patlama - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

patlamaBedeutungen von dem Begriff "patlama" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 45 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
patlama explosion n.
General
patlama simmer n.
patlama displosion n.
patlama crack n.
patlama blowing up n.
patlama detonation n.
patlama explosion n.
patlama blowup n.
patlama clap n.
patlama blast n.
patlama bang n.
patlama burst n.
patlama bursting n.
patlama detonating n.
patlama blowout n.
patlama combustion n.
patlama outbreak n.
patlama puncture n.
patlama fireworks n.
patlama blow-out n.
patlama burst-up n.
patlama fulmination n.
patlama exploding n.
patlama detoration n.
patlama outburst n.
patlama erupting n.
patlama outcrop n.
patlama eruption n.
patlama blasting n.
patlama blowing-up n.
patlama blow-up n.
Trade/Economic
patlama boom
Technical
patlama blow-out
patlama flame out
patlama blowout
patlama spalling
patlama blasting
patlama bursting
Chemistry
patlama deflagration
Linguistics
patlama burst
patlama plosion
Geology
patlama bump
patlama eruption
Military
patlama detonation
Hunting
patlama blasi

Bedeutungen, die der Begriff "patlama" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 213 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
büyük patlama blast n.
patlama sesi boom n.
General
patlama içinde olmak boom v.
patlama yapmak explode v.
patlama yapmak burst v.
patlama yaşamak be blown out v.
ani patlama blast n.
bir milyon kişinin ölmesi (genelde nükleer patlama sonucu) megadeath n.
bom diye patlama kaboom n.
bomba patlama tehlikesi bomb scare n.
büyük patlama huge explosion n.
büyük patlama gigantic explosion n.
büyük patlama big bang n.
gürültülü patlama blast n.
hafif bir patlama pop n.
hafif bir patlama sesi pop n.
iç patlama implosion n.
nükleer patlama nuclear explosion n.
ödü patlama scare n.
ölümcül patlama fatal explosion n.
özellikle nükleer patlama sonucunda mantar şeklinde yükselen bulut mushroom cloud n.
patlama (bir yerin ticaret, nüfus vb'nde) boom n.
patlama (yanardağ vb) erupting n.
patlama dalgası blast wave n.
patlama efekti kaboom n.
patlama etkileri blast effect n.
patlama kalıntısı post-blast residue n.
patlama özelliği explosiveness n.
patlama riski explosion risk n.
patlama sabahı morning of the explosion n.
patlama sesi pop n.
patlama sesi report n.
patlama sesi clap n.
patlama tehlikesi explosion hazard n.
patlama yılı boom year n.
patlama yükü explosive charge n.
ses duvarını aşan bir uçağın yol açtığı patlama sesi sonic boom n.
sosyal patlama social explosion n.
volkanik patlama volcanic eruption n.
patlama halinde aburst adj.
patlama özelliği olan eruptional adj.
patlama tehlikeli explosion-hazardous adj.
patlama yapan ses plosive adj.
Phrasals
patlama yapmak (kişi veya şarkı vb) take off
Idioms
(patlama sonrası) paramparça etmek blow someone or something to smithereens
(patlama sonrası) paramparça etmek blow someone or something to pieces
(patlama sonrası) paramparça etmek blow someone or something to bits
(patlama sonrası) paramparça etmek blow to smithereens
müthiş bir patlama quite the blast
patlama noktasına gelmek come to a boil
patlama noktasına gelmek reach boiling point
şiddetli bir patlama quite the blast
Speaking
bir patlama oldu there was an explosion
Slang
ezici patlama basher n.
Trade/Economic
ekonomik patlama economic boom
patlama rizikosu explosion risk
Insurance
patlama ile hasar damage by explosion
Technical
alt patlama sınırı lower explosion limit
alt patlama sınırının hesaplanması calculation of lower explosion limit
atmosfer dışı patlama nuclear exoatmospheric burst
azami patlama basıncı maximum explosion pressure
bilye patlama deneyi ball burst test
bir gaz karışımının alt patlama sınırı explosive limit lower
boşluklu patlama cushioned blasting
büyük patlama hipotezi big bang hypothesis
elektriksel hızlı geçici rejim patlama bağışıklık deneyi electrical fast transient burst immunity test
gazların ve buharların patlama sınırları explosion limits of gases and vapours
gecikmeli patlama delayed blasting
ıslak patlama mukavemeti wet bursting strength
içe patlama implosion
kağıt patlama dayanımı bursting strength of paper
karton patlama dayanımı bursting strength of board
minimum patlama basıncı minimum burst pressure
müllen patlama mullen burst
nükleer patlama etkilerine karşı direnç resistance against nuclear explosion effects
patlama (lastik) blow-out
patlama (lastik) blowout
patlama algılama ve bastırma yolları explosion detection and suppresion means
patlama alt sınırı lower explosive limit
patlama bağışıklık deneyi burst immunity test
patlama basıncı blast pressure
patlama basıncı bursting pressure
patlama basıncına karşı mukavemet resistance against explosion pressure
patlama bozulma deneyi burst disturbance test
patlama çukuru blast pit
patlama dayancı bursting strength
patlama dayanıklılığı bursting strength
patlama dayanımı bursting strength
patlama deneyi blasting test
patlama dirençli havalandırma yapısı bar explosion proof ventilation structure
patlama diski rupture disc
patlama diski rupture disk
patlama diski bursting disc
patlama diskli emniyet cihazı bursting disc safety device
patlama diyaframı blow-out diaphram
patlama emniyet lambası flame safety lamp
patlama etkenleri detonation factors
patlama geri basıncı back-blast
patlama geri basınç sahası back-blast area
patlama gücü blasting power
patlama gücü bursting strength
patlama güvenceli elektrik tesisatı explosion proof installation
patlama korunmalı motor flameproof motor
patlama kuvveti explosive force
patlama kuvveti ile ateşlenen silah firearm
patlama menfezli kapı explosion-venting door
patlama merkezi ground zero
patlama modu burst mode
patlama mukavemeti bursting strength
patlama noktası shot point
patlama noktası blasting point
patlama odası explosion chamber
patlama olgusu burst phenomenon
patlama önleyici alev tutucu detonation flame arrester
patlama paterni firing pattern
patlama potansiyelli atmosfer potentially explosive atmosphere
patlama riski risk of explosion
patlama sonrası gazı afterdamp
patlama şoklu yükleme explosive shock loading
patlama tahliyesi explosion venting
patlama tehlikesi risk of explosion
patlama tesiri explosive effect
patlama testi blasting test
patlama ve deneme basınçlarının tasarım çalışma basıncına oranları ratios of proof and burst pressure to design working pressure
patlama vuruntusu detonation knock
patlama yüzey gerilimi bursting distension
patlatma amaçlı delinmiş bir deliğin patlama sonrası patlamayan dip kısmı bootleg
sismik patlama seismic explosion
toz bulutlarının patlama karakteristikleri the explosion characteristics of dust clouds
yangın ve patlama riskleri fire and explosion hazards
yanıcı gazların havadaki patlama indislerinin belirlenmesi determination of explosion indices of combustible gases in air
Computer
big bang büyük patlama teorisi big bang theory
patlama kipi burst mode
patlama modu burst mode
Telecom
azami patlama hacmi maximum burst size
kısma ve patlama dim-and-burst
patlama dizisi burst sequence
patlama hızı burst speed
patlama işaret tipi burst type
patlama kutusu breakout box
verici patlama zarfı transmitter burst envelope
Mechanic
patlama kalıplaması explosive forming
patlama yoluyla şekillendirme explosive forming
Textile
dikişlerin patlama dayanımı bursting strength of seams
kumaşların patlama özellikleri bursting properties of fabrics
patlama gerilmesi bursting distension
patlama mukavemeti bursting strength
Construction
içe doğru patlama implosion
mullen tipi patlama test cihazı mullen type bursting tester
patlama basıncına dayanıklı cam sistemleri explosion pressure resistant glazing
Lighting
patlama korumalı ışıklık explosion-proof luminaire
patlama korumalı ışıklık flameproof luminaire
Automotive
karbüratörde patlama blow-back
patlama oluşması cratering
Aeronautic
patlama dayanımı burst strength
patlama deneyi crushing test
patlama ile şekillendirme explosive forming
patlama odası blast chamber
patlama sesi crackle
Mining
boşluklu patlama cushioned blasting
gaz patlama riski risk of a gas explosion
gaz patlama riski gas explosion risk
patlama basıncı explosion pressure
patlama delikleri blasting holes
patlama gazı explosion gas
patlama hızı velocity of detonation
patlama riski risk of explosion
patlama uçunu explosion gas
Medical
oksidatif patlama kapasitesi oxidative burst capacity
patlama akciğeri blast lung
patlama aktivitesi explosion activity
patlama basıncı bursting pressure
solunumsal patlama kapasitesi respiratory burst capacity
yüzey altı patlama sub-surface burst
yüzey altı patlama sub surface burst
Psychology
patlama eylemi raptus action
Optics
patlama kırığı blow-out fracture
Food Engineering
patlama dayanımı burst strength
Math
patlama çözümleri blow-up solutions
Physics
atom bombasının patlama gücü yield
Chemistry
büyük patlama kuramı big-bang theory
Linguistics
dış patlama explosion
Environment
alçak irtifada patlama low airburst
aniden patlama burst
havada meydana gelen patlama air burst
patlama sonucu yer sarsıntısı artificial earthquake explosion
savaş amacıyla gerçekleştirilmeyen nükleer patlama peaceful nuclear explosion
Geography
sonik patlama sonic boom
Meteorology
güneyli patlama southerly buster
Geology
büyük patlama teorisi big bang theory
gizli patlama yapısı cryptoexplosion structure
patlama basıncı detonation presure
volkanik patlama volcanic eruption
volkanik patlama endeksi volcanic explosivity index
Military
elektronik patlama aygıtı electro-explosive device
havada patlama airburst
optimum patlama yüksekliği optimum height of burst
patlama basıncı bursting pressure
patlama genişliği span of detonation
patlama geri basıncı breech-blast
patlama sonrası rüzgar afterwinds
patlama tipleri types of burst
satıhta patlama surface burst
sirayet ile patlama sympathetic detonation
yavaş yanarak patlama deflagration
yüksek irtifada gerçekleşen nükleer patlama high-altitude nuclear explosion
yüksek süratli patlama high order detonation
zincirleme patlama sympathetic detonation
Hunting
patlama anında ortaya çıkan gazın belirli yönlere yöneltilmesini sağlayan çerçeve yapısı gas ring
patlama sesine karşı kullanılan koruyucu kulaklık ear protectors
Theatre
patlama etmeni maroon
patlama kutusu bomb tank
Printery
patlama mukavemeti burst strength