alt - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

altBedeutungen von dem Begriff "alt" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 1 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Computer
alt alt

Bedeutungen von dem Begriff "alt" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 35 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
alt bottom n.
alt base n.
alt inferior adj.
alt lower adj.
General
alt base n.
alt underside n.
alt foot n.
alt lower part n.
alt subaltern n.
alt hypo n.
alt bottom n.
alt subordinate adj.
alt low adj.
alt inferior adj.
alt under adj.
alt nether adj.
alt underneath adv.
alt below adv.
alt infra adv.
alt lower adv.
alt sub- pref.
alt sub pref.
Slang
alt subby
Trade/Economic
alt sub-
alt lower
alt sub
Law
alt infra
Technical
alt lower
alt sub
alt bottom
Computer
alt bothbottom
alt alt
alt child
Automotive
alt pan
Medical
alt inferior

Bedeutungen, die der Begriff "alt" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
alt etmek overcome v.
General
(merdiven) (bodruma/alt kata) inmek lead down to something/somewhere v.
alt bölümlere ayırmak subdivide v.
alt değiştirmek change the nappies v.
alt edilmek get the worst of v.
alt etmek bring off v.
alt etmek dispose v.
alt etmek have the upper hand v.
alt etmek beat v.
alt etmek circumvent v.
alt etmek outface v.
alt etmek top v.
alt etmek get the best of v.
alt etmek supplant v.
alt etmek best v.
alt etmek stare down v.
alt etmek get the better of v.
alt etmek outgun v.
alt etmek defeat v.
alt etmek overwhelm v.
alt etmek outstare v.
alt etmek overcome v.
alt etmek stymie v.
alt etmek bludgeon v.
alt güverteye götürmek take someone below v.
alt modele geçirmek downgrade v.
alt olmak be overcome v.
alt sınıfa indirmek demote v.
alt sınıflandırmak subclassify v.
alt sınıflara ayırmak subclassify v.
alt üst etmek turn upside-down v.
alt üst olmak be upside down v.
altında/alt katında yaşamak/oturmak live under something v.
alt-üst çevirmek invert v.
bakışları ile alt etmek outface v.
bindirmek (alt yazı) launch v.
bir alt kademede olmak be in the lower position v.
bir alt sınıfa inmek move down v.
bir hamlede alt etmek make short work of v.
bir hukuk bürosunun altında/alt katında yaşamak/oturmak live under a law office v.
bir şeye alt oynamak bet something in the under v.
bir tartışmada birisini alt etmek argue someone down v.
daha alt göreve atamak assign to a lower position v.
en alt düzeye inmek (fiyat) touch bottom v.
en alt seviyeye düşmek hit rock bottom v.
iade etmek (davayı üst mahkemeden alt mahkemeye) remit v.
insanların hayatlarını alt üst etmek wreck people's lives v.
kurnazlıkla alt etmek outwit v.
kurnazlıkla alt etmek outfox v.
öğrenciyi bir alt sınıfa indirmek move down v.
rekorları alt üst etmek rewrite the record books v.
rekorları alt üst etmek shatter the record v.
(bir şeyin) alt arka (kısmı) lower back n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup jigets n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup asadzwa n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup sadz n.
alçak, düz alt kısmı ve gri renkli bulut türü stratus n.
alt alan sub field n.
alt alan subfield n.
alt alta one under the other n.
alt amaç subgoal n.
alt analiz subanalysis n.
alt anlam sub-meaning n.
alt arayüz sub interface n.
alt arka uç heel n.
alt azı dişi stomach tooth n.
alt azı dişin arka kısmı talonid n.
alt basamak lower step n.
alt baskı bottom printing n.
alt baskı first print n.
alt başlık bottom boom n.
alt beceriler sub-skills n.
alt beceriler subskills n.
alt benlik ve üst benlik lower-self and higher-self n.
alt bent subclause n.
alt beyin lower brain n.
alt beynit lower bainite n.
alt bezi diaper n.
alt birim subsidiary (of) n.
alt bitki örtüsü understorey n.
alt bitki örtüsü understory n.
alt bodrum subbasement n.
alt boyut sub-dimension n.
alt boyut lower dimension n.
alt bölüm lower part n.
alt bölüm subpart n.
alt bölüm subchapter n.
alt bölüm underside n.
alt bölüm subsegment n.
alt branş subbranch n.
alt branş subsidiary branch n.
alt büyük sahra sub sahara n.
alt çalışan subworker n.
alt çekmece bottom drawer n.
alt çene jowl n.
alt çizgi underscore n.
alt çizgi downstroke n.
alt dal subbranch n.
alt dal sub-branch n.
alt damak soft palate n.
alt değiştirme örtüsü diaper changing mat n.
alt değiştirme örtüsü diaper changing pad n.
alt deney sub-test n.
alt deri derm n.
alt deri cutis n.
alt dil sublanguage n.
alt disiplinler sub-disciplines n.
alt dişlerinin üst dişlere göre daha önde olması underbite n.
alt dizi lower rank n.
alt dönüşüm sıcaklığı lower transformation temperature n.
alt döşeme subfloor n.
alt dudak lower lip n.
alt düzen chassis n.
alt düzeyde dosya depolama low level file store n.
alt etme beating n.
alt federal mahkeme lower federal court n.
alt figür subfigure n.
alt geçiş lower culmination n.
alt geçit underground n.
alt geçit subway n.
alt geçit underpass n.
alt gelir grubu low income group n.
alt grup subgroup n.
alt güven sınırı lower confidence limit n.
alt güverte orlop n.
alt hesap sub-account n.
alt ırk sub-race n.
alt ırk subrace n.
alt ırk sub race n.
alt integral lower integral n.
alt işlem subprocess n.
alt işveren subcontractor n.
alt kademe low level n.
alt kademe lower level n.
alt kadro sub-group n.
alt kadro sub-staff n.
alt kanat lower wing n.
alt karbon devri lower carboniferous period n.
alt kat downstairs n.
alt kat ground floor n.
alt kategori sub-category n.
alt kategori subcategory n.
alt katman substratum n.
alt kenar bottom edge n.
alt kenar bandı lower side band n.
alt kenar bandı lower sideband n.
alt kısım underside n.
alt kısım lower part n.
alt kısım sub-section n.
alt kıta subcontinent n.
alt kimlik sub-identity n.
alt kimlik lower identity n.
alt klas lower class n.
alt kol subbranch n.
alt komisyon subcommittee n.
alt komiteler sub-committees n.
alt komşu neighbor downstairs n.
alt komşu downstairs neighbor n.
alt komşu downstairs neighbour n.
alt komuta kademesi subordinate command n.
alt kontak yayı lower contact spring n.
alt konu subtopic n.
alt köşe bottom corner n.
alt kurul commission n.
alt kuruluş subsidiary n.
alt kültür sub-culture n.
alt kültür subculture n.
alt limit lower limit n.
alt lonjeron lower longeron n.
alt mafya patronu sotto capo n.
alt mafya patronu underboss n.
alt mafya patronu capo bastone n.
alt manifoldlar submanifolds n.
alt metin sub text n.
alt metin surtext n.
alt metropol sub-metropolitan n.
alt metropol sub-metropolis n.
alt model subpattern n.
alt organ lower limb n.
alt organlar subordinate organs n.
alt ölçek subscale n.
alt paragraf subparagraph n.
alt parça lower segment n.
alt pozisyon lower-position n.
alt problemler subproblems n.
alt proje sub project n.
alt puan subscore n.
alt ranza bottom bunk n.
alt ranza lower bunk n.
alt sağ lower right n.
alt sayfa subpage n.
alt sektör sub-sector n.
alt seviyeye indirme demotion n.
alt sınıf low class n.
alt sınıf insan lowerclassman n.
alt sınıf öğrencilerini uşak gibi kullanma fagging n.
alt sınıf uçuşu low level flight n.
alt sınıfa indirme demotion n.
alt sınıflar lower class n.
alt sınır lower bound n.
alt sınır limit inferior n.
alt sınır threshold n.
alt sınır lower boundary n.
alt sınır lower limit n.
alt sol lower left n.
alt sözleşme subcontracting n.
alt strüktür substructure n.
alt suspansiyon kolu lower suspension arm n.
alt süreç subprocess n.
alt şablon subpattern n.
alt şekil düzeni subpattern n.
alt şirket subcompany n.
alt şube section n.
alt tabaka lower class n.
alt tabaka low grade n.
alt tabaka substratum n.
alt tabaka subgrade n.
alt tabaka plebian n.
alt tabaka the rank and file n.
alt tabaka sublayer n.
alt tabakadaki insanlar little people n.
alt tabakalar the under layers n.
alt taban lower base n.
alt takım under frame n.
alt taraf the underside n.
alt tarafı dar eteklik hobble skirt n.
alt tema child theme n.
alt temel subgrade n.
alt temel subbasis n.
alt tire underscore n.
alt toplam lower sum n.
alt toprak undersoil n.
alt toprak subsoil n.
alt toprak sub soil n.
alt tür subgenre n.
alt uç lo end n.
alt uzmanlık alanı subspecialty n.
alt uzmanlık dalı sub-specialization n.
alt üçgensel matris lower triangular matrix n.
alt üst sınır range n.
alt yapı groundwork n.
alt yapı substructure n.
alt yayıncı subpublisher n.
alt yazı footnote n.
alt yazı subtitle n.
alt yazı ekleyen kişi subber n.
alt yazı ekleyen kişi subtitler n.
alt yüklenici subcontractor n.
alt yüz underside n.
alt yüzey soffit n.
alt/aşağı eğim/rampa foot slope n.
alt-birim sub-unit n.
alt-grup sub-group n.
alt-kiracı subtenant n.
alt-tür sub-genre n.
araç alt düzeni running gear n.
asil bir erkeğin alt sınıftan bir kadınla evlenmesi morganatic n.
bebek alt açma ve banyo bakım ünitesi bathinette n.
bebek alt değiştirme ünitesi baby change unit n.
bebek banyo ve alt değiştirme ünitesi bathinette n.
bina yüzündeki alt saçak watertable n.
bir alt konum one-down position n.
bir alt pozisyon one-down position n.
bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm race n.
bir şeyin alt bölümü underneath n.
bir şeyin alt kısmı underneath n.
bir şeyin en alt kısmı bottom n.
bölümlerin ve alt bölümlerin numaralandırılması numbering of divisions and subdivisions n.
en alt bottom n.
en alt bölüm lowest part n.
en alt sınıf lowest class n.
en alt sınır lowest limit n.
en alt/düşük değer lowest value n.
harfin alt çıkıntısı descender n.
iki taraflı alt yapı bilateral infrastructure n.
ingiltere'de hint alt kıtası veya çevresinden gelen kişi asian n.
insan türünün en alt formu lowest form of human species n.
istatistiki alt sınır benchmark dose n.
istatistiki alt sınır benchmark response n.
karnın alt kısmı underbelly n.
karnın alt tarafındaki atardamar iliac artery n.
kritik alt deney critical sub-test n.
madeni paranın alt tarafındaki yazı exergue n.
mantarın alt kısmı gill n.
omuzlu alt yüzey haunched soffit n.
özelikle abd'de toplumun alt seviyesindeki insanların üst seviyedeki insanların hayatlarına girmelerine engel olan sosyal bariyer marble ceiling n.
rus parlamentosunun alt kanadı duma n.
sabanın alt kısmı slade n.
sağ alt köşe lower right-hand corner n.
sağ alt köşe bottom-right corner n.
sağ alt köşe lower-right corner n.
sağ alt köşe bottom right-hand corner n.
sikke veya madalyanın arka yüzünün alt tarafındaki yazı yeri veya yazı exergue n.
sol alt köşe bottom left-hand corner n.
sol alt köşe lower left-hand corner n.
sol alt köşe lower-left corner n.
sporcuların alt bacak kısmını korumak için yapılmış sert koruyucu shinguard n.
sylow alt grupları sylow subgroups n.
taşıyıcı alt takım carriage n.
toplumun alt kesimindeki yaşam low life n.
toplumun alt tabakası the rabble n.
toplumun alt tabakası clamjamphrie n.
üst kattan alt kata inen chute n.
üst kattan alt kata inen baca chute n.
vagon alt düzeni bogey n.
vagon alt düzeni bogy n.
alt alta üst üste rough-and-tumble adj.
alt bölge sub-regional adj.
alt bölgesel sub-regional adj.
alt bölümlere ayrılmış subdivided adj.
alt çenesi olmayan jawless adj.
alt deriyle ilgili dermal adj.
alt edilebilir vanquishable adj.
alt edilemez air tight adj.
alt edilmiş outmuscled adj.
alt kalite non-prime adj.
alt katta olan downstairs adj.
alt kattaki downstairs adj.
alt kıdemli lower ranking adj.
alt kültürel subcultural adj.
alt sınıf underclass adj.
alt sınıfa indirilmiş demoted adj.
alt sınıflara ayrılmış subclassified adj.
alt tabakadan lowborn adj.
alt ulusal sub-national adj.
alt üst upside-down adj.
alt üst chaotic adj.
alt üst olmuş dashed adj.
alt yazılı subtitled adj.
alt-bölgesel sub-regional adj.
alt-kıtasal subcontinental adj.
bir çok alt parçaya bölünmüş polytomous adj.
en alt lowermost adj.
pek çok alt bölüme/sınıfa ayrılmış polychotomous adj.
yaşamı alt üst eden life-disrupting adj.
akışın alt tarafına downstream adv.
alt kata downstairs adv.
alt katta below stairs adv.
alt katta downstairs adv.
alt tarafı after all adv.
alt üst upside down adv.
alt- sub- pref.
Phrasals
(sıvı) alt bölümlere doğru yayılmak filter down
alt etmek ride down
alt etmek get over
alt etmek sweep over
alt etmek bring down
alt grup olarak sahneye çıkmak open for
en yakın alt sayıya yuvarlamak round something down
Phrases
bir şeyin üst/alt kademeleri upper/lower reaches of something
birini alt etmek ace out
Colloquial
(birisini) alt etmek knock somebody dead
alt tarafı just
karşı tarafı alt etmek make mincemeat of
tarafından alt edilmek be bested by
Idioms
(amir/şef/müdür vb'nin alt kademedeki çalışanlara karşı uyguladığı) güç gösterisinde bulunma power trip
(planlarını) alt üst etmek knock the bottom out of something
alt etmek mop up somebody
alt etmek beat someone into a cocked hat
alt etmek knock someone into a cocked hat
alt etmek mop somebody up
alt etmek get the best of
alt etmek break the back of
alt etmek score a point against
alt etmek have the best of
alt etmek fight something down
alt kesim culturally disadvantaged
alt kesim culturally deprived
bir organizasyonun (en) alt basamaklarından başlayıp (en) üstlere çıkmak rise from the ranks
bir organizasyonun (en) alt basamaklarından başlayıp (en) üstlere çıkmak come up through the ranks
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get a foot in the door
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get a leg in the door
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get one's get a foot in the door
birini alt etmek knock one off one's feet
birini alt etmek sweep one off one's feet
birini alt etmek beat someone to something
birini alt etmek get the better of somebody
birisini alt etmek ace someone out
en alt kademeden gelmek come up through the ranks
fiyatları en alt düzeye indirmek cut prices to the bone
kolayca alt etmek make ring round
zorlanmadan alt etmek have someone for breakfast
zorlanmadan alt etmek will have someone for breakfast
zorlanmadan alt etmek will eat someone for breakfast
Slang
alt etmek knock someone's socks off
alt etmek stonker
alt etmek knock the socks off
alt etmek blow someone's socks off
alt etmek blow the socks off
alt etmek bang up
alt kademede çalışan kişi go-for
alt sınıftan kimse scooper
alt üst etmek bitch up
birini alt etmek eat someone's lunch
birini konuşarak susturmak/alt etmek jaw someone down
birisini aşağılayıcı bir şekilde alt etmek wipe the floor with someone
daha alt sınıftan seks partneri a bit of rough
toplumun alt kesiminden kimse bottom-dweller
Trade/Economic
alt alıcı subrecipient
alt başlık under title
alt bayi sub-dealer
alt bayi sub-distributor
alt bayi subdistributor
alt bölüm subdivision
alt çalışma grubu sub-committee
alt defter sub ledger
alt denetim sınırı lower control limit
alt destekleme noktası lower support point
alt distribütör subdistributor
alt distribütör sub-distributor
alt ekonomi subeconomy
alt etmek circumvent
alt geçit subway
alt gelir grubu low-income group
alt gruplara ayırma decomposition
alt güverte lower deck
alt hesap sub account
alt hesap yönetimi sub account management
alt hesaplar sub-accounts
alt işveren sub-employer
alt kademe lower echelons
alt kademe yönetici junior administrative officer
alt kademelerde görevli işçiler rank and file
alt katılım subparticipation
alt katman lower echelons
alt kırılım breakdown
alt komite subcommittee
alt kontrol sınırı lower control limit
alt konu sub-question
alt kullanıcı downstream user
alt kültür subculture
alt limit limit down
alt lisans sub-license
alt lisans sublicense
alt lisans alan kimse sublicensee
alt lisans sahibi sublicensee
alt lisans vermek sublicense
alt mahkeme lower court
alt marka flanker brand
alt marka flanker sub-brand
alt marka subbrand
alt marka sub-brand
alt müteahhit sub-contractor
alt müteahhit sub contractor
alt ortaklık subpartnership
alt pazar/alt piyasa low-end market
alt satıcı sub-vendor
alt satıcı sub-dealer
alt sektör sub-sector
alt sınıf tüketici low end consumer
alt sınıflara ayırmak subdivide
alt sınır lower limit
alt sözleşme subcontract
alt sözleşme sub-contract
alt tabakadan kimselerin yaptığı hizmetler base services
alt taşeron sub-supply company
alt taşeron subcontractor
alt tedarikçi sub-supplier
alt tedarikçi subcontractor
alt toplam sub-total
alt üretici sub-producer
alt üretici sub-manufacturer
alt ürün flanker
alt ve üst sınırlar arasındaki değişik fiyat oranları scale of rates
alt yapı background
alt yapı muhasebe birimi infrastructure accounting unit
alt yatırım sub-investment
alt yüklenici subcontractor
alt yükleniciler sub-contractors
alt yükleniciler subcontractors
alt yükleniciye verilen iş sub-contracted work
alt-dağıtıcı subdistributor
alt-dağıtıcı sub-distributor
alt-fon sub-fund
arazi alt yapı ve geliştirme masrafları land improvement
az gelişmiş ülkelerin en alt grubunda yer alanlar least developed country
bir çalışanı daha alt bir pozisyona indirme demotion
bir hesabın iki veya daha fazla alt hesaba bölünmesi fanout
değişken oranlı bir borç senedinde faiz oranının alt ve üst sınırları collar
değişmenin alt ve üst sınırları range
ekonomik alt yapı economic infrastructure
en alt kademe yöneticisi supervisor
finansal alt grup financial subgroup
genel alt-yüklenici işleri general sub-contracting
hisse alt hesapları stock subaccounts
hisselerin daha alt parçaları bölünmesi subdivision of shares
iktisadi dalgalanmanın en üst ve en alt noktaları peaks and throughs of business activity
kabul edilen en alt teklif bottom-line position
maaşların arasında değişme gösterdiği alt ve üst sınırlar salary range
müessesenin alt kademelerindeki yönetici junior administrative officer
ödeme alt limiti payment threshold
ödeme alt sınırı payment threshold
siyasi alt birim political subdivision
teminatlı borçlanma kapsamında alt düzey kredi derecesine sahip olan kredi dilimi junior tranche
ticari bilgi alt yapısı commercial information infrastructure
varlık alt sınıfı sub-asset class
Law
(davayı üst mahkemeden alt mahkemeye) iade etmek remit
alt bendi sub clause
alt bölüm subdivision
alt derece mahkemeye geri göndermek remit