stroke - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

stroke

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "stroke" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 45 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
stroke n. felç
stroke n. vuruş
stroke n. inme
General
stroke v. sıvazlamak
stroke v. vurmak
stroke v. sevmek (kedi vb)
stroke v. inmek
stroke v. okşamak
stroke v. taş yontmak
stroke n. saat vuruşu
stroke n. davranış
stroke n. tarz
stroke n. hamlacı
stroke n. nüzul
stroke n. okşama
stroke n. başarı
stroke n. kulaç
stroke n. çarpma
stroke n. fırça darbesi
stroke n. hareket
stroke n. çomak
stroke n. darbe
stroke n. çizgi
stroke n. strok
stroke n. (piston) kurs
stroke n. hat
stroke adj. okşanmış
Technical
stroke kurs
stroke çalışma mesafesi
stroke piston seyri
stroke piston vb hareket aralığı
stroke çomak
stroke vuru
stroke süpüme
stroke vuruş
stroke darbe
stroke hareket
Computer
stroke bölü işareti
Automotive
stroke strok
stroke strok
stroke strok uzatma
Marine
stroke hamla
Medical
stroke inme
stroke kalp atışı
Psychology
stroke inme

Bedeutungen, die der Begriff "stroke" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 278 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
stroke a cat v. kedi sevmek
have a stroke v. inme inmek
have a stroke v. felç gelmek
swim a stroke v. kulaçlamak
have a stroke v. inme geçirmek
stroke the cat v. kedi sevmek
have a stroke v. felç geçirmek
stroke cheek v. yanak okşamak
stroke a dog v. köpek sevmek
stroke someone's hair v. birinin saçını okşamak
stroke someone's face v. birinin yüzünü okşamak
master stroke n. usta işi
breast stroke n. kurbağalama yüzme tekniği
breast stroke n. kurbağalama yüzüş
tennis stroke n. tenis vuruşu
heat stroke n. sıcak çarpması
breast stroke n. kurbağalama
crawl stroke n. kravl
crawl stroke n. kulaçlama yüzüş
a stroke of luck n. şans eseri
long stroke engine n. uzun stroklu motor
power stroke n. kuvvet zamanı
golf stroke n. golf vuruşu
stroke survivor n. felçten kurtulan
stroke survivor n. felçten kurtulmuş
stroke survivor n. felç atlatan
stroke of the pen n. kalem darbesi
stroke of luck n. talih kuşu
stroke of lightning n. yıldırım düşmesi
working stroke n. iş zamanı
heat-stroke n. sıcak çarpması
heat-stroke n. yüksek ısıya fazla maruz kalmaktan kaynaklanan ateşli hastalık
breast stroke n. kurbağalama yüzme stili
a sound stroke n. sağlam bir hamle
stroke survivor adj. felç geçirmiş
two-stroke adj. iki zamanlı
at a stroke adv. bir hamlede
at a stroke adv. bir anda
at a stroke adv. birden
on the stroke of nine adv. saat tam dokuzda
at a stroke adv. aniden
at a stroke adv. bir vuruşta
Colloquial
not do a stroke of work v. hiçbir iş yapmamak
not do a stroke of work v. boş boş durmak
not do a stroke of work v. kaytarmak
master-stroke zekice hareket
master-stroke olağanüstü zeki davranış
Idioms
have a stroke of great luck başına devlet kuşu konmak
arrive on the stroke of some time tam saat ...'yi çaldığında varmak
arrive on the stroke of some time tam saat ....'de varmak
stroke someone's ego yalakalık etmek
stroke someone's ego yağ çekmek
stroke someone's ego birini pohpohlamak
stroke someone's ego (birinin) gururunu okşamak
stroke of genius dahiyane bir fikir
stroke of genius parlak bir fikir
in a stroke bir çırpıda
at a single stroke aniden
at a single stroke bir çırpıda
at one stroke bir çırpıda
in one stroke aniden
in one stroke bir çırpıda
at a single stroke bir anda
in a stroke bir anda
at one stroke bir anda
in one stroke bir anda
in a stroke aniden
at one stroke aniden
put somebody off their stroke birinin dikkatini dağıtmak
arrive (somewhere) upon the stroke of some time tam saat ....'de varmak
arrive (somewhere) at the stroke of some time tam saat ....'de varmak
put somebody off their stroke dikkatlerini başka yöne çekmek
a stroke of fortune şans eseri
stroke someone's ego birinin egosunu okşamak
a stroke of luck şans eseri
at the stroke of a pen kolayca
at the stroke of a pen hızla
be off one's stroke formunda olmamak
Speaking
what a stroke of luck! şansa bak ya!
what a stroke of luck! şansa bak!
what a stroke of luck! ne şans!
Slang
receive a stroke of luck şansı dönmek
receive a stroke of luck fırsat yakalamak
receive a stroke of luck şans yakalamak
receive a stroke of luck talih kuşu konmak
Trade/Economic
stroke of the pen kalem darbesi
Institutes
stroke association felçliler derneği
Technical
compression stroke sıkıştırma kursu
compression stroke kompresyon mesafesi
piston stroke piston kursu
longitudinal stroke cylinder boyuna çalışma pistonu
compressor discharge stroke kompresör boşaltma stroku
discharge stroke boşaltma stroku
traversing stroke travers mesafesi
piston stroke piston stroku
heat stroke ısı çarpması
stroke width strok genişliği
stroke volume strok veya kurs hacmi
spindle speed during the first ring rail stroke bilezik sehpasının ilk kurs hareketindeki iğ devri
down stroke aşağı seyir
stroke center line strok orta hattı
delivery stroke çıkış stroku
variable stroke pump değişken kurslu yakıt püskürtme pompası
compression stroke sıkıştırma stroku
stroke edge strok kenarı
spindle speed during the first ring rail stroke ilk adımda iğ devri
lateral stroke cylinder enine çalışma pistonu
stroke width çomak kalınlığı
pump stroke pompa stroku
lateral stroke spring yan çalışan yay
expansion stroke genleşme stroku
suction stroke emme zamanı
admission stroke emme zamanı
expansion stroke genişleme stroku
expansion stroke genişleme zamanı
bore-stroke ratio çapın piston strokuna oranı
four-stroke cycle dört kurslu çevrim
two-stroke cycle engine iki zamanlı motor veya makine
two-stroke cycle iki kurslu çevrim
two-stroke iki zamanlı
intake stroke emme zamanı
stroke position sleeve ayar lokması
air intake stroke hava giriş stroku
discharge stroke deşarj kursu
stroke length kurs boyu
working stroke genişleme stroku
scavenging stroke egzoz zamanı
two stroke engine iki zamanlı motor
two-stroke-cycle gasoline engine lubricant iki zamanlı benzinli motor yağı
two-stroke engine iki evreli motor
pump stroke pompa kursu
chordal stroke kiriş hareketi
end-of-stroke piston sonu
stroke volume atım hacmi
vertical single-stroke gothic lettering dikey tek vuruşlu gotik harf kullanma
Computer
stroke font çizgili yazı tipi
stroke count atım sayımı
stroke ordering tuş basımına göre sırala
stroke width strok genişliği
stroke center line strok orta hattı
stroke edge strok kenarı
stroke width çomak kalınlığı
Informatics
single-key stroke tek tuş vuruşu
Telecom
stroke edge çomak kenarı
stroke width çomak genişliği
stroke speed çomak hızı
Mechanic
downward stroke pistonların üst ölü noktadan alt ölü noktaya doğru yaptığı hareket
Textile
presser foot stroke baskı ayağı stroku
Construction
stroke resistance noktasal darbe dayanımı
Automotive
rack stroke kremayer stroku
exhaust stroke egzoz stroku
compression stroke sıkıştırma zamanı
rack stroke kremayer hareketi
exhaust stroke egzoz zamanı
plunger effective stroke plancer etkili stroku
reverse adaptian stroke ters adaptasyon stroku
effective stroke yararlı strok
power stroke güç zamanı
effective stroke etkili strok
compression stroke sıkıştırma körsü
total stroke toplam kurs
ignition stroke ateşleme dönemi
admission stroke giriş darbesi veya kursu
timer piston stroke avans piston stroku
intake stroke emme stroku
power or firing stroke güç veya ateşleme zamanı
compression stroke sıkıştırma stroku
compression stroke kompresyon kursu
firing stroke ateşleme stroku
ignition stroke ateşleme stroku
compression stroke sıkıştırma kursu
ignition stroke ateşleme zamanı
power stroke iş stroku
firing stroke ateşleme zamanı
suction stroke emme zamanı
inlet stroke emme zamanı
power stroke kuvvet zamanı
induction stroke emme zamanı
induction stroke emme stroku
induction stroke giriş stroku
long-stroke engine uzun stroklu motor
four-stroke engine dört zamanlı motor
four-stroke diesel engine dört zamanlı dizel motoru
four-stroke cycle dört zamanlı devir
four-stroke cycle engine dört zamanlı motor
long-stroke engine uzun kurslu motor
four-stroke process dört zamanlı motor
stroke-bore ratio piston kursunun silindir çapına oranı
two-stroke engine iki zamanlı motor
two-stroke cycle engine iki zamanlı motor
two-stroke race car iki zamanlı yarış arabası
rebound stroke açılma hareketi
reed valve two-stroke engine yaylı emiş supaplı iki zamanlı motor
two-stroke cycle iki zamanlı çevrim
two-stroke diesel engine iki zamanlı dizel motor
two-stroke engine iki zamanlı motor
disc rotary valve two-stroke döner diskli valflı iki zamanlı motor
line of stroke strok doğrusu
four-stroke cycle dört zamanlı çevrim
four-stroke engine dört zamanlı motor
exhaust valve in head two stroke engine egzoz valfı kapakta yer alan iki zamanlı motor
exhaust stroke egzoz zamanı
intake stroke emme zamanı
piston port two-stroke engine piston portlu iki zamanlı motor
upward piston stroke pistonun yukarı doğru hareketi
short stroke engine kısa stroklu motor
bore-stroke ratio çap ve strok oranı
compression stroke kompresyon zamanı
long stroke engine uzun stroklu motor
power stroke güç zamanı
Railway
piston stroke piston şiası
compression stroke sıkıştırma stroğu
exhaust stroke egzoz stroğu
Marine
lost stroke kayıp piston stroku
lost stroke kayıp piston kursu
lost stroke kayıp strok
2-stroke engine 2 zamanlı motor
4-stroke engine 4 zamanlı motor
Medical
heat stroke ısı inmesi
heat stroke güneş çarpması
cheyne stroke cheyne nöbeti
heat stroke sıcak çarpması
reduce the risk of stroke in patients with left ventricular hypertrophy sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda inme riskini düşürmek
reduce the risk of stroke in patients with hypertension hipertansiyonu olan hastalarda inme riskini düşürmek
stroke recurrence inmenin yinelenmesi
stroke clinic inme kliniği
early risk of stroke erken dönemde inme geçirme riski
acute stroke prevention akut inmeyi önleme
ischemic stroke iskemik inme
hemorrhagic stroke hemorajik inme
infratentorial stroke infratentöriyal inme
acute ischemic stroke akut iskemik inme
brainstem stroke beyin sapı inmesi
acute stroke patient akut inme hastası
acute stroke patient with hemiparesis akut inmeli hemiparezik hasta
lower the risk of stroke inme riskini azaltmak
paraneoplastic ischemic stroke paraneoplastik iskemik inme
arterial stroke arteryel inme
cardioembolic stroke kardiyoembolik inme
have four stroke attacks dört kez inme geçirmek
right ventricular stroke work index sağ ventrikül atım iş indeksi
left ventricular stroke work index sağ ventrikül atım iş indeksi
post-stroke seizure inme sonrası nöbet
seizures after stroke inme sonrası nöbet
stroke alley inme kuşağı (bölgesi)
stroke belt inme kuşağı
embolic and thrombotic stroke incidence embolik ve trombotik inme sıklığı
left and right ventricular stroke work index sol ve sağ ventrikül atım işi indeksleri
acute ischemic stroke patient akut iskemik inmeli hasta
national institutes of health stroke scale ulusal sağlık enstitüsü inme ölçeği
national institutes of health stroke scale ulusal sağlık enstitüsü inme skalası
stroke impact scale inme etki skalası
stroke impact scale inme etki ölçeği
Psychology
atherothrombotic stroke aterotrombotik inme
ischemic stroke recurrence iskemik strok rekürrensi
early seizures after stroke inme sonrası erken nöbet
Pathology
brain stem stroke syndrome beyin sapı felç sendromu
cerebellar stroke syndrome serebellar felç sendromu
Marine Biology
stroke together alberaber
Environment
heat stroke sıcak çarpması
Meteorology
heat stroke sıcak çarpması
leader stroke öncül boşalım
return stroke geri boşalım
leader stroke öncül darbe
Military
butt stroke dipçikleme
butt stroke dipçikle vurma
stroke reduction principle darbe ile düşürme esası
gun stroke dipçik
stroke reduction principle darbe ile azaltma esası
Sport
crawl stroke serbest yüzme
butterfly stroke kelebek yüzme
flat stroke düz vuruş
swimming butterfly stroke kelebek yüzme
swimming butterfly stroke kelebek stili yüzme
Art
brush stroke fırça darbesi
Music
free stroke gitar çalma şekli (parmaklar tellere yaslanmaz)
rest stroke gitar çalma şekli (parmaklar tellere yaslanır)
Painting
stroke of the brush fırça vuruşları