lower - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

lower

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "lower" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 47 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
lower v. alçaltmak
lower v. indirmek
lower v. düşürmek
lower adj. alt
General
lower v. surat asmak
lower v. küçültmek
lower v. eksilmek
lower v. aşağılamak
lower v. alçaltmak
lower v. kırmak (gurur)
lower v. karartmak
lower v. zayıflatmak
lower v. azalmak
lower v. inmek
lower v. mayna etmek
lower v. eksiltmek
lower v. somurtmak
lower v. kısmak
lower v. batmak (güneş)
lower v. indirmek
lower v. alçalmak
lower v. azaltmak
lower v. küçük düşürmek
lower n. it
lower n. dünya
lower n. daha aşağı
lower n. somurtma
lower n. surat asma
lower adj. daha alçak
lower adj. aşağıdaki
lower adj. abaşo
lower adj. aşağı
lower adj. daha düşük
lower adj. ikinci derecede
lower adv. alt
Trade/Economic
lower alt
lower ikinci derece
lower alçaltmak
lower düşük
Technical
lower indirmek
lower iniş takımlarını açmak
lower alt
lower alt segman
Computer
lower küçükharf
Aeronautic
lower aşağı alt
Places
lower new jersey eyaletinde yerleşim yeri
Music
lower kalınlaştırmak

Bedeutungen, die der Begriff "lower" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
lower case n. küçük harf
General
assign to a lower position v. daha alt göreve atamak
be in the lower position v. bir alt kademede olmak
have lower back pain v. beli ağrımak
lower a flag v. bayrak indirmek
lower a flag to half-staff v. bayrağı yarıya indirmek
lower down v. aşağıya indirmek
lower down the speed v. hızı azaltmak
lower down the speed v. hızı düşürmek
lower one's colors v. yelkenleri suya indirmek
lower one's flag v. bozguna uğramak
lower one's grade v. notunu düşürmek
lower one's guard v. gardını indirmek
lower one's head v. başını öne eğmek
lower one's head v. başını eğmek
lower one's pants v. pantolonunu indirmek
lower one's prestige v. prestijini sarsmak
lower one's price v. fiyatını düşürmek
lower one's price v. fiyatını indirmek
lower one's voice v. sesini alçaltmak
lower oneself v. (kişinin kendisini) alçalmak
lower oneself v. kendini küçük düşürmek
lower sails v. yelkenleri indirmek
lower the boom on someone v. birini yerden yere vurmak
lower the cost v. maliyet azaltmak
lower the cost v. maliyet düşürmek
lower the cost v. maliyeti düşürmek
lower the cost v. maliyeti azaltmak
lower the flag v. bayrağı indirmek
lower the flag to half-mast v. bayrağı yarıya indirmek
lower the flag to half-staff v. bayrağı yarıya indirmek
lower the heat v. yemeğin altını kısmak
lower the heat v. ocağın altını kısmak
lower the limit v. limit düşürmek
lower the price v. fiyat düşürmek
lower the price v. fiyatı aşağı çekmek
lower the price v. fiyatı indirmek
lower the price v. fiyatı (aşağı) çekmek
lower the price v. fiyatı düşürmek
lower the price v. fiyat kırmak
lower the price v. ucuzlatmak
lower the price of v. ucuzlatmak
lower the prices v. fiyatları aşağı çekmek
lower the prices v. fiyatları düşürmek
lower the seat v. koltuğu alçaltmak
lower the sound v. sesini alçaltmak
lower the speed v. hız yavaşlatmak
lower the speed v. hızı yavaşlatmak
lower the speed v. hız düşürmek
lower the speed limit v. hız limitini düşürmek
make a bid lower than another v. daha aşağı fiyat teklif etmek
receive a lower salary v. daha az maaş almak
set the thermostat at a lower temperature v. termostatı daha düşük bir ısıya ayarlamak/sabitlemek
large/lower intestine n. kalın bağırsak
lower and uppercase n. küçük ve büyük harf
lower back n. (bir şeyin) alt arka (kısmı)
lower back n. (vücutta) bel
lower bainite n. alt beynit
lower base n. alt taban
lower berth n. alçak ranza
lower bound n. alt sınır
lower boundary n. alt sınır
lower brain n. alt beyin
lower bunk n. alt ranza
lower carboniferous period n. alt karbon devri
lower case n. miniskül
lower case n. minüskül
lower class n. alt tabaka
lower class n. aşağı sınıf
lower class n. alt sınıflar
lower class n. aşağı tabaka
lower class n. alt klas
lower confidence limit n. alt güven sınırı
lower contact spring n. alt kontak yayı
lower culmination n. alt geçiş
lower deck n. tavlun
lower dimension n. alt boyut
lower federal court n. alt federal mahkeme
lower identity n. alt kimlik
lower integral n. alt integral
lower left n. alt sol
lower left-hand corner n. sol alt köşe
lower level n. alt kademe
lower limb n. alt organ
lower limit n. alt limit
lower limit n. alt sınır
lower lip n. altdudak
lower lip n. alt dudak
lower longeron n. alt lonjeron
lower neighbourhood n. aşağı mahalle
lower part n. aşağı taraf
lower part n. alt
lower part n. alt bölüm
lower part n. alt kısım
lower part of the trouser leg n. paça
lower rank n. alt dizi
lower right n. alt sağ
lower right-hand corner n. sağ alt köşe
lower salaries n. daha düşük maaşlar
lower saxony n. aşağı saksonya
lower school n. hazırlık okulu
lower segment n. alt parça
lower side band n. alt kenar bandı
lower sideband n. alt kenar bandı
lower status n. düşük statü
lower step n. alt basamak
lower sum n. alt toplam
lower suspension arm n. alt suspansiyon kolu
lower transformation temperature n. alt dönüşüm sıcaklığı
lower triangular matrix n. alt üçgensel matris
lower wing n. alt kanat
lower world n. cehennem
lower-case letter n. miniskül
lower-case letter n. küçük harf
lower-left corner n. sol alt köşe
lower-position n. alt pozisyon
lower-right corner n. sağ alt köşe
lower-self and higher-self n. alt benlik ve üst benlik
the lower classes n. ayaktakımı
the lower part n. aşağı
the lower part of a trouser leg n. baldırak
lower ranking adj. alt kıdemli
lower-than-average adj. ortalamadan daha düşük
lower than expected adv. beklenenin altında
Phrases
upper/lower reaches of something bir şeyin üst/alt kademeleri
Colloquial
lower your gun silahını indir
Idioms
lower one's colors yelkenleri suya indirmek
lower one's guard gardını indirmek
lower one's guard süngüsü düşmek
lower one's guard gardı düşmek
lower one's guard süngüsünü düşürmek
lower one's guard gardını düşürmek
lower one's sights beklentilerini/hedeflerini azaltmak/düşürmek
lower oneself to one's level birinin seviyesine inmek
lower oneself to someone's level birinin seviyesine inmek
lower someone's ears birinin saçlarını kesmek
lower someone's spirit canını sıkmak
lower someone's spirit moraliniz bozmak
lower someone's spirits moralini bozmak
lower someone's spirits hevesini kırmak
lower someone's spirits cesaretini kırmak
lower the boom on someone birini azarlamak
lower the tone seviyeyi düşürmek
lower the tone kaliteyi bozmak
set one's sights lower beklentilerini/hedeflerini azaltmak/düşürmek
Speaking
don't lower yourself to his level onun seviyesine düşme/inme
i won't lower myself to your level senin seviyene inmeyeceğim
lower your voice sesini alçalt
Trade/Economic
cost or market whichever is lower maliyet veya pazar cari fiyatı arasında en uygununun esas kabul edilmesi yöntemi
lower control limit alt denetim sınırı
lower control limit alt kontrol sınırı
lower court alt mahkeme
lower deck alt güverte
lower echelons alt katman
lower echelons alt kademe
lower end of the market ucuz mal satın alan tüketici
lower hold dip ambar
lower limit alt sınır
lower of cost and market pazar veya maliyet değerlerinden düşük olanıyla stokları değerleme
lower support point alt destekleme noktası
lower than standard quality standardın altındaki kalite
lower the costs maliyetleri azaltmak
lower the price fiyatı aşağıya çekmek
lower the price fiyatı ucuzlatmak
lower-of-cost-or-market method alış fiyatı veya piyasa fiyatından düşük olanı ile değerleme
lower-of-cost-or-market rule maliyet veya pazar değerinin en küçüğü kuralı
Law
lower court alt mahkeme
lower court asliye mahkemesi
lower court bidayet mahkemesi
Politics
low and lower-middle income countries orta gelir seviyesi ve altındaki ülkeler
lower chamber avam kamarası
lower house yasama organı meclisi
lower house alt meclis
lower house of parliament avam kamarası
lower management yönetim alt basamağı
lower management alt yönetim kademesi
lower management yönetim alt kademesi
Technical
atmospheric cooling lower atmosferik soğutma kulesi
bring lower yarn suction arm in initial position alt iplik emiş kolunu başlangıç konumuna getirmek
bring lower yarn suction arm in working position alt iplik emiş kolunu çalışma konumuna getirmek
calculation of lower explosion limit alt patlama sınırının hesaplanması
clutch pedal lower position debriyaj pedalı
end plate of lower edge alt kenar örtme plakası
explosive limit lower bir gaz karışımının alt patlama sınırı
fetch lower yarn end alt iplik ucunu alma
lid lower rubber kapak alt lastiği
lower and upper limits alt ve üst sınırlar
lower and upper moisture limit alt ve üst rutubet sınırı
lower annealing point alt tavlama noktası
lower annealing point) alt tavlama sıcaklığı
lower annealing temperature alt tavlama sıcaklığı
lower bainite alt beynit
lower bainite aşağı beynit
lower ball rot başı
lower ball çatal rotili
lower ball direksiyon alt rotili
lower ball-and-socket alt küresel mafsallı parça
lower ball-and-socket cup alt küresel kılıf
lower bunk alt yatak
lower bushings alt burç
lower calorific value alt ısıl değer
lower cap alt kapak
lower carboniferous az karbonlu
lower case letter küçük harf
lower casing küçük harfe çevirme
lower chord alt başlık
lower control limit aşağı denetim kısıtı
lower cover alt kapak
lower critical solution temperature düşük kritik çözelti sıcaklığı
lower critical temperature aşağı kritik sıcaklık
lower distance lock alt ray açıklık kilidi
lower door guide bracket alt kapı kızağı
lower edge alt kenar
lower end alt uç
lower energy enerji veren
lower explosion limit alt patlama sınırı
lower explosive limit alçak patlayıcılık sınırı
lower explosive limit patlama alt sınırı
lower fifth wheel plate alt özek levhası
lower fixed couchette used as a seat alt sabit kuşet yatağı
lower flange alt flanş
lower flange alt başlık
lower floor alt taban
lower half casing gövde alt yarısı
lower half turbine casing türbin gövdesi alt yarısı
lower heating value alt ısıl değer
lower heating value alt ısı değeri
lower high water alçak yüksek su
lower inner casing iç gövde alt yarısı
lower integral alt entegral
lower integral alt tümlev
lower jaw akçene
lower layer profile düşük katman profili
lower level düşük düzeyli
lower lid alt kapak
lower limit aşağı sınır
lower limit alt sınır
lower limit minimum limit
lower lock-bolt alt kızak pernosu
lower locking-bar control alt kilitleme çubuğu manivelası
lower low water daha alçak su
lower pivot-pin alt kapı mili burcu
lower punch kalıbın alt bölümü
lower reject rate alt ret sınırı
lower section alt bölüm
lower sideband alt yan bant
lower sleeping compartment alt yataklı kompartımanı
lower sole bar member alt bağlantı
lower spring support plate beşik sustası için alt susta tablası
lower support alt dayanak
lower support alt mesnet
lower table alt tabla
lower tag axle lift kaldırma pistonu
lower thrust washer tırnağı
lower thrust washer alt dayanma flanşı
lower timber liner alt dolgu çıtası
lower transformation temperature aşağı dönüşüm sıcaklığı
lower transformation temperature alt dönüşüm sıcaklığı
lower yarn alt iplik
lower yarn check alt iplik yoklama
lower yarn end alt iplik
lower yarn suction arm alt iplik emiş kolu
lower yield point alt akma noktası
lower yield stress alt akma gerilimi
lower-formability materials düşük biçimlenebilirlikli gereçler
safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs ayak ve bacakların tehlikeli bölgelere erişmesine karşı güvenlik mesafeleri
sensing of lower yarn end alt iplik yoklama
upper and lower moisture limit üst ve alt rutubet sınırı
Computer
beta lower case beta küçük harf
delta lower case delta küçük harf
left arrow with lower text slot alt metin yuvalı sola ok
lower baseline alt taban çizgisi
lower bindings alt bağlantılar
lower bound envelope alt sınır zarfı
lower case letter küçük harf
lower cassette alt kaset
lower contrast daha düşük karşıtlık
lower feeder alt besleyici
lower heading level düşük başlık düzeyi
lower horizontal brace alt yatay süslü ayraç
lower left sol alt
lower left alt sola
lower left w/id sol alt w/ıd
lower letter küçük harf
lower output düşük çıkış
lower pane alt bölme
lower priority önceliği azalt
lower right sağ alt
lower right alt sağa
lower roman küçük roman
lower selection aşağı seçim
lower selection alttaki seçim
lower sideband alttaki yanbant
lower tray alt tepsi
lower triangular matrix altüçgenel matris
lower triangular matrix alt üçgenel matris
lower-right sağ alt
lower-right/left corner sağ alt/sol alt köşe
lower-right/left corner sağ alt
lower-right/left corner sol alt köşe
right arrow with lower text slot alt metin yuvalı sağa ok
upper lower range limit erim üst alt sınırı
upper lower range value erim üst alt değeri
zeta (lower case) zeta küçük harf
Informatics
greatest lower bound en büyük alt sınır
lower bound alt sınır
lower case letter küçük harf
lower limit alt sınır
lower triangular matrix alt üçgenel matris
Electric
lower sideband yanbant
lower sideband alttaki
lower sideband alt yan bant
Construction
lower storey aşağı kat
lower story aşağı kat
Automotive
asymmetrical lower beam farlarda asimetrik aşağı hüzme
carburettor lower venture karbüratör alt boynuzu
carburettor lower venturi karbüratör alt boynuzu
dashboard lower cover göğüs alt kapağı
front lower arm bushing ön salıncak burcu
lower arm bushing alt salıncak burcu
lower ball joint alt rotil
lower beam alt hüzme
lower calorific value kullanılabilir kalori değeri
lower contact spring alt kontak yayı
lower dead center alt ölü nokta
lower heating value alt ısıl değer
lower suspension arm alt süspansiyon kolu
lower wishbone üçgen salıncak kolu
Aeronautic
flight at lower altitude uçağın üstten görünüşü
lower longeron alt lonjeron
lower wing alt kanat
Marine
lower deck ikinci güverte
lower deck alt güverte
lower deck geminin ambar üstünde bulunan en aşağıdaki güvertesi
lower deck tavlon güverte
lower deck officer ikinci güverte zabiti
lower mast diğer direk parçalarını üzerinde taşıyan ana direk
lower piston süpürme pistonu
lower piston alt piston
lower platform tava
lower rigging ana arma
lower shroud alt çarmık
lower shrouds alt çarmıklar
lower stern kıçaltı
lower studding sail iskopomar yelkeni
lower tier alt sıra
lower topgallant abaşo babafingo
lower topsail abaşo gabya yelkeni
lower yard alt seren
lower yard ana seren
Medical
abundant lower gastrointestinal bleeding abondan alt gastrointestinal kanama
allergic diseases of upper and lower respiratory systems üst ve alt solunum yolu alerjik hastalıkları
ambulatory lower abdominal surgery günübirlik alt batın cerrahisi
arterial and venous thrombosis over the lower and upper extremities alt ve üst ekstremitelerde arteryel ve venöz trombozlar
axial alignment of the lower extremity alt ekstremite aksiyel dizilimi
be paralyzed in the lower half of the body belden aşağısı felç olmak
be paralyzed in the lower half of the body belden aşağısı tutmamak
development of lower urinary tract alt üriner sistem gelişimi
diabetes mellitus induced motility disorders of esophagus and lower esophageal sphinctes özofagus ve alt özofagus sfinktinde diabete bağlı motilite bozuklukları
endobronchial tumor obstructing the orifice of the right lower lobe bronchus sağ alt lob bronşunu tama yakın tıkayan endobronşiyal tümör
exercise-induced lower leg pain egzersize bağlı alt bacak ağrısı
focus in lower extremities and pelvic veins alt ekstremite ve pelvik venlerde odak
giant cell tumor of lower jaw dev hücreli alt çene tümörü
high rate of lower extremity amputation yüksek orandaki alt ekstremite ampütasyonu
infections of lower genital tract alt genital yollarda oluşan enfeksiyonlar
innervation of the lower urinary tract alt üriner sistem innervasyonu
interaction between the upper and lower airways üst ve alt hava yolları arasındaki etkileşim
ischemic lower extremity pain iskemik bacak ağrısı
ischemic lower limb pain alt ekstremitede iskemik ağrı
left lower lobe bronchus sol alt lob bronşu
left lower lobe of the lung sol akciğer alt lobu
left lower lobe pulmonary artery ligation sol alt lob pulmoner arter ligasyonu
left lower lobectomy sol alt lobektomi
left lower lung lobectomy sol alt lobektomi
les (lower esophageal sphincter) özofagusun alt sfinkteri
lll (left lower lobe) sol alt akciğer lobu
lower abdominal pain karnın alt kısmında ağrı
lower airway obstruction alt hava yollarında tıkanma
lower cervical spine dislocation alt servikal omur dislokasyonu
lower cranial nerves palsy alt kranial sinir tutulumu
lower elbow alt dirsek
lower esophageal ring alt ezofagus halkası
lower esophageal sphincter mide ile yemek borusu arasındaki kaslar
lower extremities joint pain alt ekstremite eklem ağrısı
lower extremity surgery alt ekstremite cerrahisi
lower extremity venous doppler examination alt ekstremite venöz doppler incelemesi
lower gastrointestinal system bleeding alt gastrointestinal sistem kanaması
lower gastrointestinal system symptoms alt gastrointestinal sistem belirtileri
lower genital tract alt genital sistem
lower half of the body vücudun alt yarısı
lower jaw alt çene
lower jawbone alt çene
lower leg alt bacak
lower leg düşük ayak
lower leg extremity alt bacak ekstremite
lower leg pain alt bacak ağrısı
lower limb amputation stump alt ekstremite amputasyon güdüğü
lower limb amputee alt ekstremite amputasyonu uygulanan olgu
lower limb deformities alt ekstremite deformiteleri
lower limb length discrepancy alt ekstremite eşitsizliği
lower limb salvage surgery alt ekstremite kurtarma cerrahisi
lower lip alt dudak
lower lip cancer alt dudak kanseri
lower palate alt damak
lower pole of the epididymis epididim alt polü
lower respiratory diseases alt solunum yolları hastalıkları
lower respiratory tract infection alt solunum yolu enfeksiyonu
lower respiratory tract infections alt solunum yolu enfeksiyonları
lower specification limit alt spesifikasyon sınırı
lower spine alt omur
lower the blood pressure kan basıncını düşürmek
lower the risk of asthma astım riskini azaltmak
lower the risk of stroke inme riskini azaltmak
lower urinary tract alt idrar yolu
lower urinary tract dysfunction alt üriner sistem disfonksiyonu
lower urinary tract infections alt üriner sistem enfeksiyonları
lower urinary tract outlet resistance alt üriner sistem çıkış direnci
lower urinary tract pharmacology alt üriner sistem farmakolojisi
lower urinary tract symptoms alt üriner sistem semptomları
lower-leg pain baldır ağrısı
measurements of the lower extremity alt ekstremite ölçümleri
mid-facial and lower-facial fracture orta ve alt yüz bölgesi kırığı
neurogenic lower urinary tract dysfunction nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu
non-neurogenic lower urinary tract dysfunction non-nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu
paralyzed in the lower half of the body belden aşağısı tutmayan
paralyzed in the lower half of the body belden aşağısı felç
patient with lower urinary tract symptoms alt üriner sistem semptomlu hasta
peripheral and lower zones of the lungs akciğerlerin periferal ve alt zonları
plane of lower chin alt çene düzlemi
progression of lower airway disease alt hava yolu hastalığının ilerlemesi
recurrent lower respiratory tract infection tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu
recurrent lower respiratory tract symptoms tekrarlayan alt solunum yolu semptomları
recurrent upper and lower respiratory tract infections tekrarlayan üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
right lower lobe artery sağ alt lob arteri
rotational alignment of the lower extremity alt ekstremitenin rotasyonel dizilimi
structural testing of lower limb prostheses alt ekstremite protezlerinin yapısal deneyleri
treatment of lower airway alt hava yolu tedavisi
upper and lower disc spaces heights alt ve üst mesafe disk yükseklikleri
upper and lower extremities üst ve alt ekstremiteler
upper and lower eyelids üst ve alt göz kapağı
upper and lower motor neuron degeneration üst ve alt motor nöron dejenerasyonu
Anatomy
lower jaw altçene kemiği
lower jawbone altçene kemiği
lower spine bel omurgası
lower stomach alt karın
Psychology
lower cranial nerve palsy alt kranyal sinir felci
lower-level cognitive processes düşük düzeyli bilişsel süreçler
Pathology
lower inner quadrant breast meme alt iç kadranı
lower limb mononeuropathy alt ekstremite mononöropatisi
lower limb ulcer alt ekstremitenin ülseri
lower outer quadrant breast meme alt dış kadranı
lower urinary tract calculus alt üriner sistem taşı
mononeuropathies of lower limb alt ekstremitenin mononöropatileri
monoplegia of lower limb alt ekstremite monoplejisi
peroneal nerve injury at lower leg level baldır düzeyinde peroneal sinir yaralanması
tibial nerve injury at lower leg level baldır düzeyinde tibial sinir yaralanması
varicose veins lower extremity alt ekstremite variköz venleri
Optics
lower order aberration düşük sıralı aberasyon
Math
greatest lower bound en büyük alt sınır
lower base alt taban
lower bound altsınır
lower bound alt sınır
lower central series alt merkezi dizi
lower central series alt özeksel dizi
lower half plane alt yarıdüzlem
lower integral alt integral
lower integral alt tümlev
lower limit altlimit
lower segment alt parça
lower segment alt bölünge
lower sum alt toplam
lower sum alttoplam
lower triangular matrix alt üçgenel matris
lower triangular matrix alt üçgensel matris
lower triangular matrix alt üçgenel dizey
Statistics
lower control limit alt denetim sınırı
lower order bias estimator alt sıra yan tahmin edicisi
lower quartile birinci kartil
lower quartile alt çeyrek
Physics
lower surface alt yüzey
Chemistry
lower alkyl düşük alkil
lower temperature brittleness düşük sıcaklık kırılganlığı
Marine Biology
lower jaw length altçene boyu
lower the x mayna
Astronomy
lower culmination alt geçiş
Botanic
lower leaf dip yaprak
Agriculture
lower link pin alt askı pimi
lower plastic limit alt plastik limit
Tobacco
lower tar cigarette n. düşük katranlı sigara
lower silo hopper alçak silo hoperi
Social Sciences
lower-middle class alt orta sınıf
Education
lower division alt sınıflar
Linguistics
lower lip altdudak
Environment
lower explosive limit asgari infilak limiti
Geography
lower course mansap
lower course aşağı çığır
lower ionosphere alçak iyonosfer
Geology
lower block alt blok
lower carboniferous alt karbonifer
lower mantle alt manto