heat - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

heat

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "heat" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 46 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
heat v. ısıtmak
heat n. hararet
heat n. ısı
heat n. sıcaklık
General
heat v. kızışmak
heat v. kızdırmak
heat v. ısınmak
heat v. daralmak
heat v. hareketlendirmek
heat v. ısıtmak
heat v. kızıştırmak
heat v. kızmak
heat n. ısı
heat n. ateş
heat n. sıcaklık
heat n. ısıtma
heat n. ısınma
heat n. kösnü
heat n. tav
heat n. öfke
heat n. sıcak
heat n. acılık
heat n. hiddet
heat n. kızgınlık
heat n. gazap
heat n. kızgınlık dönemi
heat n. kızışma
heat n. vücut ısısı
heat n. hararet
heat n. sühunet
heat n. baskı
heat adj. bunaltıcı
Slang
heat karşı/aleyhine yorum/eleştiri
Technical
heat ısıtmak
heat ısı
heat hararet
heat hareret
heat sıcaklık
Textile
heat sıcaklık
Construction
heat isı
Food Engineering
heat ısı
Sport
heat eleme
heat ısınma turları
heat eleme koşusu
heat eleme yarışı
heat eleme koşusu/yarışı

Bedeutungen, die der Begriff "heat" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
adjust the heat v. ısı ayarlamak
adjust the heat v. ısıyı ayarlamak
be exhausted from heat v. sıcaktan bunalmak
be in heat v. kızmak
be on heat v. kösnülmek
be on heat v. kızışmak
die from the heat v. sıcaktan ölmek
dissipate heat v. ısı dağıtmak
dissipate heat v. ısı yaymak
feel the heat v. baskıyı hissetmek
get exhausted from heat v. sıcaktan bunalmak
have heat spots v. isilik olmak
heat anticipation v. ısıyı hissetmek
heat someone up v. birini kızdırmak
heat up v. hareketlendirmek
heat up v. kızdırmak
heat up v. ısıtmak
heat up v. kızıştırmak
heat-treat v. ısı tedavisi yapmak
heat-treat v. tavlamak
heat-treat v. ısı uygulamak
lower the heat v. yemeğin altını kısmak
lower the heat v. ocağın altını kısmak
pick up the heat signals v. sıcaklık sinyallerini toplamak
reduce the heat v. yemeğin altını kısmak
reduce the heat v. ocağın altını kısmak
turn down the heat on v. ocağın altını söndürmek
win a qualifying heat v. elemeyi geçmek
an intense heat n. yoğun bir sıcaklık
animal heat n. vücut sıcaklığı
any of three radiations of heat falling in succession from the sun to the air n. cemre
burnout heat flux n. yanık ısı akışı
correct heat n. tav
dead heat n. berabere biten yarış
desert heat n. çöl sıcağı
electric heat tracing n. elektrikli yüzey ısıtma
heat burden n. bunalma hissi
heat content n. ısı miktarı
heat economy n. ısı ekonomisi
heat economy n. ısı tutumluluğu
heat engine n. sıcaklık makinesi
heat engineering n. ısı mühendisliği
heat equivalent n. ısı eşdeğeri
heat exchange n. ısı alışverişi
heat exhaustion n. hipetermi
heat exhaustion n. ısı tüketimi
heat flow n. ısı akışı
heat flux n. ısı akışı
heat generation n. ısı üretimi
heat insulation n. ısı yalıtımı
heat insulator n. ısı izolatörü
heat insulator n. ısı yalıtkanı
heat lightning n. şimşek
heat machine n. ısı makinası
heat machine n. ısı makinesi
heat of combustion n. ısıl değer
heat of condensation n. yoğunlaşma sıcaklığı
heat of formation n. oluşum sıcaklığı
heat of solidification n. katılaşma sıcaklığı
heat of wetting n. ıslanma ısısı
heat prostration n. güneş çarpması
heat rash n. isilik
heat rash n. pişik
heat recovery steam generator n. atık ısı kazanı
heat register n. ısı düzenleyici
heat register n. kalorifer ızgarası
heat resistance n. ısıl direnç
heat resistant bacteria n. ısıl dirençli bakteri
heat sensitive bacteria n. ısıl duyarlı bakteri
heat sensor n. ısı sensörü
heat shield n. sıcaklık kalkanı
heat sink n. ısı emen nesne
heat source n. ısı kaynağı
heat spots n. isilik
heat stroke n. sıcak çarpması
heat treatment n. tavlama
heat unit n. sıcaklık birimi
heat vent n. havalandırdma ızgarası
heat wave n. sıcaklık dalgası
heat wave n. sıcak dalgası
heat wave n. sıcak hava dalgası
heat-resistance n. ısı dayanıklılığı
heat-stroke n. sıcak çarpması
heat-stroke n. yüksek ısıya fazla maruz kalmaktan kaynaklanan ateşli hastalık
heat-transfer coefficient n. ısı aktarım katsayısı
heat-transfer flux n. ısı aktarım akışı
heat-transfer flux n. ısı aktarım akısı
integral heat of wetting n. tümleşik ıslanma ısısı
lost heat n. kayıp ısı
low heat cement n. düşük ısılı çimento
low red heat n. düşük kızıl sıcaklık
mechanical equivalent of heat n. ısının iş olarak eşdeğeri
prickly heat n. ısırgın
prickly heat n. isilik
radiative heat-transfer coefficient n. ışınım ısı aktarım katsayısı
science of heat n. termik
scorching heat n. kavurucu sıcak
steam heat n. buhar ısısı
stifling heat n. boğucu sıcak
summer heat n. yaz sıcağı
summer's heat n. yaz sıcağı
the heat n. polis
the heat n. aynasız
total heat n. toplam ısı
urban heat island n. kent ısı adası
white heat n. çok yüksek ısı
white heat n. zirve
white heat n. en kızışık an
white heat n. en ileri safha (bir olayda)
white heat n. akkor
workers exposed to heat n. ısıya maruz kalan çalışanlar
workers exposed to heat n. ısıya maruz kalan işçiler
heat generated adj. ısı yayan
heat treated adj. tavlı
heat-tolerant adj. ısıya dayanıklı
in heat adj. kızgın
low-heat adj. düşük ısılı
at medium heat adv. kısık ateşte
at one heat adv. bir defada
at one heat adv. birden
in a heat adv. darılarak
in a heat adv. öfke içinde
in a heat adv. öfkeyle
Phrases
in the heat of competition yarış kızıştığında
Colloquial
bring heat to hareket getirmek
dead heat (yarışı) göğüs göğüse bitirme
dead heat aynı anda bitirme
if you can't stand the heat get out of the kitchen! beceremiyorsan, bırak!
in a dead heat (yarışta) kafa kafaya
in a dead heat (yarışta) başabaş
in the heat of the moment fevri biçimde
in the heat of the moment hemen
in the heat of the moment olayların etkisinde kalarak
in the heat of the moment düşünmeden
in the heat of the moment olayın heyecanına kapılarak
in the heat of the moment sıcağı sıcağına
Idioms
take the heat v. mesajı almak
be in heat çiftleşme dönemi gelmek
be in heat (kedi/köpek) azmak
be in heat (kedi/köpek) kızışmak
come in heat çiftleşme isteği uyanmak
come in heat çiftleşme dönemi gelmek
come in heat kızışmak
come into heat kızışmak
come into heat çiftleşme dönemi gelmek
come into heat çiftleşme isteği uyanmak
get heat (kedi/köpek) azmak
get heat çiftleşme dönemi gelmek
get heat (kedi/köpek) kızışmak
get into heat (kedi/köpek) kızışmak
get into heat (kedi/köpek) azmak
get into heat çiftleşme dönemi gelmek
go heat çiftleşme dönemi gelmek
go heat (kedi/köpek) kızışmak
go heat (kedi/köpek) azmak
go into heat (kedi/köpek) kızışmak
go into heat çiftleşme dönemi gelmek
go into heat (kedi/köpek) azmak
in a dead heat at başı beraber
in the heat of the moment sıcağı sıcağına
in the heat of the moment bir şeyin en civcivli anında
it's not the heat, it's the humidity sorun sıcaklık değil nem (nemden kaynaklanan sıcaklık)
put the heat on baskıyı yoğunlaştırmak
put the heat on baskı yapmak
put the heat on birine baskı yapmak
put the heat on sıkıştırmak
put the heat on somebody birine baskı yapmak
put the heat on somebody birinin üzerindeki baskıyı artırmak
put the heat on someone birine baskı yapmak
shed more heat than light bir konu hakkında yararlı açıklamalar yerine kısır tartışmaların yürütülmesi
shed more heat than light yangına su götüreceğine körükle gitmek
take some heat eleştiri almak
take the heat eleştiri almak
take the heat off of someone birinin üzerindeki baskıyı azaltmak/kaldırmak
take the heat off somebody birinin üzerindeki baskıyı azaltmak/kaldırmak
take the heat out of endişeyi yok etmek
take the heat out of heyecanı söndürmek
the heat is on gerilim/gerginlik artmakta
the heat is on hararet yükseliyor
the heat is on ortam kızışıyor/geriliyor
the heat is on heyecan dorukta
turn the heat on baskıyı yoğunlaştırmak
turn the heat on sıkıştırmak
turn the heat on baskı yapmak
turn the heat up on someone birinin üzerindeki baskıyı artırmak
turn the heat up on someone birine baskı yapmak
turn up the heat on someone birinin üzerindeki baskıyı artırmak
turn up the heat on someone birine baskı yapmak
Speaking
if you can't stand the heat get out of the kitchen hamama giren terler
if you can't stand the heat get out of the kitchen işine gelirse
Slang
be packing heat üzeri dolu olmak
be packing heat silah taşımak
heat (rap slang) polis
heat (rap slang) ateşli silah
heat bag kafa iyi olmuş/uçmuş
Trade/Economic
heat and light expenses aydınlatma ve ısıtma masrafları
heat equivalent ısı karşılığı
heat map ısı haritası
office heat and light expenses büro ısıtma ve aydınlatma masrafları
Industry
industrial workers exposed to heat ısıya maruz kalan endüstri çalışanları
Technical
abnormal heat anormal ısı
absorption of heat ısının soğurulması
acceleration of hardening by heat sertleşmenin ısı ile hızlandırılması
accumulation of heat ısı birikimi
adiabatic heat drop adiyabatik ısı düşüşü
adjustable heat gun ayarlı ısı tabancası
adsorption heat adsorpsiyon ısısı
adsorption heat yüze tutma ısısı
adsorption heat adsorbsiyon ısısı
afler heat atık hararet
afler heat atık ısı
after-heat artık ısı
after-heat geç ısı
air heat exchanger hava eşanjörü
air/water heat pump havadan suya ısı pompası
air-cooled heat exchangers hava soğutmalı ısı eşanjörleri
air-to-air heat exchanger havadan havaya ısı eşanjörü
air-to-air heat recovery device havadan-havaya ısı kazanımı cihazı
air-to-water heat exchanger havadan suya ısı eşanjörü
annual specific heat consumption yıllık özgül ısı harcaması
austenitic heat resistant alloys ostenitli ısı dirençli alaşımlar
austenitizing heat treatment ostenitleme ısıl işlemi
available heat etkili ısı
available heat işe yarar ısı
available heat kullanılabilir ısı
black heat range kara ısı aralığı
boiler heat capacity kazan ısı kapasitesi
boiler waste heat kazan atık ısısı
bottom heat taban ısısı
bottom heat taban sıcaklığı
cables with increased heat resistance ısıya dayanıklılığı artırılmış kablolar
cables with increased heat resistance ısıya dayanıklılığı artmış kablolar
calculation of the heat load ısı yükünün hesaplanması
capacity heat ısı kapasitesi
cascade heat exchanger kademeli ısı eşanjörü
casual heat gain tesadüfi ısı kazanımı
centigrade heat unit santigrat sıcaklık birimi
chromium-molybdenum heat-resistant steels kromlu molibdenli ısı dirençli çelikler
cobalt base heat resisting alloys kobalt temelli ısı dirençli alaşımlar
coefficient of heat conduction ısı dokunum katsayısı
coefficient of heat transmission ısı iletim katsayısı
cold and dry heat tests soğuk ve kuru sıcaklık deneyleri
colour stability to heat ısıya karşı renk kararlılığı
combined bounce of steady-state acceleration with dry heat or cold kuru sıcak veya soğuk ile birleştirilmiş darbe veya kararlı durum ivmesi
combined effect of moisture and soldering heat nem ve lehim ısısının birleşik etkisi
combined heat birleşik ısı
combined heat and power generation birleşik ısı ve güç üretimi
combined heat and power plant birleşik ısı ve güç santralı
combined heat and power station kombine ısı ve enerji santralı
combustion heat yanma ısısı
condenser and heat exchanger applications yoğunlaştırıcı ve ısı değiştirici uygulamalar
condenser heat rejection effect kondenserin ısı geri verme etkisi
conditioning heat treatment koşullandırma ısıl işlemi
conduction of heat ısı iletimi
conduction of heat ısı aktarımı
conduction of heat ısının kondüksiyonla iletimi
conductive heat transfer iletimli ısı aktarımı
constant isentropic heat drop sabit entropide ısı düşümü
controlled atmosphere heat treatment denetimli atmosferli ısıl işlem
convection heat transfer taşınımlı ısı aktarımı
convection of heat konveksiyonla ısı iletimi
counter flow heat exchanger ters akışlı ısı eşanjörü
cross-flow heat exchanger çapraz akışlı ısı eşanjörü
damp heat yaş sıcaklık
damp heat yaş ısı
decomposition by heat ısıl ayrışma
decomposition by heat ısıl bozuşma
degree of heat ısı derecesi
design heat loss iısı kaybı hesabı
design heat loss ısı kaybı hesabı
determination of resistance to heat ısıya mukavemetin belirlenmesi
determination of the burning behavior using a radiant heat source radyant ısı kaynağı kullanılarak yanma özelliğinin belirlenmesi
determination of the burning behaviour using a radiant heat source yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak belirlenmesi
determination of the comparative fastness to ultra-violet light and heat of colored anodic oxidation coatings renkli eloksal kaplamaların morötesi ışık ve ısıya karşı karşılaştırmalı solmazlığının belirlenmesi
determination of the heat of combustion yanma ısısının tayini
differential heat treatment ayrımlı ısıl işlem
direct-contact heat exchanger doğrudan temaslı ısı eşanjörü
diverted heat saptırma döküm
double pipe heat exchanger çift borulu ısı eşanjörü
dry heat kuru sıcaklık
dry heat kuru ısı
dry heat sterilizer kuru ısı sterilizatörü
dry heat treatment kuru ısıtma işlemi
dry heat treatment kuru ısı muamelesi
dry heat treatment kuru ısıl işlemi
dual phase heat treatment çift evreli ısıl işlem
duration of heat ısıtma süresi
dynamic heat loss dinamik ısı kaybı
electrical heat pump elektrikli ısı pompası
electrolytic polishing of corrosion resisting steels and heat resisting alloys korozyona dayanıklı çeliklerin ve ısıya dayanıklı alaşımların elektrolitle parlatılması
electronic specific heat elektronik özgül ısı
engine heat balance ısı balansı
engine heat balance makine ısı dengesi
evaluation of materials assemblies exposed to source of radiant heat ışıma ısısına maruz kalan malzeme donanımlarının değerlendirilmesi
excess heat fazla ısı
exhaust heat recovery equipment atık ısı geri kazanım ekipmanı
extraction of heat ısı çıkarımı
film coefficient of heat transfer sınır tabakasının ısı transfer katsayısı
full-automatic heat treatment tam otomatik ısıl işlem
fusion heat ergime ısısı
gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and heat pump appliances gaz yakan absorbsiyunlu ve adsorbsiyonlu iklimlendirme cihazları ve ısı pompası cihazları
gas-gas heat exchanger gaz-gaz eşanjörü
generated heat çıkan ısı
grinding heat taşlama ısısı
guarded hot plate and heat flow meter method mahfazalı sıcak plaka ve ısı akış sayacı metodu
heat abduction ısı kaybı
heat absorber ısı soğurucu
heat absorbing glass ısı soğuran cam
heat absorption ısı emme
heat absorption dışardan ısı alma
heat absorption ısı alma
heat absorption ısı soğurumu
heat absorption capacity ısı soğurum sığası
heat accumulation ısı depolama
heat accumulation ısı toplama
heat accumulator ısı akümülatörü
heat accumulator ısı toplacı
heat accumulator ısı biriktiricisi
heat action ısı tesiri
heat afeected layer ısıdan etkilenmiş katman
heat affected ısıdan etkilenmiş
heat affected zone ısıdan etkilenmiş bölge
heat affected zone (haz) ısı tesiri altındaki bölge (itab)
heat analysis döküm analizi
heat analysis döküm çözümlemesi
heat and motion sensors ısı ve hareket sensörleri
heat anticipation ısıyı hissetmek
heat balance ısı bilançosu
heat balance ısıl bilanço
heat balance ısı dengesi
heat barrier ısı duvarı
heat bridge ısı köprüsü
heat build-up ısı köprüsü
heat build-up sıcaklık sıkışması
heat capacity ısı sığası
heat capacity ısı kapasitesi
heat checking ısıl çatlama
heat class ısı sınıfı
heat coil ısı sargısı
heat coil isi bobini
heat coil ısıtıcı bobin
heat conduction ısı iletimi
heat conduction ısı geçirimi
heat conductivity ısıl iletkenlik
heat conductivity ısı iletkenliği
heat conductivity factor ısı iletkenliği katsayısı
heat conductor ısı iletkeni
heat conductor ısıl iletken
heat conductor ısı iletkenliği
heat conductor ısı iletken
heat conservation ısı sakımı
heat conservation ısı tutumluluğu
heat consumption ısı tüketimi
heat content iç enerji
heat content ısı içeriği
heat content entalpi
heat control valve ısı kontrol valfi
heat convection ısı taşınımı
heat conversation ısı çevirimi
heat cost allocator ısı pay ölçer
heat cost allocators ısı maliyet bölüştürücüleri
heat crack ısıl çatlama
heat crack ısı çatlağı
heat cure period ısı kürü süresi
heat current ısı akımı
heat cycle ısı devresi
heat dam ısı barajı
heat death ısıl dengelilik
heat deflection temperature ısıda eğilme sıcaklığı
heat demand ısı ihtiyacı
heat detector ısı sezici
heat detector ısı detektörü
heat dissipating ısı yayan
heat dissipating shield ısı yayma kılıfı
heat dissipation ısı yayılımı
heat dissipation ısı yayma
heat dissipation ısı kaybı
heat dissipator ısı yayıcı
heat distortion point ısıl çarpılma sıcaklığı
heat distribution ısı dağılımı
heat distribution system ısı dağıtım sistemi
heat distributor ısı dağıtıcısı
heat drop ısı düşümü
heat economy ısı ekonomisi
heat effect ısı tesiri
heat effect ısı etkisi
heat emission ısı yayımı
heat emission ısı salımı
heat endurance ısı dayanımı
heat energy ısı erki
heat energy ısı enerjisi
heat engine termik makine
heat engine ısı motoru
heat engineer ısı mühendisi
heat engineering ısı mühendisliği
heat engineering ısı tekniği
heat equation ısı eşitliği
heat equation ısı denklemi
heat evolution ısı çıkımı
heat evolution ısı gelişimi
heat evolution ısı evrimi
heat evolution ısı çıkarımı
heat exchange ısı değişimi
heat exchange ısı değiştirme
heat exchange ısı alışverişi
heat exchange ısı alış verişi
heat exchange ısı değiştirimi
heat exchange ısışım
heat exchange plate ısı değişim plakası
heat exchange station ısı dönüştürüm santralı
heat exchange station eşanjör dairesi
heat exchange surface ısı değiştirme yüzeyi
heat exchange surface ısı dönüştürücü yüzey
heat exchanger ejanşör
heat exchanger ısı değiştirici
heat exchanger ısı değiştiricisi
heat exchanger ısı eşanjörü
heat exchanger eşanjör
heat exchanger soğutucu
heat exchanger ısı değiştirgeci
heat exchanger ısı eşanjörü
heat exchanger ısı dönüştürücü
heat exchanger body yağ soğutucu kutusu
heat exchanger element eşanjör elemanı
heat exchanger half yarım eşanjör
heat exchanger housing eşanjör yuvası
heat exchanger kit eşanjör kiti
heat exchangers eşanjör
heat exchangers ısı değiştiriciler
heat exchangers ısı alıp veren cihaz
heat exchangers ısı eşanjörleri
heat exhaust ventilator ısı boşaltma vantilatörü
heat exhaustion güneş yorulması
heat exhaustion güneş çarpması
heat expansion coefficient ısı genleşme katsayısı
heat extraction ısı alımı
heat extraction ısı çekişi
heat fading sıcaklıktan doğan fren gücünde azalma
heat filter ısı süzgeci
heat flow ısı akışı
heat flow density ısı akım yoğunluğu
heat flow diagram ısı akış şeması
heat flow intensity ısı akım yoğunluğu
heat flow meter ısı sayacı
heat flow meter ısı akış sayacı
heat flow meter ısı akışölçeri
heat flow meter method ısı akış ölçer metodu
heat flux ısı akısı
heat flux density ısı akısı yoğunluğu
heat fusion joining ısı eritmeli birleştirme
heat gain ısı kazanımı
heat gain ısı kazancı
heat generation ısı üretimi
heat generator ısı üreteci
heat gradient ısı gredyeni
heat gun kurutma tabancası
heat gun ısı tabancası
heat haze ısının görünümü bulanıklaştırması
heat haze ısı kaynaklı bulanıklaşma
heat indicator ısı göstergesi
heat input ısı girişi
heat input ısı verme
heat input ısı girdisi
heat insulant ısı izolasyon malzemesi
heat insulated ısı yalıtımlı
heat insulated structure ısı yalıtımlı yapı
heat insulating capacity ısı izolasyon kapasitesi
heat insulating material ısı yalıtım malzemesi
heat insulating material ısı yalıtımı malzemesi
heat insulating property ısı izolasyon özelliği
heat insulation ısı izolasyonu
heat insulation application ısı yalıtım uygulaması
heat insulation material ısı yalıtım malzemesi
heat insulation material ısı izolasyon malzemesi
heat insulator ısı yalıtacı
heat insulator ısı yalıtkanı
heat intake ısı emme
heat interchange ısı değişimi
heat interchange ısı değiştirimi
heat interchange ısıl denge
heat interchange termal denge
heat lag ısı gecikmesi
heat lag ısı gecikimi
heat leakage ısı kaçağı
heat liberation ısı çıkışı
heat lightning gök gürültüsüz şimşek
heat load ısıtma yükü
heat load ısı yükü
heat loss ısı yitimi
heat loss ısı kaybı
heat loss by conduction ısı iletim kaybı
heat loss by convection konveksiyon ısısı kaybı
heat loss by convection ısı taşınım kaybı
heat loss by radiation ışıma kaybı
heat loss calculation ısı kaybı hesabı
heat loss in slag curufla ısı kaybı
heat loss rate ısı kaybı oranı
heat losses ısı kayıpları
heat mark ısıl iz
heat mark ısıl çizgi