inmek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

inmekBedeutungen von dem Begriff "inmek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 35 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
inmek go down v.
inmek come down v.
inmek fall v.
inmek descend v.
General
inmek pile out v.
inmek step off v.
inmek take off v.
inmek debark v.
inmek alight v.
inmek disembark v.
inmek land v.
inmek get out of v.
inmek dip v.
inmek step down v.
inmek lower v.
inmek touch down v.
inmek subside v.
inmek catch v.
inmek sink v.
inmek stroke v.
inmek slope down v.
inmek land on v.
inmek subside into v.
inmek drop off v.
inmek decrease v.
inmek climb down v.
inmek step out v.
inmek dismount v.
inmek pile off v.
inmek get off v.
inmek ease off v.
inmek fall away v.
inmek light v.
inmek ebb v.
Phrasals
inmek go down

Bedeutungen, die der Begriff "inmek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 232 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
(ağaç) gövdesine sarılıp bedenini kaydırarak inmek shin down v.
(at/bisiklet'ten) inmek dismount v.
(attan vb) inmek dismount from something v.
(bisikletten vb) inmek dismount from something v.
(merdiven) (bodruma/alt kata) inmek lead down to something/somewhere v.
(uçak) inmek ground v.
(uçak) yere inmek touch down v.
(zıplayarak) sahneden aşağıya inmek leap down from the stage v.
ağaçtan inmek climb down the tree v.
alana inmek landon the airport v.
alana inmek land off v.
alana inmek land at the airport v.
alana inmek come or bring down to the ground v.
altına inmek drop below v.
arabadan inmek get out (the car) v.
arabadan inmek get out of v.
arabadan inmek get off v.
arabandan inmek get out the car v.
arabandan inmek go out the car v.
araçtan inmek get out of the car v.
araçtan inmek debus v.
araçtan inmek get out the car v.
asansör ile aşağı inmek ride the elevator down v.
asansörle inmek go down in the lift v.
asansörle inmek take the lift down to v.
aşağı inmek go down v.
aşağı inmek walk down v.
aşağı inmek descend v.
aşağı inmek come down v.
aşağı inmek climb down v.
aşağı kata oturma odasına inmek go downstairs to the living room v.
aşağıya inmek go beyond v.
aşağıya/aşağı kata inmek go downstairs v.
attan inmek dismount v.
ayaklarına kara su inmek kick one's heels waiting for somebody v.
ayrıntılara inmek unpack v.
ayrıntılara inmek elaborate v.
ayrıntıya inmek give detail v.
ayrıntıya inmek go into detail v.
bir alt sınıfa inmek move down v.
bir şey için kasabaya gitmek/inmek go to town for something v.
bir ulaştırma aracından inmek disembark v.
birdenbire inmek (kuş) swoop down v.
birinin yüreğine inmek tug at someone's heartstrings v.
bisikletten inmek get off a bicycle v.
bisikletten inmek get off a bike v.
çocukluğuna inmek go back to one's childhood v.
çukura inmek go down into a pit v.
çukura inmek go down into a hole v.
çukura inmek go down into a hollow v.
damla inmek have a heart attack v.
-den inmek step off v.
-den inmek get off v.
derine inmek go down deep v.
derine inmek go deep into the v.
derine inmek go deeper v.
derinine inmek probe v.
derinine inmek plumb v.
derinine inmek fathom v.
derinine inmek get the bottom of v.
derinlere inmek dig down deep v.
detaya inmek descend v.
detayına inmek descend to particulars v.
düze inmek give up brigandage v.
en alt düzeye inmek (fiyat) touch bottom v.
gemiden inmek get off the ship v.
gezegene inmek go down to the planet v.
gökten zembille inmek be perfect v.
gökten zembille inmek be faultless v.
gövde üzerine inmek (uçak) pancake v.
halatla helikopterden inmek abseil v.
hasarlı inmek crash-land v.
hep birlikte inmek pile off v.
hep birlikte inmek pile out v.
hızla inmek spiral downwards v.
-in derinliklerine inmek plumb the depths of v.
inme inmek have a stroke v.
inmek (ağaç/direk vb'nden) skin down v.
inmek (ağaç/direk) skin down v.
inmek (attan vb) get down v.
inmek (attan/arabadan) light v.
inmek (fiyatlar) go down v.
inmek (hayvan/bisiklet vb'nden) dismount v.
inmek (otobüs/tren/uçaktan) get off v.
inmek (şiş/sular) go down v.
inmek (uçak) put down in v.
inmek (uçak) put down on v.
inmek (uçak) put down at v.
işin kökenine inmek get to the bottom of v.
kaynağına inmek get to the bottom of v.
kaynağına inmek retrace v.
kökenine inmek retrace v.
kökenine inmek get to the bottom of v.
kökenine inmek retrace one's steps v.
kuyuya inmek go down the well v.
limana inmek go to the harbour v.
madene inmek descend v.
merdiven inmek go down a ladder v.
merdiven inmek descend a ladder v.
merdiven inmek come down a ladder v.
merdivenden inmek go down the stairs v.
merdivenden inmek come down a ladder v.
merdivenden inmek descend a ladder v.
merdivenden inmek go down a ladder v.
merdivenlerden inmek go down the stairs v.
metrodan inmek get off the tube v.
metrodan inmek get off the underground v.
motordan inmek get off the motorbike v.
motordan inmek climb off the motorbike v.
motordan inmek get off the motorcycle v.
motordan inmek climb off the motorcycle v.
motosikletten inmek climb off the motorcycle v.
motosikletten inmek climb off the motorbike v.
motosikletten inmek get off the motorcycle v.
motosikletten inmek get off the motorbike v.
otobüsten inmek get off v.
otobüsten inmek get off the coach v.
otobüsten inmek get off the bus v.
öze inmek get to the core v.
öze inmek get to the heart of v.
özüne inmek get to the heart of v.
özüne inmek get to the core v.
paraşütle savaş alanına inmek parachute into war zone v.
problemin köküne inmek get to the root of the problem v.
problemin özüne inmek get to the root of the problem v.
problemin temeline inmek get to the root of the problem v.
sahile inmek go down the beach v.
sahneden inmek come off the stage v.
sorunun köküne inmek get to the root of the problem v.
sorunun özüne inmek get to the root of the problem v.
sorunun temeline inmek get to the root of the problem v.
tanık kürsüsünden inmek stand down v.
taşıttan inmek get off the vehicle v.
temeline inmek bottom v.
temeline inmek get to the bottom of v.
trenden inmek get off v.
trenden inmek get off the train v.
trenden inmek detrain v.
tutunarak inmek climb down v.
uçaktan inmek get off v.
yere inmek touch down v.
yere inmek land v.
yere inmek alight v.
yere inmek sit down v.
yere inmek land on v.
yokuş aşağı inmek go down the hill v.
yokuş aşağı inmek go down v.
yokuş aşağı kaymak veya inmek (kayak veya bisikletle) coast v.
yokuş inmek go down the hill v.
yokuş inmek go down v.
yüreğine inmek get an awful fright v.
yüreğine inmek have an awful fright v.
yüreğine inmek be struck with great fear v.
Phrasals
(bir şeyin) altına inmek drop below
(bir şeyin) altına inmek fall below
(bir yerden) inmek step down from
(bir yerden/şeyden) çıkmak/inmek istemek want off of something
(bir yerden/şeyden) çıkmak/inmek istemek want off (something)
aceleyle bir yere inmek scoot down to
aceleyle/hızla aşağıya inmek/gitmek hurry down to somewhere
aşağı inmek go down
ayrıntıya inmek expand on
bayır aşağı inmek climb down
bir şeyden inmek/çıkmak pile out (of something)
bir şeyin altına düşmek/inmek fall beneath something
-den aşağıya inmek/gelmek come off
-den aşağıya inmek/gelmek come off of
-den inmek dismount from
derinine inmek expand on
dibe inmek go down
inmek/atlamak (bisikletten vb) hop off
İple aşağı inmek rope down
mideye inmek go down
üzerine inmek light on
üzerine inmek light upon
yokuş aşağı inmek climb down
yürüyerek aşağı inmek walk down
Colloquial
detayına inmek descend to particulars
-in derinliklerine inmek plumb the depths
Idioms
(ayrıntıya vb) inmek enter into
(bir şeyin) derinine inmek plumb the depths (of something)
arkasındaki anlama inmek go behind
aşağı inmek be down
ayaklarına kara sular inmek be worn to the bone
ayaklarına kara sular inmek walk someone's feet off
balyoz gibi inmek (hit you) like a ton of bricks
bir tokat gibi inmek be a slap in the face
birinin seviyesine inmek lower oneself to someone's level
birinin seviyesine inmek lower oneself to one's level
birinin seviyesine inmek stoop someone's level
birisinin seviyesine inmek sink to someone's level
derine inmek be in too deep
derinine inmek plumb the depths
derinine inmek go into the ins and outs
derinine inmek go behind
detaya inmek go into particulars
gülle gibi inmek come down like a ton of bricks
kıyıya inmek come aboard
konunun özüne inmek enter into the spirit of
merkezine inmek go to the heart of
odak noktasına inmek go to the heart of
öze inmek go to the core
problemin/sorunun köküne inmek get to the root of the problem
sorunun problemin köküne/temeline inmek get to the root of the problem
şehre gelmek/inmek hit town
teferruata inmek flesh out something
teferruata inmek flesh something out
teferruta inmek ayrıntılı bilgi edinmek flesh out the bare bones
temeline inmek get to the bottom of
tepetaklak inmek reach rock bottom
tokat gibi inmek (hit you) like a ton of bricks
yüreğine inmek tug at someone's heartstrings
Speaking
ayaklarına kara sular inmek my dogs are barking
Slang
(penis) inmek (penis) go soft
(penis) inmek (penis) become soft
aşağılara doğru inmek go down on
Technical
süzülüp inmek coast down
uçuştan sonra yere inmek alight
yere inmek land
Aeronautic
ağır ağır inmek sink
aşağı inmek descent
denize zorunlu inmek ditch
uçaktan inmek deplane
Marine
güverteden geminin içine inmek go below
Medical
göze perde inmek have a cataract
normal sınırlara inmek return to normal level
Physics
yokuş aşağı inmek coast down
Military
uçağı bırakıp paraşütle yere inmek bale out
uçağı bırakıp paraşütle yere inmek bail out
Sport
bele bağlı bir iple sürtünme kuvvettinden faydalanarak dağdan aşağıya inmek abseil
bele bağlı bir iple sürtünme kuvvettinden faydalanarak dağdan aşağıya inmek long drop
bele bağlı bir iple sürtünme kuvvettinden faydalanarak dağdan aşağıya inmek rappel