conflict - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

conflict

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "conflict" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 52 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
conflict v. çekişmek
conflict v. anlaşmazlığa düşmek
conflict n. çekişme
conflict n. anlaşmazlık
conflict n. çatışma
General
conflict v. çatışmak
conflict v. savaşmak
conflict v. anlaşmazlığa düşmek
conflict v. tutmamak
conflict v. bağdaşmamak
conflict v. birisiyle ters düşmek
conflict v. zıtlaşmak
conflict v. çakışmak
conflict v. ihtilafa düşmek
conflict v. uyuşmamak
conflict n. fikir ayrılığı
conflict n. çelişki
conflict n. aykırılık
conflict n. mücadele
conflict n. harp
conflict n. kavga
conflict n. savaş
conflict n. keşmekeş
conflict n. çatışma (silahlı)
conflict n. mübayenet
conflict n. zıtlık
conflict n. çarpışma
conflict n. yasal anlaşmazlık
conflict n. mücadele etme
conflict n. zıtlaşma
conflict n. çakışma
conflict n. uyuşmazlık
Trade/Economic
conflict n. çatışma
conflict n. ihtilaf
conflict uyuşmazlık
conflict yasalar arası uyuşmazlık
Law
conflict n. anlaşmazlık
conflict n. çatışma
conflict n. çarpışma
conflict n. ihtilaf
conflict n. kavga
conflict n. mücadele
conflict n. münazaa
Politics
conflict n. çatışma
Technical
conflict v. çelişmek
conflict n. çatışkı
conflict n. karmaşa
Medical
conflict n. konflik
Psychology
conflict n. çatışma
Military
conflict n. çatışma
conflict uyuşmazlık
Ottoman Turkish
conflict tearuz

Bedeutungen, die der Begriff "conflict" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 240 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
conflict with v. çelişmek
conflict with one's interests v. çıkarlarına ters düşmek
conflict with v. ile çelişmek
conflict with v. ile uyuşmamak
be in conflict v. çatışmak
conflict one's interest v. çıkarlarına ters düşmek
conflict with v. ile çatışmak
conflict with the system v. düzenle çatışmak
create conflict v. zıtlık yaratmak
come into conflict with v. ters düşmek
come into conflict v. ihtilafa düşmek
be in conflict with v. ihtilafa düşmek
settle the conflict v. anlaşmazlığı gidermek
settle the conflict v. anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak
be in a state of inner conflict v. iç çatışma içinde bulunmak
settle a conflict by peaceful means v. sulh yolu ile çözmek
settle a conflict by peaceful means v. sulh yoluyla çözmek
conflict of judicial decisions n. adli kararlarda uyuşmazlık
music and the conflict n. müzik ve çatışma
marital conflict n. aile içi geçimsizlik
legal conflict n. yasal anlaşmazlık
motion pictures and the conflict n. sinema ve çatışma
organizational conflict n. örgütsel uyuşmazlık
avoidance conflict n. kaçınma çatışması
group identity conflict n. gruplar arası çatışma
marital conflict n. evlilik içi geçimsizlik
vietnamese conflict n. vietnam savaşı
conflict of laws n. kanunlar ihtilafı
vietnamese conflict n. vietnam çatışması
conflict of interests n. menfaatlerin ihtilafı
conflict of laws n. kanuni ihtilaf
group identity conflict n. grup kimliği çatışması
severe conflict n. şiddetli geçimsizlik
conflict management n. çatışma yönetimi
conflict management n. çatışmanın yönetimi
culture conflict in literature n. edebiyatta kültür çatışması
culture conflict n. kültür çatışması
conflict of law n. yasalar çatışması
vertical conflict n. dikey çatışma
conflict of judicial decisions n. adli kararlarda çatışma
conflict of laws n. yasalar çatışması
social conflict n. sosyal çatışma
literature and the conflict n. edebiyat ve çatışma
internal conflict n. iç çatışma
conflict of interests n. çıkar çekişmesi
interparental conflict n. aile içi geçimsizlik
conflict of generations n. kuşak çatışması
organizational conflict n. örgüt çatışması
class conflict n. sınıf çatışması
class conflict n. sınıf mücadelesi
interpersonal conflict n. kişilerarası çatışma
personality conflict n. benlik çatışması
conflict of interest n. çıkar çatışması
cultural conflict n. kültürel çatışma
conflict situation n. ihtilaf durumu
high-conflict divorce n. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma
conflict-disagreement-dispute between generations n. nesiller arası ihtilaf
organizational disagreement-conflict n. örgütsel uyuşmazlık
organizational disagreement-conflict n. örgüt çatışması
conflict resolution system n. uyuşmazlık çözüm sistemi
issue of conflict n. tartışma/çatışma konusu
conflict diamond n. savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmas
direct conflict n. doğrudan çatışma
conflict detection n. çatışma algılaması
conflict cycle n. uyuşmazlık çevrimi/döngüsü
conflict cycle n. çatışma döngüsü
conflict escalation n. ihtilafın/uyuşmazlığın artması
perpetual conflict n. ebedi uzlaşmazlık
perpetual conflict n. ebedi çatışma
a conflict in terms n. iki zıt anlamdaki sözcüğün bir araya gelip oluşturdukları sözcük
a conflict in terms n. iki zıt anlamdaki sözcüğün bir araya gelerek farklı anlama gelen bir sözcük oluşturması
philosophical conflict n. felsefi çatışma
external conflict n. harici çatışma
external conflict n. dış çatışma
violent conflict n. şiddetli çatışma
violent conflict n. şiddetli çekişme
territorial conflict n. bölgesel çatışma
in conflict adj. uyuşmazlık içinde
conflict-ridden adj. çatışma/anlaşmazlık dolu
conflict-avoiding adj. çatışmadan kaçınan
in conflict with prep. ile uyuşmazlık içinde
Idioms
stand in stark conflict with -e tam bir tezat teşkil etmek
Trade/Economic
conflict of interests n. çıkarlar arasında çelişki bulunması
conflict of interest n. çıkar çatışması
conflict theory n. çatışma teorisi
conflict of interests n. çıkar çelişkisi
no conflict n. çelişki olmaması
vertical conflict n. düşey çatışma
right conflict n. hak uyuşmazlığı
work-family conflict n. iş aile çatışması
industrial conflict n. işçi-işveren anlaşmazlığı
channel conflict n. kanal anlaşmazlığı
conflict of interest n. menfaat çatışması
conflict of tax vergi ihtilafı
tax conflict vergi ihtilafı
Law
conflict of treaties n. antlaşmaların çatışması
lengthy conflict between families n. aileler arasında uzun süredir süregelen anlaşmazlık
land conflict n. arazi anlaşmazlığı
conflict of interest suit n. çıkar çatışması davası
conflict of interest n. çıkar çatışması
conflict of interest suit n. çıkar davası
conflict of laws n. devletler özel hukuku
conflict of judgment n. hüküm uyuşmazlığı
conflict of laws n. kanunlar ihtilafı
conflict of laws n. kanunlar arası çelişki
conflict of laws n. kanuni ihtilaf
conflict of laws n. kanunlar ihtilafı
conflict of laws n. kanunlar arasındaki çatışma
affirmative conflict of venue n. olumlu yetki uyuşmazlığı
affirmative conflict of venue yetkide icabı ihtilaf
conflict of jurisdiction vazife uyuşmazlığı
inaffirmative conflict of venue yetkide olumsuz uyuşmazlık
conflict of laws yasal anlaşmazlık
conflict of legal rules yasal kuralların çelişmesi
conflict resolution uyuşmazlığın çözümü
conflict resolution uyuşmazlık çözümlenmesi
armed conflict silahlı çatışma
conflict of authority yetki çakışması
Politics
osce-conflict prevention centre n. agit-çatışmaları önleme merkezi
arab-israeli conflict n. arap-israil çatışması
constitutional conflict n. anayasal uyuşmazlık
regional conflict n. bölgesel çatışma
conflict zones n. çatışma alanları
conflict regions n. çatışma bölgeleri
dynamics of conflict n. çatışma dinamikleri
post-conflict reconstruction n. çatışma sonrası yeniden yapılanma
escalation of conflict n. çatışma tırmanışı
conflict management n. çatışma yönetimi
conflict resolution n. çatışmaların çözümlenmesi
conflict resolution n. çatışmaların çözümü
conflict prevention n. çatışmanın önlenmesi
conflict of interest n. çıkar çatışması
conflict-affected area n. çatışmalardan etkilenen bölge
core of conflict n. çatışmanın özü
de-conflict zone n. çatışmasızlık bölgesi
post-conflict countries n. çatışma sonrası ülkeler
post-conflict elections n. çatışma sonrası seçimler
interstate conflict n. devletlerarası çatışma
intrastate conflict n. devlet içi çatışma
frozen conflict n. dondurulmuş ihtilaf
frozen conflict n. donmuş ihtilaf
low-intensity conflict n. düşük yoğunluklu çatışma
conflict of religions n. dinler çatışması
low-intensity conflict n. düşük yoğunlukta çatışma
ethnic conflict n. etnik çatışma
boundary conflict n. hudut ihtilafı
boundary conflict n. hudut anlaşmazlığı
conflict diamond n. kanlı/kirli elmas
sectarian conflict n. mezhep çatışması
potential zones of conflict n. olası ihtilaf bölgeleri
mid-intensity conflict n. orta yoğunlukta çatışma
in the event of conflict expr. ihtilaf halinde
conflict-resolution diplomacy sorun çözücü diplomasi
high-intensity conflict yüksek yoğunlukta çatışma
boundary conflict sınır anlaşmazlığı
boundary conflict sınır ihtilafı
conflict of jurisdiction yargı yetkisi ihtilafı
theory of the conflict of statutes statülerin çatışması kuramı
conflict diamond savaş elması
inter-communal conflict toplumlararası çatışma
hot conflict sıcak çatışma
armed conflict silahlı çatışma
internal conflict ülke içi çatışma
Technical
auto-style conflict n. otomatik biçem çakışması
load conflict yükleme çakışması
Computer
name conflict n. ad çakışması
device conflict n. aygıt çakışması
name conflict n. ad uyuşmazlığı
conflict information n. çakışma bilgisi
conflict warning n. çakışma uyarısı
conflict tables n. çakışan tablolar
conflict history n. çakışma geçmişi
conflict resolution n. çakışma çözümü
conflict viewer n. çakışma görüntüleyicisi
conflict forms n. çakışma formları
disk conflict warning n. disk çakışması uyarısı
resource conflict warning n. kaynak çakışma uyarısı
resource conflict n. kaynak çakışması
resource conflict notification n. kaynak çakışma uyarısı
start conflict troubleshooter expr. çakışma sorun gidericisini başlat
show conflict history expr. çakışmaların geçmişini göster
ignore conflict expr. çakışmayı yoksay
dma conflict detected expr. dma çakışması algılandı
write conflict yazma çakışması
version conflict sürüm çakışması
Aeronautic
conflict resolution n. çatışma çözümlenmesi
conflict resolution n. çakışma çözümlenmesi
conflict alert n. çatışma ikazı
conflict detection n. çatışma deteksiyonu
conflict resolution n. çatışma çözümü
conflict alert n. çakışma ikazı
conflict search n. çatışma araştırma
aircraft conflict uçak karşılaşmaları
conflict data uyuşmazlık verileri
Mining
conflict minerals n. çatışma mineralleri
Medical
conflict test zıtlaşma testi
Psychology
interpersonal conflict n. bireylerarası çatışma
conflict management n. çatışma yönetimi
double approach-avoidance conflict n. çifte yaklaşma-uzaklaşma çatışması
value conflict n. değer çatışması
root conflict n. dip çatışma
realistic conflict theory n. gerçekçi çatışma teorisi
inner conflict n. iç çatışma
mixed-motive conflict n. karma güdülü çatışma
avoidance-avoidance conflict n. kaçınma-kaçınma çatışması
interpersonal conflict n. kişilerarası çatışma
neurotic conflict n. nevrotik çatışma
role conflict rol çatışması
basic conflict temel çatışma
social conflict sosyal çatışma
approach-avoidance conflict yaklaşma uzaklaşma çatışması
approach-approach conflict yaklaşma-yaklaşma çatışması
approach-approach conflict yanaşma yanaşma çatışması
role conflict rol karmaşası
intrapsychic conflict ruhsal iç çatışma
Marine Biology
gear conflict n. araç çatışması
Social Sciences
inter- personal conflict n. bireyler arası çatışma
gender approaches in conflict and post-conflict situations n. çatışma ve çatışma sonrası durumlarda cinsiyet yaklaşımları
point of conflict n. çatışma noktası
ethno-religious conflict n. etnik-dini çatışma
personal conflict n. kişisel çatışma
role conflict rol karmaşası
conflict of interpretation yorum uyuşmazlığı
social conflict sosyal çatışma
social conflict toplumsal çatışma
Education
international conflict analysis uluslararası ihtilaf analizi
Military
time over target conflict n. iki askeri araç aynı hedefe yönlendirildiğinde ortaya çıkan uyuşmazlık
low intensity conflict n. alçak yoğunluklu çatışma
conflict prevention centre n. çatışma önleme merkezi
conflict of interest n. çıkar çatışması
conflict prevention n. çatışmayı önleme
consultative committee of the conflict prevention centre n. çatışma önleme merkezi danışma komitesi
low intensity conflict n. düşük yoğunluklu çatışma
medium intensity conflict n. orta yoğunluklu çatışma
mid intensity conflict n. orta yoğunluklu çatışma
mid intensity conflict n. orta yoğunluklu gerginlik
high intensity armed conflict yüksek yoğunluklu silahlı çatışma
high intensity conflict yüksek yoğunluklu çatışma
high density conflict yüksek yoğunluklu çatışma
armed conflict silahlı çatışma