedefi temiz delecek şekilde imal edilmiş özel nermi wadcutter
Music
temiz ses clean