odun - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

odunBedeutungen von dem Begriff "odun" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 14 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
odun wood n.
General
odun kindling n.
odun boor n.
odun lowbrow n.
odun firewood n.
odun caveman n.
odun chump n.
odun dull adj.
odun wooden adj.
odun xylo- pref.
Slang
odun chump
odun dull
odun dork
Chemistry
odun wood

Bedeutungen, die der Begriff "odun" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 176 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
odun kömürü wood coal n.
General
odun kırmak chop wood v.
atmak (ateşe odun) stoke with v.
atmak (ateşe odun) stoke v.
odun yakmak light v.
yakmak için odun toplamak collect wood for fire v.
odun ispirtosu wood alcohol n.
odun kafalılık woodenness n.
odun yığını cordwood n.
yığma odun cordwood n.
yalancı odun sapwood n.
yakacak odun firewood n.
odun gibi görünmesini sağlama engraining n.
odun kutusu woodbox n.
ölü yakılan odun yığını pyre n.
yuvarlak odun round wood n.
odun temin etme wooding n.
sarı odun zanthoxylum n.
odun parçalarıyla oynanan oyun jackstraws n.
kırmak odun chop n.
odun istifi cordwood n.
odun yığını woodpile n.
istiflenmiş odun cordwood n.
yakacak odun cordwood n.
yuvarlak odun roundwood n.
yanan odun parçası firebrand n.
kibritlik odun matchwood n.
odun deposu wood yard n.
ölü yakılan odun yığını funeral pyre n.
odun hamuru pulp n.
odun yongası wood shaving n.
caesalpinia familyasın ait olan ağaçlardan elde edilen odun sapanwood n.
odun taşımak için kullanılan araç jinker n.
odun dokusu xylem n.
kulübe (odun/kömür vb konan) shed n.
ölüyü yakmaya özgü odun yığını pyre n.
odun parçası chock n.
et ve balığın odun dumanına maruz bırakılarak muhafaza edildiği yer smokehouse n.
odun kafa purblind n.
odun kömürü wood charcoal n.
ince odun demeti faggot n.
kağıt yapmaya elverişli odun pulpwood n.
odun yığını pyre n.
odun kovası woodbin n.
odun özü lignin n.
yakmalık odun firewood n.
yakmalık odun firelog n.
yakacak odun fuelwood n.
yakacak odun fuel wood n.
odun kesme kütüğü chopping block n.
odun bilimi xylology n.
odun ateşi wood fire n.
ince odun demeti fagot n.
dalgaların kıyıya taşıdığı odun driftwood n.
bazı ağaçlardan elde edilen çabuk yanabilen bir odun torchwood n.
odun fırını wood oven n.
odun sobası wood heater n.
odun sobası log burner n.
odun yongası woodchip n.
belirli bir uzunlukta kütükler halinde kesilmiş yakacak odun tallwood n.
odun dumanıyla kurutulmuş olan smoke-dried adj.
odun gibi wooden adj.
odun gibi woodenly adv.
Colloquial
odun toplamak gather up wood
odun toplamak collect firewood
Idioms
kapıyı kırıp odun etmek kill the goose that lays the golden egg
Slang
birini devirmeye yetecek kadar büyük bir parça odun 2x4
Law
arazi kiracısının o araziden yakacak/tamirat gibi ihtiyaçları için gerekli odun veya keresteyi alma hakkı rights of estovers
odun kesme hakkı right to take wood
odun kesme hakkı common of estovers
bir mülk sahibinin komşunun duvarına odun koyma hakkı right of support
Industry
odun gazı wood gas
Technical
yakıt olarak kullanılan odun firewood
fıçılık odun wood for barrel
odun talaşı levhası wood wool slab
odun lifinden beton wood fibre concrete
odun deposu woodyard
odun kömürü wood charcoal
yakacak odun yığını wood pile
yarma odun split wood
ateşe kömür veya odun atmak stoke
kağıt imalatında kullanılan yumuşak odun çatalı pulp wood fork
odun katranı wood tar
hacimsel şişme (odun, kağıt vb) volumetric swelling
odun ruhu wood alcohol
odun sirkesi wood vinegar
odun unu wood flour
odun kömürü charcoal
odun yünü wood-wool
odun damıtılması ile üretilen pyroligneous
yalancı odun sapwood
odun şekeri wood sugar
odun ispirtosu wood alcohol
odun alkolü wood spirit
odun şekeri xylose
odun doku woody tissue
odun tutuşma deneyi wood flammability test
odun yakan soba wood burning stove
odun yakan wood burning
odun sobası wood burning stove
odun ispirtosu wood spirit
odun kömüründen pik demiri charcoal pig iron
odun kömürü mavileştirmesi charcoal blueing
odun talaşı wood flour
odun kömürü temelli atmosfer charcoal base atmophere
odun asidi pyroligneous acid
odun biçimli ligniform
odun talaşı dolgulu fenolikler wood flour filled phenolics
odun katranı wood pitch
fabrika yapımı odun lifli mamüller factory-made wood fibre products
fabrika yapımı rende yongası/odun yünü factory made wood wool
bir tür yükü (odun,tahta) bağlama ve sabitleme rack lashing
Woodworking
endüstriyel odun artığı residue of industrial wood
odun işleme makinesi wood working machine
yaş odun green wood
odun deposu woodyard
odun katranı wood tar
odun lifi wood fiber
odun hamuru wood pulp
odun deposu wood yard
odun testeresi wood saw
odun unu wood meal
odun yünü wood wool
işleme tabi tutulmuş odun treated timber
odun lifi levhalar wood fibre boards
biçilmiş yapacak odun sawn timber
odun yarıcı log splitter
lif yonga odun fibre-chip wood
fabrika yapımı odun lifli mamuller factory-made wood fibre products
odun yoğunluğu wood density
odun yoğunluğunun seçimi selection of wood density
odun yarma makinesi wood log splitter
kabuğu soyulmuş odun debarked wood
Medical
odun alkolü wood alcohol
odun kömürü charcoal
Gastronomy
amerika’nın tennessee eyaleti'nde mısırdan yapılan, odun kömüründen filtre edilen viski tennessee whiskey
Chemistry
odun ruhu wood spirit
odun ruhu lignin
odun ruhu lignose
odun alkolü methyl alcohol
Biology
odun dokusu xylem
Zoology
kuru odun termitleri kalotermitidae
odun ile beslenme xylophagy
Botanic
odun damarları ligneous veins
odun parenşimi parenchyma
odun soymuk demeti stele
yalancı odun sap
odun kalbi heart-wood
kaba tüylü, nahoş kokulu, zehirli kabuklu ve sağlam odun veren ağaç cabbage bark
Forestry
odun yarmak chop wood
odun kesmek cut firewood
yuvarlak odun round wood
odun yongası wood chip
kreozotlu odun creosoted timber
kreozot ve kreozotlu odun creosote and creosoted timber
yuvarlak yapacak odun round timber
kancalı tip odun yükleyicisi grapple-type log loader
odun dışı orman ürünleri non-timber forest products
odun dışı orman ürünleri non-wood forest products
tekerlekli odun yükleyicisi wheeled skidder
yakacak odun wood fuel
odun parçalama/yongalama makinesi wood shredder
odun öğütücü wood shredder
odun nakliyatı wood transportation
diri odun sapwood
öz odun heart-wood
öz odun heartwood
genç odun juvenile wood
odun tahrip edici organizma wood destroying organism
Printery
mekaniksel odun hamuru mechanical pulpwood
odun öğütücü grinder
odun hamuru groundwood pulp
odun-dışı elyaflardan üretilen selüloz non-wood pulp
odun hamuru mechanical pulp
yumuşak odun softwood
odun sahası woodyard