kızgın - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kızgınBedeutungen von dem Begriff "kızgın" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 65 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kızgın mad adj.
kızgın hot adj.
kızgın angry adj.
General
kızgın baking n.
kızgın vexed adj.
kızgın redhot adj.
kızgın angry-looking adj.
kızgın wroth adj.
kızgın snappish adj.
kızgın rampageous adj.
kızgın in rut adj.
kızgın steaming adj.
kızgın in a tiff adj.
kızgın huffish adj.
kızgın heated adj.
kızgın cross adj.
kızgın indignant adj.
kızgın red hot adj.
kızgın sore adj.
kızgın incensed adj.
kızgın frowning adj.
kızgın angry adj.
kızgın shirty adj.
kızgın acharné adj.
kızgın surly adj.
kızgın fiery adj.
kızgın superheated adj.
kızgın fervent adj.
kızgın irate adj.
kızgın wild adj.
kızgın annoyed adj.
kızgın hot-blooded adj.
kızgın angry with adj.
kızgın exasperated adj.
kızgın in a glow adj.
kızgın belligerent adj.
kızgın red-hot adj.
kızgın red adj.
kızgın infuriated adj.
kızgın dyspeptic adj.
kızgın estral adj.
kızgın pissed off adj.
kızgın huffy adj.
kızgın resentful adj.
kızgın inflamed adj.
kızgın fierce adj.
kızgın burning adj.
kızgın flaming adj.
kızgın furious adj.
kızgın boiling adj.
kızgın ireful adj.
kızgın glowing adj.
kızgın ardent adj.
kızgın black adj.
kızgın in heat adj.
kızgın infuriating adj.
kızgın indignantly adv.
Colloquial
kızgın bent
kızgın in a bad temper
Idioms
kızgın hot under the collar
Technical
kızgın superheated
Automotive
kızgın scalding
Gastronomy
kızgın red hot
Chemistry
kızgın superheated
British Slang
kızgın chopsy

Bedeutungen, die der Begriff "kızgın" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 156 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
(birine) kızgın olmak be mad at (someone) v.
birine kızgın bir şekilde bakmak give someone a black look v.
birine kızgın olmak be annoyed with v.
kızgın bakmak glare v.
kızgın bir şekilde söylemek snap v.
kızgın demir ile bir şeyi yakmak sear v.
kızgın olmak be angry at v.
kızgın olmak be worked up v.
yakmak (kızgın demir vb ile) sear v.
yatağa kızgın gitmek go to bed mad v.
dağ (kızgın demirle yapılan) brand n.
kızgın adam angry man n.
kızgın bakış glare n.
kızgın boğa raging bull n.
kızgın buhar superheated steam n.
kızgın buharla kurutma superheated-steam drying n.
kızgın çöl hot desert n.
kızgın çözgenle kurutma superheated-solvent drying n.
kızgın demir brand n.
kızgın demirle dağlama branding n.
kızgın fil must n.
kızgın kadın fury n.
kızgın müşteri angry customer n.
kızgın olma durumu wrathfulness n.
kızgın su superheated water n.
kızgın surat angry face n.
kızgın tava hot pan n.
kızgın yağ boiling oil n.
kızgın yağ hot oil n.
kızgın yağda haşlama deep-frying n.
kızgın yağda pişirme deep-frying n.
kızgın yüz angry face n.
kızgın/azgın boğa mad bull n.
kızgın/öfkeli arılar angry bees n.
on iki kızgın adam twelve angry men n.
çok kızgın red hot adj.
çok kızgın blistering adj.
çok kızgın furious adj.
çok kızgın blazing adj.
daha kızgın wrathier adj.
daha kızgın angrier adj.
-e kızgın annoyed at adj.
-e kızgın annoyed with adj.
en kızgın wrathiest adj.
kızgın (haksızlıktan dolayı) indignant adj.
kızgın görünümlü angry-looking adj.
kızgın bir biçimde resentfully adv.
kızgın bir biçimde glowingly adv.
kızgın bir şekilde irately adv.
kızgın bir şekilde huffily adv.
kızgın bir şekilde furiously adv.
kızgın bir şekilde angrily adv.
kızgın bir şekilde wrathfully adv.
kızgın bir şekilde wrathily adv.
kızgın bir şekilde fierily adv.
kızgın bir şekilde boilingly adv.
kızgın kızgın angrily adv.
Phrasals
kızgın olmak bristle at
Phrases
bana kızgın mısın? are you upset with me?
Colloquial
biraz kızgın olmak be a little angry
çok kızgın hopping mad
kızgın bir bakış fırlatmak look daggers at
Idioms
birisine kızgın olmamak have no hard feelings
birisine kızgın olmamak have not any hard feelings
çok kızgın mad enough to chew nails (and spit rivets)
çok kızgın angry enough to chew nails
çok kızgın mad enough to spit nails
çok kızgın be spitting feathers
kızgın olmak be ticked off
oldukça üzgün/kızgın olmak be rather upset/angry
Speaking
bana kızgın mısın? are you angry with me?
bana kızgın mısın? are you angry at me?
bana kızgın mısın? are you mad at me?
bana kızgın olmakta çok haklı she has every right to be angry at me
eğer onlara kızgın isek if we're angry at them
hala kızgın mısın? are you still angry?
kızgın mısın are you angry
kızgın mısın hala? are you still angry?
kızgın mısın? are you angry?
kızgın olduğunu biliyorum i know you're angry
kızgın olduğunuzu biliyorum i know you're angry
onlara kızgın isek if we're angry at them
sana kızgın değilim i'm not mad at you
Slang
bana kızgın mısın? are you pissed at me?
birine kızgın/sinirli olmak be ticked off at/with
Technical
buğuya karşı korunmuş kızgın plaka deneyi sweating guarded-hotplate test
doymuş buhar ile kızgın buhar arasındaki sıcaklık farkı degree of superheat
kızgın başlık dozzle
kızgın bir metalin katlanması nedeniyle oluşan yüzey bozukluğu lap
kızgın buhar superheated steam
kızgın buhar tracing steam
kızgın buhar superheated vapor
kızgın buhar borusu superheated steam pipe
kızgın buhar çıkışı superheated steam outlet
kızgın buhar sıcaklığı superheated steam temperature
kızgın buhar soğutucu desuperheater
kızgın buhar soğutucusu desuperheater
kızgın buhar soğutucusu superheated steam attemperator
kızgın buharla işlem barffing
kızgın demir ile eritilmiş mumla boyama ve süsleme yöntemi encaustic
kızgın demirin sıcaklığındaki ani artış recalescence
kızgın hava hot air
kızgın hava körüğü hot-air blower
kızgın hava üflentisi hot-air blast
kızgın ısı superheat
kızgın levha hot plate
kızgın metali soğutma bosh
kızgın nokta hotspot
kızgın nokta hot spot
kızgın su high temperature water
kızgın su superheated water
kızgın su high pressure hot water
kızgın su kazanı hot water boiler
kızgın sulu ısıtma high-pressure hot water heating
kızgın sulu ısıtma hot-water heating
kızgın tel hot wire
kızgın tel EL wire
kızgın tel electroluminescent wire
kızgın tel glow wire
kızgın tel metodu hot wire method
kızgın tel metodu ile termal iletkenlik tayini determination of thermal conductivity by the hot-wire method
kızgın tel sarımı ile malzemenin tutuşturulabilirlik deneyi hot wire coil ignitability test on material
kızgın tel yöntemi hot wire method
kızgın telli ampermetre hot-wire amrneief
kızgın telli ampermetre thermal ammeter
kızgın telli anemometre hot wire anemometer
kızgın telli manometre hotwire manometer
kızgın telli röle hot-wire relay
kızgın telli sayaç hot-wire meter
kızgın yağ borusu hot oil pipe
kızgın yağ kazanı hot oil boiler
kızgın yağ pompası hot oil pump
kızgın yağ sistemleri hot oil systems
kızgın yağ tankı hot oil tank
kızgın yağ vanası hot oil valve
kızgın yol verme hot start
kızgın yüzey hot surface
kızgın yüzeylerin sıcaklık sınır değerleri temperature limit values of hot surfaces
kor halinde/kızgın tel ile deney metotları glowing/hot wire based test methods
yarı kızgın yol verme semi-hot start
yüksek basınçlı kızgın sulu ısıtma high-pressure hot water heating
Computer
kızgın kuşlar angry birds
Electric
kızgın telli ampermetre thermal ammeter
kızgın telli ampermetre hot-wire ammeter
Textile
kızgın yağda boyama hot-oil dyeing
Automotive
kızgın nokta hot spot
Railway
kızgın su buharı super heating
Food Engineering
kızgın buhar superheated vapor
kızgın buhar superheated steam
kızgın buhar superheated vapour
kızgın buhar basıncı superheated steam pressure
kızgın buharla kurutma superheated steam drying
kızgın çözgenle kurutma superheated solvent drying
Gastronomy
bol kızgın yağda kızartmak deep fat fry
kızgın tavada çevirmek sear
Breeding
koyun sürülerinde çiftleşme isteği gösteren (kızgın) koyunların sürü içerisinde belirlenmesini sağlayan koç teaser ram