patlama - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

patlamaBedeutungen von dem Begriff "patlama" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 47 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
patlama explosion n.
General
patlama outbreak n.
patlama displosion n.
patlama crack n.
patlama eruption n.
patlama blowup n.
patlama simmer n.
patlama bang n.
patlama detonating n.
patlama blowout n.
patlama puncture n.
patlama fireworks n.
patlama fulmination n.
patlama exploding n.
patlama detoration n.
patlama outburst n.
patlama erupting n.
patlama outcrop n.
patlama blast n.
patlama burst n.
patlama detonation n.
patlama blasting n.
patlama bursting n.
patlama blow-out n.
patlama blowing-up n.
patlama blow-up n.
patlama burst-up n.
patlama clap n.
patlama combustion n.
patlama explosion n.
patlama blowing up n.
patlama thunderclap n.
Trade/Economic
patlama boom
Technical
patlama flame out
patlama spalling
patlama bursting
patlama blasting
patlama blowout
patlama blow-out
Automotive
patlama explosion
Chemistry
patlama deflagration
Linguistics
patlama burst
patlama plosion
Geology
patlama bump
patlama eruption
Military
patlama detonation
Hunting
patlama blasi

Bedeutungen, die der Begriff "patlama" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 228 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
patlama sesi boom n.
büyük patlama blast n.
General
patlama içinde olmak boom v.
patlama yapmak explode v.
patlama yapmak burst v.
patlama yaşamak be blown out v.
ödü patlama scare n.
patlama sesi pop n.
patlama özelliği explosiveness n.
patlama sesi report n.
hafif bir patlama pop n.
volkanik patlama volcanic eruption n.
sosyal patlama social explosion n.
hafif bir patlama sesi pop n.
patlama etkileri blast effect n.
patlama (yanardağ vb) erupting n.
özellikle nükleer patlama sonucunda mantar şeklinde yükselen bulut mushroom cloud n.
ses duvarını aşan bir uçağın yol açtığı patlama sesi sonic boom n.
patlama sesi clap n.
patlama (bir yerin ticaret, nüfus vb'nde) boom n.
patlama tehlikesi explosion hazard n.
patlama yükü explosive charge n.
iç patlama implosion n.
ani patlama blast n.
gürültülü patlama blast n.
patlama riski explosion risk n.
ölümcül patlama fatal explosion n.
patlama kalıntısı post-blast residue n.
patlama dalgası blast wave n.
patlama sabahı morning of the explosion n.
nükleer patlama nuclear explosion n.
bomba patlama tehlikesi bomb scare n.
büyük patlama big bang n.
bom diye patlama kaboom n.
patlama efekti kaboom n.
patlama yılı boom year n.
büyük patlama huge explosion n.
büyük patlama gigantic explosion n.
bir milyon kişinin ölmesi (genelde nükleer patlama sonucu) megadeath n.
(öfke/sinir) patlama access n.
öfke veya hastalık nedeniyle ani patlama veya kriz access n.
patlama sesi thunge [dialect] n.
gürültülü ses çıkaran patlama thunge [dialect] n.
patlama özelliği olan eruptional adj.
patlama yapan ses plosive adj.
patlama tehlikeli explosion-hazardous adj.
patlama halinde aburst adj.
Phrasals
patlama yapmak (kişi veya şarkı vb) take off
Idioms
şiddetli bir patlama quite the blast
müthiş bir patlama quite the blast
patlama noktasına gelmek reach boiling point
(patlama sonrası) paramparça etmek blow someone or something to bits
(patlama sonrası) paramparça etmek blow someone or something to smithereens
(patlama sonrası) paramparça etmek blow to smithereens
(patlama sonrası) paramparça etmek blow someone or something to pieces
patlama noktasına gelmek come to a boil
Speaking
bir patlama oldu there was an explosion
Slang
ezici patlama basher n.
Trade/Economic
patlama rizikosu explosion risk
ekonomik patlama economic boom
Insurance
patlama ile hasar damage by explosion
Technical
patlama sonrası gazı after damp n.
patlama kuvveti explosive force
patlama paterni firing pattern
karton patlama dayanımı bursting strength of board
ıslak patlama mukavemeti wet bursting strength
gecikmeli patlama delayed blasting
kağıt patlama dayanımı bursting strength of paper
patlama emniyet lambası flame safety lamp
patlama kuvveti ile ateşlenen silah firearm
sismik patlama seismic explosion
patlama basıncı bursting pressure
bilye patlama deneyi ball burst test
patlama modu burst mode
bir gaz karışımının alt patlama sınırı explosive limit lower
patlama dayanıklılığı bursting strength
patlama vuruntusu detonation knock
patlama dayanımı bursting strength
patlama tesiri explosive effect
boşluklu patlama cushioned blasting
büyük patlama hipotezi big bang hypothesis
patlama testi blasting test
patlama noktası blasting point
patlama etkenleri detonation factors
patlama noktası shot point
müllen patlama mullen burst
patlama deneyi blasting test
patlama yüzey gerilimi bursting distension
patlama gücü blasting power
patlama gücü bursting strength
patlama odası explosion chamber
patlama güvenceli elektrik tesisatı explosion proof installation
patlama korunmalı motor flameproof motor
patlama mukavemeti bursting strength
patlama geri basıncı back-blast
patlama geri basınç sahası back-blast area
atmosfer dışı patlama nuclear exoatmospheric burst
patlama algılama ve bastırma yolları explosion detection and suppresion means
elektriksel hızlı geçici rejim patlama bağışıklık deneyi electrical fast transient burst immunity test
patlama çukuru blast pit
nükleer patlama etkilerine karşı direnç resistance against nuclear explosion effects
içe patlama implosion
patlama sonrası gazı afterdamp
patlama (lastik) blowout
patlama şoklu yükleme explosive shock loading
patlama olgusu burst phenomenon
patlama dayancı bursting strength
patlama merkezi ground zero
patlama ve deneme basınçlarının tasarım çalışma basıncına oranları ratios of proof and burst pressure to design working pressure
minimum patlama basıncı minimum burst pressure
patlama riski risk of explosion
patlama tehlikesi risk of explosion
yangın ve patlama riskleri fire and explosion hazards
patlama bozulma deneyi burst disturbance test
alt patlama sınırının hesaplanması calculation of lower explosion limit
alt patlama sınırı lower explosion limit
patlama bağışıklık deneyi burst immunity test
patlama alt sınırı lower explosive limit
patlama diyaframı blow-out diaphram
yanıcı gazların havadaki patlama indislerinin belirlenmesi determination of explosion indices of combustible gases in air
patlama basıncına karşı mukavemet resistance against explosion pressure
gazların ve buharların patlama sınırları explosion limits of gases and vapours
patlama basıncı blast pressure
patlama önleyici alev tutucu detonation flame arrester
azami patlama basıncı maximum explosion pressure
patlama potansiyelli atmosfer potentially explosive atmosphere
toz bulutlarının patlama karakteristikleri the explosion characteristics of dust clouds
patlama dirençli havalandırma yapısı bar explosion proof ventilation structure
patlama menfezli kapı explosion-venting door
patlama diskli emniyet cihazı bursting disc safety device
patlama diski rupture disk
patlama diski rupture disc
patlama diski bursting disc
patlama (lastik) blow-out
patlama tahliyesi explosion venting
patlatma amaçlı delinmiş bir deliğin patlama sonrası patlamayan dip kısmı bootleg
Computer
big bang büyük patlama teorisi big bang theory
patlama modu burst mode
patlama kipi burst mode
Telecom
azami patlama hacmi maximum burst size
verici patlama zarfı transmitter burst envelope
patlama kutusu breakout box
patlama dizisi burst sequence
patlama hızı burst speed
patlama işaret tipi burst type
kısma ve patlama dim-and-burst
Mechanic
patlama kalıplaması explosive forming
patlama yoluyla şekillendirme explosive forming
Textile
dikişlerin patlama dayanımı bursting strength of seams
patlama mukavemeti bursting strength
kumaşların patlama özellikleri bursting properties of fabrics
patlama gerilmesi bursting distension
Construction
son atışın yeterli patlama yaratabilmesi için sondaj deliğinin tabanını ön atışlarla genişletmek chamber v.
içe doğru patlama implosion
mullen tipi patlama test cihazı mullen type bursting tester
patlama basıncına dayanıklı cam sistemleri explosion pressure resistant glazing
Lighting
patlama korumalı ışıklık flameproof luminaire
patlama korumalı ışıklık explosion-proof luminaire
Automotive
patlama oluşması cratering
karbüratörde patlama blow-back
alt patlama sınırı lower explosive limit
patlama yoluyla şekillendirme explosive forming
üst patlama sınırı upper explosive limit
Aeronautic
patlama odası blast chamber
patlama dayanımı burst strength
patlama sesi crackle
patlama ile şekillendirme explosive forming
patlama deneyi crushing test
Mining
boşluklu patlama cushioned blasting
patlama hızı velocity of detonation
patlama gazı explosion gas
patlama basıncı explosion pressure
patlama uçunu explosion gas
patlama delikleri blasting holes
gaz patlama riski risk of a gas explosion
gaz patlama riski gas explosion risk
patlama riski risk of explosion
Medical
yüzey altı patlama sub surface burst
patlama akciğeri blast lung
patlama aktivitesi explosion activity
yüzey altı patlama sub-surface burst
oksidatif patlama kapasitesi oxidative burst capacity
patlama basıncı bursting pressure
solunumsal patlama kapasitesi respiratory burst capacity
Psychology
patlama eylemi raptus action
Optics
patlama kırığı blow-out fracture
Food Engineering
patlama dayanımı burst strength
Math
patlama çözümleri blow-up solutions
Physics
nükleer bir patlama sonucu oluşan etki target response (nuclear) n.
nükleer patlama dolayısıyla meydana gelen ısı ve ışık thermal radiation n.
atom bombasının patlama gücü yield
Chemistry
büyük patlama kuramı big-bang theory
Linguistics
dış patlama explosion
History
ikinci dünya savaşındaki nükleer patlama ile başlayan dönem nuclear age n.
evrenin başlangıcını meydana getirdiğine inanılan devasa patlama the big bang n.
Environment
havada meydana gelen patlama air burst
savaş amacıyla gerçekleştirilmeyen nükleer patlama peaceful nuclear explosion
patlama sonucu yer sarsıntısı artificial earthquake explosion
alçak irtifada patlama low airburst
aniden patlama burst
Geography
sonik patlama sonic boom
Meteorology
güneyli patlama southerly buster
Geology
patlama sonrası krater zemininde oluşan çukur caldera n.
büyük patlama teorisi big bang theory
patlama basıncı detonation presure
gizli patlama yapısı cryptoexplosion structure
volkanik patlama volcanic eruption
volkanik patlama endeksi volcanic explosivity index
Military
mayının her bir mayın-tarama ilerlemesi (100-200 metre) içerisinde patlama olasılığı characteristic actuation probability n.
yavaş yanarak patlama deflagration
yüksek süratli patlama high order detonation
zincirleme patlama sympathetic detonation
patlama sonrası rüzgar afterwinds
sirayet ile patlama sympathetic detonation
patlama geri basıncı breech-blast
satıhta patlama surface burst
patlama basıncı bursting pressure
optimum patlama yüksekliği optimum height of burst
patlama genişliği span of detonation
patlama tipleri types of burst
elektronik patlama aygıtı electro-explosive device
havada patlama airburst
yüksek irtifada gerçekleşen nükleer patlama high-altitude nuclear explosion
Hunting
patlama anında ortaya çıkan gazın belirli yönlere yöneltilmesini sağlayan çerçeve yapısı gas ring
patlama sesine karşı kullanılan koruyucu kulaklık ear protectors
Theatre
patlama kutusu bomb tank
patlama etmeni maroon
Printery
patlama mukavemeti burst strength